חיפוש מאמרים

12303 מאמרים - מנוע לחיפוש מאמרים - פרסום מאמרים חינם

חפש מאמרים המתחילים באות:    א  ב  ג  ד  ה  ו  ז  ח  ט  י  כ  ל  מ  נ  ס  ע  פ  צ  ק  ר  ש  ת 

    עמוד הבית
»   הוסף מאמר חינם!
»   קישורי מידע
»   הוסף למועדפים
»   הפוך לדף הבית
»   צור קשר
»   פרסום באתר
»   מאמר מעניין בנושא:
תרגום נוטריוני

    קישורי טקסט (לפרטים)
קישור טקסט ממומן | לפרסום -לחץ כאן
עד 15% הנחה על השכרת רכב בחו"ל, מהחברות הגדולות בעולם, לחצו ל Rentingcar

הזמנת מלונות ביעדים האטרקטיבים ביותר ללא עמלות הזמנה!
מאמרים נוספים: פסילת ספרים מס הכנסה ניהול ספרים פנקסי חשבונות

נושא המאמר: כיצד נקבע מהו ליקוי מהותי בניהול ספרים? - פסילת ספרים - מס הכנסה - ניהול ספרים - פנקסי חשבונות
מאת: אלי דורון, עו"ד - ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח) [email protected]    שמור מאמר למועדפים

כיצד נקבע מהו ליקוי מהותי בניהול ספרים? - פסילת ספרים - מס הכנסה - ניהול ספרים - פנקסי חשבונות


