חיפוש מאמרים

11801 מאמרים - מנוע לחיפוש מאמרים - פרסום מאמרים חינם

חפש מאמרים המתחילים באות:    א  ב  ג  ד  ה  ו  ז  ח  ט  י  כ  ל  מ  נ  ס  ע  פ  צ  ק  ר  ש  ת 

    עמוד הבית
»   הוסף מאמר חינם!
»   קישורי מידע
»   הוסף למועדפים
»   הפוך לדף הבית
»   צור קשר
»   פרסום באתר
»   מאמר מעניין בנושא:
סמכות רשויות המס בישראל להתעלם מעסקאות מסוימות ע"פ פקודת מס הכנסה

    קישורי טקסט (לפרטים)
זייפו את חתימתך על מסמך - זו עבירה פלילית
קישור טקסט ממומן | לפרסום -לחץ כאן
עד 15% הנחה על השכרת רכב בחו"ל, מהחברות הגדולות בעולם, לחצו ל Rentingcar

הזמנת מלונות ביעדים האטרקטיבים ביותר ללא עמלות הזמנה!
מאמרים נוספים: עבירה פלילית השמטת הכנסה מס הכנסה מיסים פלילי

נושא המאמר: השמטת הכנסה מדוח מהווה עבירה פלילית - השמטת הכנסה - מיסים פלילי - עבירה פלילית
מאת: אלי דורון, עו"ד - ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח) eli-doron@taxlawyers.co.il   שמור מאמר למועדפים

