חיפוש מאמרים

11741 מאמרים - מנוע לחיפוש מאמרים - פרסום מאמרים חינם

חפש מאמרים המתחילים באות:    א  ב  ג  ד  ה  ו  ז  ח  ט  י  כ  ל  מ  נ  ס  ע  פ  צ  ק  ר  ש  ת 

    עמוד הבית
»   הוסף מאמר חינם!
»   קישורי מידע
»   הוסף למועדפים
»   הפוך לדף הבית
»   צור קשר
»   פרסום באתר
»   מאמר מעניין בנושא:
טיולי רגל לאחרי המלחמה

    קישורי טקסט (לפרטים)
קישור טקסט ממומן | לפרסום -לחץ כאן
עד 15% הנחה על השכרת רכב בחו"ל, מהחברות הגדולות בעולם, לחצו ל Rentingcar

הזמנת מלונות ביעדים האטרקטיבים ביותר ללא עמלות הזמנה!
מאמרים נוספים: עולה חדש תושב חוזר מדינת ישראל מיסוי

נושא המאמר: הרפורמה במיסוי לעולים חדשים ולתושבים חוזרים לרגל שנת ה- 60 לקיומה של מדינת ישראל
מאת: אלי דורון, עו"ד - ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח) eli-doron@taxlawyers.co.il    שמור מאמר למועדפים


אלי דורון, עו"ד - ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח)
eli-doron@taxlawyers.co.ilלפני שאתם לוחצים על הבן, הבת או כל קרוב משפחה או מכר אחר לעשות עלייה, אנו ממליצים לכם להמתין עם הפטריוטיות ולקרוא את המאמר שלהלן, הדן בתוכנית שיזמו משרד הקליטה ורשות המסים במסגרת פרויקט "חוזרים הביתה ב- 60 לישראל" , אשר במסגרתו החליט שר האוצר, מר רוני בר-און, לאמץ את המלצותיהן המשותפות של משרד הקליטה ורשות המסים. תוכנית זו החלה לרקום עור וגידים (אושרה בועדת השרים לענייני חקיקה ביום 25.5.08) וביום 7.7.08 כבר אושרה בקריאה ראשונה בכנסת (להלן: "הצעת החוק").

מטרת הצעת החוק היא להעניק שורה של הקלות במס לעולים חדשים ולתושבים חוזרים, לרגל שנות ה- 60 לקיומה של מדינת ישראל ובכך, לחזק את מדינת ישראל כביתו של העם היהודי, תוך הסרת חסמי המס המהווים מכשול לאותם ישראלים לעלות ארצה.

להלן עיקרי הצעת החוק:תושב חוזר ותיק - בהתאם להוראותיו של סעיף 14(א) לפקודת מס הכנסה, התשכ"א-1961 (להלן: "הפקודה"), "עולה חדש" הנו יחיד שהיה לתושב ישראל לראשונה (להלן: "עולה חדש"). בנוסף לעולה החדש מוצע להשוות את מעמדו מבחינה מיסויית של העולה החדש ליחיד ששהה דרך קבע מחוץ לישראל 10 שנים רצופות, מתוכן 8 שנים לאחר שחדל להיות תושב ישראל (להלן: "תושב חוזר ותיק").

לאחר שתקראו את ההקלות והפטורים המוענקים לתושב חוזר ותיק ולעולה חדש תמצאו, כי עדיף להמתין בסבלנות בחול למשך התקופה הנדרשת בכדי שתיחשבו תושבים חוזרים ותיקים.

הרחבת משך הפטור ממס והרחבת מקורות ההכנסה הפטורים ממס

הדין הקיים - כיום, עולה חדש יהיה פטור ממס במשך 5 שנים מהמועד שהיה לתושב, רק לגבי הכנסותיו הפסיביות - ריבית, דיבידנדים, קצבה, תמלוגים או מדמי שכירות שאינה הכנסה מעסק שמקורן בנכסים מחוץ לישראל שהיו לו לפני שהיה תושב ישראל ושנותרו בידיו לאחר שהיה תושב ישראל, אלא אם כן ביקש אחרת. כמו כן, עולה חדש יהיה פטור ממס במשך 4 שנים מהמועד שהיה לתושב ישראל, על הכנסות מעסק שהיו לו מחוץ לישראל במשך 5 שנים לפחות, לפני שהיה לתושב ישראל לראשונה.

בכל הנוגע להכנסות הוניות הדין הקיים קובע, כי עולה חדש פטור ממס על רווח הון ממכירת נכס שהיה לו מחוץ לישראל לפני היותו לתושב ישראל, אם מכרו בתוך 10 שנים מהיום שהיה לתושב ישראל. תושב חוזר פטור ממס על רווח הון ממכירת נכס שרכש מחוץ לישראל לפני חזרתו ארצה.

