חיפוש מאמרים

12051 מאמרים - מנוע לחיפוש מאמרים - פרסום מאמרים חינם

חפש מאמרים המתחילים באות:    א  ב  ג  ד  ה  ו  ז  ח  ט  י  כ  ל  מ  נ  ס  ע  פ  צ  ק  ר  ש  ת 

    עמוד הבית
»   הוסף מאמר חינם!
»   קישורי מידע
»   הוסף למועדפים
»   הפוך לדף הבית
»   צור קשר
»   פרסום באתר
»   מאמר מעניין בנושא:
נוֹיְרוֹפידבֶּק כטיפול בהפרעות קשב וריכוז

    קישורי טקסט (לפרטים)
קישור טקסט ממומן | לפרסום -לחץ כאן
עד 15% הנחה על השכרת רכב בחו"ל, מהחברות הגדולות בעולם, לחצו ל Rentingcar

הזמנת מלונות ביעדים האטרקטיבים ביותר ללא עמלות הזמנה!
מאמרים נוספים: מקלטי מס מס קפריסין מס רומניה השקעות רומניה

נושא המאמר: היבטי מס בגין הקמת חברה קפריסאית, המוחזקת ע"י חברה קפריסאית נוספת, המחזיקה בחברה רומנית - דיני מיסים - מיסוי בינלאומי
מאת: אלי דורון, עו"ד - אסף הופמן, עו"ד / eli-doron@taxlawyers.co.il   שמור מאמר למועדפים

