חיפוש מאמרים

11864 מאמרים - מנוע לחיפוש מאמרים - פרסום מאמרים חינם

חפש מאמרים המתחילים באות:    א  ב  ג  ד  ה  ו  ז  ח  ט  י  כ  ל  מ  נ  ס  ע  פ  צ  ק  ר  ש  ת 

    עמוד הבית
»   הוסף מאמר חינם!
»   קישורי מידע
»   הוסף למועדפים
»   הפוך לדף הבית
»   צור קשר
»   פרסום באתר
»   מאמר מעניין בנושא:
חומציות הקיבה והשפעתה על הישגנו

    קישורי טקסט (לפרטים)
קישור טקסט ממומן | לפרסום -לחץ כאן
עד 15% הנחה על השכרת רכב בחו"ל, מהחברות הגדולות בעולם, לחצו ל Rentingcar

הזמנת מלונות ביעדים האטרקטיבים ביותר ללא עמלות הזמנה!
מאמרים נוספים: הסכם ממון הסכם שלום בית גירושין הסכם גירושין ביטול הסכם גירושין

נושא המאמר: ביטול הסכם גירושין
מאת: עו"ד סנדרוביץ   שמור מאמר למועדפים

ביטול הסכם

שאלה שעולה במקרים רבים של גירושין היא, האם ניתן לבטל הסכמים ככלל והסכם גירושין בפרט?
הסכם הוא חוזה הנחתם בין שני צדדים. ישנם חוזים שקיבלו אישור בבית משפט או בית דין, לפי העניין, וקיבלו תוקף של פסק דין. במקרים אחרים, הצדדים חתמו על חוזה בינם ובין עצמם או במעמד של עורך דין.
חתימה על הסכם גירושין, היא מעמד לא פשוט כלל וכלל, משום שהסכם זה גולם בחובו חלוקת רכוש בין הצדדים וקובע את כל ההסדרים לגבי הילדים (לרבות משמורת, מזונות, הסדרי ראייה וכדומה).
על הסכם גירושין חל חוק החוזים (חלק כללי) התשל"ג - 1973. הסכם זה ניתן לביטול בהתקיימות נסיבות המצדיקות זאת. על פי חוק החוזים, ניתן לבטל חוזה כשמדובר בנסיבות של טעות, הטעייה, עושק וכפייה, כל זאת בשילוב של המבחנים המנחים כפי שנקבעו על פי פסיקתו של בית המשפט.

על פי חוק החוזים, ניתן לבטל חוזה אם צד לחוזה אולץ או הוכרח לחתום עליו. הדבר מהווה פגם מהותי ביצירת החוזה ומאפשר את ביטולו.
להלן עילות הביטול:
1. טעות- סעיף 14 לחוק החוזים (חלק כללי) התשל"ג- 1973 קובע כי:
" (א) מי שהתקשר בחוזה עקב טעות וניתן להניח שלולא הטעות לא היה מתקשר בחוזה והצד השני ידע או היה עליו לדעת על כך, רשאי לבטל את החוזה.
(ב) מי שהתקשר בחוזה עקב טעות וניתן להניח שלולא הטעות לא היה מתקשר בחוזה והצד השני לא ידע ולא היה עליו לדעת על כך, רשאי בית המשפט, על פי בקשת הצד שטעה, לבטל את החוזה, אם ראה שמן הצדק לעשות זאת, עשה כן, רשאי בית המשפט לחייב את הצד שטעה בפיצויים בעד הנזק שנגרם לצד השני עקב כריתת החוזה."
2. הטעיה- סעיף 15 לחוק החוזים קובע כי:
" מי שהתקשר בחוזה עקב טעות שהיא תוצאת הטעיה שהטעהו הצד השני או אחר מטעמו, רשאי לבטל את החוזה, לעניין זה " הטעיה"- לרבות אי גילוין של עובדות אשר לפי דין, לפי נוהג או לפי הנסיבות היה על הצד השני לגלותן."
3. עילת עושק- סעיף 18 לחוק החוזים קובע כי:
" מי שהתקשר בחוזה עקב ניצול שניצל הצד השני או אחר מטעמו את מצוקת המתקשר, חולשתו השכלית או הגופנית או חוסר ניסיונו, ותנאי החוזה גרועים במידה בלתי סבירה מן המקובל, רשאי לבטל את החוזה".
התנאים המצטברים לקיומה של עילת הביטול:
א. מצבו של המתקשר- העשוק (כך לדוגמא נקלע למצוקה, חולשה שכלית או גופנית, חוסר ניסיון ועוד) ב. התנהגותו של העושק. ג. העדר איזון סביר בין הערכים המוחלפים בין העושק לבין הנעשק.
4. כפייה - סעיף 20 לחוק החוזים קובע כי:
" ביטול החוזה יהיה בהודעת המתקשר לצד השני תוך זמן סביר לאחר שנודע לו על עילת הביטול, ובמקרה של כפיה- תוך זמן סביר לאחר שנודע לו שפסקה הכפייה."
נטל ההוכחה לקיומם של התנאים הקבועים בחוק (לרבות קש"ס בין העילה הרלוונטית לנסיבות העניין), מוטל על הטוען לבטלות ההסכם. הנטל כבד ביותר, קל חומר כאשר מדובר בהסכמי גירושין שאושרו וקיבלו תוקף של פסק דין { לעניין זה ראה הפ' (ת"א) 1012/83, פלונית נ' פלוני, פ"מ תשמ"ה 265(1983)}.
הסכם הנחתם על ידי הצדדים, וקיבל תוקף של פסק דין, ניתן אף הוא לביטול בנסיבות מתאימות.
עם זאת, לא ניתן לבטל הסכם גירושין על נקלה. הסכם גירושין מעגן תכונות של חוזה, ותכונות של פסק דין המאשר את ההסכמה.
בתי המשפט לענייני משפחה, מחמירים מאוד בנושא של ביטול הסכם גירושין שנחתם וקיבל תוקף של פסק דין. עמדה זו של בתי המשפט לענייני משפחה, בנוגע להסכמי גירושין, מעידה על החשיבות הרבה שיש לייחס להסכמי הגירושין שנחתמים ומאושרים.
הסכם גירושין, כולל וויתורים הנראים לעיתים לעין אובייקטיבית גרועים, אך מזרזים את הליך הגירושין ומביאים לסיומו. קיימים בעיני בתי המשפט אינטרסים רבים שלא לבטל הסכמים אלו, בין היתר, סופיות הדיון, ואמירה לציבור כי הסכמים אלו לא ניתנים לביטול בקלות.
עם זאת, קיימים מקרים, לפיהם פגם אשר נפל בהליך אישור ההסכם או בכריתתו יביא לביטולו.
כדברי השופט חשין בבג"צ 6103/93 סימה לוי נ' בית הדין הרבני הגדול פ"ד מח(4) 605:
" ... פסק דין המעניק תוקף להסכם שעשו בעלי דין הינו בבחינת יצור כלאיים, ראשו של היצור הוא פסק הדין וגופו הוא ההסכם. המבקש לבטל פסק דין המושתת על הסכם, חייב להצביע על פגם מהותי שנפל בהסכם, פגם העשוי להביא לביטולו של הסכם על פי משפט החוזים-כגון תרמית, טעות, הטעיה, כפיה וכיוצא באלה. תקיפת פסק הדין תבוא על דרך תביעה מקורית שתוגש לערכאה השיפוטית שנתנה את פסק הדין הראשון."
ביטול מכללא:
קיימים מקרים לפיהם, הסכם גירושין מבוטל מכללא. כך לדוגמא נקבע: בתמ"ש 38602/99, על ידי כבוד השופט יהודה גרניט בבית משפט לענייני משפחה בתל אביב, כאשר התנהגותם של האישה והבעל העידה שהצדדים בחרו לחיות יחד, 6 שנים לאחר חתימת ואישור ההסכם בבית משפט לענייני משפחה, שנתן לו תוקף של פס"ד. בפועל, הצדדים לא התגרשו, הוראות ההסכם שנחתם ואושר לא קוימו, ולפיכך ההסכם כולו מבוטל מכללא.
יודגש, כי ענייני משמורת ילדים ומזונות ילדים הם נושאים דינמיים וניתן לעתור לביטולם בשל שינוי נסיבות מהותי.

