חיפוש מאמרים

11808 מאמרים - מנוע לחיפוש מאמרים - פרסום מאמרים חינם

חפש מאמרים המתחילים באות:    א  ב  ג  ד  ה  ו  ז  ח  ט  י  כ  ל  מ  נ  ס  ע  פ  צ  ק  ר  ש  ת 

    עמוד הבית
»   הוסף מאמר חינם!
»   קישורי מידע
»   הוסף למועדפים
»   הפוך לדף הבית
»   צור קשר
»   פרסום באתר
»   מאמר מעניין בנושא:
הפתרון להתקרחות הגברית

    קישורי טקסט (לפרטים)
  פרוק חברות מרצון
קישור טקסט ממומן | לפרסום -לחץ כאן
עד 15% הנחה על השכרת רכב בחו"ל, מהחברות הגדולות בעולם, לחצו ל Rentingcar

הזמנת מלונות ביעדים האטרקטיבים ביותר ללא עמלות הזמנה!
מאמרים נוספים: פירוק הבראה חברה שוק הון

נושא המאמר: בין פירוק חברה לבין הבראתה
מאת: אלי דורון, עו"ד - ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח) eli-doron@taxlawyers.co.il    שמור מאמר למועדפים


אלי דורון, עו"ד - ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח) eli-doron@taxlawyers.co.il

בימים של משבר כלכלי חריף בעולם וחשש ממיתון גם בישראל, שוררת בשוק אי ודאות רבה לגבי "היום שאחרי המשבר". יש הטוענים שהחרפת המשבר וסכנת המיתון הינה תוצאה של פאניקה בציבור הנגרם כתוצאה מ"כדור שלג" שיצרו, בין היתר, הירידות בשווקי ההון בעולם. הלכה למעשה, נתוני האבטלה הגואים במדינות רבות בעולם, עליה בבקשות לפשיטת רגל ולפירוק חברות, מעידים על חומרת הבעיה והצורך בנקיטת הליכים מתאימים ועדיף שעה אחת קודם.

פירוק חברה משפיע וודאי על בעליה, אך גם על עובדיה אשר יוותרו ללא מקום עבודה ונושיה אשר לרוב לא יהיה בידם לגבות את כספם מאחר ובד"כ מסת הנכסים קטנה מהתחייבויותיה של החברה. כמו כן, פירוק חברה עלול ליצור "אפקט דומינו" בו קריסתה של אחת עשויה למוטט חברות/עסקים נוספים המשמשים כספקים לחברה ומכאן שפירוק חברה אחת עשוי לפגוע גם במארג הכלכלי הכולל.

במצב בו חברה נקלעת לקשיים, ההחלטה בדרכי המשך פעילותה הינו קריטי, זאת שאלת "להיות או לא להיות" במטפורה ואם כן להיות אזיי כיצד? טיפול מוקדם, מאפשר להעניק לחברה סיוע טוב יותר, הן ברמת סיכוייה "להחלים" ולהמשיך לפעול והן ברמת פירוקה היעיל והמהיר במידת הצורך.

כאמור, בפני חברה בקשיים נפרשות שתי דרכים, האחת, פירוק והשנייה הבראה. על מנת לצעוד בדרך השנייה יש לבחון תחילה את מצבה התפעולי של החברה. אומר, האם הפעילות נטו "ללא חובות מימון או חובות עבר" רווחית? במידה והתשובה לכך חיובית יש טעם לבחור בדרך זו. מקום בו הפעילות התפעולית של החברה מצביעה על נתונים שליליים מיסודם, פוחת משמעותית הטעם לנסות וליישם תוכנית הבראה ויש לשקול הליכי פירוק יעילים לחברה.

במידה ובעל החברה יציג תוכנית עסקית, לפיה ביכולתו להפיק מהחברה רווחים תוך זמן קצר ובכך לשפר את מצב הנושים, יתכן שיש להעדיף את המשך הפעילות, כך שכל הצדדים יצאו נשכרים. במקרים רבים, המשך הפעלתה של החברה כ"עסק חי" עשויה דווקא להעצים את סיכוי גבייתם של חובות לקוחות וכמובן להגדיל את סיכויי ההחזר לנושים. כך לדוגמא, על החברה לחתור להגיע להסדרים בדבר פריסת חובות על מנת להמשיך את פעילותה.

במקרים אחרים, אך עדיין כאשר מצבה התפעולי של החברה חיובי, בהם נושיה מתעקשים לנקוט בהליך משפטי ולהגיש בקשה לפירוקה של החברה, סיכויי גביית חובם מצטמקים לאין שיעור. נושים במקרה זה עשויים לכרות בור לעצמם כיוון שכל עוד חשופה החברה בפני ציפורני הנושים הדורסניות לא תוכל היא לשקם עצמה ולכן יש צורך בהתערבות חיצונית בסיוע הליכים משפטיים לשם שיקום החברה.

