חיפוש מאמרים

12318 מאמרים - מנוע לחיפוש מאמרים - פרסום מאמרים חינם

חפש מאמרים המתחילים באות:    א  ב  ג  ד  ה  ו  ז  ח  ט  י  כ  ל  מ  נ  ס  ע  פ  צ  ק  ר  ש  ת 

    עמוד הבית
»   הוסף מאמר חינם!
»   קישורי מידע
»   הוסף למועדפים
»   הפוך לדף הבית
»   צור קשר
»   פרסום באתר
»   מאמר מעניין בנושא:
דעה אחרת האם זה זמן להחליף הנהגת ערביי ישראל

    קישורי טקסט (לפרטים)
קישור טקסט ממומן | לפרסום -לחץ כאן
עד 15% הנחה על השכרת רכב בחו"ל, מהחברות הגדולות בעולם, לחצו ל Rentingcar

הזמנת מלונות ביעדים האטרקטיבים ביותר ללא עמלות הזמנה!
מאמרים נוספים: מס הכנסה ישראל בית המשפט

נושא המאמר: סעיף 224א´ לפקודת מס הכנסה-אחריות מנהל בתאגיד
מאת: אלי דורון, עו"ד - ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח) ) משרד עורכי דין דורון טיקוצקי [email protected]    שמור מאמר למועדפים

סעיף 224א לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש] (להלן-הפקודה) קובע אחריות פלילית לגבי בעלי תפקידים בחבר בני אדם אשר נתגלה כי ביצע עבירות על הוראות הפקודה. זאת בנוסף לאחריותו של חבר בני האדם עצמו. תחולתו של סעיף 224א כפוף לקיום עבירה על פי סעיפי הפקודה האחרים (סעיפים 215- 220). סעיף זה (224א´) אינו יוצר איפוא עבירה עצמאי קובע כי במקרה בו נמצא תאגיד אחראי בפלילים על העבירות הקבועות בו, תוטל אחריות פלילית נוספת, גם על מי שמוגדר כ"מנהל פעיל" באותו תאגיד, וכן על מי שהיה בו שותף, מנהל, מנהל חשבונות או פקיד אחראי. אחריות זו תוטל עליו כל עוד לא הוכיח אותו בעל תפקיד כי לא ידע על בצוע העבירה או כי נקט בכל האמצעים הסבירים על מנת למנוע את בצועה.

בע"פ 270/70 מדינת ישראל נ´ יעקב בן צבי דובר בחברה שהואשמה בהשמטת הכנסה מהדו"ח שהגישה ללא הצדק סביר והורשעה בכך. מנהלה הפעיל הורשע אף הוא בעבירות שיוחסו לתאגיד, וזאת על-פי הוראות סעיף 224א´ לפקודה. בפסק הדין עמד בית המשפט על כך שסעיף 224א´ יוצר עבירה נפרדת מהעבירה שבה הורשע התאגיד, אצל בעל התפקיד בתאגיד. ובמקרה שבו חבר בני אדם הורשע לפי אחד הסעיפים 215 – 220 לפקודה, רואים כאשם בעבירה זו גם כל אדם שהיה בשעת ביצוע העבירה מנהל פעיל, זולת אם הצליח להוכיח את אחת מטענות ההגנה הכלולות בסעיף.השימוש בנוסח "רואים אדם" או "יראו את הדבר" מקובל כדרך לקביעת חזקה בחוק אשר הדרך לסתור אותה היא אך ורק הוכחת אחת מטענות ההגנה הקבועות בחוק, קרי – כי בעל התפקיד לא ידע על בצוע העבירה או כי נקט בכל האמצעים הסבירים כדי למנוע את בצועה (מובן כי שתי ההגנות אינן יכולות לדור בכפיפה אחת).

