חיפוש מאמרים

12032 מאמרים - מנוע לחיפוש מאמרים - פרסום מאמרים חינם

חפש מאמרים המתחילים באות:    א  ב  ג  ד  ה  ו  ז  ח  ט  י  כ  ל  מ  נ  ס  ע  פ  צ  ק  ר  ש  ת 

    עמוד הבית
»   הוסף מאמר חינם!
»   קישורי מידע
»   הוסף למועדפים
»   הפוך לדף הבית
»   צור קשר
»   פרסום באתר
»   מאמר מעניין בנושא:
Astaxanthin - אנטי אייג'ינג

    קישורי טקסט (לפרטים)
קישור טקסט ממומן | לפרסום -לחץ כאן
עד 15% הנחה על השכרת רכב בחו"ל, מהחברות הגדולות בעולם, לחצו ל Rentingcar

הזמנת מלונות ביעדים האטרקטיבים ביותר ללא עמלות הזמנה!
מאמרים נוספים: מכירת מניות חברה תעשייתית מניות מיסים

נושא המאמר: מכירת מניות בחברה תעשייתית
מאת: אלי דורון, עו"ד - ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח) eli-doron@taxlawyers.co.il   שמור מאמר למועדפים

אלי דורון, עו"ד - ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח) eli-doron@taxlawyers.co.il


מהי "חברה תעשייתית"? מהו הדין החל בעת הפיכת מניות חברה תעשייתית פרטית למניות הנסחרות בבורסה? בחציו הראשון של המאמר שלהלן, נענה על השאלה מהי חברה תעשייתית ומהם מאפייניה. בחציו השני של המאמר, נבחן את היבטי המיסוי החלים בעת הפיכת חברה תעשייתית מפרטית לציבורית.

מהי חברה תעשייתית? הגדרת חברה תעשייתית מופיעה בסעיף 1(2) בחוק עידוד התעשייה (מיסים), תשכ"ט-1969 (להן: "החוק"), והנה כדלקמן – "חברה תושבת ישראל שלפחות 90% מהכנסותיה, בשנת מס, למעט הכנסות ממלווה בטחון, הם ממפעל תעשייתי שבבעלותה". הגדרת "מפעל תעשייתי" בסעיף 1(2) לחוק מלמדנו באופן חלקי בלבד אודות אופייה של חברה תעשייתית: "מפעל תעשייתי בבעלותה של חברה תעשייתית שעיקר פעילותו בשנת מס היא פעילות ייצורית; לעניין זה יראו, בין היתר, את הפעילויות המפורטות בתוספת כפעילויות שאינה ייצוריות".

