חיפוש מאמרים

12335 מאמרים - מנוע לחיפוש מאמרים - פרסום מאמרים חינם

חפש מאמרים המתחילים באות:    א  ב  ג  ד  ה  ו  ז  ח  ט  י  כ  ל  מ  נ  ס  ע  פ  צ  ק  ר  ש  ת 

    עמוד הבית
»   הוסף מאמר חינם!
»   קישורי מידע
»   הוסף למועדפים
»   הפוך לדף הבית
»   צור קשר
»   פרסום באתר
»   מאמר מעניין בנושא:
קבוצות רכישה

    קישורי טקסט (לפרטים)
ייעוץ משפטי בנושא תמ"א 38 ללא תשלום
קישור טקסט ממומן | לפרסום -לחץ כאן
עד 15% הנחה על השכרת רכב בחו"ל, מהחברות הגדולות בעולם, לחצו ל Rentingcar

הזמנת מלונות ביעדים האטרקטיבים ביותר ללא עמלות הזמנה!
מאמרים נוספים: מס סלובקיה הכנסה פטור

נושא המאמר: שיטת המס בסלובקיה
מאת: אלי דורון, עו"ד - ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח) ) משרד עורכי דין דורון טיקוצקי [email protected]   שמור מאמר למועדפים

מבוא

הרפובליקה הסלובקית (בסלובקית: Slovensk? Republika) היא מדינה במרכז אירופה ללא מוצא לים. המדינה גובלת בפולין בצפון, בהונגריה בדרום, בצ´כיה בצפון מערב, באוסטריה בדרום מערב ובאוקראינה במזרח. סלובקיה נוצרה כמדינה עצמאית לאחר פירוק צ´כוסלובקיה בשנת 1993. ביום 1 במאי 2004 הצטרפה סלובקיה כחברה לאיחוד האירופאי.

מיסוי יחידים

יחידים תושבי סלובקיה ממוסים בסלובקיה על הכנסותיהם מכל מקור שהוא, זאת בכפוף לניכויים והזיכויים הקבועים בחקיקה הסלובקית. יחידים שאינם תושבי סלובקיה ממוסים בסלובקיה רק על הכנסותיהם ממקורות סלובקיים. שיעור המס בסלובקיה על מרבית הכנסותיהם של יחידים הנו 19%.

יחיד יחשב לתושב סלובקיה לצרכי תשלום מס באם יש לו תושבות קבע בסלובקיה הנלמדת מקיום אזרחות סלובקית או מקיומו של אישור תושבות קבוע. כמו כן אם שהה פיזית בסלובקיה 183 יום או יותר בשנה קלנדארית, ברציפות או במצטבר. לצורכי מיסוי יחידים בסלובקיה מחולקות ההכנסות לארבע קטגוריות: הכנסה מעבודה, הכנסה משכירות או ייזום, הכנסה מהשקעות, והכנסות אחרות.

הכנסה מדיבידנדים מרווחים שנצמחו בחברה החל מ- 1 בינואר 2004 או מאוחר יותר אינם כפופים למס בסלובקיה. שיעור המס על רווחי הון של יחידים בסלובקיה זהה לשיעור המס הכללי. רווחים ממכירת נכסים שאינם עסקיים פטורים ממס אם היחיד החזיק בבעלותם למטרה שאינה עסקית, לדוגמא דירות ובתים ששימשו את משלם המס למגורים של קבע שנתיים, נכסי מקרקעין שהחזיק בהם 5 שנים. נכסי מקרקעין ששימשו קודם למטרות עסקיות ומזה 5 שנים אינם משמשים למטרות אלה.

הכנסות ממכירת ניירות ערך בידי יחיד יהיו פטורות ממס בסלובקיה עד לשיעור השווה לחמש פעמים דרגת המחייה המינימאלית הישימה ב- 1 לינואר של שנת המס שבה נערכה המכירה.

ככלל, בשנת המס 2007 הכנסתו של כל יחיד עד לסך של 95,616 SKK (כ- 4,900 $US) תהה פטורה ממס, למעט באם הכנסתו הכוללת של היחיד בשנת המס עולה על 498,000 SKK (כ- 25,500 $) שאז לא יהא היחיד זכאי ליהנות מהפטור האמור במלואו וזכאותו תפחת באופן פרוגרסיבי, כך שבאם תעלה הכנסתו על סך של 880,464 SKK (כ- 45,000 $) לא יהא היחיד זכאי ליהנות מהפטור כלל.

