חיפוש מאמרים

12345 מאמרים - מנוע לחיפוש מאמרים - פרסום מאמרים חינם

חפש מאמרים המתחילים באות:    א  ב  ג  ד  ה  ו  ז  ח  ט  י  כ  ל  מ  נ  ס  ע  פ  צ  ק  ר  ש  ת 

    עמוד הבית
»   הוסף מאמר חינם!
»   קישורי מידע
»   הוסף למועדפים
»   הפוך לדף הבית
»   צור קשר
»   פרסום באתר
»   מאמר מעניין בנושא:
הסיפורים שמאחורי השירים-"ערב שירי לוחמים"-מאמר שני.

    קישורי טקסט (לפרטים)
קישור טקסט ממומן | לפרסום -לחץ כאן
עד 15% הנחה על השכרת רכב בחו"ל, מהחברות הגדולות בעולם, לחצו ל Rentingcar

הזמנת מלונות ביעדים האטרקטיבים ביותר ללא עמלות הזמנה!
מאמרים נוספים: מס הכנסה ספרים חובה חשבונות

נושא המאמר: פסילת ספרים על פי פקודת מס הכנסה
מאת: אלי דורון, עו"ד- ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח) [email protected]    שמור מאמר למועדפים

אלי דורון, עו"ד- ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח) [email protected]

הוראות ניהול ספרים מטילות חובה על עוסק לרשום תקבול המתקבל בידיו, בסמוך לאחר קבלתו. לעניין זה חשוב להבהיר כי חובת רישום התקבול אינה מבחינה בין תקבולים שונים לפי ערכם, ובפסיקה נקבע כי דווקא העובדה שתקבולים קטנים עלולים להיבלע ולהישכח במהלך יום פעילות בעסק, לאור מגבלת הזיכרון האנושי, היא המציבה את הרקע לחובת רישום מסודר של התקבולים בכל עסק, בסמוך לקבלתם, קטנים ככל שיהיו.

סעיף 145ב לפקודת מס הכנסה מעניק סמכות לפקיד השומה לנקוט בסנקציה חמורה ולפסול את ספריו של עוסק בשל אי רישום תקבול לשנת מס מסוימת, ואך בשנות המס שקדמו למועד בו לא נרשם התקבול. פקיד השומה ימנע מנקיטת צעד זה אם שוכנע כי הייתה סיבה מספקת לאי רישום התקבול. ואולם, מעבר לסנקציה של פסילת הספרים עצמה, ישנן סנקציות נוספות המופעלות על הנישום עקב פסילת ספריו, חלקן סנקציות מוחלטות וחלקן סנקציות המופעלות לאחר הפעלת שיקול דעת של פקיד השומה. כך למשל בין היתר, לא יחול שיעור מס התחלתי מופחת של 20% על ההכנסה מיגיעה אישית, כמו כן פקיד השומה רשאי לסרב להתיר ניכוי הוצאות על פי חשבונות שהגיש הנישום ולשום את ההוצאות על פי מיטב שפיטתו, קיימת אפשרות נוספת לפיה פקיד השומה לא יתיר קיזוז הפסדים משנים קודמות, או לא יתיר ניכויים וזיכויים מסוימים ועוד.

בשנת 1992 פורסמו המלצות הועדה ליישום מינהלי של הוראות החוק בעניין פסילת ספרים. הועדה מונתה היות שפסילת ספרים עלולה לגרום לתוצאות קשות לנישום, וכדי לקבוע כללים מנחים לפקידי השומה באופן הפעלת שיקול דעתו בטרם יורה על פסילת ספרים. המלצות הועדה כפי שהוחלטו הן כדלקמן:

"הכלל המנחה בהפעלת שיקול הדעת במקרה של אי רישום תקבול יהיה כי סעיף 145ב' יופעל רק באותם מקרים בהם אי הרישום בצרוף שאר הנסיבות מורה על אחת משתיים:

א. קיים חשד כי הנישום ניסה להעלים מס.

