חיפוש מאמרים

12318 מאמרים - מנוע לחיפוש מאמרים - פרסום מאמרים חינם

חפש מאמרים המתחילים באות:    א  ב  ג  ד  ה  ו  ז  ח  ט  י  כ  ל  מ  נ  ס  ע  פ  צ  ק  ר  ש  ת 

    עמוד הבית
»   הוסף מאמר חינם!
»   קישורי מידע
»   הוסף למועדפים
»   הפוך לדף הבית
»   צור קשר
»   פרסום באתר
»   מאמר מעניין בנושא:
הספר: אבן הפינה בתחום פיתוח-הגוף הספר: אבן הפינה בתחום פיתוח-הגוף שרירים, חיטובים מר עולם, ארנולד שוורצנגר תזונה נכונה ודיאטות לספורטאחם

    קישורי טקסט (לפרטים)
קישור טקסט ממומן | לפרסום -לחץ כאן
עד 15% הנחה על השכרת רכב בחו"ל, מהחברות הגדולות בעולם, לחצו ל Rentingcar

הזמנת מלונות ביעדים האטרקטיבים ביותר ללא עמלות הזמנה!
מאמרים נוספים: הטבות מס תושב חוזר עולה חדש מיסים

נושא המאמר: הטבות מס לעולים חדשים ותושבים חוזרים
מאת: אלי דורון, עו"ד - ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח) [email protected]    שמור מאמר למועדפים


אלי דורון, עו"ד - ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח)
[email protected]
כללי
ביום 24.07.2002 התקבל החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 132), התשס"ב- 2002 (להלן: "החוק לתיקון פקודת מס הכנסה"), אשר תחולתו הינה על הכנסה שהופקה או נצמחה החל משנת המס 2003 ואילך (להלן: "הרפורמה"/ "רפורמת המס").
עיקר הרפורמה התמצה במעבר משיטת מיסוי על בסיס טריטוריאלי, קרי מיסוי כל ההכנסות שהופקו או נצמחו בישראל בלבד, למיסוי על בסיס פרסונלי, קרי מיסוי כל ההכנסות של תושב ישראל, ללא תלות בזהות מקום הפקת ההכנסה. התוצאה של שינוי שיטת המס והמעבר למיסוי על בסיס פרסונלי פרושה הרחבה, הלכה למעשה, של בסיס המס בישראל.
מאידך, במקביל להרחבת בסיס המס בישראל, מעודדת רפורמת המס את העלייה והחזרה לישראל על ידי הרחבת הפטור ממס רווח הון והענקת פטורים על הכנסות פירותיות מסוימות מחו"ל לגבי עולים חדשים ותושבים חוזרים.

הגדרת המושגים
תושב חדש, הוא יחיד שלא היה בעבר תושב ישראל (הכוונה בעיקר לעולים חדשים).
תושב חוזר הוא יחיד אשר חזר לישראל לאחר ששהה דרך קבע מחוץ לישראל במשך שלוש שנים רצופות לאחר שחדל להיות תושב ישראל. יצוין, שפרק הזמן של שלוש שנים נבחן בהתאם למבחן מרכז החיים ולחזקות שבסעיף 1 לפקודת מס הכנסה להגדרת "תושב". לעניין זה, מנין שלוש שנים הינו מיום שינוי מקום המושב ולא מיום יציאת הנישום מישראל.
למונח "תושב ישראל" יש כאמור משמעות גדולה בהבנת המושגים המפורטים לעיל, לפיכך נבהיר את משמעותו. הגדרת המונח תושב ישראל תוקנה במהלך הרפורמה, וכיום לאחר שהמחוקק אימץ את קביעות הפסיקה בנושא, מגדיר סעיף 1 לפקודת מס הכנסה, כי יחיד תושב ישראל הוא מי שמרכז חייו מצוי בישראל, וזאת על פי בחינה של מכלול קשריו המשפחתיים, הכלכליים והחברתיים, ולחילופין קובע החוק חזקות הניתנות לסתירה לגבי מיהו תושב ישראל (מי ששהה לפחות 183 ימים במהלך שנת המס בישראל או אדם ששהה בישראל בשלוש שנות המס שחלפו לפחות 425 ימים ומתוכם לפחות 30 ימים בשנת המס הנבחנת).

