חיפוש מאמרים

12019 מאמרים - מנוע לחיפוש מאמרים - פרסום מאמרים חינם

חפש מאמרים המתחילים באות:    א  ב  ג  ד  ה  ו  ז  ח  ט  י  כ  ל  מ  נ  ס  ע  פ  צ  ק  ר  ש  ת 

    עמוד הבית
»   הוסף מאמר חינם!
»   קישורי מידע
»   הוסף למועדפים
»   הפוך לדף הבית
»   צור קשר
»   פרסום באתר
»   מאמר מעניין בנושא:
התנהגות מטפחת - אימון לתקשורת זוגית

    קישורי טקסט (לפרטים)
קישור טקסט ממומן | לפרסום -לחץ כאן
עד 15% הנחה על השכרת רכב בחו"ל, מהחברות הגדולות בעולם, לחצו ל Rentingcar

הזמנת מלונות ביעדים האטרקטיבים ביותר ללא עמלות הזמנה!
מאמרים נוספים: מוניטין מכירת מוניטין עו"ד מיסים מס הכנסה

נושא המאמר: עשרת הדיברות למוכר מוניטין
מאת: אלי דורון, עו"ד - ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח) eli-doron@taxlawyers.co.il    שמור מאמר למועדפים

אלי דורון, עו"ד - ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח) eli-doron@taxlawyers.co.il

מוניטין איננו עוד שמו הטוב של האדם או החברה גרידא. כיום, המוניטין, אשר משאבים ועמל רב מושקעים בו על מנת לטפחו ולקיימו, הינו זכות מוכרת, המוגנת בשיטת המשפט הישראלית. הנה כי כן, המוניטין קיבל מעמד של "נכס" , ועל כן יכול בעליו של זה, לסחור בו ולהפיק רווחים ממכירתו. אולם, כאשר יפנה לעשות כן, ראוי אם יציב לנגד עיניו את עשרת הדיברות הללו למכירת נכס המוניטין:


1. מהו מוניטין?
המחוקק הישראלי נמנע מלהגדיר מהו "מוניטין", והותיר את המלאכה בידי בתי המשפט, אשר הגדיר זאת בעשרות פסקי דין מגוונים. הגדרת יסוד שניתנה מפי השופטת אופיר-תום הינה כדלקמן: מוניטין הינו "מכלול בלתי מוגדר של תכונות או יתרונות המצטברים בעסק והגורמים לציבור בלתי מבוטל של לקוחות לשוב ולחזור אליו... הם כוח המשיכה שלו וההנאה הנגזרת משמו הטוב ומקשרי המסחר שטיפח" .

2. מיסוי מכר מוניטין
הואיל ומוניטין הינו נכס בלתי מוחשי, על מנת שעסקת מכר מוניטין תחשב שכזו לעניין מיסוי עליה לעמוד בשתי דרישות: ראשית, דרישת סעיף 88 לפקודת מס הכנסה - כי העסקה תהיה "מכירה", דהיינו "כל פעולה או אירוע... שבעקבותם יצא נכס בדרך כל שהיא מרשותו של אדם...". שנית – על ה"נכס" הנמכר, לפול בגדר הגדרת "מוניטין" , כך שהוא לא יוגדר כ"נכס" הוני אחר, שאינו נופל בגדת הגדרת - "מוניטין" או – להבדיל ממצב בו התמורה משולמת בגין עסקה פירותית להבדיל מהונית. אי התנתקות ממשית מהמוניטין, והמשך מעורבותו של המוכר "אותו", עלול לגרום לכך שהתמורה ששולמה תתפרש כתמורה בגין מרכיבים אחרים, שאין לראותם כמוניטין. באותה מידה, תשלומים הוניים שהוגדרו על ידי הצדדים לעסקה כמוניטין, הוגדרו, לא אחת, כתמורה בגין "נכס אחר", תמורה בגין העדר תחרות, תמורה בגין שליטה, תמורה בגין מתן שירות ועוד.

