חיפוש מאמרים

11828 מאמרים - מנוע לחיפוש מאמרים - פרסום מאמרים חינם

חפש מאמרים המתחילים באות:    א  ב  ג  ד  ה  ו  ז  ח  ט  י  כ  ל  מ  נ  ס  ע  פ  צ  ק  ר  ש  ת 

    עמוד הבית
»   הוסף מאמר חינם!
»   קישורי מידע
»   הוסף למועדפים
»   הפוך לדף הבית
»   צור קשר
»   פרסום באתר
»   מאמר מעניין בנושא:
התקנת רשתות למניעת נפילת חתולים מחלון / מרפסת

    קישורי טקסט (לפרטים)
קישור טקסט ממומן | לפרסום -לחץ כאן
עד 15% הנחה על השכרת רכב בחו"ל, מהחברות הגדולות בעולם, לחצו ל Rentingcar

הזמנת מלונות ביעדים האטרקטיבים ביותר ללא עמלות הזמנה!
מאמרים נוספים: מניות חברה רשות המיסים מכירה

נושא המאמר: תשלום בגין העדר תחרות למוכר מניות בחברה
מאת: אלי דורון, עו"ד - ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח) eli-doron@taxlawyers.co.il    שמור מאמר למועדפים


אלי דורון, עו"ד - ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח)
eli-doron@taxlawyers.co.il


רוב עסקאות המכר של חברות או עסקים, מלוות בהתחייבות כזו או אחרת של המוכר, שלא להתחרות בעסק הנמכר לתקופה מוגדרת. התחייבויות כאלה ניתנות בדרך כלל לא על ידי החברה שפעילותה נמכרה, כי אם על ידי בעלי המניות או מנהלי החברה באופן אישי. על פי רוב, בתמורה להתחייבות שכזו נכונים הרוכשים לשלם לאותם בעלי מניות או מנהלים תשלום נוסף (מעבר לתשלום בגין המניות או- במקרה המתאים – מעבר לתשלום לחברה מוכרת הפעילות בעד הפעילות עצמה) תשלום נוסף המכונה "תשלום בגין העדר תחרות". על פי רוב, מתחייבים בעלי המניות ו/או המנהלים, בתמורה לאותו תשלום, שלא לעסוק במקצוע או שלא להקים עסק מתחרה לתקופה קצובה. מהותו של תשלום שכזה ואופן מיסויו עומדים לא אחת, במוקד חלוקת בין הנישומים לבין רשויות המס.

חשוב לציין כי המחלוקת נוגעת, לא אחת, לא רק לשאלת אופן מיסוי התקבול בגין אי תחרות בידי מקבלו, כי אם גם לשאלת סיווגו של התשלום אצל המשלם: האם יהא התשלום ניתן לניכוי כהוצאה פירותית או שיש לראותו כתשלום הוני, ואם התשובה היא כי המדובר בתשלום הוני, כלום ניתן תשלום זה לניכוי בדרך של הפחתה על פני התקופה שבה חלה ההתחייבות לאי תחרות או על פני תקופה אחרת כלשהי?
שאלת ניכויו של תשלום בגין התחייבות לאי תחרות נדונה בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים, בע"א 346/70 פקיד השומה חיפה נ' עוף חיפה בע"מ. כב' השופט א. ויתקון סקר באותו עניין את השאלות העומדות בבסיס אותה מחלוקת. בעניין זה נסבה המחלוקת על סירוב פקיד השומה להתיר לחברה הנישומה הוצאה ששילמה למנהלה הפורש בגין התחייבותו כלפיה שלא להתחרות בה במשך שנתיים מהטעם שמדובר בהוצאה הונית אשר אינה ניתנת לניכוי כנגד הכנסות שוטפות. החברה טענה מנגד כי יש להכיר בהוצאה כפירותית ולהתיר לנכותה בדוחות הכספיים. בית המשפט נזקק אפוא להתמקד בשאלת התרתו בניכוי של התשלום, בידי המשלם ולהחליט האם תשלום זה, שכל כולו לשם "מניעת התחרות" הנו הוצאה שבפירות הניתנת לניכוי לצורך מס הכנסה, או הוצאה הונית?

פקיד השומה ביקש לראות בהוצאה, כהוצאה ליצירת "יתרון מתמיד" לעסק ולכן לראות בהוצאה כהונית, ולא להתיר ניכוי כלשהו בגינה מההכנסה החייבת. לטענת הפקיד שומה יצר התשלום לחברה המשלמת יתרון מתמיד של "נטרול" מתחרה פוטנציאלי, לתקופת אי התחרות.

בית המשפט המחוזי אשר דן כערכאה ראשונה בערעור על שומת פקיד השומה, מצא דווקא כי התשלומים המשולמים למניעת התחרות עשויים להיות במסגרת פעולתו השוטפת היום יומית של העסק, שאז ניתן לטעון כי הוצאו תוך כדי תהליך יצור ההכנסה השוטפת ולפיכך הנם הוצאה פירותית לכל דבר ועניין. על קביעה זו ערער פקיד השומה לביהמ"ש העליון.

