חיפוש מאמרים

12019 מאמרים - מנוע לחיפוש מאמרים - פרסום מאמרים חינם

חפש מאמרים המתחילים באות:    א  ב  ג  ד  ה  ו  ז  ח  ט  י  כ  ל  מ  נ  ס  ע  פ  צ  ק  ר  ש  ת 

    עמוד הבית
»   הוסף מאמר חינם!
»   קישורי מידע
»   הוסף למועדפים
»   הפוך לדף הבית
»   צור קשר
»   פרסום באתר
»   מאמר מעניין בנושא:
עצומה להחזרת חוף הפרצה לציבור בעלי הכלבים

    קישורי טקסט (לפרטים)
קישור טקסט ממומן | לפרסום -לחץ כאן
עד 15% הנחה על השכרת רכב בחו"ל, מהחברות הגדולות בעולם, לחצו ל Rentingcar

הזמנת מלונות ביעדים האטרקטיבים ביותר ללא עמלות הזמנה!
מאמרים נוספים: מיסים פטור ממס מס הכנסה הקלות מס

נושא המאמר: פטור השתתפות - הקלות מס - פטור ממס
מאת: אלי דורון, עו"ד - ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח) eli-doron@taxlawyers.co.il   שמור מאמר למועדפים

פטור השתתפות - הקלות מס - פטור ממס


אלי דורון, עו"ד - ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח) eli-doron@taxlawyers.co.il ביום 25.6.05 התקבל תיקון 147 לפקודת מס הכנסה, אשר מטרתו הייתה, בין השאר, לשפר את כושר התחרות של מערכת המס הישראלית אל מול מערכות מס בעולם, וכתוצאה מסתברת להגדיל את היצע מקומות העבודה במשק הישראלי. לשם כך הוכנס לפקודה פרק מיוחד העוסק בפטור השתתפות לחברות החזקות ישראליות, המעודד הקמה בישראל של מרכזי ניהול של חברות רב-לאומיות (חברות זרות) ואשר נועד למשוך משקיעים זרים לארץ, עובדה המביאה בסופו של יום להגדלת התעסוקה בישראל על-ידי הגדלת הביקוש לשירותים מצד גורמים זרים, זאת ע"י הענקת פטור ממס חברות על רווחים שמקבלת חברת החזקות מחברות בנות שלה. באופן כללי, תאגיד שעיקר עיסוקו הוא החזקת אמצעי שליטה בתאגידים אחרים, ושאינו עוסק ישירות בפעילויות כלכליות אחרות מהווה חברת החזקות. חברת החזקות ישראלית הינה חברה שהתקיימו בה, בין השאר, התנאים הבאים: היא התאגדה בישראל והשליטה על עסקיה וניהולם מופעלים בישראל בלבד; היא אינה חברה ציבורית; נדרש כי במשך 300 ימים או יותר בכל שנת מס, החל משנת המס שלאחר השנה שבה התאגדה, השקעתה בחברות המוחזקות (הן במניות והן בהלוואות בעלים שניתנו לחברות המוחזקות) לא פחתה מ-50 מיליון ₪ וכי סך ההשקעות בחברות מוחזקות (במניות והלוואות בעלים כאמור לעיל), לא תפחת מ- 75% מסך השקעותיה של החברה שבה מדובר, בנכסים כלשהם. בנוסף נדרש כי במהלך התקופה הנ"ל (300 ימים לפחות בכל שנת מס), לא הייתה לה הכנסה לפי סעיף 2(1) (הכנסה מעסק), למעט הכנסה בעבור שירותים שנתנה לחברות המוחזקות. חבר-בני-אדם מהווה חברה מוחזקת אם התקיימו בו התנאים הבאים: הוא תושב חוץ שמקום מושבו במדינה שיש לישראל אמנת מס עמה והוא מגיש באותה מדינה דוח על הכנסותיו, או שהוא תושב חוץ שמקום מושבו במדינה ששיעור המס החל בה על הכנסות של חבר-בני-אדם מפעילות עסקית היה 15% או יותר. נדרש כי 75% או יותר מהכנסתו בשנת המס, שהופקה או שנצמחה מחוץ לישראל, הינה הכנסה מעסק {סעיף 2(1)}; כי עלות נכסיו בישראל אינה עולה על 20% מהעלות של כלל נכסיו בכל שנת המס; כי הכנסתו בשנת המס, לרבות ממכירת מקרקעין או זכויות באיגוד מקרקעין, שהופקה או שנצמחה בישראל, אינה עולה על 20% מכלל הכנסותיו בשנת המס. על מנת לעודד הקמתן של חברות החזקות ישראליות, נתון אשר ימשוך ארצה משקיעים זרים וכתוצאה מסתברת יגביר את הביקוש בישראל לעובדים בתחום מתן השירותים, יצר המחוקק מנגנון של פטורים מהם נהנות חברות החזקות בגין ההכנסות הבאות: ראשית, ניתן פטור לרווח הון שנוצר לחברת החזקות בגין מכירת מניה מזכה. מניה מזכה הינה מניה המהווה חלק מ"חבילת מניות" בחברה מוחזקת המקנות זכות לרווחים בשיעור של 10% לפחות, ואשר הוחזקו בידי חברת החזקות ישראלית במשך 12 חודשים רצופים לפחות. גם דיבידנד שקיבלה חברת החזקות בשל בעלות במניה מזכה פטור ממס בידי חברת ההחזקות, אם חולק במהלך תקופה שלא פחתה מ-12 חודשים רצופים שבה הייתה חברת ההחזקות הישראלית בעלת מניות מהותית בחברה המוחזקת (בעל מניות מהותי הנו מי שמחזיק ב-10% לפחות באחד או יותר מסוג כלשהו של אמצעי השליטה בחברה). בנוסף, פטורים בידיה של חברת החזקות ריבית, דיבידנד ורווח הון מניירות ערך הנסחרים בבורסה בישראל; וכן ריבית והפרשי הצמדה שקיבלה חברת ההחזקות ממוסד כספי בישראל (לדוגמא בנקים). לא רק חברת ההחזקות עצמה זכתה להקלות מס. גם בעלי מניותיה שהנם תושבי חוץ זכו להטבות מס ניכרות. דיבידנד שקיבל בעל מניות תושב חוץ מחברת החזקות ישראלית יחויב במס בישראל בשיעור של 5% בלבד. הטבה זו ניתנת אף לאדם תושב ישראל, אם החזיק במניות חברת החזקות ישראלית בטרם היה לתושב ישראל לראשונה (קרי – הנו "עולה חדש") או בטרם היה ל"תושב חוזר". לעומת זאת, דיבידנד שקיבל בעל מניות תושב ישראל מחברת החזקות ישראלית יחויב במס בשיעור הנע בין 20% ל - 29%. שיעור המס המדויק, תלוי בהיותו של מקבל הדיבידנד יחיד או חברה ובסוג ההכנסה שממנה חולק הדיבידנד. יתר על כן, תושב ישראל שהינו בעל מניות בחברת החזקות ישראלית, במישרין או בעקיפין, יראו אותו כאילו קיבל דיבידנד, והוא יחויב במס גם בגין חלקו היחסי ברווחים שלא חולקו בפועל. הוראות הפקודה יוצאות איפוא מיסוי על הכנסתו של בעל מניות בחברת החזקות שהנו תושב ישראל, מ"דיבידנד רעיוני" . המס משולם חרף העובדה שחלוקת דיבידנד לא התבצעה בפועל (מובן כי כלולים בהוראות הפקודה גם הסדרים המונעים מיסוי של הדיבידנד בשנית, בעת שיחולק בפועל לבעלי המניות). ניכר כי מדינת ישראל, אף אם כי באיחור, הבינה את הפוטנציאל הגלום במתן הטבות ופטורים לחברות החזקות ישראליות בתחום של משיכת משקיעים זרים לישראל, הקמת מרכזי ניהול בינלאומיים של תושבים זרים ושיפור היצע העבודה במשק הישראלי. רמת גן: רח' החילזון 12, (בית הקריסטל) טל': 03-6127446, פקס: 03-6127449 חיפה: שדרות המגינים 58 טל': 04-8526693 פקס: 04-8555976 שאלות לגבי המאמר ניתן להעביר למייל: eli-doron@taxlawyers.co.il


