חיפוש מאמרים

12019 מאמרים - מנוע לחיפוש מאמרים - פרסום מאמרים חינם

חפש מאמרים המתחילים באות:    א  ב  ג  ד  ה  ו  ז  ח  ט  י  כ  ל  מ  נ  ס  ע  פ  צ  ק  ר  ש  ת 

    עמוד הבית
»   הוסף מאמר חינם!
»   קישורי מידע
»   הוסף למועדפים
»   הפוך לדף הבית
»   צור קשר
»   פרסום באתר
»   מאמר מעניין בנושא:
העיתוי המתאים להפלגה ביאכטה מפרשית

    קישורי טקסט (לפרטים)
קישור טקסט ממומן | לפרסום -לחץ כאן
עד 15% הנחה על השכרת רכב בחו"ל, מהחברות הגדולות בעולם, לחצו ל Rentingcar

הזמנת מלונות ביעדים האטרקטיבים ביותר ללא עמלות הזמנה!
מאמרים נוספים: תושבת ישראל חברה בחו"ל חברה זרה חברה ישראלית

נושא המאמר: חברה שהתאגדה בחו"ל או חברה שהשליטה על עסקיה וניהולם אינם מופעלים בישראל היא אינה חברה תושבת ישראל - האומנם? - תושבת ישראל - חברה בחו"ל - חברה זרה - חברה ישראלית
מאת: אלי דורון, עו"ד - ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח) eli-doron@taxlawyers.co.il   שמור מאמר למועדפים

חברה שהתאגדה בחו"ל או חברה שהשליטה על עסקיה וניהולם אינם מופעלים בישראל היא אינה חברה תושבת ישראל  - האומנם? - תושבת ישראל - חברה בחו"ל - חברה זרה - חברה ישראלית


אלי דורון, עו"ד - ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח) eli-doron@taxlawyers.co.il אין זה סוד, כי פעילותם העסקית של רבים הצטמצמה בעת האחרונה, לאור המיתון הכלכלי במדינות רבות ברחבי הגלובוס ואחד התסמינים לכך, הוא מכירת חברות זרות בבעלותם של ישראלים. שכן, העסק של בעלי החברות הזרות נתקלים בקשיים תזרימיים בעסקם בישראל או בעסקים אחרים המועדפים על פני קיומה של החברה הזרה ופועלה. או אז, מתחוור לאותם בעלי החברות וגם לפקיד השומה, כי החברה שאגדו מחוץ לישראל ושהשליטה על עסקיה וניהולם מופעלים מחוץ לשטח מדינת ישראל היא "חברת משלח יד זרה", שכן רווחיה של החברה מקורם ממשלח יד מיוחד. לפיכך, במאמרנו שלהלן נבאר את המונח "חברת משלח יד מיוחד" ונמנה את ארבעת התנאים שקב המחוקק לקיומה. "חברת משלח-יד זרה", הנה חבר בני אדם תושב חוץ אשר מתקיימים בה ארבעה תנאים מצטברים כדלהלן: תנאי ראשון - אם מדובר בחבר-בני-אדם שהינו חברה, יחולו התנאים לקיום חברת מעטים, דהיינו, שהחברה היא בשליטתם של חמישה בני אדם לכל היותר, ואין המדובר בחברה בת או חברה שיש לציבור עניין ממשי בה. יודגש, כי גם גופים משפטיים אחרים תושבי חוץ המקיימים את יתר התנאים שלהלן ייחשבו ל"חברת משלח-יד זרה". תנאי שני - חברת משלח היד הזרה מוחזקת במישרין או בעקיפין, בשיעור של 75% או יותר, על ידי יחידים תושבי ישראל או אזרחי ישראל תושבי האזור כהגדרתו בסעיף 3א לפקודה. שיעור ההחזקה מתייחס לאחד או יותר מ"אמצעי השליטה". סעיף 88 לפקודת מס הכנסה מגדיר את המונח "אמצעי שליטה", בחבר-בני-אדם ככל אחת מאלה: (1) הזכות לרווחים; (2) הזכות למנות דירקטור או מנהל כללי בחברה, או בעלי תפקידים דומים בחבר-בני-אדם אחר; (3) זכות הצבעה באסיפה כללית בחברה, או בגוף מקביל לה בחבר-בני-אדם אחר; (4) הזכות לחלק ביתרת הנכסים לאחר סילוק החובות בעת פירוק; (5) הזכות להורות למי שלו זכות מן הזכויות האמורות בפסקאות (1) עד (4) על הדרך להפעלת זכותו; והכל, בין שהיא מכח מניות, זכויות למניות או זכויות אחרות, ובין בכל דרך אחרת, לרבות ע"י הסכמי הצבעה או נאמנות; מועד ההחזקה באחד מאמצעי השליטה לצורך מבחן ההחזקה או ביכולת למנוע קבלת החלטות ניהוליות מהותיות הוא באחד משני המועדים הבאים: (1) תום שנת המס. (2) ביום כלשהו בשנת המס וביום כלשהו בשנת המס שלאחריה. שליטה בעקיפין משמעותה שליטה בחבר-בני-אדם אחד באמצעות שליטה בחבר-בני-אדם אחר המחזיק בו. לעניין זה קבע המחוקק, כי החזקה בעקיפין בחבר-בני-אדם מסוים הנמצא בשרשרת חברות ייעשה לפי הוראות אלה: 1. אם שיעור ההחזקה בכל אחד מחברי בני האדם שבשרשרת החברות המחזיקות בחבר המסוים עולה על 50%, ייחשב שיעור ההחזקה בו (במסלול השרשרת) בהתאם לשיעור ההחזקה בו במישרין. 2. אם שיעור ההחזקה באחת החברות בשרשרת המחזיקות בחבר המסוים פחת מ- 50%, תיחשב ההחזקה בו בעקיפין בשיעור אפס. לצורך בדיקה של החזקה בשיעור של 50% בחברה, יש לחבר את שיעורי ההחזקה של כל אחד מבעלי המניות המחזיק בחברה בעקיפין דרך חברה נוספת, ובמישרין לאחזקותיו האחרות בחברה. תנאי שלישי - בעלי השליטה או קרוביהם, המחזיקים יחד או לחוד, במישרין או בעקיפין, ב-50% או יותר מאחד או יותר מאמצעי השליטה בחבר עוסקים בעבורו במשלח יד מיוחד, במישרין או באמצעות חברה שבה הם מחזיקים, במישרין או בעקיפין, באמצעי שליטה בשיעור של 50% לפחות. תנאי רביעי - מרבית הכנסתה או רווחיה של החברה בשנת המס, למעט רווחי והפסדי אקוויטי ושינויים בערכם של ניירות הערך, מקורם במשלח יד מיוחד. משלח יד מיוחד נקבע במסגרת צו מס הכנסה (קביעת משלח יד מיוחד), התשס"ג-‏2003 (להלן: "הצו"). הצו נקבע, כי כ"משלח יד מיוחד" יראו, בין השאר, ייעוץ (לרבות בתחום הפיננסי, האישי, הביטחוני, החקלאי, הטכני, ההנדסי, הארגוני, הניהולי, המדיני, המדעי, המיסויי, העסקי, הכלכלי) וניהול (לרבות ניהול תיקים, השקעות או נכסים, ניהול חברות, ניהול ארגונים, מוסדות, גופים מסחריים לרבות בהליכי פירוק, פשיטת רגל או כינוס נכסים). לסיום נציין, כי אין באמור לעיל כדי להוות חוות דעת משפטית או ייעוץ משפטי. שכן, האמור לעיל אינו ממצה את הסוגיה עד תום ומומלץ לקבל עצה מקצועית בטרם ביצוע פעולה כלשהי, הטומנת בחובה השלכות מס על הנישום ו/או על החברה שבבעלותו. רמת גן: רח' החילזון 12, (בית הקריסטל) טל': 03-6127446, פקס: 03-6127449 חיפה: שדרות המגינים 58 טל': 04-8526693 פקס: 04-8555976 רומניה: רח' סטפאן פרוטופופסקו 6 בוקרסט שאלות לגבי המאמר ניתן להעביר למייל: eli-doron@taxlawyers.co.il

