חיפוש מאמרים

11825 מאמרים - מנוע לחיפוש מאמרים - פרסום מאמרים חינם

חפש מאמרים המתחילים באות:    א  ב  ג  ד  ה  ו  ז  ח  ט  י  כ  ל  מ  נ  ס  ע  פ  צ  ק  ר  ש  ת 

    עמוד הבית
»   הוסף מאמר חינם!
»   קישורי מידע
»   הוסף למועדפים
»   הפוך לדף הבית
»   צור קשר
»   פרסום באתר
»   מאמר מעניין בנושא:
רסטורציה ועלי זהב

    קישורי טקסט (לפרטים)
קישור טקסט ממומן | לפרסום -לחץ כאן
עד 15% הנחה על השכרת רכב בחו"ל, מהחברות הגדולות בעולם, לחצו ל Rentingcar

הזמנת מלונות ביעדים האטרקטיבים ביותר ללא עמלות הזמנה!
מאמרים נוספים: משפטים צרכנות תביעות הגבלים

נושא המאמר: המחיר עלה בדרך מהמדף לקופה- אל תוותרו
מאת: עו''ד תומר ריטרסקי    שמור מאמר למועדפים

בקופת החנות דורשים מכם מחיר גבוה מזה הרשום על המוצר? אל תוותרו ותדרשו לשלם את המחיר הנמוך יותר כי החוק עומד לצידכם. עו"ד תומר ריטרסקי מפרט מהן חובות בעל העסק בנושא סימון המוצר ומחירו

המוצר שרציתם לקנות ומצאתם במחיר אטרקטיבי צבר לפתע מע"מ, עלות משלוח או ביטוח? למוכר היתה "תקלה" או "טעות" בסימון המחיר? על המוצר לא מתנוסס כלל מחירו? מהן חובות המשווק או בית-העסק, מה הן זכויותיכם וכיצד תגנו עליהן?

במקרים רבים מתפתים בתי-העסק לייצר השיווקי על חשבון החובה המשפטית. ברור לכולם שמחיר המוצר ללא מע"מ נראה הרבה יותר אטרקטיבי, וככל שיופחתו ממנו עלויות נוספות כך יעוט עליו הצרכן בחדווה רבה יותר. במרבית המקרים תרגילים מסוג זה אינם חוקיים ביותר מבחינה אחת, מהווים הטעיית הצרכן ומזכים אותו בסעדים שונים.

בפתח הדברים כדאי לדעת כי על עוסק חלה החובה לסמן על המוצר, או במצורף לו, פרטים בדבר שם המצרך וכינויו המסחרי; ארץ הייצור; שם היצרן, מספר זהותו ומענו, ואם המצרך מיובא - גם את שם היבואן, מספר זהותו ומענו; כמות המצרך ופירוט חמרי היסוד שמהם הוא מורכב.

לעניין סימון מחירי המוצרים קובע החוק כי "עוסק המציע, המציג או המוכר טובין לצרכן יציג על גביהם או על גבי אריזתם את מחירם הכולל".

המחיר הקובע - זה המוצמד למוצר

הגדרת "המחיר הכולל" בחוק כוללת מס ערך מוסף, אגרות או תשלומי חובה וכל תשלום אחר הנלווה לרכישת אותו נכס או שירות, בלי שניתנת לצרכן אפשרות מעשית לוותר עליו במסגרת העסקה. המחיר יסומן כמחיר "הכולל" בלבד, ואך ורק במטבע ישראלי (למעט חריגים מיוחדים הנוגעים בעיקרם לשירותי תיירות), באופן הנראה לעין, בספרות ברורות ובמטבע ישראלי.

המוכר אינו יכול להודיע בדיעבד כי חלות על מכירת המוצר עלויות נוספות שלא סומנו מלכתחילה ואשר לא ניתן להימנע מתשלומן.

החוק אף מוסיף וקובע סנקציה כנגד העוסק המפר את ההוראות הנ"ל וסעד לצרכן: "המחיר המחייב של טובין יהיה המחיר שהוצג עליהם... אף אם מחירם בקופה גבוה מהמחיר האמור".