הטבות מס
פטור ממס על הכנסות מעסק:
עולה חדש (תושב חדש) יהיה פטור ממס במשך 4 שנים מהמועד שהיה לתושב ישראל לראשונה, על הכנסות מעסק בחו"ל, שהיה בעליו לפחות במשך 5 שנים בטרם עלה לישראל. הפטור יינתן רק אם הפעילות העסקית נותרה בחו"ל ולא הועברה לישראל.
פטור ממס על הכנסות פסיביות מחו"ל:
כמוסבר לעיל, החל מינואר 2003 חייבים תושבי ישראל במס בישראל על הכנסות פסיביות מחו"ל (כגון פרשי הצמדה וריבית על פיקדונות, דיבידנדים, דמי שכירות, תמלוגים וכדומה). תושב חוזר ועולה חדש ייהנו, לעומת זאת, מפטור ממס על הכנסות מסוג זה, שאינן הכנסות מעסק, על פי סעיף 14(ג) לפקודת מס הכנסה. פטור זה יחול במשך חמש שנים מיום שהפך היחיד לתושב ישראל.
עולה חדש ייהנה מפטור על הכנסותיו הפסיביות כאמור, אם מקורן בנכסים מחוץ לישראל אשר היו לו בטרם הפך לתושב ישראל.
לגבי תושב חוזר, הפטור מותנה בהתקיימותם של שני תנאים נוספים: 1. שהייה בחו"ל, דרך קבע, במשך לפחות שלוש שנים לפני החזרה לישראל 2. מדובר בנכסים שנרכשו בחו"ל לאחר שחדל הנישום להיות תושב ישראל. לצורך החלת הוראה זו יש לבחון במדויק, מהו מועד שינוי התושבות על פי הדין הפנימי בישראל, הואיל ויחיד שיוצא מישראל אינו מאבד בהכרח את תושבותו הישראלית מיד עם צאתו מהארץ.
יודגש, כי חברה אינה יכולה להנות ממעמד של תושב חוזר או עולה חדש, כך שהעברת הניהול והשליטה על החברה לתוך תחומי מדינת ישראל והקניית מעמד של תושבות לחברה, אין בה כדי להכניס את החברה לתוך תחומי המושג תושב חוזר או עולה חדש.

פטור על הכנסה מריבית על פיקדון במטבע חוץ
צו מס הכנסה (פטור ממס לתושב חוזר על הכנסה מריבית על פיקדון במטבע חוץ), התשס"ד-2003 מעניק לתושב החוזר פטור במשך חמש שנים על הכנסותיו מריבית על הפקדות במטבע חוץ בתאגיד בנקאי, בהתקיים התנאים הבאים:

1. הכספים הופקדו בפיקדון במטבע חוץ בתאגיד בנקאי.
2. בפיקדון הופקדו רק סכומי כסף, שהיו לתושב החוזר מחוץ לישראל, אשר נוצרו בתקופת שהותו מחוץ לישראל ובתנאי שמקורם אינו ממכירת נכסים בישראל.
3. לא חלפו 5 שנים מיום שהיה לתושב חוזר.
4. הסכומים הופקדו בפיקדון בתוך 90 ימים מיום העברת הכסף לישראל.
5. ההכנסה מריבית אינה הכנסה מעסק או ממשלח יד בידי התושב החוזר, אינה רשומה בפנקסי חשבונותיו ואינה חייבת ברישום כאמור.
6. הפיקדון לא שימש למתן הלוואה או כבטוחה להלוואה שנתן התאגיד הבנקאי לקרובו של התושב החוזר, אם הקרוב הוא תושב ישראל. לעניין זה, "קרוב" כולל חבר בני אדם כמפורט בסעיף 105יא לפקודה.
7. הריבית משולמת עבור התקופה בה זכאי התושב החוזר לפטור על פי תקנות אלה.
8. התושב החוזר הצהיר בפני התאגיד הבנקאי, בתוך 14 ימים ממועד הפקדת הסכומים בפיקדון (בטופס 2409), על היותו תושב חוזר ועל זכאותו לפטור.

