חיפוש מאמרים

11807 מאמרים - מנוע לחיפוש מאמרים - פרסום מאמרים חינם

חפש מאמרים המתחילים באות:    א  ב  ג  ד  ה  ו  ז  ח  ט  י  כ  ל  מ  נ  ס  ע  פ  צ  ק  ר  ש  ת 

    עמוד הבית
»   הוסף מאמר חינם!
»   קישורי מידע
»   הוסף למועדפים
»   הפוך לדף הבית
»   צור קשר
»   פרסום באתר
»   מאמר מעניין בנושא:
שיפוץ הבית

    קישורי טקסט (לפרטים)
קישור טקסט ממומן | לפרסום -לחץ כאן
עד 15% הנחה על השכרת רכב בחו"ל, מהחברות הגדולות בעולם, לחצו ל Rentingcar

הזמנת מלונות ביעדים האטרקטיבים ביותר ללא עמלות הזמנה!
מאמרים נוספים: כפל מס האמנה מס הכנסה

נושא המאמר: אמנת ישראל-רומניה למניעת כפל מס
מאת: אלי דורון, עו"ד - ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח) משרד עורכי דין דורון טיקוצקי eli-doron@taxlawyers.co.il   שמור מאמר למועדפים

האמנה למניעת כפל מס בין רומניה וישראל נכנסה לתוקפה ב-1.1.99. מטרתה המוצהרת של האמנה היא מניעת כפל מס. במאמר זה נביא את עיקרי האמנה ונסקור מספר דרכים ליישומה היעיל.

כבר בתחילתה של האמנה מוסבר כי האמנה חלה על הכנסות/רווחים המופקים ע"י יחידים, גופים וישויות משפטיות, אשר הינם תושבים של אחת משתי המדינות.

אחד מיתרונותיה הגדולים של האמנה, היא העובדה כי היא כוללת ניסוח אחיד ומוסכם להגדרות שונות בתחום דיני המס, כמו גם את הדרכים והמבחנים בהם ניעזר לשם קביעת מעמדו של הנישום.

לדוגמא, "תושב" מוגדר באמנה כאדם (בין אם יחיד, בין אם חברה) אשר נתון למס, בהתאם לדיני המס המקומיים. במידה ואותו אדם נחשב כתושב על פי הדין הפנימי בשתי המדינות, תועדף המדינה בה עומד לרשותו בית קבע. במידה וגם מבחן זה אינו נותן פתרון, יראוהו תושב המדינה עמה יחסיו האישיים והכלכליים הדוקים יותר (נהוג לכנות מבחן זה בשם "מרכז האינטרסים החיוניים"). כאשר קשה לקבוע היכן נמצא "מרכז האינטרסים החיוניים" של אותו אדם, בודקים היכן הוא מתגורר בפועל, ואם יש צורך, תיבדק אזרחותו. האמנה קובעת כי מקום בו כל המבחנים שנקבעו עדיין אינם נותנים פתרון חד משמעי לשאלת מקום מושבו של הנישום לצרכי מס, יפתרו זאת ביניהן הרשויות המוסמכות של שתי המדינות, תוך הסכמה הדדית.

רואים אנו, כי האמנה מסדירה את מכלול היחסיים בין המדינות בכל הקשור לנטל המס לו כפופים הנישומים בשתיהן.

בהמשך, האמנה מתייחסת למקורות הכנסה שונים, ולדרך בה יוחלט מי מהמדינות תהא זכאית למסות כל הכנסה, באיזה תנאים ובאילו שיעורים.

לעניין רווחים ממיזמים עסקיים של מדינה אחת הפועלים במדינה אחרת, קובעת האמנה, כי ככלל, הם יחויבו באותה המדינה, אלא אם כן היזם פועל במדינה האחרת באמצעות מוסד קבע. במקרה כזה, הוא יחויב במס באותה המדינה רק על אותו חלק שניתן לייחס למוסד הקבע, תוך התרת ניכויי ההוצאות שהוצאו למטרותיו, ללא קשר היכן הוצאו.

