חיפוש מאמרים

12019 מאמרים - מנוע לחיפוש מאמרים - פרסום מאמרים חינם

חפש מאמרים המתחילים באות:    א  ב  ג  ד  ה  ו  ז  ח  ט  י  כ  ל  מ  נ  ס  ע  פ  צ  ק  ר  ש  ת 

    עמוד הבית
»   הוסף מאמר חינם!
»   קישורי מידע
»   הוסף למועדפים
»   הפוך לדף הבית
»   צור קשר
»   פרסום באתר
»   מאמר מעניין בנושא:
מהי פסיכולוגיה רוחנית?

    קישורי טקסט (לפרטים)
בדיקת זיוף חתימה על שיק, פנו לשרותי גרפולוגיה משפטית.

קישור טקסט ממומן | לפרסום -לחץ כאן
עד 15% הנחה על השכרת רכב בחו"ל, מהחברות הגדולות בעולם, לחצו ל Rentingcar

הזמנת מלונות ביעדים האטרקטיבים ביותר ללא עמלות הזמנה!
מאמרים נוספים: שיק חוזר שטר

נושא המאמר: החזרת שיקים - מורה נבוכים
מאת: אלי דורון, עו"ד - ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח) eli-doron@taxlawyers.co.il    שמור מאמר למועדפים


אלי דורון, עו"ד - ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח)
eli-doron@taxlawyers.co.il

פקודת השטרות מסבירה כי שיק הוא "שטר-חליפין",או בלשון אחר - פקודה ללא תנאי, ערוכה בכתב, מאת אדם אל חברו, חתומה בידי נותנה, בה נדרש האדם שאליו ערוכה הפקודה לשלם לאדם פלוני או לפקודתו, או למוכ"ז, סכום מסוים בכסף, עם דרישה או בזמן עתיד קבוע או ניתן לקביעה. בנוסף, הפקודה קובעת כי מסמך שלא נתקיימו בו תנאים אלה, או שיש בו פקודה לעשות מעשה בנוסף על פרעון כסף, איננו נופל בגדר הגדרת "שטר-חליפין".

הגדרתו של "שיק" רלונטית במיוחד לעניין חוק שיקים ללא כיסוי, התשמ"א – 1981(להלן: "החוק") , שם נקבע כי חשבון שהוחזרו בו 10 שיקים מסיבת "אין כיסוי למושך" ייחשב כחשבון מוגבל, מה שישלו מבעליו את הזכות למשוך הימנו שיקים.
ככלל, הבנק מחזיר שיק ללקוח משתי סיבות:

האחת, משום שאין כיסוי מספיק
)להלן :"א.כ.מ"), השניה מטעמים טכניים.

כאשר החזרת השיקים היא טכנית, היא איננה נספרת במניין השיקים המסורבים, לצורך הגבלת החשבון, ועל כן קיימת חשיבות להבחנה בין הסיבות שבהן יחזיר הבנק שיקים מסיבת א.כ.מ. לבין הסיבות שבהן ההחזרה תיחשב כהחזרה טכנית. במאמר זה נדון בסוגיה זו.

1. תחילה נבחן את הסיבות שבהן הבנק יחזיר את השיק רק מהסיבה הטכנית למרות שאין כיסוי בחשבון,דהיינו מצבים בהן יש בנמצא פגם בשיק היוצר סיטואציה השוללת מהבנק את הכוח להחזיר את השיק מחוסר כיסוי. כך למשל בסיטואציה בה חסרה חתימת המושך, הרי שאין בידי הבנק "שטר" כמשמעותו בפקודת השטרות, שניתן להחזירו מ”חוסר כיסוי”. באותו אופן, שיק שהוצג לפני זמנו, איננו שיק שניתן להחזירו מ”חוסר כיסוי”, הואיל וזמן הפרעון שלו, קרי הזמן שבו ניתן יהיה להציגו, טרם הגיע. להלן רשימת המקרים בהם יחזיר הבנק את השיק מטעמים טכניים, אשר לא יבואו במניין עשרת השיקים החוזרים, ע"פ חוק שיקים ללא כיסויי:

1.1 המושך נפטר.
1.2 משוך על בנק אחר .
1.3 משוך על סניף אחר .
1.4 חסרה חתימת המושך.
1.5 עבר זמנו.
1.6 הוצג לפני זמנו.
1.7 חסרה חתימה בצד התיקון .
1.8 אובדן או גניבה של שיקים (רק כשהשיק אבד/ נגנב ריק).

במקרה כזה יבקש הבנק מהלקוח צילום מההודעה למשטרה ובנוסף יבחן את העומד בפניו בהישען על אחת משתי החלופות שלהלן:
1.8.1 מצב בו השיק אבד ו/או נגנב בעודו ריק – גם כאשר אין כיסוי בחשבון, יוחזר השיק מהסיבה הטכנית "השיק אבד/ נגנב". הרעיון הוא שמי שממנו נגנב השיק, לא התחייב לשלם למושך ולכן השיק כולו הוא זיוף של מי שמילא אותו, לא נוצרה התחייבות בין הצדדים, לכן השיק לא יכובד ויוחזר.
1.8.2 מצב בו השיק אבד ו/או נגנב בעודו מלא - בנסיבות כאמור הבנק יבדוק אם יש יתרה מספיקה . היה ויש בנמצא כזו -יוחזר השיק מהסיבה הטכנית " השיק אבד/ נגנב". מאידך, היה ואין בנמצא יתרה מספקת יוחזר השיק משתי הסיבות: "אין כיסוי למושך+ השיק אבד/ נגנב" .

