חיפוש מאמרים

11800 מאמרים - מנוע לחיפוש מאמרים - פרסום מאמרים חינם

חפש מאמרים המתחילים באות:    א  ב  ג  ד  ה  ו  ז  ח  ט  י  כ  ל  מ  נ  ס  ע  פ  צ  ק  ר  ש  ת 

    עמוד הבית
»   הוסף מאמר חינם!
»   קישורי מידע
»   הוסף למועדפים
»   הפוך לדף הבית
»   צור קשר
»   פרסום באתר
»   מאמר מעניין בנושא:
מי אמרה שיער חלק ולא קיבלה?

    קישורי טקסט (לפרטים)
קישור טקסט ממומן | לפרסום -לחץ כאן
עד 15% הנחה על השכרת רכב בחו"ל, מהחברות הגדולות בעולם, לחצו ל Rentingcar

הזמנת מלונות ביעדים האטרקטיבים ביותר ללא עמלות הזמנה!
מאמרים נוספים: כפל מס מס הכנסה תושבים זרים מיסים

נושא המאמר: אמנות למניעת כפל מס
מאת: אלי דורון, עו"ד - ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח) eli-doron@taxlawyers.co.il   שמור מאמר למועדפים


אלי דורון, עו"ד - ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח)
eli-doron@taxlawyers.co.il

ביום 24.07.2002 התקבל החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 132), התשס"ב- 2002, אשר תחולתו הינה על הכנסה שהופקה או נצמחה החל משנת המס 2003 ואילך.

עיקר הרפורמה התמצה במעבר משיטת מיסוי על בסיס טריטוריאלי, קרי מיסוי כל ההכנסות שהופקו או נצמחו בישראל בלבד, למיסוי על בסיס פרסונלי, קרי מיסוי כל ההכנסות של תושב ישראל, ללא תלות בזהות מקום הפקת ההכנסה. מנגד, לעניין מיסוי תושבים זרים שיטת המס הרלוונטית היא עדין שיטת המס הטריטוריאלית, הקובעת, כי רק הכנסות של תושבים זרים המופקים או נצמחים ממקורות בישראל יחויבו במס ע"י רשויות המס בישראל.

שיטת המס הפרסונלית היא שיטת המס השולטת ברוב מדינות העולם. לפיכך, לכאורה, תושב זר המפיק הכנסה בישראל חייב במס בגין הכנסתו הן במדינת תושבותו (בהנחה כי שיטת המס באותה מדינה הינה פרסונלית) והן בישראל (שיטת מיסוי טריטוריאלית לגבי תושבים זרים).

על מנת למנוע מצב בו אדם ממוסה פעמיים בגין אותה הכנסה, חתמה ישראל עם מדינות רבות בעולם על אמנות למניעת כפל מס, אשר כל תפקידן הוא למנוע סיטואציה בו אדם ממוסה פעמיים בגין אותה הכנסה. ברי, כי חיובו של אדם בכפל מס ימנע ממנו מלהשקיע במדינות זרות, נתון שיש בו לשתק את כלכלת העולם.
האמנות למניעת כפל מס מתייחסות לסוגים שונים של הכנסות (הכנסה מעסק, רווח הון, דיבידנד, ריבית, תמלוגים וכד'), אשר לגביהן מסדירה האמנה את סוגיית זהות המדינה לה נתונה הזכות למסות את הנישום ואת סוגיית שיעורי המס המכסימליים בהן ניתן לחייב את הנישום בגין הכנסתו. בנוסף, האמנות יוצרות מנגנון המעניק לנישום זיכוי בגין מס ששילם בחו"ל עת הוא נדרש לשלם מס במדינת תושבותו בשל אותה הכנסה.

להן טבלה המתארת את שיעורי המס המנוכה במקור ביחס לסוגי הכנסות שונים, כפי שנקבעו במספר אמנות שיש לישראל עם מדינות שונות:

דיבידנד ריבית תמלוגים רווח הון בגין מכירת מקרקעין דמי שכירות בגין השכרת מקרקעין
ארה"ב 25% 17.5% /10% (1) 15% / 10% (2) (3) (3)
אנגליה 15% (4) 15% 0% (5) (3) (3)
איטליה 10%/15%(6) 10% 10% (7) (3) (3)
בלגיה 15% 15% 10% (8) (3) (3)
דר´אפריקה 25% 25% 0% (9) (3) (3)
1. ככלל, שיעור המס המנוכה במקור עומד על 17.5% אולם אם נבעה הריבית מהלוואה מכל סוג שהוא שנתנו בנק, מוסד חיסכון או חברת ביטוח, או כיוצא באלה, לא יוטל מס על הריבית בשיעור העולה על - 10 אחוזים מסכומה ברוטו של אותה ריבית.

2. שיעור המס המנוכה במקור לא יעלה על - 10 אחוזים מן הסכום ברוטו של תמלוג על זכויות יוצרים או תמלוג על סרט, או בשיעור העולה על - 15 אחוזים מן הסכום ברוטו של תמלוגים תעשייתיים.

3. הכנסה ממכירה או השכרה של נכסי מקרקעין חייבת במס גם במדינה שבה נמצאים אותם נכסים. לפיכך, הנישום ישלם מס רווח הון הן במדינה בה נמצא הנכס, כמו גם במדינת מושבו, אלא שבזו האחרונה ייהנה מזיכוי בגין מס רווח ההון ששילם במדינה הזרה.

