חיפוש מאמרים

12050 מאמרים - מנוע לחיפוש מאמרים - פרסום מאמרים חינם

חפש מאמרים המתחילים באות:    א  ב  ג  ד  ה  ו  ז  ח  ט  י  כ  ל  מ  נ  ס  ע  פ  צ  ק  ר  ש  ת 

    עמוד הבית
»   הוסף מאמר חינם!
»   קישורי מידע
»   הוסף למועדפים
»   הפוך לדף הבית
»   צור קשר
»   פרסום באתר
»   מאמר מעניין בנושא:
טיפים לרכישה/מכירה של נכס מקרקעין

    קישורי טקסט (לפרטים)
קישור טקסט ממומן | לפרסום -לחץ כאן
עד 15% הנחה על השכרת רכב בחו"ל, מהחברות הגדולות בעולם, לחצו ל Rentingcar

הזמנת מלונות ביעדים האטרקטיבים ביותר ללא עמלות הזמנה!
מאמרים נוספים: עסק ריווחיות מוניטין מיסים

נושא המאמר: על הקשר (אם קיים) שבין רווחיותו של העסק לבין המוניטין שלו
מאת: אלי דורון, עו"ד - ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח) eli-doron@taxlawyers.co.il    שמור מאמר למועדפים


אלי דורון, עו"ד - ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח)
eli-doron@taxlawyers.co.ilאחת ההנחות הרווחות והטענות המועלות לא אחת על ידי בעלי דין המבקשים להוכיח העדר קיומו של מוניטין בעסק של יריביהם, הנה כי חוסר רווחיותו של העסק מלמדת כי לעסק אין מוניטין כלל, לבטח לא מוניטין חיובי. בטרם נתייחס לסוגיה זו -הקשר שבין רווחיותו של עסק לבין המוניטין שלו, נקדיש מספר מילים להגדרת המונח "מוניטין", ולשיטה המקובלת לחישוב ערכו של המוניטין, בהתאם לכללים שהתגבשו בפסיקת בתי המשפט.

מהו מוניטין? המוניטין הוא אחד מהנכסים החשובים הקיימים בעסק, והוא למעשה עונה לשאלה "איזה שם יש לעסק?" - לעיתים המוניטין הם אינם שיקוף נכון של המציאות, והוא יכול להישען על שמועות ורכילות. בית המשפט (ולא המחוקק) הוא זה אשר הגדיר את המונח מוניטין - במרוצת השנים, ניסו בתי המשפט השונים בישראל ליתן סימנים שונים להגדרת המוניטין, תוך הסתייעות בכלים משפטיים וכלכליים שונים, וזאת מאחר והמחוקק שותק בעניין זה, ואין בנמצא כל דבר חקיקה המגדיר מוניטין מהו.

פסק הדין המנחה לצורך הגדרת המוניטין ושוויו הנו ע"א 7493/98 שלמה שרון נ' פקיד שומה-יחידה ארצית לשומה, פ"ד נח (2), 241 (להלן: "פס"ד שרון"). בית המשפט העליון (כב' השופט ריבלין) הגדיר מוניטין מהו, כדלקמן: "הגרעין של המוניטין מצוי בקיומה של סבירות כי הלקוחות ישובו, מסיבה זו או אחרת, למקום העסק. כפי שמסביר פרופ' י' ויסמן (י' ויסמן (תשנ"ג) 360): "במוניטין של עסק הכוונה לכוח המשיכה של עסק הגורם לבואם של לקוחות. הגורמים למוניטין עשויים להיות מגוונים, כגון כוח המשיכה של הסימן המסחרי של המוצר או השירות המוצע על ידי העסק; איכות המוצר או השירות; מחירי השירותים או המוצרים; יעילות העסק, מיקומו וכדומה...".