השמטת הכנסה מדוח מהווה עבירה פלילית - השמטת הכנסה - מיסים פלילי - עבירה פלילית


אלי דורון, עו"ד - ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח) eli-doron@taxlawyers.co.il סעיף 220 לפקודת מס הכנסה מונה מספר עבירות אשר עשייתן במזיד, תוך כוונה לחמוק ממס או במטרה לעזור לאחר לחמוק ממס, תגרור אחריה ענישה חמורה העשויה אף להסתכם בעד 7 שנות מאסר בפועל. אחת מן העבירות המפורטות הינה השמטת כל הכנסה שיש לכללה בדוח על פי הפקודה. מטבע הדברים, מרבית האישומים בדבר השמטת הכנסה מדוח נובעים מהשמטת הכנסה בדוח השנתי המתחייב לפי סעיף 131 לפקודה, שומה עצמית של נישום. אולם, לשון החוק אינה מצמצמת את תחולת האיסור על דוח השומה העצמית של אדם, אלא מדובר בלשון רחבה הפרוסה על כלל הדוחות המוגשים, בהם מושמט דיווח על הכנסה כלשהי. מכאן, שדבר החוק חוסה, בין היתר, הן על דוח מעביד על עובדיו, דוח על הכנסה המתקבלת עבור אחר, דוח של דייר על דמי שכירות שהוא משלם לבעל הנכס, דוח על הכנסת שותפות וכן כל דוח אחר ובו סכום ההכנסה, המהווה אחד הפריטים בו, הושמט בזדון. יודגש, כוונה פלילית מהווה תנאי שאין בלתו לשם הרשעה פלילית בעבירה מסוג זה. נישום שאינו מגלה את מלוא הכנסתו בדוח מחמת טעות, לא יורשע בדין השמטת הכנסה, כל עוד ניתן להציג נימוק סביר והגיוני לטעות שביצע. כאשר עסקינן בדוח שומה עצמית של נישום, מטרות הדוח נחלקות לשניים, האחת, דיווח אינפורמטיבי- עובדתי בדבר הכנסותיו של הנישום, המהווה בסיס להמשך הבדיקה. מטרתו השניה של הדוח, הינה ליתן הזדמנות לנישום להציג את עמדתו בעניין סיווג הכנסותיו וכפועל יוצא להשפיע על גובה חבותו במס. הגילוי והדיווח בדוח מהווה חובה החלה על כל אזרח , כאשר רק שומה עצמית הנערכת במדוייק ובאופן מלא, מבטיחה תשלום מס אמת. חתימה על הדוח והגשתו מהווה הצהרה של הנישום כי לא החסיר דבר מפני פקיד השומה בנוגע להכנסותיו. עבירה על סעיף 220 לפקודת מס הכנסה, משמע מסירת פרט עובדתי שקרי על ידי הנישום. החלק בו ניתנת לנישום "הבמה" לגבי עמדתו בדבר אופן החבות במס, כמתואר לעיל, אינו מהווה עילה בגינה יורשע אדם על עבירת השמטת הכנסה. מורכבותם של דיני המס וזכותו של הנישום לפרשם על פי שיקול דעתו הסביר, מגבילים את יכולת ההוכחה כי פרשנות הנישום נעשתה על מנת להשמיט הכנסה במזיד. מכאן, בכל מקום בחלקו המהותי של הדוח בו יסווג נישום את הכנסותיו על פי שיקול דעתו הסביר ככזו או אחרת, יהנה הוא מן הספק באשר לחוסר דיוק כזה או אחר. בדוח שנתי של שומה עצמית, אשר הטפסים עבורו מודפסים ומונפקים באופן צורני זהה וסטנדרטי מטעם נציבות המס, על הנישום לפרט את ההכנסות שהופקו בכל שנת מס. לשם ביצוע הפירוט, יצרף הנישום לדוח את כל הפרטים הדרושים לגבי אותה הכנסה וביניהם: 1. מאזן וחשבון ריווח והפסד - אם הדו"ח מבוסס על מערכת חשבונות מלאה לפי שיטת החשבונאות הכפולה. 2. פירוט החישוב שעליו בוססה ההכנסה המוצהרת - אם הדו"ח מבוסס על מערכת חשבונות שאיננה לפי שיטת החשבונאות הכפולה. 3. אם הדו"ח איננו מבוסס על פנקסי חשבונות, יצורף פירוט אומדן המחזור, ההוצאות או אחוז הריווח או מסמכים או נתונים אחרים שעליהם בוססה ההכנסה המוצהרת. חשוב לציין, כי מן הרגע שחתם נישום על דוח, מודה הוא באמיתותו ומאותו הרגע ואילך, כל מידע עובדתי חסר, עשוי להתפרש כהשמטת הכנסה בגינו עשוי הנישום להיתפס בחזקת ביצוע מעשה פלילי, אשר מגיע לכדי שלמות למן הרגע שמוגש הדוח לפקיד השומה. לנישום עומדת הזכות להגיש בקשה לתיקונו של הדוח, כל עוד לא החל פקיד השומה לטפל בעניינו של זה, אולם כאשר החל טיפול כאמור, לא יוכל עוד הנישום לתקן את הליקויים וסכום ההשמטה יחושב בהתאם להפרש שבין ההכנסה שבדוח לבין הכנסתו האמיתית של הנישום. נטל ההוכחה בדבר השמטת ההכנסה בזדון מוטל על התביעה, אולם הפחתת ההכנסה המוצהרת מעידה באופן משמעותי על כוונה להתחמק ממס ולכן הקושי שבנטל ההוכחה אינו רב. למן אותו הרגע מועבר נטל ההוכחה אל הנישום אשר יתבקש להוכיח, כי הסכום שהושמט מקורו בהכנסה פטורה ממס שלא היתה צריכה להיכלל בדוח מלכתחילה. החשיבות בדיווח מלא ומדוייק על הכנסותיו של נישום היא רבה. סעיף 220 לפקודה דן באותם מקרים בהם ההתנהגות העבריינית הינה רצונית ומכוונת, על מנת להקטין או אף להימנע מחבות במס. בתי המשפט מדגישים שוב ושוב, כי באיזון שבין נסיבותיו האישיות של עבריין המס, יהיו אשר יהיו, לבין הצורך להגן על הקופה הציבורית, הכף נוטה לטובת האינטרס הציבורי. ולגבי העונשים הראויים על דעת בית המשפט בעבירות מס שכאלו אין צורך להכביר במלים. יודגש, כי לאור העובדה כי מאמר זה אינו ממצה את הסוגיה שבנדון עד תום ואינו נועד לשמש תחליף לייעוץ משפטי ו/או חוות דעת משפטית, אנו ממליצים לכם להיוועץ בעו"ד הבקיא בתחום בכדי שיפרוש בפניכם את הסוגייה העולה על כל היבטיה. רמת גן: רח' החילזון 12, (בית הקריסטל) טל': 03-6127446, פקס: 03-6127449 חיפה: שדרות המגינים 58 טל': 04-8526693 פקס: 04-8555976 רומניה: רח' סטפאן פרוטופופסקו 6 בוקרסט שאלות לגבי המאמר ניתן להעביר למייל: eli-doron@taxlawyers.co.il

