חיפוש מאמרים

11807 מאמרים - מנוע לחיפוש מאמרים - פרסום מאמרים חינם

חפש מאמרים המתחילים באות:    א  ב  ג  ד  ה  ו  ז  ח  ט  י  כ  ל  מ  נ  ס  ע  פ  צ  ק  ר  ש  ת 

    עמוד הבית
»   הוסף מאמר חינם!
»   קישורי מידע
»   הוסף למועדפים
»   הפוך לדף הבית
»   צור קשר
»   פרסום באתר
»   מאמר מעניין בנושא:
ישראלים גילו את ירדן כמקלט מס ע"פ פקודת מס הכנסה

    קישורי טקסט (לפרטים)
קישור טקסט ממומן | לפרסום -לחץ כאן
עד 15% הנחה על השכרת רכב בחו"ל, מהחברות הגדולות בעולם, לחצו ל Rentingcar

הזמנת מלונות ביעדים האטרקטיבים ביותר ללא עמלות הזמנה!
מאמרים נוספים: מוביל ימי אחריות מוביל שטר מטען הובלה ימית

נושא המאמר: הגבלת אחריות המוביל הימי ואופן ניסוח פרטי שטר המטען
מאת: אלי דורון, עו"ד - ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח) eli-doron@taxlawyers.co.il    שמור מאמר למועדפים

אלי דורון, עו"ד - ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח) eli-doron@taxlawyers.co.ilכללי האג –ויסבי מעניקים למוביל הימי אפשרות להגביל את חשיפתו לתביעות בגין נזקים שנגרמו למטען במהלך ההובלה. על מנת להנות מחסינות זו נודעת חשיבות מרבית לאופן בו מתואר הטובין הנשגר בשטר המטען, כפי שהתברר בעניין שנדון לאחרונה בבתי המשפט באוסטרליה.

לפי כלל IV (5) (א) לכללי האג- ויסבי, באם לא הצהיר המשגר על שווי הטובין לפני מסירתם למוביל הימי, מוגבלת אחריות המוביל הימי "לכל הפסד או נזק שנגרם לטובין או בקשר אתם", לסכום הגבוה ביותר המתקבל לפי אחת משתי החלופות הבאות:

החלופה הראשונה: אם המטען כולל מספר חבילות או יחידות, סכום הגבלת האחריות הוא 666.67 יחידות חישוב לכל חבילה.
החלופה השנייה: באם המטען כולל חבילה אחת, סכום הגבלת האחריות הוא 2 יחידות חישוב לכל קילוגרם ממשקל המטען.

["יחידת החישוב" היא "זכות המשיכה המיוחדת" כפי שהוגדרה על ידי קרן המטבע הבין לאומית. (שוויה של זכות המשיכה המיוחדת מתפרסם בנתונים הכלכליים . נכון להיום שווי זכות המשיכה הוא 1.5$ לערך]

לפיכך, לצורך הגבלת אחריות המוביל הימי, נודעת חשיבות לאופן תיאור הטובין המשוגרים בשטר המטען. לעניין תאור כמות היחידות קובע כלל IV (5) (ג) כי יראו את מספר היחידות אשר פורטו בשטר המטען "כארוזות בתוך המכולה" כמספר היחידות שלצורך הגבלת האחריות. אחרת, בהעדר פירוט מספר החבילות בשטר המטען, תיחשב המכולה כחבילה אחת.

עניין הגבלת האחריות לפי שטר המטען נדון לאחרונה בשתי ערכאות בית המשפט האוסטרלי שדנו בעניין EL GRECO PTY LTD V. MEDITERRANEAN SHIPPING.

באותו מקרה בוצעה הובלה ימית של מטען פוסטרים ותדפיסים מסידני לפיראוס. הפוסטרים והתדפיסים נארזו במכולה אחת. כאשר האנייה הגיעה לפיראוס התברר כי המטען ניזוק כליל כתוצאה מחדירת מי ים למכולה. חברת הביטוח פיצתה את בעל המטען בגין האובדן המוחלט בסכום של 883,390$. מכוח זכות התחלוף הנתונה לה, תבעה חברת הביטוח את המוביל הימי ודרשה ממנו את תשלום הסכום אותו שילמה כפיצוי למבוטח שלה (בעל המטען).