לעניין דיבידנדים, כאשר הם משולמים ע"י חברה לבעל מניותיה הזר, הם יחויבו במס במדינת תושבתו של המקבל. אולם, למרות זאת, ניתן לחייב את הדיבידנד במס גם במקום מושב החברה משלמת הדיבידנד, בשיעור שלא יעלה על 15% מסכום הדיבידנד (ברוטו). יחד עם זאת, כאשר מקבל הדיבידנד הוא בעל מוסד קבע במקום מושבה של החברה משלמת הדיבידנדים, יחול הכלל הנוגע לרווחי מוסדות קבע במדינה זרה דנן.

גם ריבית או תמלוגים אשר מקורם במדינה אחת ואשר משתלמים לתושב מדינה אחרת, יחויבו במס במדינת תושבתו של אותו אדם. למרות זאת, ניתן לחייב רווחים אלה גם במדינת המקור, ובתנאי שהסכום לא יעלה על 10% מסכום הריבית (ברוטו).

גם במקרה זה, מקום בו קיים למקבל הריבית מוסד קבע, במקום מושבו של משלם הריבית, יחול הכלל הנוגע לרווחי מוסדות קבע במדינה זרה.

האמנה קובעת כי המונח "מקרקעין" יפורש לפי דיני המדינה בה הם נמצאים ויכלול נכסים הנלווים אל הקרקע וזכויות שונות הקשורות לשימוש בקרקע.

לעניין מיסוי הכנסה שמקורה במקרקעין, האמנה קובעת כי אזרח מדינה אחת המפיק הכנסה ממקרקעין במדינה אחרת, ניתן לחייבו במס במדינה בה נמצאים המקרקעין. נכון הדבר גם כאשר מדובר על רווחים מהעברת מניות בחברה שנכסיה מורכבים בעיקר ממקרקעין באותה מדינה.

כאשר מדובר על מתן שירותים מקצועיים (כגון עו"ד או רו"ח), ההכנסות יחויבו במס במדינת התושבות של נותן השירותים, אלא אם כן יש לנותן השירותים בסיס קבוע במדינה הזרה; או אז הוא יחויב באותה המדינה רק עבור ההכנסות אותן ניתן לייחס לאותו בסיס קבוע.

לעומת זאת, כאשר מדובר על הכנסה ממשכורת, שכר עבודה או גמול כלשהו עבור עבודה שבוצעה במדינה זרה, ניתן לחייב את הכנסה זו באותה המדינה. אולם, יתכן וניתן יהיה לחייב את מקבל השכר רק במדינת תושבתו, זאת במידה ומתמלא כל הנ"ל במצטבר:

א. שהותו באותו מדינה אחרת נמוכה מ-183 ימים בשנה.

ב. המעביד המשלם או המשלם מטעמו, אינו תושב המדינה האחרת.

ג. התשלום אינו מוטל על מוסד קבע שיש למעביד במדינה האחרת.

כאשר מדובר על אמנים או ספורטאים, הפועלים בארץ זרה, הם יחויבו במס במדינה בה הפיקו את הכנסתם. במידה ופעילות האמנים או הספורטאים ממומנת ע"י קרנות ציבור, למשל, והיא מבוצעת במסגרת הסכם בין המדינות, הרי שחיוב המס יהיה במדינת תושבתו של האמן/הספורטאי.

פרופסורים או חוקרים אשר נמצאים במדינה זרה לצורך מחקר במוסד מוכר באותה המדינה למען אינטרס ציבורי (ולא אינטרס פרטי של קבוצה מסוימת), יהיו פטורים ממס באותה המדינה, עד שנתיים, לגבי כל גמול המשתלם להם עבור ההוראה או המחקר.

גם תשלומים המשולמים ל סטודנטים עבור צרכי מחייה, חינוך או הכשרה במדינה זרה, יהיו פטורים מתשלום מס במדינה הזרה, ובלבד שמקורם מחוץ לאותה המדינה.

האמנה כוללת גם הוראות כלליות אשר בין השאר, מקנות למדינה התושבות של הנישום סמכות שיורית במקרה ומדובר על הכנסה כלשהי אשר לא מוזכרת באמנה. במקרה כזה ההכנסה תחויב במס רק במדינת תושבתו של מקבל ההכנסה.