הבחנתם במוצר הנושא תו מחיר אטרקטיבי? ניגשתם עמו לקופה והנהלת בית-העסק סירבה בכל תוקף למכור לכם את המוצר במחיר המסומן על המוצר? תוכלו לעשות אחד משניים: לרכוש את המוצר במחירו הנדרש ולתבוע מאוחר יותר את הפרש המחירים, או לתבוע את קבלת המוצר במחיר הנקוב. בשני המקרים כדאי יהיה לתעד במצלמה את המחיר המתנוסס על המוצר כראיה לשימוש עתידי.

מה צריך לכלול הסימון

הכלל האמור חל גם לענין רכישה באינטרנט. אם צוין מחיר מוצר ובשלב מאוחר יותר צורפה אליו עלות משלוח, חייב העוסק לאפשר לרוכש רכישת המוצר גם בלא משלוח (למשל באמצעות הגעה אישית למקום וקבלת המוצר). כדאי לדעת שאי-סימון מוצרים כאמור מהווה גם עבירה פלילית של בית-העסק ועשויה לחשוף אותו לסנקציות הקבועות בחוק בשל כך כמו קנסות.

חשוב לציין כי מכח החוק פורסם צו המתייחס באופן פרטני אף יותר לחובת ואופן סימון המוצרים לסוגיהם השונים. כך למשל קובעת לשון הצו כי הסימון לא ייעשה בכתב-יד ואם לא ניתן לסמן על המוצר יבוצע הסימון על גבי תווית שתוצמד היטב למוצר או לאריזתו בהדבקה או בתפירה באופן שתמנע הסרתה בקלות וכי "פרטי הסימון יהיו ברורים, קריאים ובני קיימא; כל מלה ופרט יצויינו בבהירות, באותיות לא קטנות ולא דחוסות, במקום הנראה לעין ובאופן שיקל על הצרכן לקרוא ולהבין את הסימון; על הסימון להיות בצבע השונה מצבע הרקע שעליו הוא מופיע".

הצו אף מוסיף וקובע כי הסימון ייעשה בעברית ובמקום בו הוא מופיע בלועזית יופיע תרגום ברור בעברית כאשר גודל התווים לא יפחת מדוגל התווים הלועזיים וכן כי על מוצר "מחודש" (להבדיל ממוצר "חדש") צריך להופיע סימון מתאים.

והערה לעניין מוצרים שתוקנו: תקנות שנקבעו מכוח החוק קובעות כי "עוסק המתקן או המחליף חלק בנכס, על פי הזמנת הצרכן, חייב להביא לידיעת הצרכן אם החלק מקורי, חליפי, משומש או משופץ, וכן חייב הוא להביא לידיעת הצרכן, לשם השוואת מחירים, מחירי החלק לפי סוגים כאמור".

לשון הצו מוסיפה וקובעת כי על העוסק להמציא לצרכן, לפני ביצוע העסקה, את הפרטים הנ"ל בכתב וכי החלק המוחלף יושאר בידי הצרכן.

תקנות מיוחדות נוגעות לילדים

מכוח החוק פורסמו אף תקנות הנוגעות לאופן פרסום מוצר המיועד לילדים (עד גיל 12) או לקטינים (עד גיל 18). התקנות קובעות כי בפרסומת המכוונת לקטינים תהא הפרסומת מותאמת לרמת הידע, ההבנה והבגרות של קהל היעד שלה; תהא תואמת ערכים חברתיים המקובלים כחיוביים, כגון: אחווה, אדיבות, יושר, צדק, סובלנות, שוויון, אי-אלימות, וכן תימנע מתיאור מצבים העומדים בסתירה לערכים אלה. עוד קובעות התקנות כי כל מידע בפרסומת יובא בלשון המובנת לקהל היעד שלה, כי המידע יימסר באופן מדויק ואמיתי וכי הפרסומת תיעשה מתוך הכרה שקטינים עלולים כתוצאה ממנה לעשות מעשים שיש בהם כדי להשפיע לרעה על בריאותם או על שלומם.

התקנות מוסיפות וקובעות כי הפרסומת לא תקשה על קטינים להעריך את גודלו האמיתי של המצרך (על ידי השוואתו למצרך מקובל) ותמנע בלבול בין המאפיינים של מצרכים אמיתיים וחיקויי צעצוע שלהם וכי בפרסומת שבה מובא המחיר של המוצר או השירות, לא תיווסף למחיר הערכה ממעטת כגון "בלבד" או "רק", אלא אם כן מדובר בהנחה משמעותית; בפרסומת יצוין במפורש אם לשימוש במצרך דרושים פריטים נוספים אשר אינם כלולים במחיר.

