חיפוש מאמרים

11807 מאמרים - מנוע לחיפוש מאמרים - פרסום מאמרים חינם

חפש מאמרים המתחילים באות:    א  ב  ג  ד  ה  ו  ז  ח  ט  י  כ  ל  מ  נ  ס  ע  פ  צ  ק  ר  ש  ת 

    עמוד הבית
»   הוסף מאמר חינם!
»   קישורי מידע
»   הוסף למועדפים
»   הפוך לדף הבית
»   צור קשר
»   פרסום באתר
»   מאמר מעניין בנושא:
תושב חוץ על פי פקודת מס הכנסה- מיסוי בין לאומי

    קישורי טקסט (לפרטים)
קישור טקסט ממומן | לפרסום -לחץ כאן
עד 15% הנחה על השכרת רכב בחו"ל, מהחברות הגדולות בעולם, לחצו ל Rentingcar

הזמנת מלונות ביעדים האטרקטיבים ביותר ללא עמלות הזמנה!
מאמרים נוספים: מס הכנסה רואה חשבון רואי חשבון תקנות

נושא המאמר: החמרה בתקנות רואי חשבון למניעת ניגוד עניינים
מאת: אלי דורון, עו"ד - ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח) eli-doron@taxlawyers.co.il   שמור מאמר למועדפים

אלי דורון, עו"ד - ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח) eli-doron@taxlawyers.co.il


ב-1 בינואר 2009 נכנסו לתוקפן תקנות רואי חשבון (ניגוד עניינים ופגיעה באי תלות) התשס"ח 2008 והחליפו הלכה למעשה את תקנות רואי חשבון (ניגוד עניינים ופגיעה באי תלות כתוצאה מעיסוק אחר)(הוראת שעה), התשס"ג 2003 אשר היו נהוגות עד אותו מועד.

התקנות החדשות עוררו הדים רבים, יש האומרים משום שמחמירות הן יתר על המידה את הנסיבות בהן נתפס רואה החשבון כפועל בניגוד עניינים אל מול לקוחותיו ולעיתים רבות שלא לצורך. החמרה זו פוגעת אפוא בזכויות יסוד של רואי החשבון, שכן מגבילות הן את חופש הפעולה של אלו בתחום.

לאחרונה עתר נשיא לשכת רואי החשבון לשעבר, מר עופר מנירב לבג"ץ כנגד התקנות החדשות. הלה גרס כי התקנות בנוסחם הנוכחי נוגד את חופש העיסוק של רואי החשבון. נראה הבסיס לאמירות מסוג זה הינו כי במהות התקנות יש משום הטלת דופי וחשד גורף ברואי החשבון בהתנהגות בלתי הולמת.

כך לדוגמא, כאשר מוגבלת זכותו של רואה חשבון לנהל תיקי לקוחות אשר הופנו על ידי קרובי משפחה, נוצרת פגיעה אנושה במשרדי רואי החשבון אשר חוג לקוחותיהם נמנה על אלו (בעיקר במשרדים קטנים) ובמרבית המקרים שלא לצורך.

התקנות החדשות קובעות חזקות מחמירות נוספות בהם יש לראות ברואי החשבון כנמצאים בניגוד אינטרסים או כנמצאים במצב בו נפגעה אי תלותם במבוקר.

במסגרת התקנות החדשות נקבע כי אסור שלרואה החשבון, לקרובו או לעובד בכיר שהוא מעסיק, יהיה קשר כלכלי עסקי מהותי עם הלקוח, לרבות עם נושאי משרה בלקוח או עובדים בכירים בו (האמור חל גם לגבי עסקה חד פעמית מהותית). גם כאשר לרואה החשבון המבקר קשר עסקי או כלכלי בעל אופי מהותי ומתמשך עם מתחרה עסקי מובהק של המבוקר, חזקה שרואה חשבון מצוי בניגוד עניינים או שנפגעה אי תלותו במבוקר.

תקנה זו מגבילה את רואי החשבון ליתן שירות לכל אדם הקשור למשרד בדרך ממשית כלשהי ולמעשה לא מאפשרת ליתן שירות לגורמים הקשורים כלכלית למשרד רואי החשבון, גם מקום בו הניהול החשבונאי מתבצע בתום לב לחלוטין.

