חיפוש מאמרים

11716 מאמרים - מנוע לחיפוש מאמרים - פרסום מאמרים חינם

חפש מאמרים המתחילים באות:    א  ב  ג  ד  ה  ו  ז  ח  ט  י  כ  ל  מ  נ  ס  ע  פ  צ  ק  ר  ש  ת 

    עמוד הבית
»   הוסף מאמר חינם!
»   קישורי מידע
»   הוסף למועדפים
»   הפוך לדף הבית
»   צור קשר
»   פרסום באתר
»   מאמר מעניין בנושא:
נורות חסכוניות

    קישורי טקסט (לפרטים)
קישור טקסט ממומן | לפרסום -לחץ כאן
עד 15% הנחה על השכרת רכב בחו"ל, מהחברות הגדולות בעולם, לחצו ל Rentingcar

הזמנת מלונות ביעדים האטרקטיבים ביותר ללא עמלות הזמנה!
מאמרים נוספים: דיני עבודה עורך דין חוקי עובדים אכיפה של דיני עבודה

נושא המאמר: החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, תשע"ב-2011
מאת: אלי דורון, עו"ד - ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח) eli-doron@taxlawyers.co.il   שמור מאמר למועדפים

אלי דורון, עו"ד - ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח) eli-doron@taxlawyers.co.il
ביום 18/06/2012 נכנס לתוקפו החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה (להלן: "החוק").

מטרתו של החוק להגביר ולייעל את אכיפתם של דיני העבודה, על מנת לשפר את מצבם של כלל העובדים בישראל ובעיקר את מצבם של עובדי הקבלן בתחומי הניקיון, השמירה, האבטחה וההסעדה.

החוק הינו בעל השלכות על כלל המעסיקים במשק לרבות מעסיקים במגזר הציבורי והפרטי, קבלנים, מזמיני שרות ומנהלים, באופן זה שהוא מטיל עליהם אחריות משפטית במישור הפלילי והאזרחי כאחד.

עם כניסת החוק לתוקפו הוגברה האחריות המוטלת על כתפי מזמין העבודה והוכנסו סנקציות משמעותיות.
החוק מפרט, בתוספת השנייה, חוקים אשר באם המעסיק לא מקיימם, הוא יהיה חשוף לקנסות.

בין היתר החוקים המפורטים הם: ניהול פנקס חופשה לפי חוק החופשה השנתית התשי"א-1951; ניהול פנקס שעות עבודה לפי חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א-1951; קביעת מנגנון לפי החוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח-1998; הצגת מודעה לפי חוק שכר המינימום, התשמ"ז-1987; מתן הפסקות לעובד לפי חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א-1951; איסור העבדת עובד במשמרות בעבודת לילה רצופה לפי חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א 1951.

פרק ב' לחוק שכותרתו עיצום כספי קובע כי יוטלו עיצומים כספיים על מעבידים אשר יפרו את חובתם לפי הוראות חוקי העבודה, וזאת בנוסף להליכים משפטיים שיש וינקטו על ידי העובדים עצמם בבתי הדין לעבודה.

אכיפת החוק תהיה בסמכותו של משרד התמ"ת, והטלת עיצומים כספיים גבוהים על מעסיקים אשר תלונת עובדים כנגדם תמצא מוצדקת, תבוצע בהליך מינהלי קצר ולאחר שימוע.
באם לא קיים מעביד את החובות על פי החוקים המצוינים, רשאי הממונה, מפקח עבודה בכיר שמינה שר התמ"ת, להטיל על המעביד עיצום כספי בין 5,000 ₪ ועד 20,000 ₪ על פי סוג ההפרה. במקרה בו ההפרה נמשכת יהיה העיצום הכספי גבוה יותר.

על מנת להפעיל את סמכותו, חייב הממונה למסור למעביד הודעה לפיה הוא מתכוון להטיל את העיצום הכספי. בהודעה זו יהיו מפורטים ההפרה, סכום העיצום ומועד תשלומו, התוספת בגין הפרה נמשכת והזכות של המעביד לטעון טענותיו.