מכוח אותה חזקה הקבועה בחוק, הרי שאם היה אדם מנהל פעיל של חברה שהורשעה בבצוע עבירות על פי הסעיפים המנויים בסעיף 224א´ והמנהל הפעיל לא הצליח להוכיח כי לא ידע על העבירה או כי נקט בכל האמצעים הסבירים להבטחת מניעתה (טענות ההגנה הקבועות בסעיף), מצוות המחוקק היא שלא רק החברה אלא גם אותו מנהל פעיל יואשם באותה עבירה. סעיף 224א´ לפקודה מתקיים במקביל "לדיני הסיוע" הרגילים העוסקים בדינו של מי שסייע לבצוע עבורה (ראה סעיף 26 לחוק העונשין וסעיף 224 לפקודה). העונש הקבוע בסעיף 224א´ נגזר מהאישום בו הורשע התאגיד עצמו וההגנה של הנאשם קשה יותר להוכחה מההגנה הנדרשת לשם מניעת הרשעה בסיוע לבצוע עבירה. סעיף 224א´ קובע בעצמו את יסודות העבירה של בעלי התפקיד בחבר בני אדם במנותק מיסודות עבירת הסיוע. סעיף זה קובע אחריות ישירה של בעלי תפקיד בחבר בני אדם בשל עצם מעמדם בחברה, אף אם אותם בעלי תפקיד עצמם, לא היו שותפים ישירים לעבירה כלל ועיקר. רק אם יעלה בידי בעל התפקיד להוכיח (ולעניין זה נטל ההוכחה מוטל עליהם ולא על התביעה) כי העבירה נעברה שלא בידיעתו או כי נקט בכל האמצעים הסבירים להבטחת מניעתה, רק אז, לא יורשע.

בע"פ 24/90 מדינת ישראל נ´ מאורר רוני נבחן מעמדו של מנהל פעיל לעניין אי העברת ניכויים. בעניין זה הואשם מנהלה של חברה בעבירה לפי סעיף 219 לפקודה וזאת בשל אי העברת מס שניכתה החברה במקור משכר עובדיה. בהתאם לכתב האישום, אחריותו הפלילית של המנהל נבעת מהוראות סעיף 224א לפקודה. להגנתו, טען הנאשם כמה טענות: ראשית, כי לא היה נכון לראות בו "מנהל פעיל" וזאת משום שהוא עסק בצדדים טכניים בלבד של פעילותה של החברה ולא בצדדים החשבונאיים או אלו הנוגעים להתנהלותה מול רשויות המס. שנית, טען הנאשם, כי עומדת לו ההגנה הקבועה בסעיף 224א´ לפקודה. בבית המשפט השלום, נתקבלה טענת ההגנה של הנאשם והוא זוכה. בית המשפט קבע כי המונח "מנהל פעיל" האמור בסעיף 224א´ לפקודה, אינו כולל מנהל המופקד אך ורק על התחום הטכני – בצועי של פעילות החברה ואינו עוסק כלל בתחום הכספי או המנהלי של עסקיה. מהעדויות שהובאו בפני בית המשפט הוכח כי על פי המוסכם בין מנהלי החברה, היה אמור הנאשם שבו דובר לעסוק אך ורק באותם תחומים טכניים והתחום הכספי, ובכלל זאת כל ההתנהלות מול רשויות המס, היה כל כולו תחת אחריותו של המנהל האחר. עוד הוכח כי בפועל הקפידו המנהלים על חלוקת תפקידים זו. עוד קבע בית המשפט השלום, כי גם לו היה הנאשם נחשב ל"מנהל פעיל" היתה עומדת לו ההגנה הקבועה בסעיף 224א´ באשר לא ידע על קיום העבירה כשזו נעברה. לאחר זמן מה, משהדבר נודע לו, הוא נקט בכל האמצעים שהיו בידו, למניעת עבירות נוספות, בכך שפרש מן החברה.