ביהמ"ש העליון דן בשני מצבים שונים ולשניהם השלכות מס שונות: מצב דברים ראשון הוא מצב שבו חברה המשלמת תשלום עבור התחייבות לאי תחרות מעוניינת, באמצעות אותו תשלום, לשמור על המצב הקיים. במצב זה אין התשלום נעשה על מנת להשביח את המוניטין של החברה אלא למנוע פגיעה בעסקיה השוטפים של החברה. בראייה זו, לא נוצר לחברה יתרון מתמיד או "נכס הון" חדש, ולכן סיווג התשלום הנו פירותי ויש להתירו בניכוי מהכנסותיה השוטפות של החברה המשלמת. לעומת זאת, במצב דברים שני, התשלום בגין העדר התחרות נועד לשנות את מצבה הקודם של החברה וליצור לה יתרון שלא היה ברשותה קודם. בית המשפט עמד על כך שהאבחנה בין שני המצבים הנ"ל קשה ולא תמיד ניתן לסווג את המקרה הנדון לאחד משתי הקטגוריות. יתכן שהאבחנה בין שני המצבים נוגעת גם לתקופה שביחס אליה ניתנה ההתחייבות שלא להתחרות. במקרה של תשלום בגין התחייבות לתקופה ארוכה מאד או בלתי מוגבלת בזמן (גם אם מוגבלת במקום), תהא נטייה לראותה כתשלום המקנה למשלם יתרון מתמיד, ולפיכך – תשלום במישור ההוני שאינו ניתן בניכוי.

מאידך, ככל שמדובר בתשלומים למניעת תחרות לתקופה קצרה ומוגבלת, גוברת הנטיה לראות בהם תשלומים שנועדו למניעת נזק שוטף לעסקי החברה, דהיינו – תשלומים המיועדים לשמירה על מצב העסקים הקיים ולסווגם כתשלומים פירותיים הניתנים לניכוי מההכנסה החייבת השוטפת.

השופט ויתקון ציין בהחלטתו כי השאלה היא שאלת חוק ועובדה כאחד. בסופו שלדבר ניתנה הכרעת בית המשפט בהתחשב בכך שהתחייבותו של המנהל שלא להתחרות בעסקי החברה הייתה למשך זמן לא ארוך אשר כל שיצרה היה מניעת פגיעה בפעילותה של החברה לתקופה מסוימת (לא ממושכת במיוחד) אולם לא השביחה את המוניטין העסקי של החברה המשלמת. באותו עניין דובר בהתחייבות שלא להתחרות בחברה לתקופה של שנתיים, שמייד עם סיומה החל לעסוק בעסק מתחרה בחברה.
כרגיל בעניינים אלה, קל יותר למנות את המבחנים ההלכתיים והעקרונות לפיהם תוכרע שאלת ניכוי התשלום מההכנסה השוטפת, מאשר ליישם עקרונות ומבחנים אלה ולהחילם על המקרה קונקרטי שבו מקובע. יתכן שנכון היה לו נתן המחוקק דעתו לעניין זה וקבע קריטריונים ברורים, גם אם שרירותיים מעצם טבעם, התלויים בתקופה שביחס אליה ניתנה ההתחייבות שלא להתחרות.


רמת גן: רח´ החילזון 12, (בית הקריסטל)
טל´: 03-6127446, פקס: 03-6127449
חיפה: שדרות המגינים 58
טל´: 04-8526693 פקס: 04-8555976
שאלות לגבי המאמר ניתן להעביר למייל:
eli-doron@taxlawyers.co.il
מאמר זה נוסף לאתר "ארטיקל" מאמרים ע"י אלי דורון, עו"ד - ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח) eli-doron@taxlawyers.co.il שאישר שהוא הכותב של מאמר זה ושהקישור בסיום המאמר הוא לאתר האינטרנט שבבעלותו, מפרסם מאמר זה אישר בפרסומו מאמר זה הסכמה לתנאי השימוש באתר "ארטיקל", וכמו כן אישר את העובדה ש"ארטיקל" אינם מציגים בתוך גוף המאמר "קרדיט", כפי שמצוי אולי באתרי מאמרים אחרים, מלבד קישור לאתר מפרסם המאמר (בהרשמה אין שדה לרישום קרדיט לכותב). מפרסם מאמר זה אישר שמאמר זה מפורסם אולי גם באתרי מאמרים אחרים בחלקו או בשלמותו, והוא מאשר שמאמר זה נוסף על ידו לאתר "ארטיקל".

צוות "ארטיקל" מצהיר בזאת שאינו לוקח או מפרסם מאמרים ביוזמתו וללא אישור של כותב המאמר בהווה ובעתיד, מאמרים שפורסמו בעבר בתקופת הרצת האתר הראשונית ונמצאו פגומים כתוצאה מטעות ותום לב, הוסרו לחלוטין מכל מאגרי המידע של אתר "ארטיקל", ולצוות "ארטיקל" אישורים בכתב על כך שנושא זה טופל ונסגר.

הערה זו כתובה בלשון זכר לצורך בהירות בקריאות, אך מתייחסת לנשים וגברים כאחד, אם מצאת טעות או שימוש לרעה במאמר זה למרות הכתוב לעי"ל אנא צור קשר עם מערכת "ארטיקל" בפקס 03-6203887.

בכדי להגיע לאתר מאמרים ארטיקל דרך מנועי החיפוש, רישמו : מאמרים על , מאמרים בנושא, מאמר על, מאמר בנושא, מאמרים אקדמיים, ואת התחום בו אתם זקוקים למידע.

 

 

 


 

 להשכיר רכב

 הזמנת מלון בחו"ל

 הזמנת מלון בישראל

 אתר איי יוון

 מדריך איטליה

 מלונות בניו יורק

 מדריך לאס וגאס

 המלצות על נופש

 המלצות על פריז

נדל"ן ביוון


 
 
 

 

איי יוון | אתונה |  עסקים למכירה | גרפולוגיה משפטית | כרתים | איטליה | הזמנת מלון | מטבחי יוקרה | חבל זגוריה | זמן טיסה |  הזמנת טיסה | השכרת רכב בחו"ל

 

 

 

 

 

ארטיקל מאמרים 2015 - 2006  clickgoseo@gmail.com מנוע חיפוש מאמרים ארטיקל, כבר בן 8 שנים!