חיפוש מאמרים

12050 מאמרים - מנוע לחיפוש מאמרים - פרסום מאמרים חינם

חפש מאמרים המתחילים באות:    א  ב  ג  ד  ה  ו  ז  ח  ט  י  כ  ל  מ  נ  ס  ע  פ  צ  ק  ר  ש  ת 

    עמוד הבית
»   הוסף מאמר חינם!
»   קישורי מידע
»   הוסף למועדפים
»   הפוך לדף הבית
»   צור קשר
»   פרסום באתר
»   מאמר מעניין בנושא:
אימון אישי להצלחה

    קישורי טקסט (לפרטים)
החזרי מע"מ לעצמאים בחול
קישור טקסט ממומן | לפרסום -לחץ כאן
עד 15% הנחה על השכרת רכב בחו"ל, מהחברות הגדולות בעולם, לחצו ל Rentingcar

הזמנת מלונות ביעדים האטרקטיבים ביותר ללא עמלות הזמנה!
מאמרים נוספים: מע"מ בשיעור אפס בגין עסקאות באינטרנט מע"מ בשיעור אפס בגין עסקאות באינטרנט מע"מ בשיעור אפס בגין עסקאות באינטרנט מע"מ בשיעור אפס בגין עסקאות באינטרנט

נושא המאמר: מע"מ בשיעור אפס בגין עסקאות באינטרנט - דיני מיסים
מאת: אלי דורון, עו"ד – אסף הופמן, עו"ד / eli-doron@taxlawyers.co.il   שמור מאמר למועדפים