החלטה על הקמת חברה במדינה שמעבר לים מחייבת מחשבה תחילה, בין היתר לעניין חבויות המס השונות המוטלות הן על החברה והן על בעלי מניותיה, הכול על מנת לנסות ולמקסם את רווחי החברה ובעלי מניותיה.
מאמר זה יעסוק באפשרות של החזקת מניות חברה רומנית באמצעות חברה קפריסאית, המוחזקת בידי חברה קפריסאית נוספת. מבנה זה, כפי שיובהר בהמשך, מאפשר לחברת האם הקפריסאית למכור את מניות חברת הבת הקפריסאית (זו המחזיקה במניות החברה הרומנית) בפטור ממס רווח הון. כמו כן, הדבר מאפשר העברת דיבידנדים מרומניה לקפריסין בפטור ממס על הדיבידנד הן ברומניה והן בקפריסין, עובדה המאפשרת הטלת מס על הדיבידנד בשיעור 25% בלבד בישראל, וזאת רק כאשר בעל המניות הישראלי ימשוך את הדיבידנדים מחברת האם הקפריסאית לכיסו.
תכנון מס זה מחייב אותנו לוודא, כי חברת האם הקפריסאית אינה עולה כדי חברה נשלטת זרה (חנ"ז), וזאת על מנת למנוע הטלת מס בשיעור 25% בגין דיבידנד רעיוני שקיבלו בעלי המניות הישראלים מחברת האם הקפריסאית שבבעלותם. לאור האמור, יש להראות כי פחות מ-50% מ"אמצעי השליטה" בחברת האם הקפריסאיות מוחזקים במישרין או בעקיפין בידי תושבי ישראל, זאת על מנת להימנע מכניסה להגדרת חנ"ז.
בין קפריסין לרומניה קיימת אמנה למניעת כפל מס, הקובעת כי דיבידנדים המשולמים מחברה רומנית לחברה קפריסאית כפופים לניכוי מס במקור בשיעור 10%.
יחד עם זאת, החוק הפנים רומני אימץ ב – 1.1.07 את ה - EC parent-subsidiary Diractive, כך שהדיבידנדים המשולמים מחברה רומנית לחברה קפריסאית פטורים מניכוי מס במקור ברומניה אם החברה הקפריסאית מחזיקה לפחות ב- 15% ממניות החברה הרומנית, וההחזקה של החברה הקפריסאית בחברה הרומנית נמשכה לפחות שנתיים ימים.
לאור האמור, דיבידנדים המועברים מחברה רומנית לחברה קפריסאית, בכפוף לתנאים דנן, פטורים מניכוי מס במקור ברומניה.
כמו כן, הדיבידנדים אף פטורים ממס בקפריסין, וזאת בהתאם לחוק הפנים קפריסאי, הקובע כי דיבידנדים המשולמים מחברה זרה לחברה קפריסאית, המחזיקה לפחות ב - 1% ממניותיה, פטורים ממס בקפריסין. פטור זה לא יינתן במידה ולמעלה מ - 50% מפעילות החברה משלמת הדיבידנד היא פעילות השקעתית, ובנוסף מס החברות במדינה הזרה נמוך באופן משמעותי ממס החברות בקפריסין.
יתרון נוסף הגלום בהחזקת מניות החברה הקפריסאית באמצעות חברה קפריסאית נוספת הוא שפעולת מכירת מניות חברת הבת הקפריסאית אינה פעולה החבה במס רווח הון בקפריסין, אלא אם מדובר במכירת מניות של חברה המחזיקה מקרקעין בקפריסין.
לאור האמור, החזקת מניות החברה הקפריסאית באמצעות חברה קפריסאית נוספת, תאפשר מכירת מניות חברת הבה הקפריסאית (זו המחזיקה במניות החברה הרומנית) ללא חיוב מס בקפריסין או במקום אחר בעולם.
היות ולישראל אין אמנה למניעת כפל מס עם קפריסין, יחול הדין הקפריסאי הפנימי, הקובע כי דיבידנדים המשולמים ע"י חברה תושבת קפריסין לבעלי מניותיה הזרים אינם נתפסים ברשת המס הקפריסאית.
כמו כן, יחול הדין הפנימי ישראלי אשר, ככלל, מכבד את עיקרון האישיות המשפטית הנפרדת וממסה בעלי מניות על רווחי החברות שבבעלותם רק בעת שהרווחים האמורים מחולקים להם כדיבידנד. הדיבידנד חייב במס ישראלי בשיעור 25%, תוך זיכוי מס זר שהוטל עליו. הואיל ולא מוטל מס זר (לפי הדין הקפריסאי לא מתבצע ניכוי במקור) בגין העברת הדיבידנד מהחברה הקפריסאית לבעלי מניותיה בישראל יוטל מס בשיעור 25% בגין הכנסת הדיבידנד בישראל רק במועד בו יחליט בעל המניות הישראלי למשוך את הדיבידנד מהחברה הקפריסאית שבבעלותו (זאת בתנאי שלא מדובר בחנ"ז).
יתרון נוסף הוא, שחברת הבת הקפריסאית יכולה להעניק שירותי ניהול לחברה הרומנית שבבעלותה. זה המקום לציין, כי סעיף 7 לאמנה למניעת כפל מס בין רומניה לקפריסין קובע, כי הכנסה עסקית בידי תושב קפריסין תמוסה בקפריסין בלבד, אלא אם ההכנסות הנובעות מהפעילות העסקית הן תוצר של פעילות מוסד קבע ברומניה. לאור האמור, ובמידה ופעילות מתן שירותי ניהול אינה מקימה מוסד קבע ברומניה, הרי שדמי הניהול אינם כפופים לניכוי מס במקור ברומניה. המונח "מוסד קבע" כולל בעיקר: מקום בו מתבצע הניהול, סניף, משרד, מפעל ובית מלאכה.
נדגיש, כי דמי הניהול חייבים לעמוד בעיקרון הסבירות ובתנאי שוק, במיוחד לאור התקיימותם של יחסים מיוחדים בין הצדדים, המעלים את החשש לקביעתו של מחיר שונה מזה שהיה נקבע אלמלא היחסים המיוחדים, ואשר עלול להיות מושפע מרצון הצדדים להפחית את רווחיה של החברה הרומנית הכפופים לשיעורי מס גבוהים לעומת השיעורים להם כפופים דמי הניהול בקפריסין.
מכאן, שדמי הניהול צריכים להיקבע בהתאם למחירי השוק, וכן ההתנהלות בין החברות צריכה לשקף פעילות מסודרת זו. למשל, ניתן לבדוק את שווי משכורתו של מנהל חברה בסדר גודל דומה בקפריסין, נתון אשר יש בו לשקף את שווים האמיתי של דמי הניהול.
לפיכך, דמי הניהול חייבים במס חברות בשיעור 10% בקפריסין בלבד.
נבהיר, כי מתן שירותי ניהול ע"י החברה הקפריסאית לחברת הבת (החברה הרומנית) תאפשר העברת הכנסות מרומניה לקפריסין (מחד, דמי הניהול יהוו הכנסה בקפריסין בידי החברה הקפריסאית, אך מאידך יהוו אף הוצאה מוכרת המקטינה את גובה ההכנסה החייבת במס בידי החברה הרומנית), עובדה שתגרור את מיסוי ההכנסות מדמי ניהול בידי החברה הקפריסאית במס חברות בשיעור 10% (שיעור מס החברות בקפריסין) חלף מיסוי הכנסה דנו בידי החברה הרומנית בשיעור 16% ברומניה (שיעור מס החברות ברומניה).
כמובן שבטרם פעילות עסקית כלשהי, מומלץ להיוועץ עם אנשי מקצוע (עו"ד, רו"ח, יועצי מס וכיו"ב) המבינים את המטריה ואשר יוכלו לתת מענה לכל בעיה אשר עלולה להיווצר. בהקשר זה ראוי לציין, כי משרד עוה"ד דורון, טיקוצקי, עמיר מזרחי ושות' פתח לאחרונה שלוחה ברומניה, אשר בין היתר עוסקת במתן ייעוץ על היבטי המס השונים.