אלי דורון, עו"ד - ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח) [email protected] החובה לנהל פנקסי חשבונות נקבעה הן בפקודת מס הכנסה והן בחוק מע"מ. יתכן שהדבר נובע מהכרה כי לא ניתן לקיים שיטת מס יעילה ללא מערכת פנקסים שינהל כל חייב מס, בשיטה אחידה מבחינת אופן הרישום וצורתו ובשיטה המותאמת לעיסוקו מבחינת הרכב מערכת הפנקסים שבהם מתנהל הרישום. הוראות וכללים בדבר ניהול פנקסים קובעים את הרכב מערכת הפנקסים, שיטת הרישום בה, לרבות הצורה והמועד. סטייה מהוראות ניהול פנקסים עלולה להביא לפסילת ספרים. המאמר שלהלן עוסק בשאלת סוג הסטייה והליקוי אשר עשויים להביא לפסילת ספרים; לשם כך ראינו לנכון לבחון סוגייה זו דרך ע"ש564/03 זריהן משה נ´ אגף המכס והמע"מ, אשר פסק הדין שניתן בו בזמנו, כלל סקירה רחבה יחסית של הנושא. המדובר במערער בעל עסק למכירת תכשיטים ושעונים הקרוי chic-o. המערער פתח בשנת 2000 חנות במרכז המסחרי "גרנד קניון" בחיפה (להלן: החנות בגרנד קניון), במקביל להפעלת חנות נוספת בשכונת הדר בחיפה, ברחוב הנביאים (להלן: החנות בהדר), אשר נסגרה במהלך שנת 2001. הגורם לסגירת החנות בהדר, לטענת המערער, היתה ירידה בהיקף הפעילות העסקית בה. המלאי העסקי שנותר בחנות בהדר, הועבר, לכשזו נסגרה לחנות ב"גרנד קניון". המשיב קבע למערער שומת עסקאות, לפי מיטב השפיטה לשנים 2000- 2001, בשל תוצאה עסקית בלתי סבירה אשר לא תאמה, לטענתו, את אחוזי הרווח הסבירים והמקובלים בעסקים דומים בענף התכשיטים והשעונים. לאור ביקורת שנערכה בעסק שבעקבותיה אף ניגבו הודעות מהמערער ויועץ המס שלו, החליט המשיב על פסילת ספרי המערער, מן הטעם שהמערער לא עמד בדרישות המפורטות בהוראות הרלוונטיות, ולאור קביעתו כי ספרי החשבונות של המערער, נוהלו תוך סטייה מהותית מהוראות החוק וכללי ניהול ספרים שנקבעו מכוחו. בנוסף, בשל הליקויים שנתגלו בספרי המערער, הטיל המשיב על המערער קנס בשיעור המרבי של 1% מכוח סע´ 95 לחוק מס ערך מוסף (להלן: החוק). דיון והכרעה מפי כב´ השופטת ש. וסרקרוג: פסילת הספרים שאלת פסילתם של הפנקסים, יש בה כדי לשנות את נטלי הראייה, בנושא הוצאת השומה, משכך החליט בימ"ש לדון ראשית בדבר פסילת הספרים. סעיף 74 לחוק מע"מ מסמיך את מנהל מע"מ לפסול ספריו של חייב במס, אם אלה לא נוהלו שלא לפי החוק או שנוהלו בסטייה מהותית מהוראותיו; פסילת הספרים מסמיכה את מנהל מע"מ גם שלא לקבל את הדו"ח שהוגשו בהסתמך על אותם ספרים. יובהר כי אישור פסילת הספרים, מסמיך את המשיב להפעיל את סמכותו להוציא שומה לפי מיטב השפיטה, הכול בהתייחס לאותן שנות מס. תכליתו של ניהול ספרים תקין הינה היכולת להעריך את הפעילות העסקית האמיתית של הנישום ולשום נכונה את מס האמת בו חייב הנישום (ע"א 734/89 פיקנטי תעשיות מזון בע"מ נ´ פקיד שומה גוש דן). בהתאם לכך, פסילת ספריו של הנישום מוצדקת, כאשר הסטייה מאופן ניהול הספרים הינה מהותית, כך שיש בה כדי לפגוע ביכולתה של רשות המס לקבוע את מחזור העסקאות או את המס בו חייב הנישום (ראה להשוואה ע"א 3576/92 מנהל מע"מ נ´ חברת מפגש האון ואח´). סטיות שוליות כאלו או אחרות בניהול הספרים, אינן רצויות, שהרי יש בהן גם כדי להקשות על רשות המס בביקורתה, ואולם, אם למרות הליקויים המינוריים שנתגלו, יכולה רשות המס לעקוב אחר הפעילות העסקית של הנישום וניתן ללמוד נאמנה על היקף עסקיו של הנישום, הרי שמשמעות הליקויים בפועל אינה רבה ואין בכך הצדקה לפסילת מערכת הספרים כולה. נימוקי המשיב לפסילת הספרים בשל אי ניהול תקין של הספרים, תוך סטייה מהותית בעניינינו התמקדו בכמה טעמים: ראשית, בכך שחשבוניות המס אשר הוצאו על ידי העוסק לא דווחו למע"מ וכן נוהלו בליקויי מהותי; שנית, כי המכירות בהקפה שביצע העוסק נרשמו בתעודות משלוח שבניהולן התגלו ליקויים רבים; שלישית, כי רשימות ספירות המלאי לשנת 2000 ו- 2001, נרשמו באופן שאינו תואם את הוראות ניהול ספרים. לאחר שבחן את הליקויים שנטענו על ידי מנהל מע"מ, מצא בית המשפט כי הגם שבפועל ליקויים אלו אמנם התקיימו, לא היו אלו ליקויים מהותיים. החשבוניות שלא דווחו נרשמו בסרט קופה דבר המלמד על אי פגיעה בדיווח על ההכנסות; העוסק לא היה חייב בניהול פנקס תעודות משלוח כחלק מניהול חשבונותיו. אמנם משבחר המערער לנהל פנקס כזה, היה חייב לטענת המשיב בשמירתו, משכך, משלא היה חייב בניהול ספר תעודות משלוח, אין לפסול את ספריו, בגין ניהול לקוי, כביכול, של זה; לגבי רישום של ספירות המלאי לפי פריטים ולא לפי מחיר קטלוגי בימ"ש סבר כי גם ללא מחיר קטלוגי לא יתקשה המבקר למצוא את מבוקשו מאחר ומדובר בפריטים שונים ומיוחדים. נושא נוסף שבימ"ש התייחס אליו נגע לטענה בדבר החלפת זהב של לקוחות שנעשתה בעסק ולא נרשמת כלל בספרי המערער, לטענת המשיב בסיכומיו בהליך זה של החלפת זהב יש משום קנייה של זהב ומכירתו, כשלאלו היה צריך להיות ביטוי בספרים. לעניין זה בימ"ש סבר כי הנושא בהחלט מהווה ליקוי בניהול הספרים בעסק, אולם מאחר וכי לא מוכח כי החלפות מעין אלו גלומות ברווח, מה גם שהחלפות אלו באו לידי ביטוי בספרי המערער שאותם ניתן היה להתאים גם לרישומים בספרי הספקים, גם בכך לא ראה בית המשפט ליקוי מהותי המצדיק את פסילת הספרים. בסופו של דבר, קבע בית המשפט כי הליקויים שעליהם הסתמך המשיב בפסילת ספרי המערער, לא היו סטייה מהותית מהוראות ניהול ספרים, שאינה מאפשרת להעריך את היקף עסקאותיו של המערער. בית המשפט סבר כי לא היה הכרח להגיע למסקנה כי יש לפסול את ספרי המערער, וניתן היה תחת זאת, להסתפק באזהרה. משכך, יש לקבל בעניין זה את הערעור ולבטל את החלטת המשיב בדבר פסילת הספרים. השומה העובדה שפנקסי הנישום לא נפסלו אין בה כדי למנוע מהמשיב להוציא שומה על פי מיטב השפיטה. די בכך שרשות המס הרלוונטית תגיע למסקנה שהעסקאות הנטענות בדיווחי הנישום אינן סבירות, כדי שאלו ישמשו בסיס להוצאת שומה לפי מיטב השפיטה, גם אם לא נמצא ליקוי בספרי הנישום וגם אם לא נפסלו הספרים. משלא נפסלו ספרי המערער ומשעומד המשיב על טענתו באשר לחוסר סבירות דיווחי המערער לגבי עסקאותיו, על המשיב הנטל להוכיח אי סבירותם, ולהצדיק את שיעור השומה שקבע. סמכותו של המשיב להוציא שומה בכל מקרה אינה בלתי מוגבלת. על המשיב להעמיד בסיס לדחיית הדוחות שהוגשו לו ולבניית השומה האלטרנטיבית ולהצדיק את השומה לגופה. בענייננו, בימ"ש קבע כי אין לקבל את שומת המשיב לשנים הנדונות משלא נלקחו בה נתונים ספציפיים התואמים את עסקו של המערער, שיקולים נסיבתיים ונתונים חיצוניים אחרים. המשיב לא הצליח להעמיד בסיס איתן להחלטתו לדחות את דיווחי המערער מחמת היותם בלתי סבירים, ולפיכך הערעור נתקבל. רמת גן: רח' החילזון 12, (בית הקריסטל) טל': 03-6127446, פקס: 03-6127449 חיפה: שדרות המגינים 58 טל': 04-8526693 פקס: 04-8555976 שאלות לגבי המאמר ניתן להעביר למייל: [email protected]
מאמר זה נוסף לאתר "ארטיקל" מאמרים ע"י אלי דורון, עו"ד - ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח) [email protected] שאישר שהוא הכותב של מאמר זה ושהקישור בסיום המאמר הוא לאתר האינטרנט שבבעלותו, מפרסם מאמר זה אישר בפרסומו מאמר זה הסכמה לתנאי השימוש באתר "ארטיקל", וכמו כן אישר את העובדה ש"ארטיקל" אינם מציגים בתוך גוף המאמר "קרדיט", כפי שמצוי אולי באתרי מאמרים אחרים, מלבד קישור לאתר מפרסם המאמר (בהרשמה אין שדה לרישום קרדיט לכותב). מפרסם מאמר זה אישר שמאמר זה מפורסם אולי גם באתרי מאמרים אחרים בחלקו או בשלמותו, והוא מאשר שמאמר זה נוסף על ידו לאתר "ארטיקל".