ב. קיימת אצל הנישום שיטה לקויה של רישום התקבולים.

הפעלת שיקול הדעת תעשה באמצעות בדיקה רחבה וכוללת של אי רישום התקבול במסגרת המערך הכללי של עסקו של הנישום. כלומר - הבדיקה לא תבודד את אי רישום התקבול, אלא אי הרישום ייבדק על רקע שאר נתוני העסק. רק על סמך בדיקה כללית ומקיפה של הנסיבות הכוללות והספציפיות של אותו נישום יחליט פקיד השומה האם לפסול את הספרים, או להסתפק באזהרה בלבד."

יצוין, כי לעניין החלופה השנייה, אין זה משנה באם הנישום נהג בתום לב, שכן המבחן שנקבע על ידי הנשיא ברק דאז אותו יש להחיל כדי לבדוק באם קיימת אצל הנישום שיטה לקויה של רישום תקבולים הנו "המבחן האובייקטיבי של הנישום הסביר", כלומר האם הנישום נהג כפי שנישום סביר היה נוהג באותן נסיבות (ע"א 78/80 פ"ש רחובות נ' שקד). ואולם, המגמה הקיימת הנה להכיר בתום לב, ככל שקיים, כנסיבות מקלות בעת הוצאת שומה לפי מיטב שפיטה לאחר פסילת הספרים.

עוד לגישת הועדה, אין מקום להורות על פסילת ספרים נוכח אי רישום תקבול, כשקיים רישום חלופי או מקביל של התקבול, באופן בו לפי שיטת ניהול הספרים של הנישום לא קיימת סבירות שהתקבול לא יכלל בדו"ח על ההכנסה, ובעיקר נכון הדבר כשמדובר במערכת הנהלת חשבונות כפולה. בנוסף הדגישה הועדה, כי בהפעילו את שיקול דעתו על פקיד השומה להתייחס לרמת הציות בעבר וסבירות הדוחו"ת של ההכנסה, שכן יש באלה כדי ללמד באם השמטת הרישום הנה מקרית.

נישום החפץ להתגונן כנגד פסילת ספריו יכול לטעון שני סוגים של טענות:

1. כלל לא היה "תקבול" כמשמעותו בהוראות ניהול ספרים;

2. היה תקבול, אך היתה סיבה מספקת לאי רישומו.

טענות כמו לחץ בעבודה או תקלות טכניות ברישום התקבול (תקלות הקשורות למשל בקופה הרושמת) לא יתקבלו, והן אינן מהוות סיבה מספקת לאי רישום התקבול. הנשיא ברק מפרש את המונח "סיבה מספקת", בפרשת שקד הנ"ל, כהתרחשות של אירוע בלתי צפוי וחריג, כשכל מקרה ייבחן על פי נסיבותיו.

יודגש, כי לעניין נטל הראיה בערעור מס הכנסה בנושא פסילת ספרים, הנטל הראשוני הוא על פקיד השומה להראות כי היה תקבול שלא נרשם, ובמידה ועמד בנטל זה, עובר הנטל לנישום הנדרש להציג סיבה מספקת לאי רישום התקבול המיוחס לו. במסגרת עמ"ה 127/02, עו"ד עתאמנה עדנאן נ' פקיד שומה נצרת. מיסים יח/1 (פברואר 2004) ה-25 הובהרה ההלכה האמורה ונקבע כך לעניין הנטל המוטל על פקיד השומה להצדיק את החלטתו לפסול פנקסים במקרה של אי רישום תקבול:

"בכדי לעמוד בנטל הצדקת ההחלטה אין די בכך שהמשיב ינמק אותה; עליו להראות לכאורה כי היה תקבול שחייב ברישום וזה לא נרשם. [אינו מודגש במקור] (למשמעות "נטל הצדקת ההחלטה" ראו ע"א 2/81 יהושע שפירא נ' פקיד השומה, פ"ד לח(2) 414). במקרה דנן, אין נפקא מינא לשאלה מי מהצדדים פותח בהבאת הראיות, שהרי האיזון בין הנטלים לבין הראיות שהובאו נעשה בדרך כלל בסוף המשפט

...

