חיפוש מאמרים

12050 מאמרים - מנוע לחיפוש מאמרים - פרסום מאמרים חינם

חפש מאמרים המתחילים באות:    א  ב  ג  ד  ה  ו  ז  ח  ט  י  כ  ל  מ  נ  ס  ע  פ  צ  ק  ר  ש  ת 

    עמוד הבית
»   הוסף מאמר חינם!
»   קישורי מידע
»   הוסף למועדפים
»   הפוך לדף הבית
»   צור קשר
»   פרסום באתר
»   מאמר מעניין בנושא:
עו"ד פלילים

    קישורי טקסט (לפרטים)
קישור טקסט ממומן | לפרסום -לחץ כאן
עד 15% הנחה על השכרת רכב בחו"ל, מהחברות הגדולות בעולם, לחצו ל Rentingcar

הזמנת מלונות ביעדים האטרקטיבים ביותר ללא עמלות הזמנה!
מאמרים נוספים: מס ישראל חברה זרה

נושא המאמר: חברות רומניות של תושבי ישראל לא בהכרח חייבות במס בישראל
מאת: אלי דורון, עו"ד- ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח) eli-doron@taxlawyers.co.il    שמור מאמר למועדפים

אלי דורון, עו"ד- ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח) eli-doron@taxlawyers.co.il תושבי ישראל רבים חפצים ליתן שירותים בהם הם מתמחים באמצעות חברה זרה, בכדי להרחיב את חוג לקוחותיהם מעבר לשטחה של ישראל הקטנה. אין כל צל של ספק, כי צעד זה הוא צעד נכון וחשוב מבחינה עסקית כלכלית אך יחד עם זאת, לעיתים תושבי ישראלים המחזיקים בבעלות של חברות רומניות חושבים שמשום שהם תושבי ישראל הם חייבים "אוטומאטית" במס גם בישראל. כפי שהטמענו במאמרים קודמים וטובים מטעם משרדנו, בפקודת מס הכנסה ישנם שני מבחנים לקביעת תושבות של חברה לצורכי מס, אשר בהתקיים אחד מהם תחשב החברה כחברה תושבת ישראל לצורכי מס: (א) מקום התאגדות החברה – חברה שמקום האגדה הוא מחוץ לישראל. ודוק, לאור המבחן השני שלהלן, חברה שנרשמה רק באופן פורמאלי בחו"ל, בעוד שמרכז הניהול והשליטה של החברה מתקיים בארץ, עדיין תחשבנה כחברה תושבת הארץ לצורכי מס. (ב) מקום השליטה והניהול של החברה - המבחן השני הוא מבחן מהותי באופיו, אשר מטרתו לבדוק מהיכן מתבצעים השליטה והניהול של עסקי החברה הזרה. בין יתר בדיקותיהן העיקריות של רשויות המס, להלן הקריטריונים העיקריים: מיקום קביעת המדיניות העסקית של החברה. מיקום קבלת ההחלטות האסטרטגיות ומימושן בפועל. מיקום צמיחת הצורך לקבל החלטה בעניין מסוים. מיקום ביצוע עבודות ההכנה המהוות בסיס לקבלת החלטות. בנוסף לקריטריונים העיקריים הנ"ל, תושב ישראלי המחזיק בבעלות מלאה במניות החברה הרשומה מחוץ לישראל מהווה קריטריון חשוב בבחינת מקום השליטה והניהול. לאור המבחנים הנ"ל ניתן ללמוד כיצד ניתן לתגבר על המבחנים בפקודה לצורך תושבות חברה לצורכי מס. במה דברים אמורים? מכיוון שההחלטות המרכזיות בחיי החברה מתקבלות באסיפות בעלי המניות והדירקטוריון, יש לקיים אסיפות אילו מחוץ לגבולות מדינת ישראל. כמו כן, עדיף כי החברה תתקשר עם גורמים חיצוניים הנחוצים לחברה אשר מקומם הנו מחוץ לישראל, החזקת חשבונות החברה וספרי חשבונותיה מחוץ לישראל. בחוזר מ"ה 4/2002 (מסים טז/2 ג-6) אמרה הנציבות את דברה בסוגיה זו. בהתאם לחוזר יבדקו רשויות המס, בין השאר, היכן נקבעת המדיניות העסקית של החברה והיכן מתקבלות ההחלטות האסטרטגיות, היכן ממומשת בפועל היכולת לכוון ולקבוע את המדיניות העסקית ומהיכן מתקבלות ההחלטות המאפשרות את התנהלות העסק. בהתאם לכך יבחנו שלטונות מס הכנסה היכן צמח הצורך לקבל החלטה בעניין מסוים, היכן נבדקו כל האלטרנטיבות, היכן בוצעו כל עבודות ההכנה המהוות בסיס לקבלת החלטות. כמו כן, רשות המסים מדגישה, כי ההחלטות שיש לבחון שעה שבודקים מהיכן עסק מנוהל ונשלט הן אותן החלטות מרכזיות ומהותיות שבחיי העסק, החלטות המתקבלות ברמה הניהולית הבכירה. בהתאם לחוזר יש לבחון את מסכת העובדות המובילות בסופו של יום למסקנה מהיכן עסק מסוים מנוהל ונשלט. עוד יצוין, כי לגישת רשות המיסים המונח "שליטה וניהול" מהווה דרישה