כדרכו של המחוקק, מלאכתו בהגדרת מונח זה או אחר לוקה בחסר ובמקרה דנן ההגדרה של חברה תעשייתית נותרה מעורפלת. שכן, חברה תעשייתית מוגדרת על פי אופי 'הפעילות הייצורית' שלה, אך כאמור הגדרה לביטוי זה לא מצא לנכון המחוקק לציין בחוק. בע"א 1960/90 פקיד השומה תל אביב 5 נ' חברת רעיונות בע"מ, פ"ד מח(1) 200 בית המשפט העליון לא חסך שבטו במתיחת ביקורת על המחוקק ויצק, כדרכו הוא, תוכן אל תוך מושג זה בדרך של חקיקה שיפוטית. כב' השופט חשין סקר את הפסיקה אשר פירשה את המושג 'פעילות ייצורית' ועמד על המבחנים העיקריים והמנחים, העוזרים לנו לבחון האם פעילותה של חברה מסוימת הנה 'פעילות ייצורית', המקנה לה מעמד של חברה תעשייתית:
1) מבחן על דרך השלילה – מבחן זה נקבע על ידי המחוקק בכבודו ובעצמו, לפיו אותן פעילויות המנויות בתוספת לחוק הנן פעולות שאינן ייצוריות (אריזה, בניה, מסחר, תחבורה, אחסנה, תקשורת, שירותים סניטריים ושירותים אישיים).
2) מבחן "יצירתו של יש מאין מוחשי אחד מיש מוחשי אחר" –מבחן זה נקבע על ידי וועדת הערר שכוננה מכוח החוק, וכוונתו שפעילותה של החברה התעשייתית בסופו של יום תהפוך חומר גלם למוצר פרודוקטיבי.
3) המבחן הכמותי – מבחן זה נקבע בבג"צ 441/86 מסדה בע"מ נ' פקיד השומה למפעלים גדולים ואח', פ"ד מ(4) 788 לפיו יש לבחון את מספרם וטיבם של שלבי הייצור של המפעל, מספרן וטיבן של המכונות המופעלות במפעל ואת היקף פעילותו הכלכלית של המפעל. לפי מבחן זה, ככל ששלבי הייצור, מספרן וטיבן של המכונות במפעל והיקף פעילותו הכלכלית של המפעל רב יותר, יהיה המפעל ראוי להכרה כמפעל תעשייתי.
4) מבחן היקף שימושו של המוצר המוגמר – מבחן זה מתקשר למבחן השני. לאחר שהחברה הפכה חומר גלם למוצר עלינו לבחון את היקף השימוש של המוצר המוגמר (ע"א 798/85 פקיד שומה ירושלים נ' חברת ניקוב שירותי מחשב ירושלים (1979) בע"מ, פ"ד מב(4) 162). כוונת מבחן זה הנו, כי אם לאחר ה"פעילות הייצורית" עושה שימוש במוצר לא רק הלקוח שהזמין את המוצר, אלא גם הציבור הרחב, יראו בפעילותה של החברה כפעילות ייצורית.
5) מבחן כלכלי – האם יש וראוי מבחינה כלכלית להכיר במפעל כמפעל תעשייתי? האם הפעילות הייצורית של המפעל משביחה את הערך הכלכלי של החומרים? מטרתו של מבחן זה, היא להעניק זכויות יתר למפעלים יצרניים המקדמים את הפיתוח התעשייתי של המדינה.

מהו המס שחל עת בעת מכירת מניות בחברה תעשייתית שמניותיה נרשמו למסחר בבורסה, ? טרם הרפורמה במס (עד ליום 31/12/02) אשר נחקקה במסגרת תיקון 132 לפקודת מס הכנסה, הפיכת מניות חברה פרטית לנסחרות בבורסה היו פטורות ממס. סעיף 21א לחוק עידוד התעשייה קבע, כי החיוב במס על פי סעיף 101 לפקודת מס הכנסה, הקובע כי רישום מניות של חברה בבורסה בישראל ייחשב כמכירת מניות (זולת אם ביקש בעל המניות שרישומן של המניות לא ייחשב כמכירתן, שאז יחויב הוא במס רק במועד מכירתן לראשונה לאחר רישומן למסחר), ביחס לרווח שנצבר קודם לרישום החברה, לא יחול על רישומן בבורסה של מניות בחברה תעשייתית, אם בעת רישום המניות הוצאו לציבור מניות נוספות שערכן הכולל לפחות שליש מערכן של המניות שנרשמו למסחר. סעיף זה בוטל בתיקון מס' 132 לחוק, אך הוא נשאר תקף לגבי מניות של חברה תעשייתית שנרשמו למסחר לפני תום שנת 1995.

