חיפוש מאמרים

12303 מאמרים - מנוע לחיפוש מאמרים - פרסום מאמרים חינם

חפש מאמרים המתחילים באות:    א  ב  ג  ד  ה  ו  ז  ח  ט  י  כ  ל  מ  נ  ס  ע  פ  צ  ק  ר  ש  ת 

    עמוד הבית
»   הוסף מאמר חינם!
»   קישורי מידע
»   הוסף למועדפים
»   הפוך לדף הבית
»   צור קשר
»   פרסום באתר
»   מאמר מעניין בנושא:
שיאצו - רפואה משלימה

    קישורי טקסט (לפרטים)
מאות עסקים למכירה - לחץ כאן

קישור טקסט ממומן | לפרסום -לחץ כאן
עד 15% הנחה על השכרת רכב בחו"ל, מהחברות הגדולות בעולם, לחצו ל Rentingcar

הזמנת מלונות ביעדים האטרקטיבים ביותר ללא עמלות הזמנה!
מאמרים נוספים: מס רכוש פיצויים תביעות מס מיסים

נושא המאמר: קריאה לשינוי חקיקה הנוגעת לאופן ניהול כתבי ערר אשר הוגשו בפני ועדת הערר מס רכוש
מאת: אלי דורון, עו"ד - ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח) [email protected]   שמור מאמר למועדפים


אלי דורון, עו"ד - ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח)
[email protected]


כידוע, מרוץ הזמן להגשת תביעות לפיצויים בגין נזקי מלחמה תם ביום 31/12/2006 . בימים אלה ממש ובחודשים הקרובים צפויות להתקבל החלטות של רשות המסים בקשר למאות ואלפי תביעות שהוגשו על ידי ניזוקים, הן בגין נזקים ישירים והן בגין נזקים עקיפים, הן במסלולים אדומים והן במסלולים ירוקים.

על החלטות אגף המסים בתביעות מס רכוש אלה, קיימת זכות ערר על גובה הפיצוי, כך שבנסיבות בהן הפיצוי אשר אושר לתשלום נמוך מזה שנתבע או שזה לא אושר כלל, ניתן להגיש ערר לועדת ערר מס רכוש, ועל החלטת ועדת ערר ניתן להגיש ערעור בשאלה משפטית לבית המשפט המחוזי.

על פי החוק, זכות הערר עומדת לכל מי שרואה עצמו מקופח מהחלטת המנהל, ומאפשרת לערור תוך 30 יום מיום שנמסרה ההחלטה המקפחת לדעתו, בפני ועדת ערר, זאת מבלי להצטרך לתשלום אגרה.

לועדת הערר, הממונה על ידי שר המשפטים, יש סמכויות של ועדת חקירה על פי חוק ועדות חקירה וזו מורכבת מיו"ר שהוא עורך דין, רואה חשבון ונציג ציבור, ובלבד שלפחות אחד מהם הוא בעל ניסיון בעסקי מקרקעין ואף אחד מהם איננו עובד מדינה.

החשיבות שבהגשת ערר מקצועי מכרעת, שכן על הערר לכלול טענות משפטיות, כלכליות וחשבונאיות המתיישבות עם הוראות החוק והפסיקה. החשיבות שבהגשת עררים בדרך ובאופן הראוי נלמדת, בין השאר, מכך שבעבר הלא רחוק מאות עררים שהוגשו בגין נזקי "דין וחשבון" "מבצע ענבי זעם" ועוד, נדחו על הסף ללא דיון לגופם של דברים. וזאת, כאמור, בהישען על טיעונים מקדמיים, דהיינו – מבלי שהועדה תידרש לטענות החשבונאיות או הכלכליות העומדות בבסיס הערר.

כותבי שורות אלה , יכולים להעיד על כך, כי יש בנמצא מאות עסקים אשר נפגעו כלכלית כתוצאה ממלחמות קודמות, אך תביעתם לפיצויי ו/או עררם לפיצוי נדחה אך ורק בשל טעויות באופן עריכת כתב הערר ובשל אי עמידתו בתנאי סף אשר נקבעו בפסיקה (הלא מפורסמת בנושא) .

יצא שאזרחים שהעסק שלהם נפגע כלכלית או אחרת עקב מלחמות ומבצעים קודמים - הגישו תביעות על נזק שנגרם להם - אך המדינה בתמיכת ובאישור ועדות הערר שקבלו את עמדת המדינה, סירבה להעביר את תשלום הפיצוי- כלומר התביעות נדחו באופן מלא או חלקי.

מהטעמים דלעיל ברור וגלויי לעין כי נכון וראוי לנקוט במשנה זהירות ככול שהדבר נוגע בהגשת עררים על החלטות רשות המסים וזאת, כאמור, על מנת להקטין את הסכנה של דחיית הערר מטעמים טכניים ו/או מקדמיים.