המוביל הימי טען כי שווי השוק של הסחורה שנפגעה מסתכם ב – 63,570$ ולא הסכום של 883,390$, אותו שילמה חברת הביטוח. טענה זו התקבלה על ידי בית המשפט אשר השתכנע מהעדויות לעניין זה שהציג המוביל הימי בפניו.

בנוסף טען המוביל הימי להגבלת אחריותו בהתאם לכללי הגבלת האחריות החלים עליו ובהתאם לאופן בו תואר המשלוח בשטר המטען.

בשטר המטען תואר המשלוח כדלקמן:

"1X מכולה המכילה 200,945 חלקי פוסטרים ותדפיסים".

במקום המיועד בשטר המטען לתיאור "מספר החבילות" נרשמה הספרה "1".

לפיכך טען המוביל הימי כי מאחר ומדובר היה בהובלה של "יחידה אחת", חלה עליו הגבלת האחריות שלפי משקל המטען – היינו 2 יחידות חישוב לכל קילוגרם של משקל המטען.

יצוין כי לא הייתה מחלוקת בין הצדדים לתביעה כי אותם 200,945 החלקים נארזו בפועל ל 2,000 חבילות או יחידות.


בית המשפט הפדרלי האוסטרלי לא קיבל את טענת המוביל הימי. לדידו, המספר 200,945 חלקים שצוין בשטר המטען, בא להבהיר כי הכוונה המפורשת של בעל המטען הייתה שלא להתייחס למשלוח כאל משלוח של חבילה אחת. לפיכך, ניסיונו של המוביל הימי לתאר את המשלוח בשטר המטען כ"חבילה אחת" אינו אלא ניסיון של המוביל הימי להפחית מאחריות המוטלת עליו. ניסיון שכזה פסול ובטל לפי כלל III (8) לכללי האג – ויסבי.

לפיכך קבע בית המשפט הפדראלי האוסטרלי, כי אין תחולה להגבלת האחריות שלפי "יחידה אחת" לה טוען המוביל הימי ומוטלת עליו חובת פיצוי לפי שווי המטען שנקבע - בסך של 63,570$.

על החלטה זו הוגש ערעור. בערכאת הערעור התהפכו היוצרות.

בית המשפט שדן בערעור קבע כי לא ניתן לקבל את התיאור של "200,945 חלקים" כמתאר את מספר החבילות או היחידות כפי שקובע נוסח כלל IV (5) (ג) במפורש.

לפיכך קבעה דעת הרוב, כי בהעדר תאור מספר החבילות מהן מורכב המטען ומאחר והמטען הובל במכולה אחת ונרשם כך, חלה הגבלת האחריות לפי הגבוה מבין שתי החלופות החלות – 666.67 יחידות חישוב לחבילה האחת ממנה הורכב המטען, (היינו למעשה 1,000$) או 2 יחידות חישוב לכל קילוגרם משקל.

מאחר והחלופה שלפי משקל הטובין הייתה הגבוהה יותר והסתכמה ב – 38,250$ קבעה דעת הרוב כי זהו הסכום המירבי אותו צריך המוביל הימי לשלם כפיצוי.

דעת המיעוט בערכאת הערעור הגיעה למסקנה שונה.

דעת המיעוט בחנה את נוסח כלל IV (5) (ג) לכללים וקבעה כי לפי לשון הכלל יש לקבוע את מספר החבילות מהן הורכב המטען לפי מספר החבילות הארוזות בפועל (ובנוסח האנגלי " AS PACKED”). לפיכך, בהעדר מחלוקת כי בפועל כמות החבילות שהייתה במכולה היא 2,000, קבעה דעת המיעוט כי לצורך הגבלת אחריות המוביל הימי, אין להתייחס למטען ככולל חבילה אחת אלא 2,000 חבילות.

באם עמדת דעת המיעוט הייתה מתקבלת, סכום הגבלת האחריות של המוביל הימי היה הרבה מעל לשווי המטען שנקבע ולפיכך היה עליו לשלם את סכום שווי המטען בו חויב על ידי הערכאה הראשונה.

