חיפוש מאמרים

11825 מאמרים - מנוע לחיפוש מאמרים - פרסום מאמרים חינם

חפש מאמרים המתחילים באות:    א  ב  ג  ד  ה  ו  ז  ח  ט  י  כ  ל  מ  נ  ס  ע  פ  צ  ק  ר  ש  ת 

    עמוד הבית
»   הוסף מאמר חינם!
»   קישורי מידע
»   הוסף למועדפים
»   הפוך לדף הבית
»   צור קשר
»   פרסום באתר
»   מאמר מעניין בנושא:
פסילת ספרים- היסוד הנפשי ושיקול דעת מנהל מע"מ

    קישורי טקסט (לפרטים)
קישור טקסט ממומן | לפרסום -לחץ כאן
עד 15% הנחה על השכרת רכב בחו"ל, מהחברות הגדולות בעולם, לחצו ל Rentingcar

הזמנת מלונות ביעדים האטרקטיבים ביותר ללא עמלות הזמנה!
מאמרים נוספים: מיסים ייעוץ מס פקודת המיסים מיסוי

נושא המאמר: "מס הגירה"
מאת: ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח) - אלי דורון, עו"ד - אסף הופמן, עו"ד   שמור מאמר למועדפים

פקודת מס הכנסה מטילה, בסעיף 100א, מס ("מס הגירה") על אירוע מס "רעיוני" של מכירת נכסיו של אדם, אך בשל העובדה כי אותו אדם חדל להיות תושב ישראל, זאת אף אם בפועל נכסיו לא נמכרו. אנו סבורים כי בחינת התכליות החקיקתיות העומדות ביסודו של סעיף זה תביאנו למסקנה אפשרית לפיה הטלת המס על פי סעיף זה, אינה לגיטימית וכי טוב יעשה המחוקק אם יבטלו או לכל הפחות יצמצם את היקפו.

על פי סעיף 100א לפקודה כאמור, נכס, המוחזק ע"י אדם, אשר חדל להיות תושב ישראל, ייחשב כנמכר ביום שלפני היום שבו חדל אותו אדם להיות תושב ישראל, אף אם הנכס לא נמכר בפועל. יחד עם זאת, אדם שלא שילם את המס במועד שבו חדל להיות תושב ישראל, יראו אותו כאילו ביקש לדחות את תשלום המס למועד מימוש הנכס.

התכלית העומדת במרכזה של הוראה זו היא כפולה: מניעת מצב בו כיסה של המדינה יוצא נפסד אך בשל שינוי התושבות של הפרט; מניעה של תכנוני מס לא לגיטימיים, קרי, רשויות המס חוששות, כי תושב ישראל אשר צבר נכסי הון רבים בחו"ל ימנע מלממשם, הואיל ומימושם יגרור את חיובו במס רווח הון בארץ. לפיכך, יעדיף הוא להעתיק את מקום מגוריו למדינות בהם שיעור מס רוח הון הוא נמוך יותר מזה הקיים בישראל או למדינות שנהנות מאמנות מיטיבות עם המדינות בהם מצויים הנכסים (נציין כי בעיה דומה אינה קיימת לגבי נכסים הממוקמים בישראל, הואיל ומכירתם חייבת במס רווח הון בהתאם לשיטת המס הטריטוריאלית הנוהגת לגבי נכסים הממוקמים במדינתנו).

לעניין זה יובהר, כי רוב מדינות העולם, כולל ישראל, מנהיגות שיטת מס פרסונלית לעניין רווחי ההון של תושביהם. לפיכך, תושב ישראל חייב במס רווח הון בישראל ללא קשר לזהות מקום הפקת ההכנסה (בכפוף לאמנות המס השונות עליהן חתומה מדינת ישראל למניעת כפל מס).

בחינה של התכליות מעוררת ספקות לגבי נחיצותה של הוראה דנן. מדינתנו עושה שימוש במנגנוני המס על מנת לעודד הגירה של יהודים למדינת ישראל. כך לדוגמא, עולים חדשים ותושבים חוזרים נהנים מפטורים והטבות לגבי סוגים שונים של הכנסות. יחד עם זאת, לא ברור עם ניתן לעשות שימוש דומה בחוקי המס על מנת למנוע או להקשות על הגירה של תושבים ישראלים למדינות זרות, עת קיים במדינתנו חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, אשר מגן בין היתר, על חופש היציאה של הפרט מן הארץ.

