חיפוש מאמרים

11815 מאמרים - מנוע לחיפוש מאמרים - פרסום מאמרים חינם

חפש מאמרים המתחילים באות:    א  ב  ג  ד  ה  ו  ז  ח  ט  י  כ  ל  מ  נ  ס  ע  פ  צ  ק  ר  ש  ת 

    עמוד הבית
»   הוסף מאמר חינם!
»   קישורי מידע
»   הוסף למועדפים
»   הפוך לדף הבית
»   צור קשר
»   פרסום באתר
»   מאמר מעניין בנושא:
מלונות בירושלים

    קישורי טקסט (לפרטים)
קישור טקסט ממומן | לפרסום -לחץ כאן
עד 15% הנחה על השכרת רכב בחו"ל, מהחברות הגדולות בעולם, לחצו ל Rentingcar

הזמנת מלונות ביעדים האטרקטיבים ביותר ללא עמלות הזמנה!
מאמרים נוספים: שנת מס מס הכנסה חוק מיסים

נושא המאמר: המלצות ועצות שימושיות לנישום לקראת סוף שנת המס ע"פ פקודת מס הכנסה וחוק מע"מ
מאת: אלי דורון, עו"ד - ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח) eli-doron@taxlawyers.co.il    שמור מאמר למועדפים


אלי דורון, עו"ד - ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח)
eli-doron@taxlawyers.co.il


שנת מס מתחילה ביום הראשון לחודש ינואר בשנה קלנדארית ומסתיימת ביום האחרון בחודש דצמבר באותה שנה. מאחר והמס על הכנסה שהופקה ו/או שנצמחה לנישום מחושב על בסיס שנתי, לקראת סוף שנת המס 2008 ליקט עבורכם משרדנו מספר עצות שימושיות שתכליתן להקטין באופן חוקי את חבויות המס שלכם בשנת המס 2008 ולהיערך לקראת שנת המס 2009:

1. הקטנת נטל המס במקרים בהם קיימת זכות לחישוב נפרד של הכנסות בני זוג - ככלל, בני זוג הנשואים ומנהלים משק בית משותף ממוסים כיחידה אחת, אולם פקודת מס הכנסה מאפשרת לבני זוג להקטין את נטל המס באמצעות חישוב הכנסותיהם מיגיעה אישית באופן נפרד. סעיף 66(ד) לפקודה קובע, כתנאי לחישוב נפרד כאמור הוא כי " הכנסת בן-הזוג האחד באה ממקור הכנסה שהוא בלתי תלוי במקור ההכנסה של בן הזוג השני".

2. התארגנות כחברה או כעצמאי – כאשר העסק גדל כדאי לשקול להתאגד כחברה בע"מ שכן כדי ליהנות משיעור מס מופחת על רווחים לא מחולקים. לשימוש ב"מסך החברה" יתרונות גם בתחום הגבלת אחריותו של בעל המניות.

3. קזזו את הפסדי ההון ממכירת ניירות ערך כנגד הכנסה מדיבידנד או מריבית – לנישומים רבים אשר השקיעו את חסכונותיהם בניירות ערך בשוק ההון נוצרים הפסדי הון, כך לדוגמא, אחת מיני רבות, כאשר הם באים לממש את תיק ניירות הערך שלהם. במסגרת תיקון במספר 147 לפקודה בוטל חלק ה3 לפקודה (החל מיום 1.1.2007) ונחקק סעיף 92(א)(4) לפקודה המאפשר לקזז את הפסד ההון שנוצרו במכירת ניירות הערך כנגד הכנסה מריבית או מדיבידנד.

4. בדקו האם ניצלתם את כל נקודות הזיכוי– נכון לשנת המס הנוכחית שוויה של נקודת זיכוי הוא 2,136 ₪. את נקודת הזיכוי לה זכאי הנישום ניתן לקזז כנגד המס שהנישום חייב באותה שנת מס ולכן, כדאי לבדוק האם ניצלתם את כל נקודות הזיכוי האישיות שהנכם זכאים. לדוגמא, אלו הזכאים לקבל תואר אקדמאי ראשון או תואר אקדמאי שני ממוסד להשכלה גבוהה בשנת המס 2007 ואילך יהיו זכאים לנקודת זיכוי שלמה (בעקבות חקיקת חוק זכויות הסטודנט, תשס"ז-2007, תוקן סעיף 40ג לפקודה (תיקון מס´ 156 לפקודה (סעיף 26 לחוק זכויות הסטודנט)– תיקון עקיף). בתקנות מס הכנסה (שיעור המס על הכנסה בעד עבודה במשמרות) קבע שר האוצר, לאחר התייעצות על שר התעשייה והמסחר ובאישור וועדת הכספים של הכנסת, כי יינתן זיכוי מהמס בשיעור של 15% מהכנה מעבודה במשמרת שנייה או שלישית של העובדים במפעל תעשייתי ועוד. זיכויים שלא ינוצלו באותה שנה, לא ניתנים להעברה לשנה הבאה.