חזקה בעייתית נוספת קובעת שעצם קיומו של חוב משמעותי של לקוח כלפי רואה החשבון, שחלף מועד פירעונו, מהווה חזקה שרואה חשבון מצוי בניגוד עניינים או שנפגעת אי תלותו. כלל זה לא יחול מקום בו מצוי המבוקר בהליכי פירוק, בהקפאת הליכים או בהליכי כינוס של נכסיו או של עיקר נכסיו לפי דיני החברות.

התקנות החדשות מגבילות גם את העסקתם של עובדים מסויימים. כך, חל איסור על משרד רואי חשבון לבצע ביקורת למבוקר אשר בן משפחתו או קרובו של רואה החשבון הוא עובד של המבוקר או מועסק על ידו, אף אם מדובר במשרה של עובד זוטר בחברה המבוקרת.

גם כאשר עובד צוות ביקורת רק ניסה להתקבל לעבודה במסגרת החברה המבוקרת, אף כאשר נכשל בניסיונו זה, אסור לרואה החשבון לבצע ביקורת במבוקר.

לא ניתן לבצע ביקורת במבוקר אם במועד מתן חוות הדעת בביקורת קיים, בין רואה החשבון המבקר ובין הלקוח, סכסוך משפטי מתמשך או סכסוך משפטי שהוגשה בעניינו תובענה לבית המשפט. כמו כן, נקבע כי חזקה שרואה החשבון המבקר מצוי בניגוד עניינים כאשר רואה החשבון המבקר מונה לתפקיד של בורר או מגשר בעבור הלקוח, ובכלל זה, בסכסוכים בין בעלי המניות בלקוח. חזקה שרואה החשבון המבקר מצוי בניגוד עניינים גם אם הוא נותן חוות דעת מומחה בענייני המבוקר במסגרת הליך משפטי, לרבות בוררות או גישור, למעט אם הוא מעיד על נתונים שידועים לו אגב עריכת הביקורת או תפקידו כרואה חשבון מבקר או אם רואה החשבון המבקר אינו רשאי על פי דין לסרב ליתן את חוות הדעת האמורה.

גם לעניינן מהות השירות הניתן נקבעו הגבלות, כך לדוגמא, לרואה החשבון אסור ליתן חוות דעת בנושא תכנון מס כיוון שיהא ניתן לראות גם בכך משום השפעה של ממש.

הבעיה בתקנות אלו טמונה בכך כי מעצם טבעה וניסוחה, מטילה היא דופי בפעילות רואי החשבון. הכללה לפיה בכל מצב בו לרואי החשבון קיימת השפעה ממשית על עבודת הביקורת, יש משום טעם לפגם והחמרה מיותרת עם כלל רואי החשבון. עולה, כי.

הנחייה שלא חידשה הרבה נקבעה לעניין הגבלת סך הכנסותיו של רואה החשבון מאותו הלקוח כך שלא יעלו על 25% מסך כל הכנסותיו של רואה החשבון (או 33% מסך הכנסותיו של משרד רואי חשבון בצמיחה המצוי בשלוש השנים הראשונות להיווסדו). הנחיה זו לא חידשה למעשה דבר, משום שבהנחיות הרשות לניירות ערך (החלות על תאגידים הכפופים לחוק ניירות ערך) קיימת ממילא הנחייה מחמירה יותר אשר לפיה כאשר הכנסתו הכוללת של המבקר מן המבוקר או מקבוצה של מבוקרים הקשורים במבוקר, עלתה, בשנת החשבון הקודמת, על 15% מהכנסות הפירמה בשנת החשבון האמורה-נפגע עיקרון אי התלות.

יש לציין, כי על אף החריג המאפשר למשרד בצמיחה לסטות מן הכלל האמור לעניין יחס ההכנסות, הרי שלא קיים חריג דומה למשרד בדעיכה וזה חייב לשמור על יחס הכנסות של עד 25% מאותו לקוח לעומת כלל ההכנסות גם בשלב זה של העסק.