 
מאמר זה נוסף לאתר "ארטיקל" מאמרים ע"י אלי דורון, עו"ד - ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח) eli-doron@taxlawyers.co.il שאישר שהוא הכותב של מאמר זה ושהקישור בסיום המאמר הוא לאתר האינטרנט שבבעלותו, מפרסם מאמר זה אישר בפרסומו מאמר זה הסכמה לתנאי השימוש באתר "ארטיקל", וכמו כן אישר את העובדה ש"ארטיקל" אינם מציגים בתוך גוף המאמר "קרדיט", כפי שמצוי אולי באתרי מאמרים אחרים, מלבד קישור לאתר מפרסם המאמר (בהרשמה אין שדה לרישום קרדיט לכותב). מפרסם מאמר זה אישר שמאמר זה מפורסם אולי גם באתרי מאמרים אחרים בחלקו או בשלמותו, והוא מאשר שמאמר זה נוסף על ידו לאתר "ארטיקל".

צוות "ארטיקל" מצהיר בזאת שאינו לוקח או מפרסם מאמרים ביוזמתו וללא אישור של כותב המאמר בהווה ובעתיד, מאמרים שפורסמו בעבר בתקופת הרצת האתר הראשונית ונמצאו פגומים כתוצאה מטעות ותום לב, הוסרו לחלוטין מכל מאגרי המידע של אתר "ארטיקל", ולצוות "ארטיקל" אישורים בכתב על כך שנושא זה טופל ונסגר.

הערה זו כתובה בלשון זכר לצורך בהירות בקריאות, אך מתייחסת לנשים וגברים כאחד, אם מצאת טעות או שימוש לרעה במאמר זה למרות הכתוב לעי"ל אנא צור קשר עם מערכת "ארטיקל" בפקס 03-6203887.

בכדי להגיע לאתר מאמרים ארטיקל דרך מנועי החיפוש, רישמו : מאמרים על , מאמרים בנושא, מאמר על, מאמר בנושא, מאמרים אקדמיים, ואת התחום בו אתם זקוקים למידע.

 

 

 


 

 להשכיר רכב

 הזמנת מלון בחו"ל

 הזמנת מלון בישראל

 אתר איי יוון

 מדריך איטליה

 מלונות בניו יורק

 מדריך לאס וגאס

 המלצות על נופש

 המלצות על פריז

נדל"ן ביוון


 
 
 

 

איי יוון | אתונה |  עסקים למכירה | גרפולוגיה משפטית | כרתים | איטליה | הזמנת מלון |  חבל זגוריה | זמן טיסה |  הזמנת טיסה | השכרת רכב בחו"ל

 

 

 

 

 

ארטיקל מאמרים 2015 - 2006  clickgoseo@gmail.com מנוע חיפוש מאמרים ארטיקל, כבר בן 8 שנים!