כמו כן, ישנם מקרים בהם העתקת מקום מגוריו של תושב ישראל, אל מחוצה לה, נובעת מכורך המציאות ולא מתוך ניסיון להשיג הטבת מס זו או אחרת. בהקשר זה חשוב להבהיר כי שיקולי מס הינם שיקולים חשובים עת אדם מתכנן את עתידו, אך בודאי אינם חזות הכל. מתקשים אנו להסכים עם ההנחה הטבועה ב"מס ההגירה", כי אדם יעקור את משפחתו ויעזוב את עבודתו אך ורק בשל הטבת מס זו או אחרת.

לאור האמור, סבורים אנו כי נכון יפעל המחוקק אם ישנה את הוראת החוק, כך שזו לא תחול באופן אוטומטי על כל נישום המפסיק להיות תושב ישראל, וחלף זאת תחיל ההוראה מבחנים שונים לבדיקת מלאכותיות מעברו לחו"ל של הנישום, קרי, האם מדובר בניסיון שכל תכליתו היא אחת - הקטנת החבות במס, או שמע מדובר בהחלטה הנובעת משיקולים לגיטימיים כגון הצעות עבודה, עסקיים, משפחה וכד´. בהקשר זה, יתכן, כי לזמן שחלף מאז הנישום עזב את ישראל ועד למועד שבו מכר את נכסיו יש משמעות רבה - ככל שחלף זמן רב יותר סביר להניח כי לא מטרה של חיסכון במס עמדה במרכז העתקת מקום המגורים לחו"ל. ככל שיגיעו למסקנה כי המטרה העומדת במרכז ההחלטה לעזוב את הארץ הינה מטרה אמיתית, אשר אינה מושתתת על הרצון להקטין את החבות במס אין זה ראוי להטיל על הנישום מס הגירה.
לסיכום, נכון יעשה המחוקק אם יבחן בשנית את כדאיותה של הוראה זו, המטילה מס על נישום באופן אוטומטי, אך ורק בשל החלטתו לעזוב את מדינת ישראל, זאת ללא בחינה מהותית ופרטנית של הסיבות האמיתיות לעזיבתו כאמור.

התכלית העומדת במרכזה של הוראה זו היא כפולה: מניעת מצב בו כיסה של המדינה יוצא נפסד אך בשל שינוי התושבות של הפרט; מניעה של תכנוני מס לא לגיטימיים, קרי, רשויות המס חוששות, כי תושב ישראל אשר צבר נכסי הון רבים בחו"ל ימנע מלממשם, הואיל ומימושם יגרור את חיובו במס רווח הון בארץ. לפיכך, יעדיף הוא להעתיק את מקום מגוריו למדינות בהם שיעור מס רוח הון הוא נמוך יותר מזה הקיים בישראל או למדינות שנהנות מאמנות מיטיבות עם המדינות בהם מצויים הנכסים (נציין כי בעיה דומה אינה קיימת לגבי נכסים הממוקמים בישראל, הואיל ומכירתם חייבת במס רווח הון בהתאם לשיטת המס הטריטוריאלית הנוהגת לגבי נכסים הממוקמים במדינתנו).

לעניין זה יובהר, כי רוב מדינות העולם, כולל ישראל, מנהיגות שיטת מס פרסונלית לעניין רווחי ההון של תושביהם. לפיכך, תושב ישראל חייב במס רווח הון בישראל ללא קשר לזהות מקום הפקת ההכנסה (בכפוף לאמנות המס השונות עליהן חתומה מדינת ישראל למניעת כפל מס).

בחינה של התכליות מעוררת ספקות לגבי נחיצותה של הוראה דנן. מדינתנו עושה שימוש במנגנוני המס על מנת לעודד הגירה של יהודים למדינת ישראל. כך לדוגמא, עולים חדשים ותושבים חוזרים נהנים מפטורים והטבות לגבי סוגים שונים של הכנסות. יחד עם זאת, לא ברור עם ניתן לעשות שימוש דומה בחוקי המס על מנת למנוע או להקשות על הגירה של תושבים ישראלים למדינות זרות, עת קיים במדינתנו חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, אשר מגן בין היתר, על חופש היציאה של הפרט מן הארץ.

כמו כן, ישנם מקרים בהם העתקת מקום מגוריו של תושב ישראל, אל מחוצה לה, נובעת מכורך המציאות ולא מתוך ניסיון להשיג הטבת מס זו או אחרת. בהקשר זה חשוב להבהיר כי שיקולי מס הינם שיקולים חשובים עת אדם מתכנן את עתידו, אך בודאי אינם חזות הכל. מתקשים אנו להסכים עם ההנחה הטבועה ב"מס ההגירה", כי אדם יעקור את משפחתו ויעזוב את עבודתו אך ורק בשל הטבת מס זו או אחרת.