www.adviser.co.il


מאמר זה נוסף לאתר "ארטיקל" מאמרים ע"י אלי דורון, עו"ד - ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח) eli-doron@taxlawyers.co.il שאישר שהוא הכותב של מאמר זה ושהקישור בסיום המאמר הוא לאתר האינטרנט שבבעלותו, מפרסם מאמר זה אישר בפרסומו מאמר זה הסכמה לתנאי השימוש באתר "ארטיקל", וכמו כן אישר את העובדה ש"ארטיקל" אינם מציגים בתוך גוף המאמר "קרדיט", כפי שמצוי אולי באתרי מאמרים אחרים, מלבד קישור לאתר מפרסם המאמר (בהרשמה אין שדה לרישום קרדיט לכותב). מפרסם מאמר זה אישר שמאמר זה מפורסם אולי גם באתרי מאמרים אחרים בחלקו או בשלמותו, והוא מאשר שמאמר זה נוסף על ידו לאתר "ארטיקל".

צוות "ארטיקל" מצהיר בזאת שאינו לוקח או מפרסם מאמרים ביוזמתו וללא אישור של כותב המאמר בהווה ובעתיד, מאמרים שפורסמו בעבר בתקופת הרצת האתר הראשונית ונמצאו פגומים כתוצאה מטעות ותום לב, הוסרו לחלוטין מכל מאגרי המידע של אתר "ארטיקל", ולצוות "ארטיקל" אישורים בכתב על כך שנושא זה טופל ונסגר.

הערה זו כתובה בלשון זכר לצורך בהירות בקריאות, אך מתייחסת לנשים וגברים כאחד, אם מצאת טעות או שימוש לרעה במאמר זה למרות הכתוב לעי"ל אנא צור קשר עם מערכת "ארטיקל" בפקס 03-6203887.

בכדי להגיע לאתר מאמרים ארטיקל דרך מנועי החיפוש, רישמו : מאמרים על , מאמרים בנושא, מאמר על, מאמר בנושא, מאמרים אקדמיים, ואת התחום בו אתם זקוקים למידע.

 

 

 


 

 להשכיר רכב

 הזמנת מלון בחו"ל

 הזמנת מלון בישראל

 אתר איי יוון

 מדריך איטליה

 מלונות בניו יורק

 מדריך לאס וגאס

 המלצות על נופש

 המלצות על פריז

נדל"ן ביוון


 
 
 

 

איי יוון | אתונה |  עסקים למכירה | גרפולוגיה משפטית | כרתים | איטליה | הזמנת מלון | מטבחי יוקרה | חבל זגוריה | זמן טיסה |  הזמנת טיסה | השכרת רכב בחו"ל

 

 

 

 

 

ארטיקל מאמרים 2015 - 2006  clickgoseo@gmail.com מנוע חיפוש מאמרים ארטיקל, כבר בן 8 שנים!