ואם לא די בבעייתיות האובייקטיבית המתוארת לעיל, נוסיף כי בחקיקה הדנה בסדרי הדין הנוגעים באופן הגשת העררים וניהולם יש, לגישתנו, שורה של ליקויים מהותיים ומסוכנים המצריכים, עם כל הצניעות והערכה, שינויי חקיקה בהולים וזאת - בטרם ייגרם נזק בלתי הפיך לשורה ארוכה של תושבי גבול צפון, כמפורט באופן חלקי להלן:

פגם ראשון במעלה הוא היעדר הגבלת מועדים לדיון בערר. דהיינו, משהוגש כתב הערר אין בנמצא תקופה קצובה במסגרתה מחויבת וועדת ערר לדון בתיק הערר ולקבל החלטה. משמעות הדבר היא שהתנהלות תיק בוועדת ערר מס רכוש יכול להימשך שנים רבות. ההוכחה הטובה ביותר היא המציאות עצמה , שכן עד היום מצויים עררים שטרם הוכרעו בטיפול וועדת הערר מתקופת מבצע "ענבי זעם" משנת 1996. הבעיה הנוצרת כתוצאה מהתנהלות זו הינה כי כל עוד הועדה לא מקבלת החלטה, הניזוק לא מקבל את הפיצויי הנתבע על ידו.

משרד עורכי הדין דורון, טיקוצקי, עמיר, מזרחי ושות´ מציע לרפא פגם זה באמצעות שינוי חקיקתי ולכלול בו הגבלה של התקופה במסגרתה רשאית הוועדה לדון בתיק. בנוסף, מוצע לקבוע כי כתב ערר אשר לא הוכרע בוועדת הערר עד שנה מיום הגשתו יראו אותו כערר שנתקבל. יצוין כי הוראה דומה קיימת לגבי השגות מס הכנסה אשר לא נדונות בתוך שנה מהגשתן.

פגם נוסף שניתן להעלות כנגד ההליך הוא שקיימת וועדת ערר אחת בלבד הדנה בעררים. כלומר, 3 אנשים הם אשר קובעים את לוח הזמנים של אותם אלפים המחכים לפיצוי בגין נזקים שנגרמו להם במלחמה.

התוצאה ברורה : הועדות מתנהלות באיטיות ובחוסר יעילות. לפיכך, ממליץ משרדנו כי יש לפעול ללא דיחוי ברמה

אדמיניסטרטיבית להקמתן של וועדות ערר נוספות לשם ייעול וזירוז ההליך.

פגם דיוני נוסף אותו מוצא משרדנו לנכון לציין מתמקד בכך שעל פי הוראות חוק מס רכוש וקרן פיצויים והתקנות הנלוות אין בנמצא כל חובה, מצד המדינה, להגיש תשובת משיב לערר, כשם שמוגש כתב הגנה בגין תביעה אזרחית רגילה. משכך, מצוי העורר כל אותו פרק זמן עד שהוועדה דנה בעניינו, באי וודאות באשר לתגובת המדינה (אלא אם כן המדינה ביוזמתה בוחרת להגיש תשובת משיב לערר- נזק עקיף) ומשכך, יכול העורר לחכות שנים עד לדיון ראשון בעררו ומשזה יתקיים – רק אז ילמד העורר לראשונה על הטענות המועלות בתשובה לעררו. מסקנה הגיונית מלמדת כי תיקון החוק שיחייב את המדינה להמציא תגובה עניינית לערר, מתבקש, כמקובל בכל הליך משפטי מקובל.

נוסיף בעניין כי כתב הערר הוא תקיפה, הלכה למעשה, של שיקול דעת מנהלי ומשכך אין בנמצא כל מניעה להמציא את התשובה מיד לאחר הגשת הערר. לא יעלה על הדעת שההנמקה להחלטה תינתן שנים לאחר שניתנה בפועל, אם בהישען על פסיקה שתתפתח שנים לאחר החלטת המנהל ואם בהישען על מרכיבים אחרים.

בנוסף, משרדנו משוכנע כי יש לשנות את התקנות הקימות באופן המחייב את המדינה לשלם לניזוק מקדמה ע"ח התביעה או הערר שהוגש על ידו וזאת, לכל הפחות, בנסיבות בהן הכרעה אינה ניתנת תוך זמן קצר ומוגדר. כך, לדוגמא, ניתן לקבוע כי תוך חודשיים ממועד הגשת הערר ישולם 20% מהפיצוי - אחרי 4 חודשים - עוד 20% ובחלוף חצי שנה -היתרה ל - 100%.
בנוסף, לגישתנו יש לקבוע כי במידה ולא הוכרע הערר תוך פרק זמן של שישה

חודשים, ישולם לניזוק חצי מסכום התביעה, ובמידה ולא נידון הערר תוך למעלה משנה ישולם כמקדמה סכום העולה על מחצית סכום התביעה.