www.getnow.co.il

www.getnow.co.il


מאמר זה נוסף לאתר "ארטיקל" מאמרים ע"י עו"ד סנדרוביץ שאישר שהוא הכותב של מאמר זה ושהקישור בסיום המאמר הוא לאתר האינטרנט שבבעלותו, מפרסם מאמר זה אישר בפרסומו מאמר זה הסכמה לתנאי השימוש באתר "ארטיקל", וכמו כן אישר את העובדה ש"ארטיקל" אינם מציגים בתוך גוף המאמר "קרדיט", כפי שמצוי אולי באתרי מאמרים אחרים, מלבד קישור לאתר מפרסם המאמר (בהרשמה אין שדה לרישום קרדיט לכותב). מפרסם מאמר זה אישר שמאמר זה מפורסם אולי גם באתרי מאמרים אחרים בחלקו או בשלמותו, והוא מאשר שמאמר זה נוסף על ידו לאתר "ארטיקל".

צוות "ארטיקל" מצהיר בזאת שאינו לוקח או מפרסם מאמרים ביוזמתו וללא אישור של כותב המאמר בהווה ובעתיד, מאמרים שפורסמו בעבר בתקופת הרצת האתר הראשונית ונמצאו פגומים כתוצאה מטעות ותום לב, הוסרו לחלוטין מכל מאגרי המידע של אתר "ארטיקל", ולצוות "ארטיקל" אישורים בכתב על כך שנושא זה טופל ונסגר.

הערה זו כתובה בלשון זכר לצורך בהירות בקריאות, אך מתייחסת לנשים וגברים כאחד, אם מצאת טעות או שימוש לרעה במאמר זה למרות הכתוב לעי"ל אנא צור קשר עם מערכת "ארטיקל" בפקס 03-6203887.

בכדי להגיע לאתר מאמרים ארטיקל דרך מנועי החיפוש, רישמו : מאמרים על , מאמרים בנושא, מאמר על, מאמר בנושא, מאמרים אקדמיים, ואת התחום בו אתם זקוקים למידע.

 

 

 


 

 להשכיר רכב

 הזמנת מלון בחו"ל

 הזמנת מלון בישראל

 אתר איי יוון

 מדריך איטליה

 מלונות בניו יורק

 מדריך לאס וגאס

 המלצות על נופש

 המלצות על פריז

נדל"ן ביוון


 
 
 

 

איי יוון | אתונה |  עסקים למכירה | גרפולוגיה משפטית | כרתים | איטליה | הזמנת מלון | מטבחי יוקרה | חבל זגוריה | זמן טיסה |  הזמנת טיסה | השכרת רכב בחו"ל

 

 

 

 

 

ארטיקל מאמרים 2015 - 2006  clickgoseo@gmail.com מנוע חיפוש מאמרים ארטיקל, כבר בן 8 שנים!