ככלל, יחיד החייב במס בסלובקיה, שהכנסתו בשנת המס 2007 עולה על 47,808 SKK (כ- 2,450 $), חייב בהגשת דו"ח שנתי על הכנסותיו לרשויות המס בסלובקיה למעט אם אין לו הכנסות אחרות מלבד הכנסות עליהן מנוכה מס סופי במקור, הכנסות הפטורות ממס בסלובקיה או הכנסות משכר המשולם בסלובקיה כשמעבידו עורך לו תיאום מס שנתי. הדו"ח השנתי יוגש עד ליום 31 במרץ בשנה לאחר השנה שבה נצמחו ההכנסות.

מיסוי חברות

חברות נחשבות תושבות סלובקיה אם התאגדו בסלובקיה או שמקום הניהול שלהם מצוי בסלובקיה. חברות סלובקיות ממוסות גם על פעילות בינלאומית וחברות זרות רק על הכנסותיהן ממקור סלובקי, בכפוף להקלות ופטורים שנקבעו באמנות למניעת כפל מס. שיעור מס החברות בסלובקיה הינו אחיד ובשיעור 19%.

דיבידנדים המשולמים מתוך רווחים שנצטברו בחברה החל מ- 1 לינואר 2004 או לאחר מכן ללא הבחנה אם משלם או מקבל הדיבידנד הנם תושבי סלובקיה, האיחוד האירופאי או אף אחד מהם, פטורים ממס חברות. בסלובקיה הכנסות שנתקבלו מירושה או מתרומה פטורים ממס.

בעקבות הצטרפות סלובקיה לאיחוד האירופאי היא כפופה לדירקטיבות האירופיות הכוללות פטור על ניכוי מס במקור על ריבית ודיבידנדים בין חברות בת לחברות האם במידה ושניהן תושבות האיחוד האירופי.

ככלל, ריבית, לרבות ריבית המשולמת על הלוואות מצדדים קרובים, ניתנת במלואה לניכוי מההכנסה החייבת של התאגיד תושב סלובקיה.

מיסוי עקיף - מע"מ

המע"מ המוטל על רוב מכירות הטובין והשירותים הינו בשיעור 19%. על מרבית מכירות התרופות והתכשירים רפואיים קיים מע"מ מופחת בשיעור 10%.

ניכוי מס במקור


ריבית ותמלוגים המשולמים על ידי תושב סלובקיה למי שאינו תושב סלובקיה כפופים לניכוי מס במקור בשיעור של 19%. השיעורים האמורים עשויים להיות מופחתים בהתאם להוראות אמנה למניעת כפל מס בין סלובקיה למדינת המושב של התושב הזר וכן על ידי הדירקטיבה האירופאית לעניין ריבית ותמלוגים, הפוטרת ממס בגין הברות דיבידנדים וריביות בין חברות בנות לחברות האם.

דיבידנדים המחולקים מרווחים שנצמחו לאחר שנת 2004 אינם נתונים לניכוי מס במקור בסלובקיה. בכל מקרה אחר כאשר הם משולמים על ידי תאגיד תושב סלובקיה למי שאינו תושב סלובקיה הם כפופים לניכוי מס במקור בשיעור של 19%. השיעורים האמורים עשויים להיות מופחתים בהתאם להוראות אמנה למניעת כפל מס בין סלובקיה למדינת המושב של התושב הזר וכן על ידי הדירקטיבה האירופאית לעניין דיבידנדים בין חברות אם ובת. דמי ניהול נתונים לניכוי מס במקור בשיעור של 19% בסלובקיה כאשר הם משולמים לישות זרה בעבור שירותים שניתנו בסלובקיה. רשויות המס בסלובקיה רשאיות להורות כי מתשלומים נוספים המשולמים על ידי תושב סלובקיה, גם אם משולמים לתושב סלובקיה, ינוכה מס במקור בשיעור של עד 9.5%.

מועדים

מס שנוכה במקור צריך להיות משולם לרשויות המס בסלובקיה לא יאוחר מ- 15 יום מתום החודש הקלנדארי שלאחר החודש שבו נתבצע הניכוי. חייב בניכוי שלא ניכה מס במקור, באופן מלא או חלקי, או שלא העבירו במלואו לרשויות המס יחול החוב לשלם את המס שלא הועבר לרשויות המס בסלובקיה עליו.