5. התאמצו לגבות את החובות האבודים של העסק – בכדי שתוכלו לנכות כהוצאה חובות רעים עליכם להניח את דעתו של פקיד השומה כי אינכם מצליחים לגבות אותם וכי הפכו רעים בשנת המס. לפיכך הקדימו ופעלו לשם הנחת דעתו של פקיד השומה כי חובות שאין ביכולתכם לגבות הפכו רעים (שכירת עו"ד לשם גביית החוב, פתיחת תיק הוצל"פ ועוד).

6. וודאו כי ניכיתם את כל ההוצאות שהוצאתם במהלך שנת המס לצורך ייצור ההכנסה – סעיף 17 לפקודה מתיר לנישום לנכות מהכנסתו החייבת יציאות והוצאות שהוצאו על ידו לצורך ייצור הכנסותיו בשנת המס ולכן, מומלץ לוודא האם הוצאות מסוימות שהוצאתם במהלך שנת המס, לצורך ייצור הכנסותיכם אכן מנוכות. ודוק, רשימת ההוצאות המנויות בסעיף 17 היא אינה רשימה סגורה. ניכויים שלא ינוצלו באותה שנה, לא ניתנים להעברה לשנה הבאה.

7. הכינו את כל האישורים והמסמכים הנדרשים עוד מבעוד מועד – בכדי להוכיח לפקיד הושמה, כי מגיע לכם נקודת זיכוי, לנכות הוצאה מסוימת או בכדי להניח את דעתו כי המדובר בחוב אבוד למשל, יש להצטייד במסמכים המאמתים ומאשרים את בקשתכם, בנוסף למסמכים השוטפים שיש להמציא לפקיד השומה. נישומים רבים אינם ממציאים את המסמכים הנדרשים במועד, דבר שמעכב את ההתנהלות מול פקיד השומה ואישור הדיווח. יתרה מזו, לעיתים רבות גם לאחר שמסרתם את הדו"ח, בצירוף כל המסמכים המבוקשים, הנישום יתבקש לעיתים רבות להמציא מסמכים נוספים.

8. מלאו אחר כל התחייבויותיכם הכספיות - תשלום כל ההתחייבויות המהוות הוצאות כגון: שכר דירה, חשמל, הוצאות משרד, שכר טרחת עו"ד ורו"ח וכיו"ב, בטרם הסתיימה שנת המס לגבי מי שהכנסתו מדווחת על בסיס מזומן, תאפשר ניכוי הוצאות דנן מההכנסה החייבת של הנישום עוד בשנת המס הנוכחית.

9. דחו תקבולים בגין השכרת נדל"ן - פקודת מס הכנסה מטילה מס על תקבולי דמי שכירות על בסיס מזומן, גם אם הם מהווים תקבולים מראש. לפיכך, דחיית מועד קבלת תקבולים אלה תאפשר אף את דחיית תשלום המס, בכפוף להוראות החוק המתייחסות להכנסות מהשכרת דירה למגורים.

10. מכירת נדל"ן היסטורי – בעבר, על מנת לעודד רכישת נדל"ן בארץ חלו שיעורי מס מופחתים במכירת דירות שנרכשו עד לשנת 1960. מכירת נדל"ן כאמור נהנה משיעורי מס שבח מופחתים (12%-24%). החל משנת 2005 מתווסף לשיעורי מס אלו 1% נוסף מדי שנה. לפיכך, בעלי נכסים היסטוריים, שבכוונתם למוכרם בעתיד הקרוב, יעשו נכון אם יכרתו את הסכם המכירה עוד בשנת המס הנוכחית.

11. ניכוי תשלומי ביטוח לאומי - פקודת מס הכנסה מאפשרת לנכות מההכנסה החייבת במס אחוז מסוים מתשלומי הנישום לביטוח לאומי בשל הכנסה שאינה הכנסת עבודה שבוצעו בפועל עד ה-31 בדצמבר (לא כולל דמי בריאות). נציין, כי הניכוי הינו בגין תשלומים בלבד ואינו ניתן בשל הפרשי הצמדה.

12. השקעה בקרנות נאמנות - מומלץ לשקול השקעות בקרנות נאמנות. ההשקעות עשויות להפחית את שיעורי המס החלים בהשקעות ישירות. כדאי לבחון גם השקעה באמצעות קרנות נאמנות זרות, השקעה המאפשרת לדחות את המיסוי למועד עתידי, כמועד מכירת היחידות.

13. נישום העובד מביתו - נישום העובד מביתו, גם אם הינו שכיר וגם אם עצמאי, זכאי לנכות מהכנסתו הוצאות יחסיות לאחזקת הבית, כיחס שבין המקום המוקצה לעסקו מכלל ביתו. בין ההוצאות המותרות לניכוי לפי שיעורם היחסי: ריבית משכנתא, פחת נכס, ארנונה, הוצאות שכירות דירה, חשמל, הוצאות טלפון, גז, מים, ועד בית, חיבור אינטרנט וכיו"ב.