יודגש, כי אומנם בכל מקום בו קבועה חזקה בתקנות אלה היא ניתנת לסתירה, ובכלל זה רשאי רואה חשבון העומד לדין משמעתי בשל הפרת הוראות התקנות להוכיח שלא התקיימה החזקה. אולם ניסוחם הגורף של חלק מתקנות אלו הוא אשר מהווה בעיה והגבלה משמעותית על חופש העיסוק של רואי החשבון ומכאן מובנת הביקורת הרבה על תקנות חדשות אלו.

מאמר זה אינו ממצה את הסוגיה שבנדון עד תום ומאמר זה אינו נועד לשמש תחליף לייעוץ משפטי ו/או חוות דעת משפטית. אנו ממליצים לכם להיוועץ בעו"ד הבקיא בתחום המיסים, בכדי שיפרוש בפניכם את הסוגייה העולה על כל היבטיה.

רמת גן: רח' החילזון 12, (בית הקריסטל)
טל': 03-6127446, פקס: 03-6127449
חיפה: שדרות המגינים 58
טל': 04-8526693 פקס: 04-8555976
רומניה: רח' סטפאן פרוטופופסקו 6 בוקרסט
שאלות לגבי המאמר ניתן להעביר למייל:
www.taxlawyers.co.il
eli-doron@taxlawyers.co.il


www.taxlawyers.co.il


מאמר זה נוסף לאתר "ארטיקל" מאמרים ע"י אלי דורון, עו"ד - ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח) eli-doron@taxlawyers.co.il שאישר שהוא הכותב של מאמר זה ושהקישור בסיום המאמר הוא לאתר האינטרנט שבבעלותו, מפרסם מאמר זה אישר בפרסומו מאמר זה הסכמה לתנאי השימוש באתר "ארטיקל", וכמו כן אישר את העובדה ש"ארטיקל" אינם מציגים בתוך גוף המאמר "קרדיט", כפי שמצוי אולי באתרי מאמרים אחרים, מלבד קישור לאתר מפרסם המאמר (בהרשמה אין שדה לרישום קרדיט לכותב). מפרסם מאמר זה אישר שמאמר זה מפורסם אולי גם באתרי מאמרים אחרים בחלקו או בשלמותו, והוא מאשר שמאמר זה נוסף על ידו לאתר "ארטיקל".

צוות "ארטיקל" מצהיר בזאת שאינו לוקח או מפרסם מאמרים ביוזמתו וללא אישור של כותב המאמר בהווה ובעתיד, מאמרים שפורסמו בעבר בתקופת הרצת האתר הראשונית ונמצאו פגומים כתוצאה מטעות ותום לב, הוסרו לחלוטין מכל מאגרי המידע של אתר "ארטיקל", ולצוות "ארטיקל" אישורים בכתב על כך שנושא זה טופל ונסגר.

הערה זו כתובה בלשון זכר לצורך בהירות בקריאות, אך מתייחסת לנשים וגברים כאחד, אם מצאת טעות או שימוש לרעה במאמר זה למרות הכתוב לעי"ל אנא צור קשר עם מערכת "ארטיקל" בפקס 03-6203887.

בכדי להגיע לאתר מאמרים ארטיקל דרך מנועי החיפוש, רישמו : מאמרים על , מאמרים בנושא, מאמר על, מאמר בנושא, מאמרים אקדמיים, ואת התחום בו אתם זקוקים למידע.

 

 

 


 

 להשכיר רכב

 הזמנת מלון בחו"ל

 הזמנת מלון בישראל

 אתר איי יוון

 מדריך איטליה

 מלונות בניו יורק

 מדריך לאס וגאס

 המלצות על נופש

 המלצות על פריז

נדל"ן ביוון


 
 
 

 

איי יוון | אתונה |  עסקים למכירה | גרפולוגיה משפטית | כרתים | איטליה | הזמנת מלון | מטבחי יוקרה | חבל זגוריה | זמן טיסה |  הזמנת טיסה | השכרת רכב בחו"ל

 

 

 

 

 

ארטיקל מאמרים 2015 - 2006  clickgoseo@gmail.com מנוע חיפוש מאמרים ארטיקל, כבר בן 8 שנים!