חיפוש מאמרים

11864 מאמרים - מנוע לחיפוש מאמרים - פרסום מאמרים חינם

חפש מאמרים המתחילים באות:    א  ב  ג  ד  ה  ו  ז  ח  ט  י  כ  ל  מ  נ  ס  ע  פ  צ  ק  ר  ש  ת 

    עמוד הבית
»   הוסף מאמר חינם!
»   קישורי מידע
»   הוסף למועדפים
»   הפוך לדף הבית
»   צור קשר
»   פרסום באתר
»   מאמר מעניין בנושא:
מנצחים את יוקר המחייה בישראל

    קישורי טקסט (לפרטים)
קישור טקסט ממומן | לפרסום -לחץ כאן
עד 15% הנחה על השכרת רכב בחו"ל, מהחברות הגדולות בעולם, לחצו ל Rentingcar

הזמנת מלונות ביעדים האטרקטיבים ביותר ללא עמלות הזמנה!
מאמרים נוספים: כספי הלוואה מטבע זר מס הכנסה פקודת מס הכנסה

נושא המאמר: השלכות המס ע"פ פקודת מס הכנסה - בגין "הצמדת" כספי הלוואה למטבע זר!
מאת: אלי דורון, עו"ד - ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח) eli-doron@taxlawyers.co.il    שמור מאמר למועדפים

אלי דורון, עו"ד - ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח) eli-doron@taxlawyers.co.il

ישראלים רבים נוהגים לממן את פעילויותיהם העסקיות באמצעות לקיחת הלוואות, כאשר שיעור הריבית בין הלווה למלווה נקבעת על ידי "הצמדת" כספי ההלוואה למטבע זר. קרי, הלווה והמלווה קובעים ביניהם שההלוואה תהיה צמודה למטבע זר, ובתמורה להלוואה הלווה ישלם למלווה ריבית בגובה מוסכם. מכאן עולה שאלה חשובה ביותר – מהן השלכות המס שיהיו לתנודות בשער המטבע הזר אל מול שער השקל החדש הישראלי בעניין ההלוואה?

הפרשי שער - המונח "הפרשי שער" מוגדר בסעיף 1 לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש], התשכ"א- 1961 (להלן: "הפקודה") כסכום שנוסף עקב שינוי בשער החליפין לקרן מלווה, שהיא פיקדון במטבע חוץ או שהיא הלוואה שיש להחזירה במטבע חוץ.
הפרשי הצמדה - המונח "הפרשי הצמדה" מוגדר בסעיף 1 לפקודה ככל סכום שנוסף לחוב או לסכום תביעה - עקב הצמדה לשער המטבע, למדד המחירים לצרכן או למדד אחר, לרבות הפרשי שער.

עמדת רשויות מס הכנסה בישראל - בהסתמך על ד"נ 16/82 פ"ש ת"א 4 נ' לידור פד"א י"ג 113, היא כי כאשר קיים ההפרש בין סכום כסף שנתן צד א' לצד ב' בנקודת-זמן אחת לבין הסכום שמחזיר צד ב' בנקודת-זמן עתידית כך שהסכום המוחזר עולה על הסכום המקורי ההפרש בין הסכומים מהווה תשואה על ההון המורכבת בחלקה מריבית ובחלקה מהפרשי-הצמדה. בהיעדר ראיה שונה במשק בתנאי אינפלציה, יש לראות את חלקה הראשון של התשואה הצומחת על הקרן כהפרשי הצמדה ואת היתרה כריבית.

הדין החל - על פי סעיף 2(4) לפקודה, מס הכנסה יהא משתלם לכל שנת מס על הכנסתו של תושב ישראל שהופקה או שנצמחה בישראל או מחוץ לישראל ועל הכנסתו של תושב חוץ שהופקה או שנצמחה בישראל, בין היתר, מהפרשי הצמדה, הכוללים, כאמור, גם הפרשי שער. לעניין הכנסה מהפרשי נציין, כי שער נקבע בסעיף 8ג לפקודה כי מועד החיוב במס בגינם יהיה שנת המס שבה נצברו, גם כשהמדובר בנישום המדווח על בסיס מזומנים.

סעיף 121 (א) לפקודה קובע כי על הכנסת יחיד תושב ישראל שהופקה או שנצמחה בישראל או מחוץ לישראל מהפרשי הצמדה והפרשי שער, יהא משתלם, בכפוף להוראות הפקודה, לכל שנת המס 2008 (השיעורים משתנים משנה לשנה), מס בשיעורים המפורטים להלן:
על כל שקל מ- 133,680 השקלים החדשים הראשונים – 30%.
על כל שקל חדש מ- 133,681 עד 192,000 השקלים החדשים הבאים– 33%.
על כל שקל מ- 192,001 עד 413,400 השקלים החדשים הבאים–36%.
על כל שקל נוסף – 47%.