הוראות אלו חלות על הכנסה מריבית המשתלמת מתאריך 1.1.2003 ואילך.
כמו כן, צו מס הכנסה (פטור ממס על הכנסה מריבית על פיקדון במטבע חוץ), התשס"ג - 2002 מעניק פטור לתושב חדש למשך 20 שנה על הכנסה מריבית על פיקדון במטבע חוץ בתאגיד בנקאי בהתקיים התנאים הבאים:
1. ריבית המשולמת ליחיד שהיה לתושב ישראל לראשונה, על פיקדון במטבע חוץ;
2. בפיקדון הופקדו רק סכומי כסף שהיו ליחיד מחוץ לישראל לפני שהיה לתושב ישראל;
3. הסכומים הופקדו בפיקדון בתוך תשעים ימים מיום העברת הכסף לישראל;
4. לא חלפו עשרים שנים מיום שהיה לראשונה לתושב ישראל;
5. הוא הצהיר בתוך 14 ימים ממועד פתיחתו לראשונה של הפיקדון, בטופס 2402, על היותו יחיד שהיה לתושב ישראל לראשונה;
6. ההכנסה מריבית אינה הכנסה מעסק או ממשלח יד בידי היחיד, אינה רשומה בפנקסי חשבונותיו ואינה חייבת ברישום כאמור;
7. הפיקדון לא שימש למתן הלוואה או כבטוחה להלוואה שנתן התאגיד הבנקאי, לקרובו של היחיד או לחבר בני אדם שהיחיד הוא בעל שליטה בו, אם הם תושבי ישראל.

הקלה במס להכנסות מביטוח סוציאלי מחוץ לישראל
שר האוצר השתמש בסמכותו לפי סעיף 14 כדי לפתור גם את בעיית תקבולי הביטוח הסוציאלי (ביטוח לאומי) שתושב ישראל מקבל מחו"ל.
בצו מס-הכנסה (פטור ממס על תקבולי ביטוח סוציאלי מחוץ לישראל), תשל"ז-1976, נקבעו ההוראות הבאות:
תקבולי ביטוח סוציאלי מחוץ לישראל שמקבל תושב ישראל יהיו פטורים ממס בידי התושב, אם הם אינם חייבים במס במדינה המשלמת את התקבולים.

אם התקבולים הנ"ל חייבים במס במדינה המשלמת אותם, הם יהיו חייבים במס בידי התושב גם בישראל, אך במקרה זה ייהנה התושב מהקלה במס לפי צו מ"ה (הנחה במס על הכנסות חוץ של תושב ישראל).
אם סיבת אי החיוב במס של התקבולים הנ"ל במדינה המשלמת אותם, נעוצה בהוראות אמנה למניעת כפל מס שנחתמה בין מדינת ישראל לבין אותה מדינה, ייעשה חיובו במס של תושב ישראל לפי הוראות האמנה.
פטור על נכס שהיה לאדם בחו"ל -הקלות על הכנסות הוניות
פקודת מס הכנסה האריכה את תקופת הפטור על רווחי הון ממכירת נכסים בחו"ל של תושבים חדשים ותושבים חוזרים, משבע שנים לעשר שנים.

עולה חדש ייהנה מפטור ממס על רווח הון ממכירת נכס שהיה לו מחוץ לגבולות ישראל בטרם הפך להיות תושב ישראל.
תושב חוזר יהיה פטור ממס על רווח הון ממכירת נכס בחו"ל באם: הנישום שהה בחו"ל במשך 3 שנים לאחר שחדל להיות תושב ישראל (עפ"י מבחן התושבות), הנכס נרכש מחוץ לישראל לאחר שהנישום חדל להיות תושב ישראל.
בשני המקרים, הפטור תקף אם הנכס נמכר בתוך עשר שנים מיום שהיה הנישום לתושב ישראל. כאשר נמכר נכס בחו"ל לאחר שחלפו למעלה מעשר שנים מיום שהפך היחיד לתושב ישראל, תינתן הקלה חלקית, כך שחלק רווח ההון לתקופה שמיום הרכישה עד תום תקופת הפטור יהיה פטור ממס, ויתרת רווח ההון תהיה חייבת במס בשיעור הקבוע בפקודה.

כמו כן, הפטור יחול רק אם הנכס, אינו זכות במישרין או בעקיפין לנכס שהיה מצוי בישראל, הואיל ולגבי נכסים כדוגמת אלו יש למדינת ישראל זכות מיסוי בכל מקרה ללא קשר לזהות המחזיק בהם.
רוב האמנות למניעת כפל מס עליהן חתומה ישראל (אנגליה, הולנד, צרפת, רוסיה) מעניקות למדינת התושבות זכות בלעדית למסות את תושביהם בגין רווח ההון ממנו הם נהנים (בהגבלות מסוימות), ללא קשר למקום הפקת רווח ההון, אלא אם מדובר בנכס מסוג מקרקעין או בזכויות בחברת שמרבית נכסיה הנן מקרקעין.