מעביד רשאי לטעון טענותיו בכתב בתוך 30 ימים ממועד מסירת הודעת הממונה. הממונה רשאי לבטל את העיצום, להפחיתו או להשאירו על כנו. אם לא הגיש המעביד טענותיו תוך 30 ימים, הודעת החיוב תיחשב כדרישת תשלום שנמסרה למעביד.
עוד קובע החוק כי ניתן יהיה להגיש כתב אישום פלילי נגד מזמין השירות שלא פיקח על מניעת אותן עבירות בידי הקבלן, וכך גם באופן אישי כלפי מנהלים בתאגידים וברשויות ציבוריות.

סימן ג' לחוק מטיל אחריות על כל מי שנהנה מיגיעה אישית של עובד קרי על מזמין השירות ולא רק על הקבלן.
החוק משנה את המצב הקיים לפיו רק הקבלן, המעסיק הישיר של העובד, יהיה אחראי במקרה של הפרת חוקי העבודה. על כן קובע החוק מספר כללים לפיהם גם מזמין השירות יהיה אחראי על הפרות במישור האזרחי והפלילי.

על מזמין השירות חלה האחריות, בהיקף זהה לזו שחלה על הקבלן בהתקיים כל אלה: השירות סופק על ידי 4 עובדי קבלן לפחות, השירות ניתן לאורך ששה חודשים ובאופן רצוף, נמסרה הודעה למזמין השירות על ידי העובד ו/או מפקח העבודה ו/או ארגון העובדים אליו שייך ו/או על ידי ארגון העוסק בקידום זכויות עובדים, המודיעה על הדרישה של העובד מהקבלן למלא את החובות אשר קמות עליו מהיותו מעסיק.

החוק קובע כי באם נמסרה למעביד שהוא קבלן דרישת תשלום בשל הפרת חובה כלפי עובדו (לפי הוראת חיקוק המנויה בתוספת השלישית) , יודיע על כך הממונה למזמין השירות בצירוף העתק מדרישת התשלום שנמסרה לקבלן, ויתרה במזמין השירות, בכתב, כי אם לא תתוקן ההפרה או שמזמין השירות לא יפעל בתום לב לביטול החוזה ולחילוט הערובה שנתן הקבלן, תימסר לו הודעה על כוונת חיוב.

הטלת העיצום, גובהו, שמו של המפר וסיבת העיצום יפורסמו באתר האינטרנט של משרד התעשייה והמסחר. הליך הערעור ותוצאותיו, באם יהיה, יפורסם גם הוא.
למזמין השירות 14 ימים לערער על החלטת הממונה להטיל עליו עיצום כספי. הועדה רשאית להאריך את התקופה מטעמים מיוחדים ב-14 ימים נוספים. הערעור יערך בפני ועדה שתוקם על ידי השר.

על החלטת הועדה ניתן לערער לבית הדין האזורי בתוך 45 ימים מיום מסירת ההחלטה למזמין השירות. הגשת הערעור לא תעכב את תשלום העיצום הכספי, אלא בהוראה אחרת של ועדת הערר אשר תוקם על ידי השר.

חשיבותו של החוק הנ"ל במתן כלים לאכיפת זכויות עובדים והגברת ההרתעה למעסיקים אשר מפרים ברגל גסה זכויות עובדיהם כמתן שכר נמוך משכר מינימום, אי תשלום שעות נוספות, פגיעה בתנאים הסוציאליים וכו'.

לפיכך, מעסיקים ישירים ומזמיני שירותי קבלן משנה מוזמנים לפנות למשרדנו לקבלת המלצות מקצועיות, במטרה להימנע מבעוד מועד מפגיעה בעובדיהם ובעובדי הקבלן העובדים אצלם.

