חיפוש מאמרים

11800 מאמרים - מנוע לחיפוש מאמרים - פרסום מאמרים חינם

חפש מאמרים המתחילים באות:    א  ב  ג  ד  ה  ו  ז  ח  ט  י  כ  ל  מ  נ  ס  ע  פ  צ  ק  ר  ש  ת 

    עמוד הבית
»   הוסף מאמר חינם!
»   קישורי מידע
»   הוסף למועדפים
»   הפוך לדף הבית
»   צור קשר
»   פרסום באתר
»   מאמר מעניין בנושא:
בחירת מקום לאירוע עסקי

    קישורי טקסט (לפרטים)
קישור טקסט ממומן | לפרסום -לחץ כאן
עד 15% הנחה על השכרת רכב בחו"ל, מהחברות הגדולות בעולם, לחצו ל Rentingcar

הזמנת מלונות ביעדים האטרקטיבים ביותר ללא עמלות הזמנה!
מאמרים נוספים: משטר מס מס הכנסה יורשי נפטר פטור ממס

נושא המאמר: סעיף 9(5) לפקודת מס הכנסה ומשטר המס שיש להחיל על יורשי נפטר נכה
מאת: אלי דורון, עו"ד - ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח) eli-doron@taxlawyers.co.il   שמור מאמר למועדפים

אלי דורון, עו"ד - ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח) eli-doron@taxlawyers.co.il

פקודת מס הכנסה (נוסח חדש) (להלן: "הפקודה") סעיף 9 שכותרתו "הכנסות פטורות" מאפשרת לעיוור ולנכה (בסעיף קטן 5 ) לקבל פטור ממס על הכנסותיהם.
הסעיף מבחין בין הכנסה מיגיעה אישית כמשכורת או הכנסה מעסק, להכנסה שלא מיגיעה אישית לדוגמא הכנסות מדיבידנד וריבית.

בהתאם לנקבע בפקודה, הפטור יחול על הכנסה מיגיעה אישית של עיוור או של נכה שנקבעה לו נכות של 100%, או נכות של 90% לפחות מחמת שלקה באברים שונים, והאחוז האמור הוא תוצאה של חישוב מיוחד של הליקוי באברים השונים שבלעדיו היה נקבע אחוז נכות של 100% לפחות, כמפורט להלן:
(1) נקבעה נכות כאמור לתקופה של 365 ימים או יותר- הכנסה עד לסכום של 579,600 ₪ (מותאם לשנת המס 2011).
(2) נקבעה נכות כאמור לתקופה שבין 184 ימים לבין 364 ימים-הכנסה עד לסכום של 69,480 ₪ (מותאם לשנת המס 2011).

במידה והכנסתו של עיוור/נכה נמוכה מ-69,480 ₪, או שלא הייתה לו הכנסה כאמור, תהיה פטורה ממס גם הכנסתו שלא מיגיעה אישית, עד לסכום כולל של 69,480 ₪, ועל הכנסה מריבית המשולמת מכספים שהופקדו בפקדון או בתוכנית חסכון או בקופת גמל ואשר מקורם בפיצויים או בכספי ביטוח שקיבל אותו נישום בשל פגיעת גוף-עד לסכום כולל של 579,600 ₪ מותאם לשנת המס 2011.

על פי חוק הירושה, תשכ"ה-1965 (להלן: "חוק הירושה") נקבע כי בעת פטירתו של אדם עוברים נכסיו והתחייבויותיו ליורשיו.
משכך נשאלת השאלה מהו משטר המס שיש להחיל על יורשים המקבלים את הכנסות הנפטר הנכה לאחר מותו?
לעניין הכנסות מעסקאות ממשלח יד של נכה שנפטר בהם בוצע דיווח על בסיס מזומן: בהתאם לסעיף 3 (ו) לפקודה, סכומים שהגיעו לידי היורשים לאחר פטירת הנישום, שמקורן בעסק או במשלח היד, ואשר לא חויבו אצל הנפטר יחשבו כהכנסות היורשים, כהכנסה שאינה מיגיעה אישית ושיעור המס שיחול עליה מוגבל ל-40% , וזאת בהתאם להוראות סעיף 125א לפקודה.

בעמ"ה 41/91 אידה אברמסון נ' פקיד שומה רמלה, טענה המערערת כי בעלה, עו"ד במקצועו, שנפטר היה נכה, ועקב נכותו חל על הכנסתו פטור לפי סעיף 9 (5) לפקודה, ועל כן יש להמשיך ולהחיל את הפטור על הכנסות שקיבלה עבור שירותי בעלה לאחר פטירתו.
בית המשפט דחה את ערעורה וקבע כי יש להחיל את סעיף 3 (ו) לפקודה העוסק באדם ששומתו נקבעת על בסיס מזומנים והתעסקותו נפסקה, לרבות מחמת פטירה בשנת מס פלונית, אזי רואים כל הכנסה שלא חויבה לפני הפסקת העיסוק כ"הכנסה בידי מי שזכאי לאותם סכומים בעת קבלתם".
לעניין הפרשי שכר של נפטר נכה שהתקבלו בידי היורשים בשנת פטירתו –יראו אותם כהכנסות הנפטר. ההכנסה תחשב כחלק מהכנסתו מיגיעה אישית של הנפטר באופן כזה שבמידה והנפטר היה זכאי לפטור לפי סעיף 9 (5) לפקודה בשל נכותו, אזי יחול הפטור גם על הכנסה זו.
יודגש כי באם התקבלו הפרשי השכר בשנים שלאחר שנת פטירת הנפטר הנכה אזי לא יחושבו נקודות זיכוי ופטור לפי סעיף 9 (5) לפקודה, להם היה זכאי עובר לפטירתו.