נוכח האמור עולה, כי מכירת מניות בחברה פרטית שאינה תעשייתיות שהפכה מניותיה למניות הנסחרות בבורסה חייבת במס רווחי הון בעוד שבעלי מניות בחברה תעשייתית הנסחרת בבורסה היו פטורים מתשלום מס רווח הון על הפיכת מניותיהם בחברה התעשייתית לנסחרות בבורסה או על מכירת מניותיהם לראשונה לאחר רישומן למסחר.
כאמור, עם הנהגתה של הרפורמה במערכת המס בישראל, בוטל ע"י המחוקק הפטור שניתן לבעלי מניות בחברה תעשייתית שנרשמה למסחר בבורסה, ולאחריה מכירת מניות החברה התעשייתית חייבת במס רווחי הון. (שיעור המס המקסימאלי בתיקון 147, אשר נכנס לתוקף החל מיום 1.1.2006, הנו 20%)

הוראות הפטור ימשיכו לחול רק באשר למניות בחברה תעשייתית אשר נרשמה למסחר בבורסה לא יאוחר מיום 31.12.95 והבקשה להתיר פרסום תשקיף בגינן הוגשה כדין לרשות לניירות ערך לפני תאריך פרסום חוק הביטול ברשומות (דהיינו לפני יום 7.11.94).


רמת גן: רח' החילזון 12, (בית הקריסטל)
טל': 03-6127446, פקס: 03-6127449
חיפה: שדרות המגינים 58
טל': 04-8526693 פקס: 04-8555976
שאלות לגבי המאמר ניתן להעביר למייל:
eli-doron@taxlawyers.co.il

www.adviser.co.il


מאמר זה נוסף לאתר "ארטיקל" מאמרים ע"י אלי דורון, עו"ד - ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח) eli-doron@taxlawyers.co.il שאישר שהוא הכותב של מאמר זה ושהקישור בסיום המאמר הוא לאתר האינטרנט שבבעלותו, מפרסם מאמר זה אישר בפרסומו מאמר זה הסכמה לתנאי השימוש באתר "ארטיקל", וכמו כן אישר את העובדה ש"ארטיקל" אינם מציגים בתוך גוף המאמר "קרדיט", כפי שמצוי אולי באתרי מאמרים אחרים, מלבד קישור לאתר מפרסם המאמר (בהרשמה אין שדה לרישום קרדיט לכותב). מפרסם מאמר זה אישר שמאמר זה מפורסם אולי גם באתרי מאמרים אחרים בחלקו או בשלמותו, והוא מאשר שמאמר זה נוסף על ידו לאתר "ארטיקל".

צוות "ארטיקל" מצהיר בזאת שאינו לוקח או מפרסם מאמרים ביוזמתו וללא אישור של כותב המאמר בהווה ובעתיד, מאמרים שפורסמו בעבר בתקופת הרצת האתר הראשונית ונמצאו פגומים כתוצאה מטעות ותום לב, הוסרו לחלוטין מכל מאגרי המידע של אתר "ארטיקל", ולצוות "ארטיקל" אישורים בכתב על כך שנושא זה טופל ונסגר.

הערה זו כתובה בלשון זכר לצורך בהירות בקריאות, אך מתייחסת לנשים וגברים כאחד, אם מצאת טעות או שימוש לרעה במאמר זה למרות הכתוב לעי"ל אנא צור קשר עם מערכת "ארטיקל" בפקס 03-6203887.

בכדי להגיע לאתר מאמרים ארטיקל דרך מנועי החיפוש, רישמו : מאמרים על , מאמרים בנושא, מאמר על, מאמר בנושא, מאמרים אקדמיים, ואת התחום בו אתם זקוקים למידע.

 

 

 


 

 להשכיר רכב

 הזמנת מלון בחו"ל

 הזמנת מלון בישראל

 אתר איי יוון

 מדריך איטליה

 מלונות בניו יורק

 מדריך לאס וגאס

 המלצות על נופש

 המלצות על פריז

נדל"ן ביוון


 
 
 

 

איי יוון | אתונה |  עסקים למכירה | גרפולוגיה משפטית | כרתים | איטליה | הזמנת מלון |  חבל זגוריה | זמן טיסה |  הזמנת טיסה | השכרת רכב בחו"ל

 

 

 

 

 

ארטיקל מאמרים 2015 - 2006  clickgoseo@gmail.com מנוע חיפוש מאמרים ארטיקל, כבר בן 8 שנים!