לעניין זה, קובעות מרבית האמנות עליהן חתומה ישראל, כי רווחי הון כאמור, אפשר להטיל עליהם מס גם במדינה הזרה שבה נמצאים המקרקעין.
לפיכך, תושבים חוזרים או עולים חדשים, הזכאים בישראל לפטור מרווח הון הנוצר כתוצאה ממכירת נדל"ן בחו"ל, יחויבו בתשלום מס במדינה הזרה, זאת למרות שהם אינם תושבי אותה מדינה זרה, וזאת מכוח האמנה למניעת כפל מס, המתירה למדינה הזרה למסות רווחי הון ממכירת מקרקעין בשטחה או ממכירת מניות בחברה שנכסיה מורכבים בעיקר ממקרקעין בשטחה.

לסיכום:
עולים חדשים ותושבים חוזרים זוכים להקלות מס נרחבות בישראל הן על הכנסות פסיביות, הן על הכנסות מעסק והן על רווחי הון. לפיכך, בתכנון מס נכון, ניתן יהיה לייבא ארצה הכנסות שונות בשיעורי מס מינימליים.


רמת גן: רח´ החילזון 12, (בית הקריסטל)
טל´: 03-6127446, פקס: 03-6127449
חיפה: שדרות המגינים 58
טל´: 04-8526693 פקס: 04-8555976
שאלות לגבי המאמר ניתן להעביר למייל:
[email protected]

מאמר זה נוסף לאתר "ארטיקל" מאמרים ע"י אלי דורון, עו"ד - ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח) [email protected] שאישר שהוא הכותב של מאמר זה ושהקישור בסיום המאמר הוא לאתר האינטרנט שבבעלותו, מפרסם מאמר זה אישר בפרסומו מאמר זה הסכמה לתנאי השימוש באתר "ארטיקל", וכמו כן אישר את העובדה ש"ארטיקל" אינם מציגים בתוך גוף המאמר "קרדיט", כפי שמצוי אולי באתרי מאמרים אחרים, מלבד קישור לאתר מפרסם המאמר (בהרשמה אין שדה לרישום קרדיט לכותב). מפרסם מאמר זה אישר שמאמר זה מפורסם אולי גם באתרי מאמרים אחרים בחלקו או בשלמותו, והוא מאשר שמאמר זה נוסף על ידו לאתר "ארטיקל".

צוות "ארטיקל" מצהיר בזאת שאינו לוקח או מפרסם מאמרים ביוזמתו וללא אישור של כותב המאמר בהווה ובעתיד, מאמרים שפורסמו בעבר בתקופת הרצת האתר הראשונית ונמצאו פגומים כתוצאה מטעות ותום לב, הוסרו לחלוטין מכל מאגרי המידע של אתר "ארטיקל", ולצוות "ארטיקל" אישורים בכתב על כך שנושא זה טופל ונסגר.

הערה זו כתובה בלשון זכר לצורך בהירות בקריאות, אך מתייחסת לנשים וגברים כאחד, אם מצאת טעות או שימוש לרעה במאמר זה למרות הכתוב לעי"ל אנא צור קשר עם מערכת "ארטיקל" בפקס 03-6203887.

בכדי להגיע לאתר מאמרים ארטיקל דרך מנועי החיפוש, רישמו : מאמרים על , מאמרים בנושא, מאמר על, מאמר בנושא, מאמרים אקדמיים, ואת התחום בו אתם זקוקים למידע.

 

 

 


 

 להשכיר רכב

 הזמנת מלון בחו"ל

 הזמנת מלון בישראל

 אתר איי יוון

 מדריך איטליה

 מלונות בניו יורק

 מדריך לאס וגאס

 המלצות על נופש

 המלצות על פריז

נדל"ן ביוון


 
 
 

 

איי יוון | אתונה |  ליסבון  | גרפולוגיה משפטית | כרתים | איטליה | הזמנת מלון |  חבל זגוריה | הזמנת טיסה | השכרת רכב בחו"ל

 

 

 

 

 

ארטיקל מאמרים 2024 - 2006  [email protected]