נושא מיסוי עסקאות באינטרנט הינו כיום אחד הנושאים המרכזיים בתחום דיני המסים, זאת לאור העובדה כי רשויות המס בארץ ובעולם הבינו כי האינטרנט הינו מקום המסחר הגדול בעולם וכתוצאה מסתברת ספק תשלומי מס מרכזי.
בעקבות כניסתו של אמצעי האינטרנט, הגישה לסחר בינלאומי פתוחה גם בפני חברות קטנות ואנשים פרטיים, ולא אחת אנו נתקלים בתופעות של אנשים המפעילים אתרי אינטרנט מבתיהם, נתון המאפשר לנהל פעילות עסקית חובקת עולם מהבית ללא צורך בהקמת תשתיות במדינות הזרת בהן מתבצעת הפעילות המסחרית.
חלק מהפעילות העסקית הבינלאומית על גבי רשת האינטרנט הינה מתן שירותים מסוגים שונים כגון בניית אתרים או שירותי שיווק או מכירת נכסים בלתי מוחשיים כגון מכירת תוכנות, ספרים אלקטרוניים, הורדת קבצי מוסיקה וכד'.
לאור האמור, פעמיים רבות שואלים עצמם הסוחרים, האם בגין עסקת מתן שירותים לתושבים זרים או בגין מכירת מוצרים לא מוחשיים לתושבים זרים, קמה להם חבות במס ערך מוסף אם לאו?
כעולה מהגדרת המונח "עסקה" לפי חוק מע"מ, מתן שירות או מכירת נכס הינו בגדר "עסקה" אם נותן השירות ו/או המוכר הינו "עוסק" המנהל פעילות כלכלית שהינה עסק, ומתן השירות/המכירה היה במהלך העסקים של נותן אותו שירות/מוכר, או לכל הפחות שירות/מכירה שעולה כדי "עסקת אקראי".
שאלת מיקומה של עסקת השירות נקבעת לפי סעיף 15 (א) לחוק, הקובע, בין היתר, כי מקום העסקה נקבע בהתאם למקום העיסוק של נותן השירות. שאלת מיקומה של עסקת מכירת נכס בלתי מוחשי נקבעת לפי סעיף 14 לחוק מע"מ, הקובע כי יראו נכס בלתי מוחשי כנמכר בישראל אם המוכר הוא תושב ישראל (תושבות המוכר).
לפיכך, עסקת מתן שירותי שיווק באמצעות האינטרנט על ידי נישום, אשר מקום עסקיו בישראל, או עסקת מכירת נכס בלתי מוחשי ע"י מוכר תושב ישראל, הנן עסקאות החייבות, לכאורה ובאופן עקרוני, במס ערך מוסף.
השאלה היא, האם עסקאות דנן נהנות מהקלות כלשהן עפ"י החוק?
מע"מ בשיעור אפס על עסקת יצוא שירותים מוסדר בסעיף 30(א)(5) ו- 30(א)(7) לחוק מע"מ.
על מנת לבחון האם יש תחולה לסעיף 30(א)(5), יש לבדוק מיהו "מקבל השירות" והאם הנו "תושב חוץ". כמו כן נבחן, האם מתקיימים החריגים לפיהם נושא ההסכם הוא מתן השירות בפועל, נוסף על תושב החוץ, גם לתושב ישראל בישראל ו/או האם המדובר בשירות שניתן לגבי נכס המצוי בישראל, חריגים המונעים את מתן ההטבה (מע"מ בשיעור אפס).
לעניין קביעת זהות מקבל השירות העיקרי התוותה הפסיקה מספר מבחני עזר על פיהם יש לבחון את: זהותו של המשלם בעד השירות, את הצדדים לחוזה השירות, את זהותו של הנהנה הדומיננטי מן השירות ואת שאר נסיבות העניין, אשר מהן ניתן ללמוד על זהותו של מקבל השירות.
לאחר שאיתרנו את מקבל השירות יש לוודא כי הינו תושב חוץ. סעיף 30(ג) קובע כי "בסעיף זה, "תושב חוץ" - תושב חוץ כהגדרתו בסעיף 1 כשהוא נמצא מחוץ לישראל ואין לו עסקים או פעילות בישראל". נפנה אפוא לסעיף 1 לחוק מע"מ ונמצא כי "תושב חוץ" מוגדר כדלקמן:"(1) לגבי יחיד - יחיד היושב דרך קבע מחוץ לישראל; (2) לגבי חבר בני אדם - חבר בני אדם שנרשם או התאגד רק מחוץ לישראל".
לאור האמור, עסקת מתן שירות לתושב חוץ פטורה מתשלום מע"מ בישראל.
כאמור, לסעיף 30(א)(5) לחוק מע"מ שני חריגים:
החריג הראשון קבוע בסיפא של סעיף 30(א)(5) ולפיו "לא יראו שירות כניתן לתושב חוץ כאשר נושא ההסכם הוא מתן השירות בפועל, נוסף על תושב החוץ, גם לתושב ישראל בישראל...". החריג השני קבוע בסעיף 12א לתקנות מס ערך מוסף, התשל"ו-1976 (להלן: "תקנות מע"מ") והוא קובע כי "לענין סעיף 30(א)(5) לחוק לא יחול שיעור אפס על שירות שניתן לגבי נכס המצוי בישראל...".
הקלת המס הקבועה בסעיף 30(א)(5) לחוק מס ערך מוסף נועדה לעודד ייצוא שירותים מישראל. לפיכך נשללה ההקלה דנן, מקום שבו נחזים שירותים להיראות כניתנים לתושב חוץ, בעוד בפועל שירותים אלו ניתנים לתושבי ישראל.
בפסיקה נקבע כי מקום בו ניתן השירות גם לתושב ישראל, יש לבחון את מידת הזיקה שבין תושב ישראל מקבל השירות לבין מתן השירות, אל מול מידת הזיקה שבין מתן השירות לתושב החוץ מקבל השירות, כאשר נקבע כי אם מקבל השירות, קרי התושב הזר, איננו "איש קש" ואיננו כסות למקבל שירות ישראלי בפועל, והשירות עצמו הוא שירות בחו"ל לתושב חוץ, תינתן ההקלה.
יחד עם זאת, יש לשים לב, כי הפסיקה דנן התרחשה טרם תיקון 23 לחוק מע"מ, אשר הרחיב את החריג לקיומו של סעיף 30(א)(5), בקובעו כי "כיום די בכך שבצד השירות לתושב חוץ מקבל שירות גם תושב ישראל, על מנת שההטבה תישלל".
אשר לחריג הקבוע בתקנה 12א לתקנות מע"מ, לעניין מתן שירות לגבי נכס המצוי בישראל, יש לאתר את הנכס שלגביו ניתן השירות, ולוודא כי אינו בעל זיקה לישראל, בוודאי שלא בעל זיקה ממשית.
הוראת סעיף 30(א)(7) לחוק מע"מ קובעת מס בשיעור אפס כאשר המדובר ב"מתן שירות בחוץ לארץ בידי עוסק שמקום עיסוקו העיקרי הוא בישראל".
על מנת להיכנס לגדר פטור זה יש לקיים שני תנאים:
1. מקום עיסוק עיקרי בישראל
2. מתן שירות בחוץ לארץ. קרי, פעולות הקשורות בניהול האתר, תחזוקה שוטפת של האתר, עדכון האתר, חייבים להתקיים בחו"ל.
מע"מ בשיעור אפס על עסקת מכירת נכס בלתי מוחשי מוסדר, בסעיף 30(א)(2), המעניק מס בשיעור אפס ל - "מכירת נכס בלתי מוחשי לתושב חוץ".
על מנת להיכנס לגדר הפטור יש לקיים שני תנאים מצטברים: 1. מכירת נכס בלתי מוחשי 2. לתושב חוץ.
לאור האמור, יש לדאוג כי הנישום ימכור מוצריו הבלתי מוחשיים אך ורק לתושבים זרים. אלא, שמכירת מוצרים ווירטואליים באמצעות אתרי אינטרנט, מקשה לכאורה את השליטה והפיקוח על זהות רוכשי המוצרים. כידוע, הנגישות הבלתי מוגבלת לאתרי אינטרנט שונים מכל מקום בעולם בלחיצת כפתור מקשה על יכולת הנישום לעמוד בתנאי של "תושב חוץ".
לאור האמור לעיל, על הנישום לוודא, כי רוכשי המוצרים הנם יחידים היושבים דרך קבע מחוץ לישראל או חברות אשר התאגדו ונרשמו בחו"ל, ובהתאם לכך הנם תושבי חוץ, לצורך חוק מע"מ.
שוב יודגש, כי ככל שמדובר במכירה לתושב ישראל, חייבת המכירה בתשלום מע"מ.
קיימים תנאים פרוצדורליים להחלת שיעור מס אפס. תקנה 12(א) לתקנות מע"מ קובעת כי שיעור מס אפס מותנה בכך שיוכח להנחת דעתו של המנהל כי נתקיימו התנאים הבאים:
(1) נרשמו בספרי החשבונות של העוסק מחיר העסקה לרבות דרך התשלום והמטבע שבו שולמה.
(2) בידי העוסק הסכם או מסמך אחר בכתב המאשר את פרטי העסקה.
לאור האמור לעיל, יעשו טוב העוסקים בתחום הסחר הבינלאומי באמצעות האינטרנט אם יפנו למבינים בתחום לשם קבלת יעוץ בסוגיית תשלום המע"מ.