בעניין זה נדגיש כי יש בנמצא מאות ניזוקים שמחכים להחלטת המדינה בתביעת המלחמה שלהם ולכן הליך הערר עדיין לא החל בעניינם. את הערר מגישים, ככול שנדרש, על החלטת אגף המסים בתביעתם.

כלומר הניזוקים עדין לא יודעים האם תביעתם תאושר ובאיזה אופן ולכן הם אפילו לא יודעים אם הם ידרשו להגיש ערר או לא.

גם לגבי תביעות אלה - חייבים בשינויי חקיקתי לקבועשעל המדינהחלה חובה לתשלום מקדמות ע"ח תביעתם, מיד עם הגשת התביעות ולהגדיר מועד בו על המדינה לתת החלטה בתביעות.

לדעתנו יש ליישם בעניין זה, הוראה הקובעת שאם תוך מס´ חודשים התביעה לא נידונה ולא הוכרעה, יראו את התביעה כנתקבלה ובלי כל קשר לקבוע מנגנון מקדמות דוגמת זה המצוין מעלה באשר לעררים, המחייב תשלום מקדמה בסמוך למועד הגשת התביעה וזאת משום שהבנקים התומכים בניזוקים לא יחכו עד למועד בו התביעות ידונו.

המסקנה ההגיונית היא שלאור מלחמת לבנון השנייה קם אילוץ המחייב את ייעול מערכת וועדות הערר מס רכוש. במידה ולא יעשה כן קיים חשש ממשי כי רבים מן העסקים בצפון הארץ יאלצו לסגור את דלת עסקם כפי שקרה בעבר כאשר כתבי ערר של רבים מהניזוקים במבצע "ענבי זעם" נאלצו לחכות שנים להכרעה בתיקם.


רמת גן: רח' החילזון 12, (בית הקריסטל)
טל': 03-6127446, פקס: 03-6127449
חיפה: שדרות המגינים 58
טל': 04-8526693 פקס: 04-8555976
שאלות לגבי המאמר ניתן להעביר למייל:
[email protected]
מאמר זה נוסף לאתר "ארטיקל" מאמרים ע"י אלי דורון, עו"ד - ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח) [email protected] שאישר שהוא הכותב של מאמר זה ושהקישור בסיום המאמר הוא לאתר האינטרנט שבבעלותו, מפרסם מאמר זה אישר בפרסומו מאמר זה הסכמה לתנאי השימוש באתר "ארטיקל", וכמו כן אישר את העובדה ש"ארטיקל" אינם מציגים בתוך גוף המאמר "קרדיט", כפי שמצוי אולי באתרי מאמרים אחרים, מלבד קישור לאתר מפרסם המאמר (בהרשמה אין שדה לרישום קרדיט לכותב). מפרסם מאמר זה אישר שמאמר זה מפורסם אולי גם באתרי מאמרים אחרים בחלקו או בשלמותו, והוא מאשר שמאמר זה נוסף על ידו לאתר "ארטיקל".

צוות "ארטיקל" מצהיר בזאת שאינו לוקח או מפרסם מאמרים ביוזמתו וללא אישור של כותב המאמר בהווה ובעתיד, מאמרים שפורסמו בעבר בתקופת הרצת האתר הראשונית ונמצאו פגומים כתוצאה מטעות ותום לב, הוסרו לחלוטין מכל מאגרי המידע של אתר "ארטיקל", ולצוות "ארטיקל" אישורים בכתב על כך שנושא זה טופל ונסגר.

הערה זו כתובה בלשון זכר לצורך בהירות בקריאות, אך מתייחסת לנשים וגברים כאחד, אם מצאת טעות או שימוש לרעה במאמר זה למרות הכתוב לעי"ל אנא צור קשר עם מערכת "ארטיקל" בפקס 03-6203887.

בכדי להגיע לאתר מאמרים ארטיקל דרך מנועי החיפוש, רישמו : מאמרים על , מאמרים בנושא, מאמר על, מאמר בנושא, מאמרים אקדמיים, ואת התחום בו אתם זקוקים למידע.

 

 

 


 

 להשכיר רכב

 הזמנת מלון בחו"ל

 הזמנת מלון בישראל

 אתר איי יוון

 מדריך איטליה

 מלונות בניו יורק

 מדריך לאס וגאס

 המלצות על נופש

 המלצות על פריז

נדל"ן ביוון


 
 
 

 

איי יוון | אתונה |  ליסבון  | גרפולוגיה משפטית | כרתים | איטליה | הזמנת מלון |  חבל זגוריה | הזמנת טיסה | השכרת רכב בחו"ל

 

 

 

 

 

ארטיקל מאמרים 2024 - 2006  [email protected]