אחת, התרה אחר המקום בו נמצא מוקד קבלת ההחלטות החשובות של החברה. אומנם בכך לא די וייתכן מצב בו אומנם החברה שבבעלותכם לא תיכלל באחד משני המבחנים מעלה, אך ייתכן והיא תחשב כחנ"ז. לפי הוראות פקודת מס הכנסה, הכנסה פסיבית של חברה תושבת חוץ המוגדרת כ"חברה נשלטת זרה" (להלן: "חנ"ז") תיוחס לבעל שליטה בה (תושב ישראל המחזיק במישרין או בעקיפין, לבד או ביחד עם אחר ב- 10% לפחות מאחד או יותר מאמצעי השליטה בחברה) כאילו קיבלו דיבידנד מהחברה על פי חלקו היחסי ברווחים הפסיביים, גם אם רווחים אלה לא שולמו. "חברה נשלטת זרה" הינה חברה תושבת חוץ (משמע, שהשליטה ושהניהול שלה אינם מופעלים מישראל), אשר מתקיימים בה התנאים המצטברים שלהלן: תנאי א' - מניותיה או הזכויות בה אינן רשומות למסחר בבורסה, ואם נרשמו- פחות מ- 30% מהמניות או מהזכויות בה הוצעו לציבור. תנאי ב' - למעלה מ- 50% מאמצעי השליטה בה מוחזקים, במישרין או בעקיפין, בידי תושבי ישראל, או שלמעלה מ- 40% באחד או יותר מאמצעי השליטה בה מוחזקים בידי תושבי ישראל, שיחד עם קרוב של אחד או יותר מהם מחזיקים בלמעלה מ- 50% באחד או יותר מאמצעי השליטה בה, או שלתושב ישראל הזכות למנוע קבלת החלטות ניהוליות מהותיות בה, לרבות החלטות לעניין חלוקת דיבידנד או פירוק, והכל אם בתום שנת המס או לחילופין ביום כלשהו בשנת המס וביום כלשהו בשנת המס שלאחריה. שליטה בעקיפין פירושה שליטה בחבר-בני-אדם אחד באמצעות שליטה בחבר-בני-אדם אחר המחזיק בו. לעניין זה קבע המחוקק, כי החזקה בעקיפין בחבר-בני-אדם מסוים הנמצא בשרשרת חברות ייעשה לפי הוראות אלה: 1) אם שיעור ההחזקה בכל אחד מחברי בני האדם שבשרשרת החברות המחזיקות בחבר המסוים עולה על 50%, ייחשב שיעור ההחזקה בו (במסלול השרשרת) בהתאם לשיעור ההחזקה בו במישרין. 2) אם שיעור ההחזקה באחת החברות בשרשרת המחזיקות בחבר המסוים לא עלה על 50%, תיחשב ההחזקה בו בעקיפין בשיעור אפס. לצורך בדיקה של החזקה בשיעור של 50% בחברה, יש לחבר את שיעורי ההחזקה של כל אחד מבעלי המניות המחזיק בחברה בעקיפין דרך חברה נוספת, ובמישרין לאחזקותיו האחרות בחברה. תנאי ג' - רוב הכנסתה בשנת המס היא הכנסה פסיבית או שרוב רווחיה נובעים מהכנסה פסיבית, ובחבר בני אדם שבשרשרת חברות, המוחזק, במישרין בידי חברה עסקית (חבר מוחזק), וכן בכל חבר בני אדם המוחזק, במישרין או בעקיפין, בידי החבר המוחזק, אם מרבית הכנסותיה או רווחיה הכוללים של החברה העסקית נובעת מהכנסה פסיבית. תנאי ד' - שיעור המס החל על הכנסתה הפסיבית של החברה במדינת מושבה (מדינת החוץ) אינו עולה על 20%. לסיום נציין, כי לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת ו/או ייעוץ משפטי והאמור מעלה מכאן אינו ממצה את הסוגיה שבנדון עד תום, וכמו כן המאמר זה אינו דן בחברת משלח יד זרה. ברם הקמת חברה זרה אנו ממליצים לכם להיוועץ עם עו"ד או רו"ח הבקיא בתחום המיסים. רמת גן: רח´ החילזון 12, (בית הקריסטל) טל´: 03-6127446, פקס: 03-6127449 חיפה: שדרות המגינים 58 טל´: 04-8526693 פקס: 04-8555976 שאלות לגבי המאמר ניתן להעביר למייל: eli-doron@taxlawyers.co.il
מאמר זה נוסף לאתר "ארטיקל" מאמרים ע"י אלי דורון, עו"ד- ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח) eli-doron@taxlawyers.co.il שאישר שהוא הכותב של מאמר זה ושהקישור בסיום המאמר הוא לאתר האינטרנט שבבעלותו, מפרסם מאמר זה אישר בפרסומו מאמר זה הסכמה לתנאי השימוש באתר "ארטיקל", וכמו כן אישר את העובדה ש"ארטיקל" אינם מציגים בתוך גוף המאמר "קרדיט", כפי שמצוי אולי באתרי מאמרים אחרים, מלבד קישור לאתר מפרסם המאמר (בהרשמה אין שדה לרישום קרדיט לכותב). מפרסם מאמר זה אישר שמאמר זה מפורסם אולי גם באתרי מאמרים אחרים בחלקו או בשלמותו, והוא מאשר שמאמר זה נוסף על ידו לאתר "ארטיקל".