כמו כן, האמנה מסמיכה כל אחת משתי המדינות לשלול הטבות המוענקות ע"פ האמנה, זאת לאחר התייעצות עם המדינה האחרת, אם עולה כי הטבות אלה גורמות לסטייה ממטרות האמנה ומהוות שימוש פסול בה. עוד מוסכם באמנה, כי השיטה בעזרתה נמנע, הלכה למעשה, כפל מס היא באמצעות ניכוי/זיכוי סכום המס, ששולם בארץ האחרת. בנוסף, נקבע איסור הפליה בין המדינות, במובן זה, שלא יוטלו מסים גבוהים יותר על זרים. לאור כל האמור, אם תושב אחת המדינות סבור כי פעולת מי מהן מבוצעת שלא בהתאם לאמנה, הוא רשאי להעלות את עניין זה בפני הרשות המוסמכת במדינתו, בלי כל קשר לתרופות להן הוא זכאי לפי חוקי מדינתו. על מנת להגיע לפתרון, קובעת האמנה, ישתדלו הגורמים המוסמכים בשתי המדינות ליישב את העניין ביניהם ולהגיע להסכמה הדדית בנושא. יצויין כי סמכות חשובה נוספת אשר מקנה האמנה, המייעל את השיטה ומונעת התחמקות מתשלום, היא סמכות הרשויות להחליף ביניהן ידיעות ככל שדרוש על מנת לבצע את הוראות אמנה זו.רמת גן: רח´ החילזון 12, (בית הקריסטל)
טל´: 03-6127446, פקס: 03-6127449
חיפה: שדרות המגינים 58
טל´: 04-8526693 פקס: 04-8555976
שאלות לגבי המאמר ניתן להעביר למייל:
eli-doron@taxlawyers.co.il


www.adviser.co.il


מאמר זה נוסף לאתר "ארטיקל" מאמרים ע"י אלי דורון, עו"ד - ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח) משרד עורכי דין דורון טיקוצקי eli-doron@taxlawyers.co.il שאישר שהוא הכותב של מאמר זה ושהקישור בסיום המאמר הוא לאתר האינטרנט שבבעלותו, מפרסם מאמר זה אישר בפרסומו מאמר זה הסכמה לתנאי השימוש באתר "ארטיקל", וכמו כן אישר את העובדה ש"ארטיקל" אינם מציגים בתוך גוף המאמר "קרדיט", כפי שמצוי אולי באתרי מאמרים אחרים, מלבד קישור לאתר מפרסם המאמר (בהרשמה אין שדה לרישום קרדיט לכותב). מפרסם מאמר זה אישר שמאמר זה מפורסם אולי גם באתרי מאמרים אחרים בחלקו או בשלמותו, והוא מאשר שמאמר זה נוסף על ידו לאתר "ארטיקל".

צוות "ארטיקל" מצהיר בזאת שאינו לוקח או מפרסם מאמרים ביוזמתו וללא אישור של כותב המאמר בהווה ובעתיד, מאמרים שפורסמו בעבר בתקופת הרצת האתר הראשונית ונמצאו פגומים כתוצאה מטעות ותום לב, הוסרו לחלוטין מכל מאגרי המידע של אתר "ארטיקל", ולצוות "ארטיקל" אישורים בכתב על כך שנושא זה טופל ונסגר.

הערה זו כתובה בלשון זכר לצורך בהירות בקריאות, אך מתייחסת לנשים וגברים כאחד, אם מצאת טעות או שימוש לרעה במאמר זה למרות הכתוב לעי"ל אנא צור קשר עם מערכת "ארטיקל" בפקס 03-6203887.

בכדי להגיע לאתר מאמרים ארטיקל דרך מנועי החיפוש, רישמו : מאמרים על , מאמרים בנושא, מאמר על, מאמר בנושא, מאמרים אקדמיים, ואת התחום בו אתם זקוקים למידע.

 

 

 


 

 להשכיר רכב

 הזמנת מלון בחו"ל

 הזמנת מלון בישראל

 אתר איי יוון

 מדריך איטליה

 מלונות בניו יורק

 מדריך לאס וגאס

 המלצות על נופש

 המלצות על פריז

נדל"ן ביוון


 
 
 

 

איי יוון | אתונה |  עסקים למכירה | גרפולוגיה משפטית | כרתים | איטליה | הזמנת מלון | מטבחי יוקרה | חבל זגוריה | זמן טיסה |  הזמנת טיסה | השכרת רכב בחו"ל

 

 

 

 

 

ארטיקל מאמרים 2015 - 2006  clickgoseo@gmail.com מנוע חיפוש מאמרים ארטיקל, כבר בן 8 שנים!