השינוי בהצעת החוק - מוצע להרחיב את הפטור ממס, כך שיחול גם על התושבים החוזרים הותיקים ולא רק על העולים החדשים, וכי פטור זה יינתן על הכנסותיהם מכל מקורות ההכנסה הקיימים להם מחוץ לישראל המנויים בסעיף 2, 2א, ו- 3 לפקודה (לרבות פטור מרווח הון), לתקופה של 10 שנים.

אין ספק, כי המחיר אותה הממשלה מוכנה לנקוט (תרתי משמע) מוכיח את רצונה העז של הממשלה לקלוט עליה. אחד מהצעדים העיקריים לכך, הוא לא רק הרחבת תחולתו של החוק ומשכו, אלא גם החלתו רטרואקטיבית מיום 1.1.08. יתרה מזו, הממשלה מוכנה להרחיק לכת ואף "לספוג" הפסדים בתקציב המדינה לשנת 2008 המוערכים במיליוני שקלים, ואף גידול של 100 עד 150 מיליון ₪ בהפסדים האמורים בשנים הבאות.

הקלה במבחן הניהול והשליטה לגבי חבר בני אדם "תושב ישראל"

הדין הקיים – בהתאם לסעיף 1 לפקודה, "תושב" או "תושב ישראל" מוגדר כך:

"לגבי - חבר בני אדם שהתקיים בו אחד מאלה:

1. הוא התאגד בישראל;

2. השליטה על עסקיו וניהולם מופעלים בישראל."

השינוי בהצעת החוק – בהצעת החוק מוצע, כי כאשר השליטה והניהול על חבר בני אדם מופעלים בידי עולה חדש או בידי תושב חוזר ותיק, או בידי מי מטעמם, במשך 10 שנים מיום שהיו לתושבי ישראל, לא יראו את חבר בני האדם האמור כחבר בני אדם תושב ישראל.אחזקותיהם של תושב חוזר ותיק ועולה חדש ב"חברת משלח יד זרה" וב"חברה נשלטת זרה"
הדין הקיים – אחד מהתנאים לקיומה של חברת משלח יד זרה או חברה נשלטת זרה, המוגדרות כחבר-בני-אדם תושב חוץ, הנו שליטתם של תושבי ישראל בחברות אילו. מכאן יוצא, כי עולה חדש שעלה ארצה לא יוכל ליהנות מהפטור ממס על הכנסותיו שהופקו בחברות שבשליטתו.

השינוי בהצעת החוק – מוצע, כי החברות הנשלטות על ידי עולים או תושבים חוזרים ותיקים, לא יסווגו כחברות תושבות ישראל, רק בשל עליית בעליי מניותיהם לישראל, וזאת בתנאי שההכנסות אינן מופקות בישראל. כמו כן מוצע לפטור את העולים החדשים ואת התושבים החוזרים הותיקים מחובת דיווח על כלל הכנסותיהם מחו"ל, לרבות חובת דיווח על הונם ונכסיהם המצויים מחוץ לישראל.

לאור מטרתה ותכליתה של הצעת החוק לקלוט עליה, באמצעות מתן הטבות או פטור מהכנסותיהם של "קהל היעד" של הצעת החוק, אין סיבה כי הכנסה שהופקה או שנצמחה על ידם באמצעות חבר בני אדם שמופעל על ידיהם, לא תהא פטורה ממס כפי שהכנסה המופקת על ידם כיחידים הפטורה ממס. ללא השינוי המוצע ביחס לניהול בהקלה בניהול ובשליטה של החברות וללא קביעה בנוגע ל"התעלמות" מאחזקתו של העולה החדש או של התושב החוזר הותיק, הפטור העומד בבסיסה שהצעת חוק זה יהיה ריק מתוכן.

מתן הנחה לקצבה של עולה ושל תושב חוזר ותיק

הדין הקיים – כיום, בכדי להקל על עולה חדש ובכדי למנוע הרעה במצבו הכלכלי בנוגע לקצבה שהוא מקבל בשל עלייתו ארצה נקבע, כי סכום המס שישלם עולה חדש על קצבה שמקורה בחו"ל בשל עבודתו בחו"ל, לא יעלה על סכום המס שהיה משלם על אותה קצבה במדינה שבה היא משולמת, אילו היה נשאר תושב אותה מדינה. הקלה זו חלה על כל קצבה המשתלמת מאת המעביד, או המשתלמת מאת קופת גמל וכן קצבה המשתלמת על פי ביטוח מפני אובדן כוש עבודה.השינוי בהצעת החוק – מוצע לקבוע, כי הסכום הפטור ממס, לאחר תום תקופת ההטבות הקבועות לגבי עולה חדש ותושב חוזר ותיק לגבי כלל הכנסותיו המופקות מחוץ לישראל, כאמור מעלה, יהיה זהה לסכום הקצבה המזכה, קרי אותו חלק מהקצבה או מסך כל הקצבאות שמקבל אדם ושאינו עולה על סך של 7,200 ₪ לחודש בשנת המס 2008 (7,000 ₪ ב- 2007).