דורון טיקוצקי עמיר מזרחי עורכי דין ונוטריון הינו משרד העוסק במשפט המס על אופניו, הן בהיבט הפלילי והן בהיבט המסחרי-מיסויי

שאלות לגבי המאמר נא הפנו למייל: eli-doron@taxlawyers.co.il

www.adviser.co.il


מאמר זה נוסף לאתר "ארטיקל" מאמרים ע"י אלי דורון, עו"ד – אסף הופמן, עו"ד / eli-doron@taxlawyers.co.il שאישר שהוא הכותב של מאמר זה ושהקישור בסיום המאמר הוא לאתר האינטרנט שבבעלותו, מפרסם מאמר זה אישר בפרסומו מאמר זה הסכמה לתנאי השימוש באתר "ארטיקל", וכמו כן אישר את העובדה ש"ארטיקל" אינם מציגים בתוך גוף המאמר "קרדיט", כפי שמצוי אולי באתרי מאמרים אחרים, מלבד קישור לאתר מפרסם המאמר (בהרשמה אין שדה לרישום קרדיט לכותב). מפרסם מאמר זה אישר שמאמר זה מפורסם אולי גם באתרי מאמרים אחרים בחלקו או בשלמותו, והוא מאשר שמאמר זה נוסף על ידו לאתר "ארטיקל".

צוות "ארטיקל" מצהיר בזאת שאינו לוקח או מפרסם מאמרים ביוזמתו וללא אישור של כותב המאמר בהווה ובעתיד, מאמרים שפורסמו בעבר בתקופת הרצת האתר הראשונית ונמצאו פגומים כתוצאה מטעות ותום לב, הוסרו לחלוטין מכל מאגרי המידע של אתר "ארטיקל", ולצוות "ארטיקל" אישורים בכתב על כך שנושא זה טופל ונסגר.

הערה זו כתובה בלשון זכר לצורך בהירות בקריאות, אך מתייחסת לנשים וגברים כאחד, אם מצאת טעות או שימוש לרעה במאמר זה למרות הכתוב לעי"ל אנא צור קשר עם מערכת "ארטיקל" בפקס 03-6203887.

בכדי להגיע לאתר מאמרים ארטיקל דרך מנועי החיפוש, רישמו : מאמרים על , מאמרים בנושא, מאמר על, מאמר בנושא, מאמרים אקדמיים, ואת התחום בו אתם זקוקים למידע.

 

 

 


 

 להשכיר רכב

 הזמנת מלון בחו"ל

 הזמנת מלון בישראל

 אתר איי יוון

 מדריך איטליה

 מלונות בניו יורק

 מדריך לאס וגאס

 המלצות על נופש

 המלצות על פריז

נדל"ן ביוון


 
 
 

 

איי יוון | אתונה |  עסקים למכירה | גרפולוגיה משפטית | כרתים | איטליה | הזמנת מלון |  חבל זגוריה | זמן טיסה |  הזמנת טיסה | השכרת רכב בחו"ל

 

 

 

 

 

ארטיקל מאמרים 2015 - 2006  clickgoseo@gmail.com מנוע חיפוש מאמרים ארטיקל, כבר בן 8 שנים!