ככלל, ובהתאם לסממנים שהותוו בפסק דין שרון ובפסיקה מאוחרת, הרי שלצורך הכרה במכירת מוניטין יש להוכיח קיומם של סממנים אשר יש בהם כדי לגרום ללקוחות לחזור ולקבל שירותים מהעסק כגון: העברת מרשם לקוחות, תניית אי תחרות של מעביר המוניטין, העברת העסק כעסק חי, מיקומו של העסק, איכות המוצר או השירות ועוד. כיצד מחשבים את ערכו של המוניטין? - בפסק דין שרון סקר בית המשפט שיטות שונות לחישוב ערך המוניטין, ולבסוף אימץ את השיטה השיורית לפיה שווי המוניטין הנו ההפרש שבין התמורה לשווי כלל נכסי העסק המזוהים, המוחשיים והבלתי מוחשיים: "אכן, נוסחת חישוב אידיאלית - לאו תמצא. לא נותר לנו אלא לאמץ נוסחה שתהא בבחינת הרע במיעוטו, נוסחה שאף היא לא תבודד לחלוטין את המוניטין מנכסים אחרים, אך תהא קרובה יותר לכך בהשוואה לדרכי החישוב שתיארנו, נוסחה שאף תהא קלה יחסית ליישום. שיטה זו - היא השיטה השיורית הנוהגת בארצות הברית - עדיפה על חברותיה וראוי לקרוא אותה, אל תוך דיני המס הישראליים... מקום בו נרכש עסק, על המוכר ועל הקונה לפרט את התמורה שנשתלמה בעד כל אחד ממרכיביו השונים.

כל אחד מאלה משוייך לקבוצת נכסים מסויימת הזוכה להתייחסות שונה מטעם מערכת המס... ממחיר התמורה שנשתלמה בגין העסק כולו מופחת ערך השוק של כל אחד מהנכסים האחרים, והיתרה, תיחשב כערכם של המוניטין ושל העסק כעסק חי". ההגיון העומד בבסיסה של שיטה זו, אשר מקובל גם על פי תפיסה חשבונאית, הנו כי מוניטין הנו נכס ככל נכס אחר של העסק, ומאחר ועל פי תפיסה כלכלית, התמורה ששולמה עבור עסק משקפת את שווי כלל נכסיו (המזוהים) בניכוי התחייבויותיו (המזוהות), הרי שככל שהתמורה עולה על שווי הנכסים בניכוי ההתחייבויות, יש לייחס הפרש זה למוניטין הקיים בעסק. האם קיים קשר בין רווחיותו של העסק לבין המוניטין שלו? כאמור, ההנחה הרווחת הנה כי לעסק מרוויח יש מוניטין טוב ולעסק מפסיד אין מוניטין כלל (ולמצער לא מוניטין חיובי). אלא שעמדה זו הנה חסרת ביסוס. ד"ר דוד אלקינס בספרו "מיסוי קניין רוחני, פטנטים, זכויות יוצרים, מוניטין, ידע" גורס אף הוא כי ניסיון לזהות את קיומו של המוניטין ולחשב את שוויו כפונקציה של רווחיותו הינו ניסיון שגוי. הנחה זו אינה עומדת במבחן ההיגיון הכלכלי או החשבונאי הפשוט, על פיו מוניטין הינו נכס ככל הנכסים, שיש לו עלות, ערך ומחיר, בעוד שרווח או הפסד הינם סיכום תקופתי של מכלול נכסים והתחייבויות או מכלול הכנסות והוצאות, שהמוניטין ופירותיו הינם אך אחד מהם. כאמור, גם על פי השיטה השיורית יש להתייחס למוניטין כאל כל נכס אחר בעסק בעל שווי משלו אשר הנו אך גורם אחד אשר בשקלול עם כלל הנכסים וההתחייבויות, מביא לתוצאה סופית של רווח או הפסד בעסק. המוניטין הוא בהגדרה נכס המשפיע על המכירות (המחזור, הפדיון וכו') וביתר דיוק מוניטין משפיע על המכירות החוזרות, קרי על הסיכוי כי לקוח ישוב ויפקוד את העסק שוב. המוניטין אינו משפיע על צד ההוצאות ומכאן שעודף הוצאות על הכנסות אינו מלמד על העדר מוניטין.