התערבות חיצונית שכזו יכולה להתבצע בעזרת הליך המכונה "הקפאת הליכים" הניתן הלכה למעשה בצו על ידי בית המשפט המחוזי בהתאם לסעיף 350 לחוק החברות. צו שכזה ינתן במסגרת שיקול דעתו של בית המשפט, לאחר שהשתכנע כי בהתאם לבקשה לפשרה או להסדר שהוגשה בין החברה לבין נושיה, קיים סיכוי להבריא את החברה. במקרה שכזה, רשאי בית המשפט להורות על מתן צו, לפיו בתקופה שלא תעלה על 9 חודשים, לא ניתן יהיה להמשיך ולפתוח בשום הליך כנגד החברה, אלא ברשות בית המשפט ובתנאים שיקבע.

צו הקפאת הליכים, כמפורט לעיל, יכול שיינתן במעמד המבקש בלבד, החברה או נושיה, זאת כאשר שוכנע בית המשפט כי נסיבות הענין מצריכות זאת. מסלול שכזה מאפשר, בין היתר, את זירוז ההליכים בהוצאת הצו ובהתאם את תחילתו המהיר של הליך ההבראה בחברה. כאשר ניתן צו כאמור במעמד צד אחד, יש צורך בפרסום הודעה על כך ברבים, על מנת שכל מי שעשוי להיפגע מעצם מתן הצו, ידע על כך ותינתן לו האפשרות לפנות לבית המשפט בבקשה לבטלו. דיון בבקשה לביטול צו הקפאת הליכים תידון על ידי בית המשפט בתוך 30 ימים מיום מתן הצו.

במצב זה בו משתכנע בית המשפט בעניין סיכויי הבראת החברה, צו הקפאת ההליכים מהווה את השלב הראשון בדרך להבראת החברה על מנת שזו תוכל לייצב עצמה ולצאת מהמשבר אליו נקלעה. בתום פרק זמן קצוב, במידה והחברה תציג רווחים מפעילותה, ו/או כי המשך פעילותה יש בו כדי להיטב עם הגורמים הקשורים לחברה,עובדים,ספקים ולרבות נושיה ניתן יהיה לגבש הסדר פשרה עם נושיה ולחזור להמשך פעילות רגיל. לשם הגעה להסדר שכזה דרוש רוב של שלושת רבעי נושי החברה, ובמידה ומושג שהדר שכזה ובית המשפט אישר אותו, הרי הוא מחייב הן את כל נושי החברה והן את החברה עצמה.

מיום 17.3.2005

תיקון מס´ 3

ס"ח תשס"ה מס´ 1989 מיום 17.3.2005 עמ´ 238 (ה"ח 3132, ה"ח 54)

(ט) אם באסיפה כאמור בסעיף קטן (א) הסכימו לפשרה או להסדר רוב מספרם של המשתתפים בהצבעה למעט הנמנעים שבידם יחד שלושה רבעים של הערך המיוצג בהצבעה, ובית המשפט אישר את הפשרה או ההסדר, הרי הם מחייבים את החברה ואת כל הנושים או בעלי המניות או הסוג שבהם, לפי הענין, ואם היא בפירוק – את המפרק וכל משתתף.

מן העבר השני, במקרים בהם המסקנה המתקבלת היא כי החברה אינה רווחית מיסודה, או כאשר פעולות "החייאת החברה" והניסיונות לייצבה עלו בתוהו, הפעולה המתבקשת הינה פירוק החברה. במצב שכזה יש ליתן דגש רב לאופן שבו מבצעים את פעולות הסגירה למיניהן ולהתנהלות הבעלים.

פירוק חברה טומן בחובו אמוציות רבות וקושי פסיכולוגי, העלול להוליך את מקבלי ההחלטות למסקנות שגויות. בעלי החברה מצויים בדילמה המחייבת אותם לבחון את מכלול השיקולים באופן רציונאלי בטרם קבלת ההחלטה בעניין. ישנם מקרים בהם, על אף היעדר רווחיות מוכח, סבורים בעליה כי ישנן פעולות בעזרתן ניתן יהיה "להצילה" ולהמשיך את פעילותה. במרבית המקרים, כל עוד הסיכונים שלוקחים מנהלי חברה אינם בלתי סבירים, הרי שכישלון החברה לא יוטל על כתפיהם מכוח עקרון ה"אישות המשפטית הנפרדת".

יודגש, כי מודל חסינות האורגן אינו חד משמעי וגורף, על האורגן לפעול בתום לב בעת התנהלותו בעסק, בעת החלטה על פירוק ובמהלך הפירוק בפועל. גם סעיף 54 לחוק החברות קובע, כי "אין בייחוס פעולה או כוונה של אורגן, לחברה, כדי לגרוע מהאחריות האישית שיחידי האורגן היו נושאים בה אילולא אותו ייחוס".

