חיפוש מאמרים

12031 מאמרים - מנוע לחיפוש מאמרים - פרסום מאמרים חינם

חפש מאמרים המתחילים באות:    א  ב  ג  ד  ה  ו  ז  ח  ט  י  כ  ל  מ  נ  ס  ע  פ  צ  ק  ר  ש  ת 

    עמוד הבית
»   הוסף מאמר חינם!
»   קישורי מידע
»   הוסף למועדפים
»   הפוך לדף הבית
»   צור קשר
»   פרסום באתר
»   מאמר מעניין בנושא:
איזון נכסים כחלק מהסכם הגירושין איננו חייב במס

    קישורי טקסט (לפרטים)
קישור טקסט ממומן | לפרסום -לחץ כאן
עד 15% הנחה על השכרת רכב בחו"ל, מהחברות הגדולות בעולם, לחצו ל Rentingcar

הזמנת מלונות ביעדים האטרקטיבים ביותר ללא עמלות הזמנה!
מאמרים נוספים: דיני מס תביעה סעד

נושא המאמר: מעמדה של הפרוצדורה בדיני המס
מאת: אלי דורון, עו"ד - ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח) eli-doron@taxlawyers.co.il   שמור מאמר למועדפים

אלי דורון, עו"ד - ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח)
eli-doron@taxlawyers.co.il

מה דינה של תובענה מתחום דיני המס המקפלת בתוכה סעד הצהרתי לבחינת תחולתו של חיקוק על נישום פלוני? האם יש להגישה כתביעה נפרדת? או שמא בהלכת העיקר והטפל עסקינן? האם יש לשום את האגרה שתשולם בגינה כתובענה כספית (2.5% משווי המס שבמחלוקת)? או שמא עניין לנו בסעד הצהרתי? שאלות אלה, כמו שאלות רבות אחרות הנוגעות למתח הקיים שבין פרוצדורה ומהות בעולם המשפט בכלל ובדיני המס בפרט, התגלגלו אל פתחו של בית המשפט המחוזי בחיפה במסגרת בש"א 8712/04 (ת.א. 548/04) רדואן ערפאת נ´ אגף המכס והמע"מ.

ואלה פרטי המעשה : יבואן (להלן : " התובע") המתגורר השטחי הרשות הפלשטינאית (להלן : " הרשות") רכש במיטב כספו טובין מתוך מטרת וכוונה למורכם בשטחי הרשות. עוד הטובין עושים דרכם באיטיות (על גביה אוניה) אל שערי מדינת ישראל, נשתנה משטר המס לרעת התובע, זאת ללא כל התראה או הודעה מוקדמת, כך שתחת משטר המס החדש נשללת כדאיות עסקת ייבוא הטובין שביצע זה מכבר. לכך יש להוסיף, למצער, כי גורלם של הטובין לא שפר עליהם ומעבר להיותם בליבה של מחלוקת מיסויית נפתחה כנגד המעורבים בשחרורם חקירה, בחשד לביצוען של עבירות פלילית, על ידי רשויות המכס (להלן : " המכס"). בשל כל אלה, נתפסו הטובין על ידי המכס והיבואן הוזמן, במכתב שהומצא לעמיל המכס, לתבוע את שחרור הטובין שנתפסו תוך תקופה קצובה המופיעה בפקודת המכס (להלן : " הפקודה" סעיף 192 לפקודה קוצב תקופה בת חודשיים ימים להגשת תביעה לשחרור "תפוס").

דא עקא, התביעה הוגשה באיחור של מספר חודשים וכללה, ועל כך יצא קצפו של המכס, דרישה חד משמעית לדון בעצם תחולתו של משטר המס החדש על התובע, שכן תחת משטר המס החדש אין זה כלכלי לשחרר את הטובין וממילא הדיון בסוגיית הזכאות לשחרור יתייתר. כבר במסגרת דיון בבקשת ביניים בהליך העלה המכס שורת טענות סף אשר לכולן מכנה משותף אחד - אי עמידתו של התובע בתנאים דיוניים - פרוצדורליים, טענות אשר לשיטת המכס די בהן כדי לשמוט את זכותו של היבואן ליומו בבית המשפט. כך נטען כי תצהיר שנחתם בשטחי הרשות לתמיכה בבקשת ביניים לאו תצהיר הוא משום היותו חתום שלא בפני עו"ד בעל רשיון ישראלי, כן נטען כי המועד להגשת התביעה חלף וזאת מטעמים כפולים אם משום שהחודשיים שנקצבו בפקודה חלפו ואם משום שקצובת זמן אחרת, המופיעה בסעיף 154 לפקודה (אשר לשיטת המכס הוא הסעיף המתאים לניהול ההליך) חלפה אף היא; עוד נשתרבבה טענה בדבר הודאת בעל דין ולבסוף נטען כי משום שבתביעה כספית עסקינן (ולא בתביעה לסעד הצהרתי כפי שסבר התובע) יש לשום את שיעור האגרה לתשלום על פי שיעור המס השנוי במחלוקת. בנוסף ובמקביל, אך על אותו מישור פרוצדורלי, סבור היה המכס כי על התובע להפקיד סכומים שונים לשם הטבתן של הוצאות שהוסבו למכס.

בהחלטתו בהליך הביניים דוחה כב´ הש´ עמית את הטענות, בזו אחר זו, על הסף תוך שהוא מסביר, מנמק ומטעים החלטותיו בהגיון משפטי פשוט ובפסיקה מנחה. החלטת בית המשפט, כפי שתפורט להלן, מבססת הדעה אשר נשמעת במסדרונות בית המשפט ובית המחוקקים לא אחת - דינה של הפרוצדורה להידחות תחת המהות.