חומר למחשבה:

דעת המיעוט של בית המשפט האוסטרלי רלוונטית למקרים בהם תיאור כמות החבילות בשטר המטען אינו תואם את כמות החבילות כפי שהייתה בפועל בתוך המכולה. בהקשר זה יש לשים לב להבדלים בין נוסח הכללים בעברית ובאנגלית -

בנוסח הכללים כפי שנכתב בעברית, נקבע לעניין הגבלת האחריות, כי כמות החבילות הרלוונטית היא כמות החבילות שנרשמו בשטר המטען "כארוזות בתוך המכולה" ולא למשל כמות החבילות "הארוזות (היינו בפועל) בתוך המכולה".

לעומת זאת, הנוסח האנגלי של הכללים, מאפשר (לפי דעת המיעוט בבית המשפט האוסטרלי) פרשנות לשונית ולפיה כמות החבילות הרלוונטית היא כמות החבילות "הארוזות" בפועל ("AS PACKED”) בתוך המכולה.
רמת גן: רח´ החילזון 12, (בית הקריסטל)
טל´: 03-6127446, פקס: 03-6127449
חיפה: שדרות המגינים 58
טל´: 04-8526693 פקס: 04-8555976
שאלות לגבי המאמר ניתן להעביר למייל:
eli-doron@taxlawyers.co.il


www.adviser.co.il


מאמר זה נוסף לאתר "ארטיקל" מאמרים ע"י אלי דורון, עו"ד - ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח) eli-doron@taxlawyers.co.il שאישר שהוא הכותב של מאמר זה ושהקישור בסיום המאמר הוא לאתר האינטרנט שבבעלותו, מפרסם מאמר זה אישר בפרסומו מאמר זה הסכמה לתנאי השימוש באתר "ארטיקל", וכמו כן אישר את העובדה ש"ארטיקל" אינם מציגים בתוך גוף המאמר "קרדיט", כפי שמצוי אולי באתרי מאמרים אחרים, מלבד קישור לאתר מפרסם המאמר (בהרשמה אין שדה לרישום קרדיט לכותב). מפרסם מאמר זה אישר שמאמר זה מפורסם אולי גם באתרי מאמרים אחרים בחלקו או בשלמותו, והוא מאשר שמאמר זה נוסף על ידו לאתר "ארטיקל".

צוות "ארטיקל" מצהיר בזאת שאינו לוקח או מפרסם מאמרים ביוזמתו וללא אישור של כותב המאמר בהווה ובעתיד, מאמרים שפורסמו בעבר בתקופת הרצת האתר הראשונית ונמצאו פגומים כתוצאה מטעות ותום לב, הוסרו לחלוטין מכל מאגרי המידע של אתר "ארטיקל", ולצוות "ארטיקל" אישורים בכתב על כך שנושא זה טופל ונסגר.

הערה זו כתובה בלשון זכר לצורך בהירות בקריאות, אך מתייחסת לנשים וגברים כאחד, אם מצאת טעות או שימוש לרעה במאמר זה למרות הכתוב לעי"ל אנא צור קשר עם מערכת "ארטיקל" בפקס 03-6203887.

בכדי להגיע לאתר מאמרים ארטיקל דרך מנועי החיפוש, רישמו : מאמרים על , מאמרים בנושא, מאמר על, מאמר בנושא, מאמרים אקדמיים, ואת התחום בו אתם זקוקים למידע.

 

 

 


 

 להשכיר רכב

 הזמנת מלון בחו"ל

 הזמנת מלון בישראל

 אתר איי יוון

 מדריך איטליה

 מלונות בניו יורק

 מדריך לאס וגאס

 המלצות על נופש

 המלצות על פריז

נדל"ן ביוון


 
 
 

 

איי יוון | אתונה |  עסקים למכירה | גרפולוגיה משפטית | כרתים | איטליה | הזמנת מלון | מטבחי יוקרה | חבל זגוריה | זמן טיסה |  הזמנת טיסה | השכרת רכב בחו"ל

 

 

 

 

 

ארטיקל מאמרים 2015 - 2006  clickgoseo@gmail.com מנוע חיפוש מאמרים ארטיקל, כבר בן 8 שנים!