לפי המצב כיום, העולים החדשים שמבקשים לקבל הנחה ממס מקצבאות שקבלו בחו"ל כאמור, נדרשים להוכיח את שיעור המס החל בחו"ל על הקצבה (מס תיאורטי כלשון דברי ההסבר בהצעת החוק), באמצעות המסמכים הבאים:

1. אישור רו"ח בעל רישיון במדינה ממנה עלה הנישום בשפה האנגלית בלבד, המחשב את המס שהיה חל אילו נשאר הנישום תושב אותה מדינה.

2. דו"ח שהוגש בשנה הקודמת לגבי אותה קצבה.

3. שומות ההכנסה שנעשתה על ידי רשויות המס בחו"ל בשנה הקודמת ובזו שקדמה לה.

4. הוכחות בדבר תשלום המס בחו"ל ששולם על ידי הנישום.

נישום שלא עלה בידו לשכנע את פקיד השומה כאמור, יחויב בשיעור המס המקסימאלי על יחידים במדינת החוץ. אין ספק, כי הצעה זו היא נכונה וברוכה והינה דוגמא נוספת לניסיונותיה של רשות המיסים "לפשט" את ההוראות הקיימות בפקודה, אשר מסובכות גם ככה.

מתן שנת הסתגלות

בדין הקיים "אין חיה כזו" שנת הסתגלות, מסלול ההתאקלמות הוא פרי יצירה חדשה בהצעת החוק, בה מוצע לקבוע, כי לא יראו עולה חדש ותושב חוזר ותיק כתושבי ישראל במשך שנה אחת מהמועד שעלו או שחזרו ארצה (לפי העניין). התושבים החוזרים הותיקים והעולים החדשים חייבים להודיע לפקיד השומה, בתוך 90 ימים מיום הגעתם ארצה, כי בחרו לצעוד במסלול ההתאקלמות האמור. שנת התאקלמות זו תיכלל בעשר השנים של הפטור ממס החלות על העולה/תושב חוזר הנחשב כעולה לצורכי מס.

מתן פטור לגבי הכנסות ריבית ודיבידנדים מתיק ניירות ערך

הדין הקיים - על פי הדין הקיים, תושב חוזר הנו יחיד שחדל להיות תושב ישראל ושהה דרך קבע מחוץ לישראל שלוש שנים רצופות לאחר שחדל להיות תושב ישראל. סעיף 14(ג) לפקודה קובע, כי התושב החוזר יהא פטור ממס במשך 5 שנים על הכנסות פסיביות, שמקורן בנכסים שהיו לו מחוץ לישראל לאחר שחדל להיות תושב ישראל.

השינוי בהצעת החוק - בהצעת החוק מוצע למעשה למחוק את הגדרת "תושב חוזר", לאור הוספת ההגדרה "תושב חוזר ותיק", ועוד מוצע להרחיב את בסיסו של הפטור גם לגבי הכנסות הנובעות בתיק ניירות ערך מוטב (בהצעת החוק התווספה הגדרה ל"תיק ניירות ערך מוטב" והגדרה ל"הכנסה מניירות ערך").

הסרת ההגדרה "תושב חוזר" היא למראית עין בלבד, משום שכלל לא נעשו שינויים בהסדר המס המהותי לגבי מי שחדל להיות תושב ישראל ושהה דרך קבע מחוץ לישראל שלוש שנים רצופות לפחות לאחר שחדל להיות תושב ישראל. השינוי היחיד שניתן להצביע עליו בהצעת החוק בעניין זה, הוא למעשה הרחבה הפטור גם לגבי הכנסות הנובעות בתיק ניירות ערך מוטב.