3. שיעור מס מכר מוניטין
למבצע עסקה יש אינטרס לנסות ולהגדיר, בגבולות החוק, את העסקה המתבצעת כעסקת מוניטין וזאת משום שעסקה מסוג זה תמוסה בשיעור מס מופחת. מכר מוניטין נתון למס קבוע ואחיד בשיעור 25% בידי חברה ו-20% בידי יחיד המוכר את המוניטין והקונה יוכל להפחית את המוניטין ע"פ תקופה של 10 שנים. אולם, על רווח ריאלי ממכירת מוניטין עובר לשנת 2003 לא תחול הוראה זו. בנוסף, על אף שמוניטין אינו מוחשי ולכן אינו נתון להוראות הפחת הקבועות בדין, יחולו עליו תקנות מס הכנסה (שיעור פחת למוניטין) התשס"ג-2003 הקובעות שיעור ניכוי הפחתה מיוחדים.
ככלל, עסקה שבה יש מכר "מוניטין" הינה יעילה יותר למוכר מאשר עסקה אחרת, הואיל והתמורה שתתקבל בגין מכירת המוניטין תמוסה בשיעור מס מופחת מזה היה משולם לו התמורה המתקבלת תסווג, לדוגמא, כהכנסה עסקית. אולם, הקושי שבהגדרת המוניטין ושוויו, גורמים לכך שלעיתים פקיד השומה יקשה על קבלת שיעור המס המופחת למכר מוניטין וינסה לסווג את העסקה כעסקה אחרת, שאין עניינה במכירות מוניטין, כמוצהר.

4. חישוב אינפלציה למוניטין
הואיל וקשה עד בלתי אפשרי לחשב את שוויו של מוניטין, ועל כן גם חישוב שיעור האינפלציה החלה עליו, לעניין חישוב סכום אינפלציוני, החל משנת 2003 לא יחושבו עוד הפרשי אינפלציה על מוניטין, אלא אם בוצע מכר מוניטין, וניתן לעמוד אותו על נקלה.

5. שמו הטוב של המוניטין
מוניטין הינו שם טוב של אדם או עסק, אשר מפיק הכנסות. דהיינו, על מנת שעסק יהיה בעל מוניטין, שמו הטוב הוא זה שצריך למשוך את לקוחותיו, ולא, למשל, היעדר אופציות אלטרנטיביות.

6. שווי המוניטין
ברי, כי ככל נכס בלתי מוחשי, שיעור שוויו של המוניטין אינו בר חישוב פשיטא. אולם, ככלל, שוויו של המוניטין נעמד בשיעור ההפרש בין שווי הנכס לבין שוויו של הנכס אלמלא נשא את השם. אולם, כאמור, חישוב זה הינו מסובך הואיל ולעיתים ישנן השפעות שונות המגדילות את שווי הנכס וגורעות מחשיבות המוניטין, ולעיתים מוניטין יכול לקבל ביטוי ברווחי פוטנציאליים ועתידיים, אשר הינם קשים לחישוב עוד יותר ובדרך כלל נעשים על פי רווחי עבר.

7. מוניטין אישי
ישנם בעלי מקצוע רבים אשר צברו מוניטין אישי, כלומר, השם הטוב מזוהה איתם עצמם. המבחנים למוניטין האישי הם תכונותיו של היחיד, כישוריו, יכולתו המקצועית, ידע, ניסיון ומיומנויות. מוניטין זה אינו ניתן למכר, הואיל ולא ניתן לנתקו מבעליו. אולם, לעיתים קרובות מוניטין אישי דבק בעסק, לרוב כאשר בעל המוניטין האישי פורש מן העסק אך הלז ממשיך בשמו, דוגמת משרדי עורכי-דין רבים. במקרה כזה, מקובל לראות בעסק כבעל המוניטין שנצבר על ידי האדם עצמו.

8. מוניטין עסקי
לעומת המוניטין האישי, המוניטין העסקי בנויות על תכונותיו של המערך העסקי הכולל, לרבות, מיקום, צוות עובדים קבוע, ציוד, תשתית, נהלי עבודה, לקוחות קבועים וכדו', ככל שהדבר רלוונטי. בניגוד למוניטין האישי, המוניטין העסקי ניתן למכירה, וזאת בתנאי שהמכר נעשה כמקשה אחת של כל העסק.

