חיפוש מאמרים

12031 מאמרים - מנוע לחיפוש מאמרים - פרסום מאמרים חינם

חפש מאמרים המתחילים באות:    א  ב  ג  ד  ה  ו  ז  ח  ט  י  כ  ל  מ  נ  ס  ע  פ  צ  ק  ר  ש  ת 

    עמוד הבית
»   הוסף מאמר חינם!
»   קישורי מידע
»   הוסף למועדפים
»   הפוך לדף הבית
»   צור קשר
»   פרסום באתר
»   מאמר מעניין בנושא:
בטיחות בכבישים

    קישורי טקסט (לפרטים)
קישור טקסט ממומן | לפרסום -לחץ כאן
עד 15% הנחה על השכרת רכב בחו"ל, מהחברות הגדולות בעולם, לחצו ל Rentingcar

הזמנת מלונות ביעדים האטרקטיבים ביותר ללא עמלות הזמנה!
מאמרים נוספים: מע"מ פריסת חוב תזרים מזומנים מע"מ עו"ד

נושא המאמר: זהירות - אין לבנות תזרים מזומנים על סמך פריסת חוב למע"מ
מאת: אלי דורון,עו"ד / eli-doron@taxlawyers.co.il   שמור מאמר למועדפים

אחד מסימניה של התקופה הנוכחית היא ריבוי מקרים בהם עוסק מסויים לשלם את סכומי המע"מ המתחייבים על פי הדו"ח התקופתי שהגיש. בעיה זו מתעצמת נוכח העובדה לפיה לא ניתן להגיש דו"ח תקופתי למע"מ, אלא בד בבד תוך בצוע התשלום המתחייב על פיו.

בעיה זו יכול שתתעורר משורה ארוכה של סיבות הגלומות, בין השאר, באופן התנהלות העוסק ואשר יש בהן, לא אחת, לייצר חבות במע"מ בסכומים ניכרים, אשר אינה משקפת את מצבו התזרימי של העוסק. כך לדוגמה, שעה שהעוסק נאלץ לדווח על חשבוניות מס שהוצאו על ידו ללקוח פלוני, במהלך החודש המדווח, וזאת עוד בטרם שילם הלקוח את המתחייב מהחשבוניות ו/או שההמחאות אשר ניתנו בגין אותן המחאות חוללו ולא כובדו ו/או שחשבוניות התשומות, שאותן אמור לקבל העוסק מספקים שונים, טרם הגיעו לידיו, ועוד כיוצא באלו סיבות שונות.

ברם, כידוע, אין בקושי התזרימי כדי לפטור את העוסק מחובת הגשת הדו"ח ובתשלום המתבקש הימנו במעמד הגשתו ואף כתנאי להגשתו. אי הגשת הדו"ח ותשלומו, במועד החוקי הקבוע לכך, עלולה אף להיחשב לעבירה פלילית, בגינה עלול העוסק למצוא עצמו מועמד לדין.

על מנת לנטרל סיכונים כאלו, עומדת בפני העוסק האפשרות לפנות להנהלת מע"מ, לפני המועד הקבוע להגשת הדו"ח החודשי, בבקשה לפריסת חבות המס המתחייבת מדו"ח המע"מ אותו מבקש הוא להגיש ובנסיבות בהן ייעתר מנהל מע"מ לפריסה המתבקשת, יהא המהלך כרוך בהחתמת העוסק ו/או מייצגו על מסמכים בנוגע להסדר פריסת החוב האמור.

אולם, באותו מסמך ממש כלולה הוראה המאפשרת למנהל מע"מ לקזז מיתרת חוב המס המתחייבת עקב הפריסה, החזרי מס להם יהא העוסק זכאי, ככל שיהיה זכאי מכל רשות מס וזאת אף אם כתוצאה מכך הסדר התשלומים מרוקן מכל תוכן, אם באופן מלא ואם באופן חלקי.

כל זאת, יושם לב, למרות שאין בנמצא כל מס חלוט ו/או שומה לגביה. יוצא שמכוח אותה הסכמה לפריסה, שם מסכים העוסק לניתוב החזרי מס לטובת אותה פריסה, מתאפשר הליך העיקול-קיזוז.

יוצא, לדוגמא, שפלוני המבקש לפרוס חוב מע"מ המתחייב מדו"ח מע"מ פלוני, לתשלום בארבע תשלומים חודשיים, עלול למצוא עצמו משלם את אותו חוב מע"מ בטרם יגיע מועד פירעון אותם ארבע תשלומים ו/או חלק מהם וזאת בדרך של קיזוז החזר מס הכנסה אשר נזקף לזכותו במהלך תקופת הפריסה.

כך יוצא, שהנהלת מע"מ פועלת לגבייתו המיידית של חוב מס בפריסה וזאת בניגוד לתזרים המזומנים המתוכנן של העוסק, תוך סטייה מההסדר לפריסת חוב המס ותוך אפלייתו של עוסק דוגמת זה לרעה ביחס למצבו של עוסק אחר, המגיע השגה על שומת מע"מ שנערכה לו (או ערעור על שומה כאמור), ואשר אינו מחוייב בתשלום המס השנוי במחלוקת, יהיו סיכויי ההשגה והערעור, קלושים ככל שיהיו.