הוראות האמנה למניעת כפל מס בין ישראל לסלובקיה

סעיף 10 לאמנה למניעת כפל מס בין ישראל לסלובקיה קובע כי דיבידנדים ששולמו על ידי חברה תושבת מדינה מתקשרת לתושב המדינה המתקשרת האחרת ניתן לחייבם במס בשתי המדינות, אלא ששיעור המס בו ניתן לחייבם במדינת המושב של החברה המשלמת מוגבל ל- 5% מסכום הדיבידנדים, אם מקבל הדיבידנדים מחזיק במישרין או בעקיפין ב- 10% לפחות מהון החברה המשלמת את הדיבידנדים.

האמנה קובעת מפורשות בסעיף 24 כי מס סלובקי ששולם עבור הכנסה שהופקה בסלובקיה ייזקף כזיכוי כנגד מס ישראלי המשתלם על אותה הכנסה בישראל.
לסיכום, על מנת שההשקעות יתוכננו בחכמה ובקפידה, ועל מנת לצמצם את הוצאות המס למינימום האפשרי, המלצתנו היא כי יינתן ייעוץ משפטי-מיסויי מקיף באשר לדרכי ההשקעה בסלובקיה.


רמת גן: רח´ החילזון 12, (בית הקריסטל)
טל´: 03-6127446, פקס: 03-6127449
חיפה: שדרות המגינים 58
טל´: 04-8526693 פקס: 04-8555976
שאלות לגבי המאמר ניתן להעביר למייל:
[email protected]www.adviser.co.il


מאמר זה נוסף לאתר "ארטיקל" מאמרים ע"י אלי דורון, עו"ד - ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח) ) משרד עורכי דין דורון טיקוצקי [email protected] שאישר שהוא הכותב של מאמר זה ושהקישור בסיום המאמר הוא לאתר האינטרנט שבבעלותו, מפרסם מאמר זה אישר בפרסומו מאמר זה הסכמה לתנאי השימוש באתר "ארטיקל", וכמו כן אישר את העובדה ש"ארטיקל" אינם מציגים בתוך גוף המאמר "קרדיט", כפי שמצוי אולי באתרי מאמרים אחרים, מלבד קישור לאתר מפרסם המאמר (בהרשמה אין שדה לרישום קרדיט לכותב). מפרסם מאמר זה אישר שמאמר זה מפורסם אולי גם באתרי מאמרים אחרים בחלקו או בשלמותו, והוא מאשר שמאמר זה נוסף על ידו לאתר "ארטיקל".

צוות "ארטיקל" מצהיר בזאת שאינו לוקח או מפרסם מאמרים ביוזמתו וללא אישור של כותב המאמר בהווה ובעתיד, מאמרים שפורסמו בעבר בתקופת הרצת האתר הראשונית ונמצאו פגומים כתוצאה מטעות ותום לב, הוסרו לחלוטין מכל מאגרי המידע של אתר "ארטיקל", ולצוות "ארטיקל" אישורים בכתב על כך שנושא זה טופל ונסגר.

הערה זו כתובה בלשון זכר לצורך בהירות בקריאות, אך מתייחסת לנשים וגברים כאחד, אם מצאת טעות או שימוש לרעה במאמר זה למרות הכתוב לעי"ל אנא צור קשר עם מערכת "ארטיקל" בפקס 03-6203887.

בכדי להגיע לאתר מאמרים ארטיקל דרך מנועי החיפוש, רישמו : מאמרים על , מאמרים בנושא, מאמר על, מאמר בנושא, מאמרים אקדמיים, ואת התחום בו אתם זקוקים למידע.

 

 

 


 

 להשכיר רכב

 הזמנת מלון בחו"ל

 הזמנת מלון בישראל

 אתר איי יוון

 מדריך איטליה

 מלונות בניו יורק

 מדריך לאס וגאס

 המלצות על נופש

 המלצות על פריז

נדל"ן ביוון


 
 
 

 

איי יוון | אתונה |  ליסבון  | גרפולוגיה משפטית | כרתים | איטליה | הזמנת מלון |  חבל זגוריה | הזמנת טיסה | השכרת רכב בחו"ל

 

 

 

 

 

ארטיקל מאמרים 2024 - 2006  [email protected]