על המערער להראות תחילה לכאורה כי היתה סיבה לאי רישום התקבול, בין שלא היה בכלל תקבול ובין בשל העובדה כי התקבול אינו חייב ברישום כלל. אם יתברר כי המערער עמד בנטל זה, יעבור הנטל אל המשיב להצדיק את החלטתו ולהוכיח את ההפך."


לעניין פסילת ספרים בגין אי רישום תקבול משמעותו של נטל זה הנה להראות כי נעשה תקבול בעסק, כי הייתה חובה לרשום את התקבול וכי התקבול לא נרשם כלל או נרשם שלא כראוי.רמת גן: רח' החילזון 12, (בית הקריסטל)
טל': 03-6127446, פקס: 03-6127449
חיפה: שדרות המגינים 58
טל': 04-8526693 פקס: 04-8555976
רומניה: רח' סטפאן פרוטופופסקו 6 בוקרסט
שאלות לגבי המאמר ניתן להעביר למייל:
[email protected]

מאמר זה נוסף לאתר "ארטיקל" מאמרים ע"י אלי דורון, עו"ד- ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח) [email protected] שאישר שהוא הכותב של מאמר זה ושהקישור בסיום המאמר הוא לאתר האינטרנט שבבעלותו, מפרסם מאמר זה אישר בפרסומו מאמר זה הסכמה לתנאי השימוש באתר "ארטיקל", וכמו כן אישר את העובדה ש"ארטיקל" אינם מציגים בתוך גוף המאמר "קרדיט", כפי שמצוי אולי באתרי מאמרים אחרים, מלבד קישור לאתר מפרסם המאמר (בהרשמה אין שדה לרישום קרדיט לכותב). מפרסם מאמר זה אישר שמאמר זה מפורסם אולי גם באתרי מאמרים אחרים בחלקו או בשלמותו, והוא מאשר שמאמר זה נוסף על ידו לאתר "ארטיקל".

צוות "ארטיקל" מצהיר בזאת שאינו לוקח או מפרסם מאמרים ביוזמתו וללא אישור של כותב המאמר בהווה ובעתיד, מאמרים שפורסמו בעבר בתקופת הרצת האתר הראשונית ונמצאו פגומים כתוצאה מטעות ותום לב, הוסרו לחלוטין מכל מאגרי המידע של אתר "ארטיקל", ולצוות "ארטיקל" אישורים בכתב על כך שנושא זה טופל ונסגר.

הערה זו כתובה בלשון זכר לצורך בהירות בקריאות, אך מתייחסת לנשים וגברים כאחד, אם מצאת טעות או שימוש לרעה במאמר זה למרות הכתוב לעי"ל אנא צור קשר עם מערכת "ארטיקל" בפקס 03-6203887.

בכדי להגיע לאתר מאמרים ארטיקל דרך מנועי החיפוש, רישמו : מאמרים על , מאמרים בנושא, מאמר על, מאמר בנושא, מאמרים אקדמיים, ואת התחום בו אתם זקוקים למידע.

 

 

 


 

 להשכיר רכב

 הזמנת מלון בחו"ל

 הזמנת מלון בישראל

 אתר איי יוון

 מדריך איטליה

 מלונות בניו יורק

 מדריך לאס וגאס

 המלצות על נופש

 המלצות על פריז

נדל"ן ביוון


 
 
 

 

איי יוון | אתונה |  ליסבון  | גרפולוגיה משפטית | כרתים | איטליה | הזמנת מלון |  חבל זגוריה | הזמנת טיסה | השכרת רכב בחו"ל

 

 

 

 

 

ארטיקל מאמרים 2024 - 2006  [email protected]