המדינה הגישה ערעור על זיכויו של הנאשם. הערעור אמנם נדחה על ידי בית המשפט המחוזי, אולם עמדתה העקרונית של המדינה, לפיה ההבחנה שערך בית המשפט קמא בין מנהל המטפל בענינים הטכניים ביצועיים של התאגיד לבין "מנהל פעיל" האחראי בפלילים על פי סעיף 224א´ – אבחנה זו בטעות יסודה. נקבע כי מנהל בחברה, ייחשב ל"מנהל פעיל" לעניין סעיף 224א´ ללא קשר לתפקידים אותם הוא ממלא. בית המשפט המחוזי לא ראה לנכון להתערב בקביעה העובדתית לפיה הנאשם לא ידע על דבר בצוע העבירה ומשום כך הותיר על כנו את הזיכוי.

בע"פ 515/92 רו"ח נתן הרפז ואח´ נ´ מדינת ישראל נקבע אף כי גם מנהל שאינו רשום במסמכי החברה אך בפועל הוא ממלא תפקיד ניהולי ייחשב למנהל פעיל לצורך סעיף 224א´.

ניכר איפוא כי הפרשנות הניתנת על ידי בתי המשפט, כיום, למונח "מנהל פעיל" לעניין סעיף 224א´ לפקודה, הנה פרשנות מרחיבה.רמת גן: רח' החילזון 12, (בית הקריסטל)
טל': 03-6127446, פקס: 03-6127449
חיפה: שדרות המגינים 58
טל': 04-8526693 פקס: 04-8555976
שאלות לגבי המאמר ניתן להעביר למייל:
[email protected]

www.adviser.co.il


מאמר זה נוסף לאתר "ארטיקל" מאמרים ע"י אלי דורון, עו"ד - ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח) ) משרד עורכי דין דורון טיקוצקי [email protected] שאישר שהוא הכותב של מאמר זה ושהקישור בסיום המאמר הוא לאתר האינטרנט שבבעלותו, מפרסם מאמר זה אישר בפרסומו מאמר זה הסכמה לתנאי השימוש באתר "ארטיקל", וכמו כן אישר את העובדה ש"ארטיקל" אינם מציגים בתוך גוף המאמר "קרדיט", כפי שמצוי אולי באתרי מאמרים אחרים, מלבד קישור לאתר מפרסם המאמר (בהרשמה אין שדה לרישום קרדיט לכותב). מפרסם מאמר זה אישר שמאמר זה מפורסם אולי גם באתרי מאמרים אחרים בחלקו או בשלמותו, והוא מאשר שמאמר זה נוסף על ידו לאתר "ארטיקל".

צוות "ארטיקל" מצהיר בזאת שאינו לוקח או מפרסם מאמרים ביוזמתו וללא אישור של כותב המאמר בהווה ובעתיד, מאמרים שפורסמו בעבר בתקופת הרצת האתר הראשונית ונמצאו פגומים כתוצאה מטעות ותום לב, הוסרו לחלוטין מכל מאגרי המידע של אתר "ארטיקל", ולצוות "ארטיקל" אישורים בכתב על כך שנושא זה טופל ונסגר.

הערה זו כתובה בלשון זכר לצורך בהירות בקריאות, אך מתייחסת לנשים וגברים כאחד, אם מצאת טעות או שימוש לרעה במאמר זה למרות הכתוב לעי"ל אנא צור קשר עם מערכת "ארטיקל" בפקס 03-6203887.

בכדי להגיע לאתר מאמרים ארטיקל דרך מנועי החיפוש, רישמו : מאמרים על , מאמרים בנושא, מאמר על, מאמר בנושא, מאמרים אקדמיים, ואת התחום בו אתם זקוקים למידע.

 

 

 


 

 להשכיר רכב

 הזמנת מלון בחו"ל

 הזמנת מלון בישראל

 אתר איי יוון

 מדריך איטליה

 מלונות בניו יורק

 מדריך לאס וגאס

 המלצות על נופש

 המלצות על פריז

נדל"ן ביוון


 
 
 

 

איי יוון | אתונה |  ליסבון  | גרפולוגיה משפטית | כרתים | איטליה | הזמנת מלון |  חבל זגוריה | הזמנת טיסה | השכרת רכב בחו"ל

 

 

 

 

 

ארטיקל מאמרים 2024 - 2006  [email protected]