סעיף 9 (13) לפקודה קובע כי הפרשי הצמדה שקיבל יחיד בשל נכס, יהיו פטורים ממס ובלבד שהתקיימו כל אלה:
א. הפרשי ההצמדה אינם הפרשי הצמדה חלקיים; לעניין זה "הפרשי הצמדה חלקיים" הוגדרו בתקנות מס הכנסה (קביעת הפרשי הצמדה חלקיים), התשס"ג- 2003 ככל אחד מאלה:
- הפרשי הצמדה המחושבים על חלק מסכום או חלק מחוב.
- הפרשי הצמדה המחושבים לפי חלק משיעור עליית המדד.
- אותו חלק מהפרשי ההצמדה העולה על שיעור עליית המדד.
- הפרשי הצמדה המחושבים על חלק מהתקופה שבה נצבר חוב או על חלק מהתקופה מאז נוצרה תביעה.
ב. היחיד לא תבע ניכוי הוצאות ריבית או הצמדה בשל הנכס.
ג. הפרשי ההצמדה אינם הכנסה לפי סעיף 2 (1) ואינם רשומים בפנקסי חשבונותיו או חייבים ברישום כאמור.
התוצאה הסופית - מהאמור מעלה עולה, כי כאשר מטבע החוץ ייחלש לעומת השקל הישראלי החדש בשיעור שיעלה על שיעור הריבית, תצמח למלווה הכנסת הצמדה בגינה יהיה עליו לשלם מס בהתאם להוראות סעיף 2(4) לפקודה, בשנת המס שבה נוצרה, לפי מדרגות המס הקבועות בסעיף 121 לפקודה, כאמור, בכל ייתר האפשרויות של תנודות בשער מטבע החוץ אל מול שער השקל החדש הישראלי בעניין ההלוואה (התחזקות מטבע החוץ לעומת השקל החדש הישראלי או אי שינוי בשער מטבע החוץ לעומת שער השקל החדש הישראלי) לא תיווצר ללווה כל הכנסה והתנודות בשערי המטבעות ישפיעו רק על גובה הוצאות המימון שייווצרו לו.

מחבויות המס העולות כתוצאה מבחירת מטבע החוץ אליו יהיו כספי ההלוואה מוצמדים, ניתן ללמוד על חשיבות בחירת מטבע החוץ. שכן, ככל ששער מטבע החוץ אותו בחרתם יקטן מול שער השקל הישראלי החדש, כך תגדל הכנסת ההצמדה שתיוותר, אשר בגינה יהא עליכם לשלם מס.


רמת גן: רח' החילזון 12, (בית הקריסטל)
טל': 03-6127446, פקס: 03-6127449
חיפה: שדרות המגינים 58
טל': 04-8526693 פקס: 04-8555976
שאלות לגבי המאמר ניתן להעביר למייל:
eli-doron@taxlawyers.co.ilwww.adviser.co.il


מאמר זה נוסף לאתר "ארטיקל" מאמרים ע"י אלי דורון, עו"ד - ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח) eli-doron@taxlawyers.co.il שאישר שהוא הכותב של מאמר זה ושהקישור בסיום המאמר הוא לאתר האינטרנט שבבעלותו, מפרסם מאמר זה אישר בפרסומו מאמר זה הסכמה לתנאי השימוש באתר "ארטיקל", וכמו כן אישר את העובדה ש"ארטיקל" אינם מציגים בתוך גוף המאמר "קרדיט", כפי שמצוי אולי באתרי מאמרים אחרים, מלבד קישור לאתר מפרסם המאמר (בהרשמה אין שדה לרישום קרדיט לכותב). מפרסם מאמר זה אישר שמאמר זה מפורסם אולי גם באתרי מאמרים אחרים בחלקו או בשלמותו, והוא מאשר שמאמר זה נוסף על ידו לאתר "ארטיקל".

צוות "ארטיקל" מצהיר בזאת שאינו לוקח או מפרסם מאמרים ביוזמתו וללא אישור של כותב המאמר בהווה ובעתיד, מאמרים שפורסמו בעבר בתקופת הרצת האתר הראשונית ונמצאו פגומים כתוצאה מטעות ותום לב, הוסרו לחלוטין מכל מאגרי המידע של אתר "ארטיקל", ולצוות "ארטיקל" אישורים בכתב על כך שנושא זה טופל ונסגר.

הערה זו כתובה בלשון זכר לצורך בהירות בקריאות, אך מתייחסת לנשים וגברים כאחד, אם מצאת טעות או שימוש לרעה במאמר זה למרות הכתוב לעי"ל אנא צור קשר עם מערכת "ארטיקל" בפקס 03-6203887.

בכדי להגיע לאתר מאמרים ארטיקל דרך מנועי החיפוש, רישמו : מאמרים על , מאמרים בנושא, מאמר על, מאמר בנושא, מאמרים אקדמיים, ואת התחום בו אתם זקוקים למידע.

 

 

 


 

 להשכיר רכב

 הזמנת מלון בחו"ל

 הזמנת מלון בישראל

 אתר איי יוון

 מדריך איטליה

 מלונות בניו יורק

 מדריך לאס וגאס

 המלצות על נופש

 המלצות על פריז

נדל"ן ביוון


 
 
 

 

איי יוון | אתונה |  עסקים למכירה | גרפולוגיה משפטית | כרתים | איטליה | הזמנת מלון | מטבחי יוקרה | חבל זגוריה | זמן טיסה |  הזמנת טיסה | השכרת רכב בחו"ל

 

 

 

 

 

ארטיקל מאמרים 2015 - 2006  clickgoseo@gmail.com מנוע חיפוש מאמרים ארטיקל, כבר בן 8 שנים!