14. וודאו כי הנכם עומדים בכל חובות הדיווח המוטלות עליכם – אחד מהמחדלים הגדולים הוא בגין אי דיווח ו/או אי דיווח במועד ו/או דיווח לקוי לרשויות המס ולא בכדי, נישומים רבים נענשים הן במישור האזרחי והן במישור הפלילי על מחדלים אלה ולכן, חשוב ביותר לוודא כי עמדתם החובה חוקית זו ולעיתים רבות, נישומים אינם מדווחים כדבעי מחוסר ידיעה ולא מתוך כוונה לעשות כן. כך למשל, חייב בעל שליטה בחברת משלח יד זרה בהגשת דו"ח שנתי על הכנסותיו תוך צירוף דו"ח כספי מבוקר של חברת משלח היד הזרה, בהתאם לעקרונות חשבונאיים מקובלים בישראל, ואם היא חברה המגישה דו"ח או נישומה במדינה גומלת כמשמעותה בסעיף 196 לפקודה (מדינה הקשורה באמנה עם ישראל), דו"ח הערוך לצורכי מס בהתאם לדיני המס באותה מדינה; חובה לדווח על תכנוני מס, בהתאם לאלה המנויים בתקנות מס הכנסה (תכנון מס החייב בדיווח) (הוראת שעה), התשכ"ז – 2006; תושב ישראל המוכר נדל"ן הממוקם במדינה זרה, חייב להגיש לפקיד השומה בתוך 30 יום מיום המכירה, דו"ח המפרט את חישוב רווח ההון או הפסד ההון שהיה לו כתוצאה ממכירת המקרקעין בחו"ל וכן את חישוב המס בגין עסקה זו, ועוד.

רמת גן: רח´ החילזון 12, (בית הקריסטל)
טל´: 03-6127446, פקס: 03-6127449
חיפה: שדרות המגינים 58
טל´: 04-8526693 פקס: 04-8555976
רומניה: רח´ סטפאן פרוטופופסקו 6 בוקרסט
שאלות לגבי המאמר ניתן להעביר למייל:
eli-doron@taxlawyers.co.il
מאמר זה נוסף לאתר "ארטיקל" מאמרים ע"י אלי דורון, עו"ד - ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח) eli-doron@taxlawyers.co.il שאישר שהוא הכותב של מאמר זה ושהקישור בסיום המאמר הוא לאתר האינטרנט שבבעלותו, מפרסם מאמר זה אישר בפרסומו מאמר זה הסכמה לתנאי השימוש באתר "ארטיקל", וכמו כן אישר את העובדה ש"ארטיקל" אינם מציגים בתוך גוף המאמר "קרדיט", כפי שמצוי אולי באתרי מאמרים אחרים, מלבד קישור לאתר מפרסם המאמר (בהרשמה אין שדה לרישום קרדיט לכותב). מפרסם מאמר זה אישר שמאמר זה מפורסם אולי גם באתרי מאמרים אחרים בחלקו או בשלמותו, והוא מאשר שמאמר זה נוסף על ידו לאתר "ארטיקל".

צוות "ארטיקל" מצהיר בזאת שאינו לוקח או מפרסם מאמרים ביוזמתו וללא אישור של כותב המאמר בהווה ובעתיד, מאמרים שפורסמו בעבר בתקופת הרצת האתר הראשונית ונמצאו פגומים כתוצאה מטעות ותום לב, הוסרו לחלוטין מכל מאגרי המידע של אתר "ארטיקל", ולצוות "ארטיקל" אישורים בכתב על כך שנושא זה טופל ונסגר.

הערה זו כתובה בלשון זכר לצורך בהירות בקריאות, אך מתייחסת לנשים וגברים כאחד, אם מצאת טעות או שימוש לרעה במאמר זה למרות הכתוב לעי"ל אנא צור קשר עם מערכת "ארטיקל" בפקס 03-6203887.

בכדי להגיע לאתר מאמרים ארטיקל דרך מנועי החיפוש, רישמו : מאמרים על , מאמרים בנושא, מאמר על, מאמר בנושא, מאמרים אקדמיים, ואת התחום בו אתם זקוקים למידע.

 

 

 


 

 להשכיר רכב

 הזמנת מלון בחו"ל

 הזמנת מלון בישראל

 אתר איי יוון

 מדריך איטליה

 מלונות בניו יורק

 מדריך לאס וגאס

 המלצות על נופש

 המלצות על פריז

נדל"ן ביוון


 
 
 

 

איי יוון | אתונה |  עסקים למכירה | גרפולוגיה משפטית | כרתים | איטליה | הזמנת מלון | מטבחי יוקרה | חבל זגוריה | זמן טיסה |  הזמנת טיסה | השכרת רכב בחו"ל

 

 

 

 

 

ארטיקל מאמרים 2015 - 2006  clickgoseo@gmail.com מנוע חיפוש מאמרים ארטיקל, כבר בן 8 שנים!