אכן, רווחיות יכולה ללכת יד ביד לצד מוניטין חיובי, אלא שגם בעסק הנושא בהפסדים יכול ויהיה מוניטין חיובי, ולעיתים העסק אף נוחל הפסדים כחלק מפעילות שנועדה לטפח ולהעצים את המוניטין. כך למשל, לצורך השמירה על לקוחותיו של העסק ואף לצורך הרחבת חוג לקוחותיו של העסק, יכול נישום לשאת בהוצאות שונות כגון פרסום, והוצאות מימון בשל מתן אשראים, בנוסף ליתר ההוצאות השוטפות והרגילות של העסק ולדעתנו, יש לראות בעלויות אלו השקעה ביצירת המוניטין וראייה נוספת לקיומו של מוניטין.רמת גן: רח´ החילזון 12, (בית הקריסטל)
טל´: 03-6127446, פקס: 03-6127449
חיפה: שדרות המגינים 58
טל´: 04-8526693 פקס: 04-8555976
שאלות לגבי המאמר ניתן להעביר למייל:
eli-doron@taxlawyers.co.il
מאמר זה נוסף לאתר "ארטיקל" מאמרים ע"י אלי דורון, עו"ד - ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח) eli-doron@taxlawyers.co.il שאישר שהוא הכותב של מאמר זה ושהקישור בסיום המאמר הוא לאתר האינטרנט שבבעלותו, מפרסם מאמר זה אישר בפרסומו מאמר זה הסכמה לתנאי השימוש באתר "ארטיקל", וכמו כן אישר את העובדה ש"ארטיקל" אינם מציגים בתוך גוף המאמר "קרדיט", כפי שמצוי אולי באתרי מאמרים אחרים, מלבד קישור לאתר מפרסם המאמר (בהרשמה אין שדה לרישום קרדיט לכותב). מפרסם מאמר זה אישר שמאמר זה מפורסם אולי גם באתרי מאמרים אחרים בחלקו או בשלמותו, והוא מאשר שמאמר זה נוסף על ידו לאתר "ארטיקל".

צוות "ארטיקל" מצהיר בזאת שאינו לוקח או מפרסם מאמרים ביוזמתו וללא אישור של כותב המאמר בהווה ובעתיד, מאמרים שפורסמו בעבר בתקופת הרצת האתר הראשונית ונמצאו פגומים כתוצאה מטעות ותום לב, הוסרו לחלוטין מכל מאגרי המידע של אתר "ארטיקל", ולצוות "ארטיקל" אישורים בכתב על כך שנושא זה טופל ונסגר.

הערה זו כתובה בלשון זכר לצורך בהירות בקריאות, אך מתייחסת לנשים וגברים כאחד, אם מצאת טעות או שימוש לרעה במאמר זה למרות הכתוב לעי"ל אנא צור קשר עם מערכת "ארטיקל" בפקס 03-6203887.

בכדי להגיע לאתר מאמרים ארטיקל דרך מנועי החיפוש, רישמו : מאמרים על , מאמרים בנושא, מאמר על, מאמר בנושא, מאמרים אקדמיים, ואת התחום בו אתם זקוקים למידע.

 

 

 


 

 להשכיר רכב

 הזמנת מלון בחו"ל

 הזמנת מלון בישראל

 אתר איי יוון

 מדריך איטליה

 מלונות בניו יורק

 מדריך לאס וגאס

 המלצות על נופש

 המלצות על פריז

נדל"ן ביוון


 
 
 

 

איי יוון | אתונה |  עסקים למכירה | גרפולוגיה משפטית | כרתים | איטליה | הזמנת מלון |  חבל זגוריה | זמן טיסה |  הזמנת טיסה | השכרת רכב בחו"ל

 

 

 

 

 

ארטיקל מאמרים 2015 - 2006  clickgoseo@gmail.com מנוע חיפוש מאמרים ארטיקל, כבר בן 8 שנים!