כך האריך השופט את המועד להגשת התביעה ודחה את טענת ההתיישנות - זאת בשם זכות הגישה לערכאות אשר יש בה כדי להקרין, מעבר להארכת מועדים, על אגרות, ערבויות ועוד.

כך נדחתה גם הטענה כי פסק הדין ההצהרתי מסווה למעשה תובענה כספית (יש להבין כי הפער בין התפיסות משקף תשלום אגרה של כ- 62,500 ₪ !) וזאת משום שאף בית המשפט מצא כי השאלה המשפטית שבבסיס העניין (האם על נישום פלוני חל משטר מס מסוים?) מקפלת בתוכה סעד הצהרתי אמיתי.

כן נדחתה עמדת המכס לעניין סעיף 154 לפקודה הקובע תשלום מכס תחת מחאה כתנאי להגשת תביעה ולבסוף נקבע כי הודאת בעל הדין שנטענה אינה ראויה להידון כטענה מקדמית.

סוף דבר - עמדת המשרד, אשר ייצג את התובע, לפיה דינה של פרוצדורה להידחות תחת המהות וכי אל לה, למערכת המשפט, להפוך כלי דיוני זה למפלצת המאיימת על זכויות הבסיס של האזרח, ובענייננו - הנישום התקבלה.

אנו סבורים כי המגמה זו, הניכרת בפסקי דין והחלטות שניתנו לאחרונה בתחום דיני המס (ר´ לעניין זה גם החלטתו של כב´ הש´ מגן אלטוביה בבש"א 10749/03 בנימין רביזדה נ´ פקיד שומה ת"א 4 ומאמר שפורסם בעקבותו " טעמים מיוחדים להארכת מועד הגשת ערעור מ"ה" בגליון מס´ 45 של מבזק המס) הנה תוצאה מבורכת המשקפת עשיית צדק כפשוטו וכי ממילא אין זה ראוי, ודאי לא למדינה, להסתתר ולהתחמק מבירור ענייני תחת מטר טענות דיוניות, אשר ברי כי אינן נוגעות ללבה של המחלוקת.

רמת גן: רח' החילזון 12, (בית הקריסטל)
טל': 03-6127446, פקס: 03-6127449
חיפה: שדרות המגינים 58
טל': 04-8526693 פקס: 04-8555976
שאלות לגבי המאמר ניתן להעביר למייל:
eli-doron@taxlawyers.co.il

www.adviser.co.il/p-27_a-29-73/


מאמר זה נוסף לאתר "ארטיקל" מאמרים ע"י אלי דורון, עו"ד - ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח) eli-doron@taxlawyers.co.il שאישר שהוא הכותב של מאמר זה ושהקישור בסיום המאמר הוא לאתר האינטרנט שבבעלותו, מפרסם מאמר זה אישר בפרסומו מאמר זה הסכמה לתנאי השימוש באתר "ארטיקל", וכמו כן אישר את העובדה ש"ארטיקל" אינם מציגים בתוך גוף המאמר "קרדיט", כפי שמצוי אולי באתרי מאמרים אחרים, מלבד קישור לאתר מפרסם המאמר (בהרשמה אין שדה לרישום קרדיט לכותב). מפרסם מאמר זה אישר שמאמר זה מפורסם אולי גם באתרי מאמרים אחרים בחלקו או בשלמותו, והוא מאשר שמאמר זה נוסף על ידו לאתר "ארטיקל".

צוות "ארטיקל" מצהיר בזאת שאינו לוקח או מפרסם מאמרים ביוזמתו וללא אישור של כותב המאמר בהווה ובעתיד, מאמרים שפורסמו בעבר בתקופת הרצת האתר הראשונית ונמצאו פגומים כתוצאה מטעות ותום לב, הוסרו לחלוטין מכל מאגרי המידע של אתר "ארטיקל", ולצוות "ארטיקל" אישורים בכתב על כך שנושא זה טופל ונסגר.

הערה זו כתובה בלשון זכר לצורך בהירות בקריאות, אך מתייחסת לנשים וגברים כאחד, אם מצאת טעות או שימוש לרעה במאמר זה למרות הכתוב לעי"ל אנא צור קשר עם מערכת "ארטיקל" בפקס 03-6203887.

בכדי להגיע לאתר מאמרים ארטיקל דרך מנועי החיפוש, רישמו : מאמרים על , מאמרים בנושא, מאמר על, מאמר בנושא, מאמרים אקדמיים, ואת התחום בו אתם זקוקים למידע.

 

 

 


 

 להשכיר רכב

 הזמנת מלון בחו"ל

 הזמנת מלון בישראל

 אתר איי יוון

 מדריך איטליה

 מלונות בניו יורק

 מדריך לאס וגאס

 המלצות על נופש

 המלצות על פריז

נדל"ן ביוון


 
 
 

 

איי יוון | אתונה |  עסקים למכירה | גרפולוגיה משפטית | כרתים | איטליה | הזמנת מלון |  חבל זגוריה | זמן טיסה |  הזמנת טיסה | השכרת רכב בחו"ל

 

 

 

 

 

ארטיקל מאמרים 2015 - 2006  clickgoseo@gmail.com מנוע חיפוש מאמרים ארטיקל, כבר בן 8 שנים!