צוות "ארטיקל" מצהיר בזאת שאינו לוקח או מפרסם מאמרים ביוזמתו וללא אישור של כותב המאמר בהווה ובעתיד, מאמרים שפורסמו בעבר בתקופת הרצת האתר הראשונית ונמצאו פגומים כתוצאה מטעות ותום לב, הוסרו לחלוטין מכל מאגרי המידע של אתר "ארטיקל", ולצוות "ארטיקל" אישורים בכתב על כך שנושא זה טופל ונסגר.

הערה זו כתובה בלשון זכר לצורך בהירות בקריאות, אך מתייחסת לנשים וגברים כאחד, אם מצאת טעות או שימוש לרעה במאמר זה למרות הכתוב לעי"ל אנא צור קשר עם מערכת "ארטיקל" בפקס 03-6203887.

בכדי להגיע לאתר מאמרים ארטיקל דרך מנועי החיפוש, רישמו : מאמרים על , מאמרים בנושא, מאמר על, מאמר בנושא, מאמרים אקדמיים, ואת התחום בו אתם זקוקים למידע.

 

 

 


 

 להשכיר רכב

 הזמנת מלון בחו"ל

 הזמנת מלון בישראל

 אתר איי יוון

 מדריך איטליה

 מלונות בניו יורק

 מדריך לאס וגאס

 המלצות על נופש

 המלצות על פריז

נדל"ן ביוון


 
 
 

 

איי יוון | אתונה |  ליסבון  | גרפולוגיה משפטית | כרתים | איטליה | הזמנת מלון |  חבל זגוריה | הזמנת טיסה | השכרת רכב בחו"ל

 

 

 

 

 

ארטיקל מאמרים 2024 - 2006  [email protected]