איפה החוק ואיפה הפרסומות

לשון החוק אף קובעת שורת איסורים בנוגע לפרסומת המיועדת לקטינים. כך למשל נאסר ניצול לרעה של דמיונם של קטינים ושל נוחותם להתרשם, אמונם, תמימותם או חוסר ניסיונם; תיאורי אלימות או הצגת דברים באופן העלול להפחיד או ליצור מתחים אצל קטינים; שימוש בעירום או ברמזים מיניים; עידוד קטינים לשכנע את הוריהם או להפציר בהם או בכל אדם אחר לרכוש עבורם את המצרך או השירות; גרימת הרגשה כי הקטינים מקופחים, נחותים או בלתי מקובלים לעומת קטינים אחרים, אם אינם רוכשים את המוצר, וכן נתונים על התוצאות האפשריות של שימוש במצרך שהוא מעבר ליכולת ההשגה של קטין או רמיזה כי המוצר יעניק לקטין תכונות או יתרונות אשר אינם קשורים במוצר.

נראה בעליל כי רובם המכריע של הפרסומים המיועדים לקטינים אינם עומדים בכללים שהציב החוק. ככאלה עשויים הם, במקרים רבים, לזכות את הקטין או את הוריו בעילה לביטול העסקה ולהשבת הכספים ששולמו.

כדאי לזכור שזכויות הצרכן אינן מסתיימות בקופה או לאחר רכישת המוצר. במקרים רבים בשלב זה הן נוצרות.www.rnc.co.il


מאמר זה נוסף לאתר "ארטיקל" מאמרים ע"י עו''ד תומר ריטרסקי שאישר שהוא הכותב של מאמר זה ושהקישור בסיום המאמר הוא לאתר האינטרנט שבבעלותו, מפרסם מאמר זה אישר בפרסומו מאמר זה הסכמה לתנאי השימוש באתר "ארטיקל", וכמו כן אישר את העובדה ש"ארטיקל" אינם מציגים בתוך גוף המאמר "קרדיט", כפי שמצוי אולי באתרי מאמרים אחרים, מלבד קישור לאתר מפרסם המאמר (בהרשמה אין שדה לרישום קרדיט לכותב). מפרסם מאמר זה אישר שמאמר זה מפורסם אולי גם באתרי מאמרים אחרים בחלקו או בשלמותו, והוא מאשר שמאמר זה נוסף על ידו לאתר "ארטיקל".

צוות "ארטיקל" מצהיר בזאת שאינו לוקח או מפרסם מאמרים ביוזמתו וללא אישור של כותב המאמר בהווה ובעתיד, מאמרים שפורסמו בעבר בתקופת הרצת האתר הראשונית ונמצאו פגומים כתוצאה מטעות ותום לב, הוסרו לחלוטין מכל מאגרי המידע של אתר "ארטיקל", ולצוות "ארטיקל" אישורים בכתב על כך שנושא זה טופל ונסגר.

הערה זו כתובה בלשון זכר לצורך בהירות בקריאות, אך מתייחסת לנשים וגברים כאחד, אם מצאת טעות או שימוש לרעה במאמר זה למרות הכתוב לעי"ל אנא צור קשר עם מערכת "ארטיקל" בפקס 03-6203887.

בכדי להגיע לאתר מאמרים ארטיקל דרך מנועי החיפוש, רישמו : מאמרים על , מאמרים בנושא, מאמר על, מאמר בנושא, מאמרים אקדמיים, ואת התחום בו אתם זקוקים למידע.

 

 

 


 

 להשכיר רכב

 הזמנת מלון בחו"ל

 הזמנת מלון בישראל

 אתר איי יוון

 מדריך איטליה

 מלונות בניו יורק

 מדריך לאס וגאס

 המלצות על נופש

 המלצות על פריז

נדל"ן ביוון


 
 
 

 

איי יוון | אתונה |  עסקים למכירה | גרפולוגיה משפטית | כרתים | איטליה | הזמנת מלון | מטבחי יוקרה | חבל זגוריה | זמן טיסה |  הזמנת טיסה | השכרת רכב בחו"ל

 

 

 

 

 

ארטיקל מאמרים 2015 - 2006  clickgoseo@gmail.com מנוע חיפוש מאמרים ארטיקל, כבר בן 8 שנים!