4. החזיק מקבל הדיבידנדים, בהיותו תושב אחת הארצות, ב-10 אחוזים, או יותר, ממניות החברה משלמת הדיבידנדים, אזי לא תחול ההקלה במס על הדיבידנדים (מס בשיעור 15%), זאת במידה שניתן היה לשלמם אך ורק מן הרווחים שהרוויחה החברה משלמת הדיבידנדים, או מהכנסה אחרת שקיבלה, תוך תקופה שהסתיימה שנים-עשר חודשים, או יותר מכך, לפני המועד המתאים. לעניין זה המונח "מועד מתאים" משמעו - התאריך שבו נעשה מקבל הדיבידנדים בעליהם של עשרה אחוזים, או יותר מכך, מסוג המניות הנידון. הגבלה לא תחול אם מקבל הדיבידנדים הראה שהמניות נרכשו מסיבות מסחריות שבתום לב, ולא בראש וראשונה לשם הבטחת ההנאה מסעיף זה.

5. במקרה של תמלוגים בעד סרטי קולנוע או טלוויזיה - 15 אחוזים למאה מהסכום ברוטו של התמלוג.

6. 10 אחוזים מן הסכום ברוטו של הדיבידנדים, אם בעל הזכות שביושר הוא חברה (למעט שותפות) המחזיקה במישרין ב-25 אחוזים לפחות מהון החברה המחלקת את הדיבידנדים; 15 אחוזים מהסכום ברוטו של הדיבידנדים בכל המקרים האחרים.

7. תמלוגים בקשר לתשלומים מכל סוג, המתקבלים בתמורה לשימוש או לזכות שימוש, בכל זכות יוצרים של יצירה ספרותית, אמנותית או מדעית (למעט סרטי קולנוע או קלטות לטלוויזיה או לשידור), המופקים במדינה מתקשרת, יהיו פטורים ממס באותה מדינה.

8. תמלוגים שמקורם במדינה מתקשרת והמשתלמים לתושב המדינה המתקשרת האחרת כתמורה בעד השימוש, או הזכות לשימוש, בכל זכות יוצרים של יצירה ספרותית, דרמטית, מוסיקלית, אמנותית או מדעית (להוציא תמלוגים ותשלומים דומים לגבי סרטי קולנוע או טלוויזיה), יהיו חייבים במס רק באותה מדינה מתקשרת אחרת.

9. תמלוגים בקשר לסרטי קולנוע או סרטי טלוויזיה - 15 אחוזים למאה מן הסכום ברוטו של התמלוג.

רמת גן: רח´ החילזון 12, (בית הקריסטל)
טל´: 03-6127446, פקס: 03-6127449
חיפה: שדרות המגינים 58
טל´: 04-8526693 פקס: 04-8555976
שאלות לגבי המאמר ניתן להעביר למייל:
eli-doron@taxlawyers.co.il
מאמר זה נוסף לאתר "ארטיקל" מאמרים ע"י אלי דורון, עו"ד - ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח) eli-doron@taxlawyers.co.il שאישר שהוא הכותב של מאמר זה ושהקישור בסיום המאמר הוא לאתר האינטרנט שבבעלותו, מפרסם מאמר זה אישר בפרסומו מאמר זה הסכמה לתנאי השימוש באתר "ארטיקל", וכמו כן אישר את העובדה ש"ארטיקל" אינם מציגים בתוך גוף המאמר "קרדיט", כפי שמצוי אולי באתרי מאמרים אחרים, מלבד קישור לאתר מפרסם המאמר (בהרשמה אין שדה לרישום קרדיט לכותב). מפרסם מאמר זה אישר שמאמר זה מפורסם אולי גם באתרי מאמרים אחרים בחלקו או בשלמותו, והוא מאשר שמאמר זה נוסף על ידו לאתר "ארטיקל".

צוות "ארטיקל" מצהיר בזאת שאינו לוקח או מפרסם מאמרים ביוזמתו וללא אישור של כותב המאמר בהווה ובעתיד, מאמרים שפורסמו בעבר בתקופת הרצת האתר הראשונית ונמצאו פגומים כתוצאה מטעות ותום לב, הוסרו לחלוטין מכל מאגרי המידע של אתר "ארטיקל", ולצוות "ארטיקל" אישורים בכתב על כך שנושא זה טופל ונסגר.

הערה זו כתובה בלשון זכר לצורך בהירות בקריאות, אך מתייחסת לנשים וגברים כאחד, אם מצאת טעות או שימוש לרעה במאמר זה למרות הכתוב לעי"ל אנא צור קשר עם מערכת "ארטיקל" בפקס 03-6203887.

בכדי להגיע לאתר מאמרים ארטיקל דרך מנועי החיפוש, רישמו : מאמרים על , מאמרים בנושא, מאמר על, מאמר בנושא, מאמרים אקדמיים, ואת התחום בו אתם זקוקים למידע.

 

 

 


 

 להשכיר רכב

 הזמנת מלון בחו"ל

 הזמנת מלון בישראל

 אתר איי יוון

 מדריך איטליה

 מלונות בניו יורק

 מדריך לאס וגאס

 המלצות על נופש

 המלצות על פריז

נדל"ן ביוון


 
 
 

 

איי יוון | אתונה |  עסקים למכירה | גרפולוגיה משפטית | כרתים | איטליה | הזמנת מלון | מטבחי יוקרה | חבל זגוריה | זמן טיסה |  הזמנת טיסה | השכרת רכב בחו"ל

 

 

 

 

 

ארטיקל מאמרים 2015 - 2006  clickgoseo@gmail.com מנוע חיפוש מאמרים ארטיקל, כבר בן 8 שנים!