בקריאה הראשונה להצעת החוק נרשמה התנגדותו של משרד המשפטים להצעת החוק, הטוען כי הצעת החוק היא הצעת חוק מפלה ואינה שוויונית בכל הנוגע לנשיאת נטל המס בין עולה חדש ותושב חוזר ותיק לבין תושבי המדינה. משרד המשפטים תהה האם חוסר השוויון לטענתו אכן נדרש על מנת להשיג את מטרת החוק. מנגד, היועץ המשפטי לממשלה גורס כי אין מניעה משפטית לאשר את הצעת החוק, ואליו הצטרף גם הממונה על התקציבים במשרד האוצר.
אנו מאמינים, כי למרות התנגדותו של משרד המשפטים, הצעת החוק אכן תבשיל לכדי חוק מחייב בישראל ולפיכך, אנו ממליצים לישראלים מחוץ לישראל להמתין לפני שהם אצים לרכוש כרטיס טיסה ולעשות עלייה, בכדי לנצל את הפטורים הנכספים בהצעת החוק, אשר שווים לא יסולא בפז.רמת גן: רח' החילזון 12, (בית הקריסטל)
טל': 03-6127446, פקס: 03-6127449
חיפה: שדרות המגינים 58
טל': 04-8526693 פקס: 04-8555976
שאלות לגבי המאמר ניתן להעביר למייל:
eli-doron@taxlawyers.co.il
מאמר זה נוסף לאתר "ארטיקל" מאמרים ע"י אלי דורון, עו"ד - ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח) eli-doron@taxlawyers.co.il שאישר שהוא הכותב של מאמר זה ושהקישור בסיום המאמר הוא לאתר האינטרנט שבבעלותו, מפרסם מאמר זה אישר בפרסומו מאמר זה הסכמה לתנאי השימוש באתר "ארטיקל", וכמו כן אישר את העובדה ש"ארטיקל" אינם מציגים בתוך גוף המאמר "קרדיט", כפי שמצוי אולי באתרי מאמרים אחרים, מלבד קישור לאתר מפרסם המאמר (בהרשמה אין שדה לרישום קרדיט לכותב). מפרסם מאמר זה אישר שמאמר זה מפורסם אולי גם באתרי מאמרים אחרים בחלקו או בשלמותו, והוא מאשר שמאמר זה נוסף על ידו לאתר "ארטיקל".

צוות "ארטיקל" מצהיר בזאת שאינו לוקח או מפרסם מאמרים ביוזמתו וללא אישור של כותב המאמר בהווה ובעתיד, מאמרים שפורסמו בעבר בתקופת הרצת האתר הראשונית ונמצאו פגומים כתוצאה מטעות ותום לב, הוסרו לחלוטין מכל מאגרי המידע של אתר "ארטיקל", ולצוות "ארטיקל" אישורים בכתב על כך שנושא זה טופל ונסגר.

הערה זו כתובה בלשון זכר לצורך בהירות בקריאות, אך מתייחסת לנשים וגברים כאחד, אם מצאת טעות או שימוש לרעה במאמר זה למרות הכתוב לעי"ל אנא צור קשר עם מערכת "ארטיקל" בפקס 03-6203887.

בכדי להגיע לאתר מאמרים ארטיקל דרך מנועי החיפוש, רישמו : מאמרים על , מאמרים בנושא, מאמר על, מאמר בנושא, מאמרים אקדמיים, ואת התחום בו אתם זקוקים למידע.

 

 


 

 להשכיר רכב

 הזמנת מלון בחו"ל

 הזמנת מלון בישראל

 אתר איי יוון

 מדריך איטליה

 מלונות בניו יורק

 מדריך לאס וגאס

 המלצות על נופש

 המלצות על פריז

נדל"ן ביוון


 
 
 

 

איי יוון | אתונה |  עסקים למכירה | גרפולוגיה משפטית | כרתים | איטליה | הזמנת מלון | מטבחי יוקרה | חבל זגוריה | זמן טיסה |  הזמנת טיסה | השכרת רכב בחו"ל

 ארטיקל מאמרים 2015 - 2006  clickgoseo@gmail.com מנוע חיפוש מאמרים ארטיקל, כבר בן 8 שנים!

After almost a year of wearing a Rolex Submariner rolex replica uk 114060 watch, I've come to at least one conclusion - this is a darn tough timepiece to beat. To own a Rolex watch for many replica watches sale people is an aspiration. The power of the Swiss company is that it has created a demand for the name, in many ways, more so than the products they produce. People often come to me and rolex replica say, "Ariel, I want a Rolex." I usually respond with, "OK, what Rolex do you want?" The answer is, "I don't know, that is why I need your rolex replica help, I need you to help me choose one." The message there is that Rolex is a company whose image in many ways is louder than its products. But at aBlogtoWatch, product is everything. The good news is that when it comes to product, Rolex watches rolex replica sale rarely let you down. If anyone asks me why Rolex is such a successful brand I often point out that "their products are actually really good."