לאור האמור, סבורים אנו כי נכון יפעל המחוקק אם ישנה את הוראת החוק, כך שזו לא תחול באופן אוטומטי על כל נישום המפסיק להיות תושב ישראל, וחלף זאת תחיל ההוראה מבחנים שונים לבדיקת מלאכותיות מעברו לחו"ל של הנישום, קרי, האם מדובר בניסיון שכל תכליתו היא אחת - הקטנת החבות במס, או שמע מדובר בהחלטה הנובעת משיקולים לגיטימיים כגון הצעות עבודה, עסקיים, משפחה וכד´. בהקשר זה, יתכן, כי לזמן שחלף מאז הנישום עזב את ישראל ועד למועד שבו מכר את נכסיו יש משמעות רבה - ככל שחלף זמן רב יותר סביר להניח כי לא מטרה של חיסכון במס עמדה במרכז העתקת מקום המגורים לחו"ל. ככל שיגיעו למסקנה כי המטרה העומדת במרכז ההחלטה לעזוב את הארץ הינה מטרה אמיתית, אשר אינה מושתתת על הרצון להקטין את החבות במס אין זה ראוי להטיל על הנישום מס הגירה.
לסיכום, נכון יעשה המחוקק אם יבחן בשנית את כדאיותה של הוראה זו, המטילה מס על נישום באופן אוטומטי, אך ורק בשל החלטתו לעזוב את מדינת ישראל, זאת ללא בחינה מהותית ופרטנית של הסיבות האמיתיות לעזיבתו כאמור.


רמת גן: רח´ החילזון 12, (בית הקריסטל)
טל´: 03-6127446, פקס: 03-6127449
חיפה: שדרות המגינים 58
טל´: 04-8526693 פקס: 04-8555976
שאלות לגבי המאמר ניתן להעביר למייל:
eli-doron@taxlawyers.co.il

www.adviser.co.il


מאמר זה נוסף לאתר "ארטיקל" מאמרים ע"י ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח) - אלי דורון, עו"ד - אסף הופמן, עו"ד שאישר שהוא הכותב של מאמר זה ושהקישור בסיום המאמר הוא לאתר האינטרנט שבבעלותו, מפרסם מאמר זה אישר בפרסומו מאמר זה הסכמה לתנאי השימוש באתר "ארטיקל", וכמו כן אישר את העובדה ש"ארטיקל" אינם מציגים בתוך גוף המאמר "קרדיט", כפי שמצוי אולי באתרי מאמרים אחרים, מלבד קישור לאתר מפרסם המאמר (בהרשמה אין שדה לרישום קרדיט לכותב). מפרסם מאמר זה אישר שמאמר זה מפורסם אולי גם באתרי מאמרים אחרים בחלקו או בשלמותו, והוא מאשר שמאמר זה נוסף על ידו לאתר "ארטיקל".

צוות "ארטיקל" מצהיר בזאת שאינו לוקח או מפרסם מאמרים ביוזמתו וללא אישור של כותב המאמר בהווה ובעתיד, מאמרים שפורסמו בעבר בתקופת הרצת האתר הראשונית ונמצאו פגומים כתוצאה מטעות ותום לב, הוסרו לחלוטין מכל מאגרי המידע של אתר "ארטיקל", ולצוות "ארטיקל" אישורים בכתב על כך שנושא זה טופל ונסגר.

הערה זו כתובה בלשון זכר לצורך בהירות בקריאות, אך מתייחסת לנשים וגברים כאחד, אם מצאת טעות או שימוש לרעה במאמר זה למרות הכתוב לעי"ל אנא צור קשר עם מערכת "ארטיקל" בפקס 03-6203887.

בכדי להגיע לאתר מאמרים ארטיקל דרך מנועי החיפוש, רישמו : מאמרים על , מאמרים בנושא, מאמר על, מאמר בנושא, מאמרים אקדמיים, ואת התחום בו אתם זקוקים למידע.

 

 

 


 

 להשכיר רכב

 הזמנת מלון בחו"ל

 הזמנת מלון בישראל

 אתר איי יוון

 מדריך איטליה

 מלונות בניו יורק

 מדריך לאס וגאס

 המלצות על נופש

 המלצות על פריז

נדל"ן ביוון


 
 
 

 

איי יוון | אתונה |  עסקים למכירה | גרפולוגיה משפטית | כרתים | איטליה | הזמנת מלון | מטבחי יוקרה | חבל זגוריה | זמן טיסה |  הזמנת טיסה | השכרת רכב בחו"ל

 

 

 

 

 

ארטיקל מאמרים 2015 - 2006  clickgoseo@gmail.com מנוע חיפוש מאמרים ארטיקל, כבר בן 8 שנים!