ww.adviser.co.il


מאמר זה נוסף לאתר "ארטיקל" מאמרים ע"י אלי דורון, עו"ד - ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח) eli-doron@taxlawyers.co.il שאישר שהוא הכותב של מאמר זה ושהקישור בסיום המאמר הוא לאתר האינטרנט שבבעלותו, מפרסם מאמר זה אישר בפרסומו מאמר זה הסכמה לתנאי השימוש באתר "ארטיקל", וכמו כן אישר את העובדה ש"ארטיקל" אינם מציגים בתוך גוף המאמר "קרדיט", כפי שמצוי אולי באתרי מאמרים אחרים, מלבד קישור לאתר מפרסם המאמר (בהרשמה אין שדה לרישום קרדיט לכותב). מפרסם מאמר זה אישר שמאמר זה מפורסם אולי גם באתרי מאמרים אחרים בחלקו או בשלמותו, והוא מאשר שמאמר זה נוסף על ידו לאתר "ארטיקל".

צוות "ארטיקל" מצהיר בזאת שאינו לוקח או מפרסם מאמרים ביוזמתו וללא אישור של כותב המאמר בהווה ובעתיד, מאמרים שפורסמו בעבר בתקופת הרצת האתר הראשונית ונמצאו פגומים כתוצאה מטעות ותום לב, הוסרו לחלוטין מכל מאגרי המידע של אתר "ארטיקל", ולצוות "ארטיקל" אישורים בכתב על כך שנושא זה טופל ונסגר.

הערה זו כתובה בלשון זכר לצורך בהירות בקריאות, אך מתייחסת לנשים וגברים כאחד, אם מצאת טעות או שימוש לרעה במאמר זה למרות הכתוב לעי"ל אנא צור קשר עם מערכת "ארטיקל" בפקס 03-6203887.

בכדי להגיע לאתר מאמרים ארטיקל דרך מנועי החיפוש, רישמו : מאמרים על , מאמרים בנושא, מאמר על, מאמר בנושא, מאמרים אקדמיים, ואת התחום בו אתם זקוקים למידע.

 

 

 


 

 להשכיר רכב

 הזמנת מלון בחו"ל

 הזמנת מלון בישראל

 אתר איי יוון

 מדריך איטליה

 מלונות בניו יורק

 מדריך לאס וגאס

 המלצות על נופש

 המלצות על פריז

נדל"ן ביוון


 
 
 

 

איי יוון | אתונה |  עסקים למכירה | גרפולוגיה משפטית | כרתים | איטליה | הזמנת מלון |  חבל זגוריה | זמן טיסה |  הזמנת טיסה | השכרת רכב בחו"ל

 

 

 

 

 

ארטיקל מאמרים 2015 - 2006  clickgoseo@gmail.com מנוע חיפוש מאמרים ארטיקל, כבר בן 8 שנים!