צוות "ארטיקל" מצהיר בזאת שאינו לוקח או מפרסם מאמרים ביוזמתו וללא אישור של כותב המאמר בהווה ובעתיד, מאמרים שפורסמו בעבר בתקופת הרצת האתר הראשונית ונמצאו פגומים כתוצאה מטעות ותום לב, הוסרו לחלוטין מכל מאגרי המידע של אתר "ארטיקל", ולצוות "ארטיקל" אישורים בכתב על כך שנושא זה טופל ונסגר.

הערה זו כתובה בלשון זכר לצורך בהירות בקריאות, אך מתייחסת לנשים וגברים כאחד, אם מצאת טעות או שימוש לרעה במאמר זה למרות הכתוב לעי"ל אנא צור קשר עם מערכת "ארטיקל" בפקס 03-6203887.

בכדי להגיע לאתר מאמרים ארטיקל דרך מנועי החיפוש, רישמו : מאמרים על , מאמרים בנושא, מאמר על, מאמר בנושא, מאמרים אקדמיים, ואת התחום בו אתם זקוקים למידע.

 

 

 


 

 להשכיר רכב

 הזמנת מלון בחו"ל

 הזמנת מלון בישראל

 אתר איי יוון

 מדריך איטליה

 מלונות בניו יורק

 מדריך לאס וגאס

 המלצות על נופש

 המלצות על פריז

נדל"ן ביוון


 
 
 

 

איי יוון | אתונה |  עסקים למכירה | גרפולוגיה משפטית | כרתים | איטליה | הזמנת מלון |  חבל זגוריה | זמן טיסה |  הזמנת טיסה | השכרת רכב בחו"ל

 

 

 

 

 

ארטיקל מאמרים 2015 - 2006  clickgoseo@gmail.com מנוע חיפוש מאמרים ארטיקל, כבר בן 8 שנים!