2. יש בנמצא שורה של מקרים בהם מוחזרים שיקים מסיבות נוספות ושונות משתי אלה דלעיל, כמפורט להלן:
2.1 "חשבון מעוקל" – חשבון שעוקל ע"י רשות חיצונית והבנק דיווח על העיקול, אזי כל השיקים אשר נמשכו מהחשבון המעוקל על ידי בעליו במסגרת 60 יום, מיום הטלת העיקול, יוחזרו מן הטעם ש-"החשבון מעוקל" וזאת מבלי שאלה יכללו במניין עשרת השיקים על פי חוק שיקים ללא כיסויי. יחד עם זאת, הבנק יחזיר שיקים מהסיבה שנמשכו במהלך אותם שישים יום מן הטעם שאין כיסוי למושך, וזאת במקרים בהם הבנק היה מחזיר את השיק בשל העדר כיסויי לולא העיקול. יובהר כי גם שיקים אשר נמשכו בחלוף שישים הימים ממועד הטלת העיקול, לא יכובדו, אולם אלה, להבדיל מקודמם, יכללו במניין עשרת השיקים שסורבו, לצורך חוק שיקים ללא כיסויי.
2.2 " חשבון סגור".
2.3 "חתימת המושך אינה תקין".
2.4 "נתקבלה הוראת ביטול בגין ביטול עסקה" – בעת הצגת שיק שבגינו נתקבלה הוראת ביטול, הבנק יבדוק את מצב יתרת חשבון הלקוח ויפעל כדלקמן :

1. סכום השיק אינו גורם לחריגה מעבר לקווי האשראי המדווחים, יוחזר השיק מהסיבה "נתקבלה הוראת ביטול".
2. סכום השיק גורם לחריגה מעבר לקווי האשראי המדווחים, יוחזר השיק בציון שתי הסיבות : "אין כיסוי למושך" + "נתקבלה הוראת ביטול".
2.5 " נתקבלה הוראת ביטול , בגין אובדן כאשר השיק היה מלא".
2.6 "השיק אינו ניתן להעברה" .
2.7 "אין התאמה בין המילים לספרות" .
2.8 "ההיסב אינו תקין" .

3.כאשר סורבו בחשבון 5 שיקים, מתוך עשרת השיקים שיובאו בחשבון לצורך הגבלתו של חשבון הבנק – מחוייב הבנק לשלוח ללקוח מכתב התראה וזאת לא יאוחר מ- 5 ימי עסקים מהיום בו סורב השיק החמישי. במסגרת התראה זו מחוייב הבנק ליתן פרוט בדבר חמשת השיקים האמורים. יחד עם זאת, יובהר כי הבנק מחויב לשלוח ללקוח מכתב התראה, כאמור, אך פגם בנלקט הימנו, לא יהווה עילה להסרת המוגבלות.
רמת גן: רח´ החילזון 12, (בית הקריסטל)
טל´: 03-6127446, פקס: 03-6127449
חיפה: שדרות המגינים 58
טל´: 04-8526693 פקס: 04-8555976
שאלות לגבי המאמר ניתן להעביר:
www.taxlawyers.co.il
eli-doron@taxlawyers.co.il

מאמר זה נוסף לאתר "ארטיקל" מאמרים ע"י אלי דורון, עו"ד - ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח) eli-doron@taxlawyers.co.il שאישר שהוא הכותב של מאמר זה ושהקישור בסיום המאמר הוא לאתר האינטרנט שבבעלותו, מפרסם מאמר זה אישר בפרסומו מאמר זה הסכמה לתנאי השימוש באתר "ארטיקל", וכמו כן אישר את העובדה ש"ארטיקל" אינם מציגים בתוך גוף המאמר "קרדיט", כפי שמצוי אולי באתרי מאמרים אחרים, מלבד קישור לאתר מפרסם המאמר (בהרשמה אין שדה לרישום קרדיט לכותב). מפרסם מאמר זה אישר שמאמר זה מפורסם אולי גם באתרי מאמרים אחרים בחלקו או בשלמותו, והוא מאשר שמאמר זה נוסף על ידו לאתר "ארטיקל".

צוות "ארטיקל" מצהיר בזאת שאינו לוקח או מפרסם מאמרים ביוזמתו וללא אישור של כותב המאמר בהווה ובעתיד, מאמרים שפורסמו בעבר בתקופת הרצת האתר הראשונית ונמצאו פגומים כתוצאה מטעות ותום לב, הוסרו לחלוטין מכל מאגרי המידע של אתר "ארטיקל", ולצוות "ארטיקל" אישורים בכתב על כך שנושא זה טופל ונסגר.

הערה זו כתובה בלשון זכר לצורך בהירות בקריאות, אך מתייחסת לנשים וגברים כאחד, אם מצאת טעות או שימוש לרעה במאמר זה למרות הכתוב לעי"ל אנא צור קשר עם מערכת "ארטיקל" בפקס 03-6203887.

בכדי להגיע לאתר מאמרים ארטיקל דרך מנועי החיפוש, רישמו : מאמרים על , מאמרים בנושא, מאמר על, מאמר בנושא, מאמרים אקדמיים, ואת התחום בו אתם זקוקים למידע.

 

 

 


 

 להשכיר רכב

 הזמנת מלון בחו"ל

 הזמנת מלון בישראל

 אתר איי יוון

 מדריך איטליה

 מלונות בניו יורק

 מדריך לאס וגאס

 המלצות על נופש

 המלצות על פריז

נדל"ן ביוון


 
 
 

 

איי יוון | אתונה |  עסקים למכירה | גרפולוגיה משפטית | כרתים | איטליה | הזמנת מלון |  חבל זגוריה | זמן טיסה |  הזמנת טיסה | השכרת רכב בחו"ל

 

 

 

 

 

ארטיקל מאמרים 2015 - 2006  clickgoseo@gmail.com מנוע חיפוש מאמרים ארטיקל, כבר בן 8 שנים!