לעניין מענק עקב מוות המשולם לשארי עובד עקב מוות –ההכנסה שנוצרה בעקבות פטירת העובד מיוחסת לשאירים הזכאים לה על פי חלקם היחסי, ולא תיחשב כהכנסת הנפטר. על הכנסה זו יחול פטור ממס על הכנסה עד לגובה שתי משכורות אחרונות (עד 23,320 ₪ בשנת 2011) מוכפל במספר שנות העבודה. יתרת המענק שאינה פטורה תחויב במס ותיחשב כהכנסה מיגיעה אישית של השאירים, לרבות האפשרות לניצול פטור מכוח סעיף 9(5) לפקודה במידה ומי מהם זכאי לו.
לעניין מענק פרישה חייב של נישום נכה ששולם לאחר הפטירה אך בשנת הפטירה – פרש נישום נכה מעבודתו, ושולמו מענקי פרישה חייבים בשנת הפטירה, ייראו את מענק החייב כהכנסתו מיגיעה אישית של הנפטר בשנת פטירתו, ייראו את המענק החייב כהכנסתו מיגיעה אישית בשנת פטירתו. משכך, הנישום יהיה זכאי לפטור בשל נכותו לפי סעיף 9(5) לפקודה בגין הכנסה זו, ושיעור המס עליה לא יעלה על 40% בהתאם לסעיף 125א לפקודה.

יוער, כי באם המענק החייב שולם בשנים שלאחר פטירת הנישום, כלומר הועמדו כספי פיצויים לרשות העובד בעקבות פרישתו, ונפטר העובד טרם משיכת הכספים מהקופה, ייראו בסכומים החייבים במס כחלק מהכנסתו של העובד בשנת פרישתו. במקרה זה עומדות בפני יורשי הנישום מספר אפשרויות פריסת המענק החייב.
לא הועמדו כספי הפיצויים לרשות העובד ומועד תשלום המענק הוא לאחר פטירת העובד, יחושב המס בגין החלק החייב כהכנסת הנפטר מיגיעה אישית, ויחושב ללא זכאות לנקודות זיכוי ו/או פטורים אישיים להם היה זכאי הנפטר.

לאור האמור, על יורשי נפטר נכה לבחון את ההכנסות העשויות להתקבל לאחר פטירת יקירם ולהיוועץ בעו"ד בקיא בתחום כדי לסקור את אופן הטיפול המיסויי בהן.

רמת גן: רח' בן גוריון 2, (מגדל ב.ס.ר 1)
טל': 03-6127446, פקס: 03-6127449
חיפה: שדרות המגינים 58
טל': 04-8526693 פקס: 04-8555976
רומניה: רח' פרנקלין 7, סקטור 1, בוקרשט
שאלות לגבי המאמר ניתן להעביר לעורך דין אלי דורון
משרד עורכי דין - דורון, טיקוצקי, צדרבוים, עמיר, מזרחי

www.taxlawyers.co.il


מאמר זה נוסף לאתר "ארטיקל" מאמרים ע"י אלי דורון, עו"ד - ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח) eli-doron@taxlawyers.co.il שאישר שהוא הכותב של מאמר זה ושהקישור בסיום המאמר הוא לאתר האינטרנט שבבעלותו, מפרסם מאמר זה אישר בפרסומו מאמר זה הסכמה לתנאי השימוש באתר "ארטיקל", וכמו כן אישר את העובדה ש"ארטיקל" אינם מציגים בתוך גוף המאמר "קרדיט", כפי שמצוי אולי באתרי מאמרים אחרים, מלבד קישור לאתר מפרסם המאמר (בהרשמה אין שדה לרישום קרדיט לכותב). מפרסם מאמר זה אישר שמאמר זה מפורסם אולי גם באתרי מאמרים אחרים בחלקו או בשלמותו, והוא מאשר שמאמר זה נוסף על ידו לאתר "ארטיקל".

צוות "ארטיקל" מצהיר בזאת שאינו לוקח או מפרסם מאמרים ביוזמתו וללא אישור של כותב המאמר בהווה ובעתיד, מאמרים שפורסמו בעבר בתקופת הרצת האתר הראשונית ונמצאו פגומים כתוצאה מטעות ותום לב, הוסרו לחלוטין מכל מאגרי המידע של אתר "ארטיקל", ולצוות "ארטיקל" אישורים בכתב על כך שנושא זה טופל ונסגר.

הערה זו כתובה בלשון זכר לצורך בהירות בקריאות, אך מתייחסת לנשים וגברים כאחד, אם מצאת טעות או שימוש לרעה במאמר זה למרות הכתוב לעי"ל אנא צור קשר עם מערכת "ארטיקל" בפקס 03-6203887.

בכדי להגיע לאתר מאמרים ארטיקל דרך מנועי החיפוש, רישמו : מאמרים על , מאמרים בנושא, מאמר על, מאמר בנושא, מאמרים אקדמיים, ואת התחום בו אתם זקוקים למידע.

 

 

 


 

 להשכיר רכב

 הזמנת מלון בחו"ל

 הזמנת מלון בישראל

 אתר איי יוון

 מדריך איטליה

 מלונות בניו יורק

 מדריך לאס וגאס

 המלצות על נופש

 המלצות על פריז

נדל"ן ביוון


 
 
 

 

איי יוון | אתונה |  עסקים למכירה | גרפולוגיה משפטית | כרתים | איטליה | הזמנת מלון | מטבחי יוקרה | חבל זגוריה | זמן טיסה |  הזמנת טיסה | השכרת רכב בחו"ל

 

 

 

 

 

ארטיקל מאמרים 2015 - 2006  clickgoseo@gmail.com מנוע חיפוש מאמרים ארטיקל, כבר בן 8 שנים!