רמת גן: רח' בן גוריון 2, (מגדל ב.ס.ר 1)
טל': 03-6127446, פקס: 03-6127449
חיפה: שדרות המגינים 58
טל': 04-8526693 פקס: 04-8555976
רומניה: רח' פרנקלין 7, סקטור 1, בוקרסט
שאלות לגבי המאמר ניתן להעביר לעורך דין אלי דורון
משרד עורכי דין - דורון, טיקוצקי, צדרבוים, עמיר, מזרחי


www.taxlawyers.co.il


מאמר זה נוסף לאתר "ארטיקל" מאמרים ע"י אלי דורון, עו"ד - ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח) eli-doron@taxlawyers.co.il שאישר שהוא הכותב של מאמר זה ושהקישור בסיום המאמר הוא לאתר האינטרנט שבבעלותו, מפרסם מאמר זה אישר בפרסומו מאמר זה הסכמה לתנאי השימוש באתר "ארטיקל", וכמו כן אישר את העובדה ש"ארטיקל" אינם מציגים בתוך גוף המאמר "קרדיט", כפי שמצוי אולי באתרי מאמרים אחרים, מלבד קישור לאתר מפרסם המאמר (בהרשמה אין שדה לרישום קרדיט לכותב). מפרסם מאמר זה אישר שמאמר זה מפורסם אולי גם באתרי מאמרים אחרים בחלקו או בשלמותו, והוא מאשר שמאמר זה נוסף על ידו לאתר "ארטיקל".

צוות "ארטיקל" מצהיר בזאת שאינו לוקח או מפרסם מאמרים ביוזמתו וללא אישור של כותב המאמר בהווה ובעתיד, מאמרים שפורסמו בעבר בתקופת הרצת האתר הראשונית ונמצאו פגומים כתוצאה מטעות ותום לב, הוסרו לחלוטין מכל מאגרי המידע של אתר "ארטיקל", ולצוות "ארטיקל" אישורים בכתב על כך שנושא זה טופל ונסגר.

הערה זו כתובה בלשון זכר לצורך בהירות בקריאות, אך מתייחסת לנשים וגברים כאחד, אם מצאת טעות או שימוש לרעה במאמר זה למרות הכתוב לעי"ל אנא צור קשר עם מערכת "ארטיקל" בפקס 03-6203887.

בכדי להגיע לאתר מאמרים ארטיקל דרך מנועי החיפוש, רישמו : מאמרים על , מאמרים בנושא, מאמר על, מאמר בנושא, מאמרים אקדמיים, ואת התחום בו אתם זקוקים למידע.

 

 


 

 להשכיר רכב

 הזמנת מלון בחו"ל

 הזמנת מלון בישראל

 אתר איי יוון

 מדריך איטליה

 מלונות בניו יורק

 מדריך לאס וגאס

 המלצות על נופש

 המלצות על פריז

נדל"ן ביוון


 
 
 

 

איי יוון | אתונה |  עסקים למכירה | גרפולוגיה משפטית | כרתים | איטליה | הזמנת מלון | מטבחי יוקרה | חבל זגוריה | זמן טיסה |  הזמנת טיסה | השכרת רכב בחו"ל

 ארטיקל מאמרים 2015 - 2006  clickgoseo@gmail.com מנוע חיפוש מאמרים ארטיקל, כבר בן 8 שנים!

After almost a year of wearing a Rolex Submariner rolex replica uk 114060 watch, I've come to at least one conclusion - this is a darn tough timepiece to beat. To own a Rolex watch for many replica watches sale people is an aspiration. The power of the Swiss company is that it has created a demand for the name, in many ways, more so than the products they produce. People often come to me and rolex replica say, "Ariel, I want a Rolex." I usually respond with, "OK, what Rolex do you want?" The answer is, "I don't know, that is why I need your rolex replica help, I need you to help me choose one." The message there is that Rolex is a company whose image in many ways is louder than its products. But at aBlogtoWatch, product is everything. The good news is that when it comes to product, Rolex watches rolex replica sale rarely let you down. If anyone asks me why Rolex is such a successful brand I often point out that "their products are actually really good."