במצבי קיצון בהם פעולות רשלניות, או חלילה פליליות, של בעל העסק הן שגרמו לקריסתו, עלול בעל חברה לחוב באחריות אישית לכישלון. אישיותה המשפטית הנפרדת של החברה אינו מגן על בעל בעליה בכל מצב ואינו פוטר אותם כליל מאחריות אישית לכישלונותיו במצב שכזה.

על מנת למנוע השפעתם של שיקולים זרים העלולים להתפרש על ידי הרשויות כפעולות רשלניות מצד בעלי החברה, יש להתייעץ עם בעלי מקצוע בתחום. התייעצות עם גורם מקצועי חיצוני, עשויה במקרים רבים להוביל להחלטה הנכונה ביותר, לעצור היווצרותם של נזקים חדשים ואף במקרים רבים לחסוך הסתבכות בפלילים מצד בעל העסק. באופן זה, ניתן יהיה לבצע את הליכי הפירוק השונים בצורה הטובה ביותר, תוך חשיפת העסק לסיכונים מינימאליים.
נדגיש, כי לאור העובדה כי מאמר זה אינו ממצה את הסוגיה שבנדון עד תום ואינו נועד לשמש תחליף לייעוץ משפטי ו/או חוות דעת משפטית, אנו ממליצים לכם להיוועץ בעו"ד הבקיא בתחום בכדי שיפרוש בפניכם את הסוגייה העולה על כל היבטיה.
רמת גן: רח´ החילזון 12, (בית הקריסטל)
טל´: 03-6127446, פקס: 03-6127449
חיפה: שדרות המגינים 58
טל´: 04-8526693 פקס: 04-8555976
שאלות לגבי המאמר ניתן להעביר:
www.taxlawyers.co.il
eli-doron@taxlawyers.co.il


מאמר זה נוסף לאתר "ארטיקל" מאמרים ע"י אלי דורון, עו"ד - ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח) eli-doron@taxlawyers.co.il שאישר שהוא הכותב של מאמר זה ושהקישור בסיום המאמר הוא לאתר האינטרנט שבבעלותו, מפרסם מאמר זה אישר בפרסומו מאמר זה הסכמה לתנאי השימוש באתר "ארטיקל", וכמו כן אישר את העובדה ש"ארטיקל" אינם מציגים בתוך גוף המאמר "קרדיט", כפי שמצוי אולי באתרי מאמרים אחרים, מלבד קישור לאתר מפרסם המאמר (בהרשמה אין שדה לרישום קרדיט לכותב). מפרסם מאמר זה אישר שמאמר זה מפורסם אולי גם באתרי מאמרים אחרים בחלקו או בשלמותו, והוא מאשר שמאמר זה נוסף על ידו לאתר "ארטיקל".

צוות "ארטיקל" מצהיר בזאת שאינו לוקח או מפרסם מאמרים ביוזמתו וללא אישור של כותב המאמר בהווה ובעתיד, מאמרים שפורסמו בעבר בתקופת הרצת האתר הראשונית ונמצאו פגומים כתוצאה מטעות ותום לב, הוסרו לחלוטין מכל מאגרי המידע של אתר "ארטיקל", ולצוות "ארטיקל" אישורים בכתב על כך שנושא זה טופל ונסגר.

הערה זו כתובה בלשון זכר לצורך בהירות בקריאות, אך מתייחסת לנשים וגברים כאחד, אם מצאת טעות או שימוש לרעה במאמר זה למרות הכתוב לעי"ל אנא צור קשר עם מערכת "ארטיקל" בפקס 03-6203887.

בכדי להגיע לאתר מאמרים ארטיקל דרך מנועי החיפוש, רישמו : מאמרים על , מאמרים בנושא, מאמר על, מאמר בנושא, מאמרים אקדמיים, ואת התחום בו אתם זקוקים למידע.

 

 

 


 

 להשכיר רכב

 הזמנת מלון בחו"ל

 הזמנת מלון בישראל

 אתר איי יוון

 מדריך איטליה

 מלונות בניו יורק

 מדריך לאס וגאס

 המלצות על נופש

 המלצות על פריז

נדל"ן ביוון


 
 
 

 

איי יוון | אתונה |  עסקים למכירה | גרפולוגיה משפטית | כרתים | איטליה | הזמנת מלון | מטבחי יוקרה | חבל זגוריה | זמן טיסה |  הזמנת טיסה | השכרת רכב בחו"ל

 

 

 

 

 

ארטיקל מאמרים 2015 - 2006  clickgoseo@gmail.com מנוע חיפוש מאמרים ארטיקל, כבר בן 8 שנים!