מחבר שורות אלה מאמין, עם כל הצניעות, כי עסקינן בהתנהלות בלתי תקינה שמן הדין לתקנה. המחבר משוכנעת כי על המדינה לשבח דווקא ובודאי שלא להעניש את אותם עוסקים הצופים מצוקות תזרימיות ובכדי לעמוד בהתחייבויות ע"פ חוק מע"מ לעניין הגשת דוחות במועד, פועלים בבהילות ובשקיפות מלאה אל מול הנהלת מע"מ, לשם הגשתו של הדו"ח החודשי במועד, תוך גיבושו של הסדר תשלומים.


המחבר מאמין כי אין זה ראוי לנצל את מצוקתו של העוסק המבקש פריסת תשלומים, במובן זה שבמעמד החתמתו על הסדר תשלומים מחויב הוא, מדעת או שלא מדעת, לנתב החזרי מס לטובת הקדמתם של התשלומים על פי אותו הסדר.

יש לזכור כי בסופו של דבר, החזר מס אינו בבחינת "טובה" שעושה המדינה לעוסק / לנישום. המדובר בכספים אשר שולמו על ידי העוסק ביתר, על חשבון המס שהוא חייב בו לשנת מס מסויימת. כספים אלו היו מלכתחילה אמורים להמצא בכיסו של העוסק ולא בידי המדינה אשר זכתה בהם, רק משום שהעוסק מילא אחר חובתו ושילם כדין את המקדמות שאותם נדרש לשלם, על חשבון מס ההכנסה.

אין איפוא כל סיבה אמיתית להתייחס לכספים אלו כאל כספי מדינה האמורים להיות מועברים לעוסק ואשר המדינה יכולה, תחת העברתם כנדרש לפי דין, לזקוף אותם כנגד חוב מס ערך מוסף המצוי בהסדר פריסת תשלומים, ולקזזם תוך סטייה בוטה מאותו הסדר תשלומים ופגישה, לעיתים קשה, בתזרים המזומנים של העוסק.

התנהלות כגון זו מצד הנהלת מע"מ נוגדת את האינטרס הראוי לעודד דווקא עוסקים לפנות בבקשה להסדר תשלומים, תחת אי הגשת דו"ח המע"מ כלל (עקב קושי תזרימי) ובנוסף יש בה כדי לתמוך בגישה בלתי ראויה בדבר הפחתת מקדמות ושיעור ניכויי מס במקור.

גישה זו אף תומכת בגישת לפיה- גם כשהסיכויים קלושים - יש להגיש השגות וערעורים ולו לצורך הקפאת החיוב עד להכרעה בתיק. בנסיבות אלה אין אלא לקוות שהנהלת מע"מ תשקול את הנושא מחדש.

דורון טיקוצקי עמיר מזרחי עורכי דין ונוטריון הינו משרד העוסק במשפט המס על אופניו, הן בהיבט הפלילי, והן בהיבט המסחרי מיסויי.

לשאלות כתבו למייל: eli-doron@taxlawyers.co.il

ww.adviser.co.il


מאמר זה נוסף לאתר "ארטיקל" מאמרים ע"י אלי דורון,עו"ד / eli-doron@taxlawyers.co.il שאישר שהוא הכותב של מאמר זה ושהקישור בסיום המאמר הוא לאתר האינטרנט שבבעלותו, מפרסם מאמר זה אישר בפרסומו מאמר זה הסכמה לתנאי השימוש באתר "ארטיקל", וכמו כן אישר את העובדה ש"ארטיקל" אינם מציגים בתוך גוף המאמר "קרדיט", כפי שמצוי אולי באתרי מאמרים אחרים, מלבד קישור לאתר מפרסם המאמר (בהרשמה אין שדה לרישום קרדיט לכותב). מפרסם מאמר זה אישר שמאמר זה מפורסם אולי גם באתרי מאמרים אחרים בחלקו או בשלמותו, והוא מאשר שמאמר זה נוסף על ידו לאתר "ארטיקל".

צוות "ארטיקל" מצהיר בזאת שאינו לוקח או מפרסם מאמרים ביוזמתו וללא אישור של כותב המאמר בהווה ובעתיד, מאמרים שפורסמו בעבר בתקופת הרצת האתר הראשונית ונמצאו פגומים כתוצאה מטעות ותום לב, הוסרו לחלוטין מכל מאגרי המידע של אתר "ארטיקל", ולצוות "ארטיקל" אישורים בכתב על כך שנושא זה טופל ונסגר.

הערה זו כתובה בלשון זכר לצורך בהירות בקריאות, אך מתייחסת לנשים וגברים כאחד, אם מצאת טעות או שימוש לרעה במאמר זה למרות הכתוב לעי"ל אנא צור קשר עם מערכת "ארטיקל" בפקס 03-6203887.

בכדי להגיע לאתר מאמרים ארטיקל דרך מנועי החיפוש, רישמו : מאמרים על , מאמרים בנושא, מאמר על, מאמר בנושא, מאמרים אקדמיים, ואת התחום בו אתם זקוקים למידע.

 

 

 


 

 להשכיר רכב

 הזמנת מלון בחו"ל

 הזמנת מלון בישראל

 אתר איי יוון

 מדריך איטליה

 מלונות בניו יורק

 מדריך לאס וגאס

 המלצות על נופש

 המלצות על פריז

נדל"ן ביוון


 
 
 

 

איי יוון | אתונה |  עסקים למכירה | גרפולוגיה משפטית | כרתים | איטליה | הזמנת מלון |  חבל זגוריה | זמן טיסה |  הזמנת טיסה | השכרת רכב בחו"ל

 

 

 

 

 

ארטיקל מאמרים 2015 - 2006  clickgoseo@gmail.com מנוע חיפוש מאמרים ארטיקל, כבר בן 8 שנים!