דורון טיקוצקי עמיר מזרחי עורכי דין ונוטריון הינו משרד העוסק במשפט מסחרי-מיסויי עם סניפים ושיתופי פעולה משפטיים וחשבונאיים בארץ ובעולם.

שאלות לגבי המאמר שלחו למייל: eli-doron@taxlawyers.co.il

www.adviser.co.il


מאמר זה נוסף לאתר "ארטיקל" מאמרים ע"י אלי דורון, עו"ד - אסף הופמן, עו"ד / eli-doron@taxlawyers.co.il שאישר שהוא הכותב של מאמר זה ושהקישור בסיום המאמר הוא לאתר האינטרנט שבבעלותו, מפרסם מאמר זה אישר בפרסומו מאמר זה הסכמה לתנאי השימוש באתר "ארטיקל", וכמו כן אישר את העובדה ש"ארטיקל" אינם מציגים בתוך גוף המאמר "קרדיט", כפי שמצוי אולי באתרי מאמרים אחרים, מלבד קישור לאתר מפרסם המאמר (בהרשמה אין שדה לרישום קרדיט לכותב). מפרסם מאמר זה אישר שמאמר זה מפורסם אולי גם באתרי מאמרים אחרים בחלקו או בשלמותו, והוא מאשר שמאמר זה נוסף על ידו לאתר "ארטיקל".

צוות "ארטיקל" מצהיר בזאת שאינו לוקח או מפרסם מאמרים ביוזמתו וללא אישור של כותב המאמר בהווה ובעתיד, מאמרים שפורסמו בעבר בתקופת הרצת האתר הראשונית ונמצאו פגומים כתוצאה מטעות ותום לב, הוסרו לחלוטין מכל מאגרי המידע של אתר "ארטיקל", ולצוות "ארטיקל" אישורים בכתב על כך שנושא זה טופל ונסגר.

הערה זו כתובה בלשון זכר לצורך בהירות בקריאות, אך מתייחסת לנשים וגברים כאחד, אם מצאת טעות או שימוש לרעה במאמר זה למרות הכתוב לעי"ל אנא צור קשר עם מערכת "ארטיקל" בפקס 03-6203887.

בכדי להגיע לאתר מאמרים ארטיקל דרך מנועי החיפוש, רישמו : מאמרים על , מאמרים בנושא, מאמר על, מאמר בנושא, מאמרים אקדמיים, ואת התחום בו אתם זקוקים למידע.

 

 

 


 

 להשכיר רכב

 הזמנת מלון בחו"ל

 הזמנת מלון בישראל

 אתר איי יוון

 מדריך איטליה

 מלונות בניו יורק

 מדריך לאס וגאס

 המלצות על נופש

 המלצות על פריז

נדל"ן ביוון


 
 
 

 

איי יוון | אתונה |  עסקים למכירה | גרפולוגיה משפטית | כרתים | איטליה | הזמנת מלון |  חבל זגוריה | זמן טיסה |  הזמנת טיסה | השכרת רכב בחו"ל

 

 

 

 

 

ארטיקל מאמרים 2015 - 2006  clickgoseo@gmail.com מנוע חיפוש מאמרים ארטיקל, כבר בן 8 שנים!