9. מוניטין דבק במוצר
השאלה לעניין שייכות המוניטין עבור מוצר שנוצר על ידי פלוני, אך הופץ על ידי אלמוני נידונה לא אחת בבתי המשפט , ונקבע כי שייכות המוניטין, על דרך הכלל, שייכת ליצרן המוצר והמוניטין דבק במוצר.

10. נטל ההוכחה
בפרשת קורי, המוזכר לעיל, נקבע כי נטל ההוכחה על היות עסקה עסקת מכר מוניטין, הינה על הנישום. פסיקה זו קיבלה משנה תוקף בפרשות מאוחרות יותר, הואיל ובתי המשפט הביעו את חששותיהם כי יבוצעו עסקאות מכר מוניטין אך במטרת תכנון מס. למותר לציין, כי עסקה אשר נועדה אך ורק להקטין עלויות מס – בעיני רשויות המס – בטלה היא.


רמת גן: רח´ החילזון 12, (בית הקריסטל)
טל´: 03-6127446, פקס: 03-6127449
חיפה: שדרות המגינים 58
טל´: 04-8526693 פקס: 04-8555976
שאלות לגבי המאמר ניתן להעביר למייל:
eli-doron@taxlawyers.co.il

www.adviser.co.il


מאמר זה נוסף לאתר "ארטיקל" מאמרים ע"י אלי דורון, עו"ד - ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח) eli-doron@taxlawyers.co.il שאישר שהוא הכותב של מאמר זה ושהקישור בסיום המאמר הוא לאתר האינטרנט שבבעלותו, מפרסם מאמר זה אישר בפרסומו מאמר זה הסכמה לתנאי השימוש באתר "ארטיקל", וכמו כן אישר את העובדה ש"ארטיקל" אינם מציגים בתוך גוף המאמר "קרדיט", כפי שמצוי אולי באתרי מאמרים אחרים, מלבד קישור לאתר מפרסם המאמר (בהרשמה אין שדה לרישום קרדיט לכותב). מפרסם מאמר זה אישר שמאמר זה מפורסם אולי גם באתרי מאמרים אחרים בחלקו או בשלמותו, והוא מאשר שמאמר זה נוסף על ידו לאתר "ארטיקל".

צוות "ארטיקל" מצהיר בזאת שאינו לוקח או מפרסם מאמרים ביוזמתו וללא אישור של כותב המאמר בהווה ובעתיד, מאמרים שפורסמו בעבר בתקופת הרצת האתר הראשונית ונמצאו פגומים כתוצאה מטעות ותום לב, הוסרו לחלוטין מכל מאגרי המידע של אתר "ארטיקל", ולצוות "ארטיקל" אישורים בכתב על כך שנושא זה טופל ונסגר.

הערה זו כתובה בלשון זכר לצורך בהירות בקריאות, אך מתייחסת לנשים וגברים כאחד, אם מצאת טעות או שימוש לרעה במאמר זה למרות הכתוב לעי"ל אנא צור קשר עם מערכת "ארטיקל" בפקס 03-6203887.

בכדי להגיע לאתר מאמרים ארטיקל דרך מנועי החיפוש, רישמו : מאמרים על , מאמרים בנושא, מאמר על, מאמר בנושא, מאמרים אקדמיים, ואת התחום בו אתם זקוקים למידע.

 

 

 


 

 להשכיר רכב

 הזמנת מלון בחו"ל

 הזמנת מלון בישראל

 אתר איי יוון

 מדריך איטליה

 מלונות בניו יורק

 מדריך לאס וגאס

 המלצות על נופש

 המלצות על פריז

נדל"ן ביוון


 
 
 

 

איי יוון | אתונה |  עסקים למכירה | גרפולוגיה משפטית | כרתים | איטליה | הזמנת מלון |  חבל זגוריה | זמן טיסה |  הזמנת טיסה | השכרת רכב בחו"ל

 

 

 

 

 

ארטיקל מאמרים 2015 - 2006  clickgoseo@gmail.com מנוע חיפוש מאמרים ארטיקל, כבר בן 8 שנים!