חיפוש מאמרים

12303 מאמרים - מנוע לחיפוש מאמרים - פרסום מאמרים חינם

חפש מאמרים המתחילים באות:    א  ב  ג  ד  ה  ו  ז  ח  ט  י  כ  ל  מ  נ  ס  ע  פ  צ  ק  ר  ש  ת 

    עמוד הבית
»   הוסף מאמר חינם!
»   קישורי מידע
»   הוסף למועדפים
»   הפוך לדף הבית
»   צור קשר
»   פרסום באתר
»   מאמר מעניין בנושא:
הפלות חוזרות מהזווית הסינית

    קישורי טקסט (לפרטים)
קישור טקסט ממומן | לפרסום -לחץ כאן
עד 15% הנחה על השכרת רכב בחו"ל, מהחברות הגדולות בעולם, לחצו ל Rentingcar

הזמנת מלונות ביעדים האטרקטיבים ביותר ללא עמלות הזמנה!
מאמרים נוספים: נכסים תאגיד חברות חוק

נושא המאמר: הרמת מסך על פי תיקון חוק החברות חוק החברות, בעלי מניות, תאגיד, נכסים
מאת: אלי דורון, עו"ד - ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח) [email protected]    שמור מאמר למועדפים


אלי דורון, עו"ד - ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח) [email protected]

עקרון האישיות המשפטית הנפרדת של החברה מהווה רעיון בסיסי בדיני תאגידים. לפי עיקרון זה, לחברה אישיות משפטית נפרדת מזו של חבריה. כך בעצם החברה, ולא חבריה, יכולה לנהוג ככל אישיות משפטית אחרת, להיתבע או לתבוע וכו´.

לעקרון האישיות המשפטית הנפרדת משמעות מעשית לעניין הפרדת חיובי החברה מחיובי בעלי מניותיה, לעניין בעלות בנכסים, יריבות בהליכים משפטיים, היבטי מיסוי ועוד. עקרון האישיות המשפטית הנפרדת בא לידי ביטוי בסעיף 4 לחוק החברות החדש אשר קובע כי חברה היא אישיות משפטית הכשירה לכל זכות, חובה ופעולה המתיישבת עם אופיה וטבעה כגוף מאוגד. בד בבד, על חברי החברה מוטלות גם חובות שונות: בפרט, עליהם לכבד בעצמם את ההפרדה, תוך שהם נמנעים מערבוב נכסי החברה עם נכסים פיננסיים שלהם, ומאפשרים לחברה לפעול כמקור רווח עצמאי ועוד.

החובות המוטלות על החברה מעידות על הבעייתיות שעלולה להיווצר כאשר החברה ובעליה, עושים שמוש לרעה בעיקרון האישיות המשפטית הנפרדת, על מנת לממש מטרה בלתי כשרה הרצויה לבעלי המניות. פתרון למצב שכזה מצוי בכל אותם מצבים שבהם מבוצעת "הרמת מסך ההתאגדות" שבין החברה לבעלי מניותיה. במקרים כאלה, לרוב על פי בקשת נושה של החברה המבקש להגיע אל כיסיהם הפרטיים של בעליה, ירים בית המשפט את מסך ההתאגדות, וייצור זיקה משפטית ישירה של צד ג´ הגורס כי החברה חבה כלפיו, לבין בעלי מניותיה של החברה, בהתעלם מאישיותה הנפרדת של החברה. מנגנון "הרמת המסך" בא לידי ביטוי בסעיף 6 לחוק החברות, הקובע כדלקמן:


" 6. הרמת מסך

(א) הרמה של מסך ההתאגדות היא כל אחד מאלה: (1) ייחוס זכויות וחובות של החברה לבעל מניה בה; (2) ייחוס תכונות, זכויות וחובות של בעל מניה לחברה.

(ב) על אף הוראת סעיף 4 , רשאי בית משפט להרים את מסך ההתאגדות אם התקיים לכך תנאי הקבוע בחיקוק או אם בנסיבות הענין צודק ונכון לעשות כן, או אם התקיימו התנאים הקבועים בסעיף קטן (ג).

(ג) בית משפט הדן בהליך נגד חברה רשאי, במקרים חריגים ומטעמים מיוחדים, להרים את מסך ההתאגדות בהתקיים אחד מאלה: (1) השימוש באישיותה המשפטית הנפרדת של החברה נועד לסכל כוונתו של כל דין או להונות או לקפח אדם; (2) בנסיבות הענין צודק ונכון לעשות כן, בשים לב לכך שהיה יסוד סביר להניח כי ניהול עסקי החברה לא היה לטובת החברה וכן היה בו משום נטילת סיכון בלתי סביר באשר ליכולתה לפרוע את חובותיה.

(ד) הרמת מסך לשם ייחוס חובות החברה לבעל מניה בה, תיעשה בשים לב ליכולת החברה לפרוע את חובותיה.

(ה) אין בהוראת סעיף זה כדי למנוע מבית משפט להעניק סעדים אחרים, לרבות השעיית זכותו של בעל מניה מסוים בחברה להיפרע את חובו, עד לאחר שהחברה פרעה במלואן את כל יתר התחייבויותיה".

בעבר, נהגו בתי המשפט להרים את מסך ההתאגדות של החברה אך ורק במקרים קיצוניים וחריגים של שימוש לרעה בעקרון האישיות המשפטית הנפרדת של החברה. מצב זה השתנה החל משנת 2000 לאחר כניסתו של חוק החברות החדש, עת הרחיבו בתי המשפט את המקרים להרמת מסך ההתאגדות. הרחבת השימוש בהרמת המסך נבעה מנוסחו הרחב של סעיף 6 לחוק החברות, התשנ"ט - 1999, אשר הסדיר את העילות להרמת המסך.

לפני למעלה משנה, תוקן נוסחו של סעיף 6 לחוק החברות, באופן המצמצם את המקרים בהם ניתן להרים את מסך ההתאגדות, לרשימה מוגדרת, כאשר בנוסף להתקיימות אותם מקרים, על בית המשפט להשתכנע, כי מדובר במקרה בו יהיה "נכון צודק ויעיל" להרים את מסך ההתאגדות.

זאת, לאחר שהסעיף בחוק המקורי זכה לביקורת רבה ונוקבת מצד המגזר העסקי, בטענה שהוא מרחיב מדי את קשת האפשרויות להרמת מסך ע"י בית המשפט. משרד המשפטים אכן השתכנע מהנימוקים השונים בעניין זה ובדברי ההסבר להצעת החוק נכתב כי : "יש הסוברים כי נוסחו של סעיף 6 הינו רחב, לא בהיר ומותיר את הקהילייה העסקית בחוסר וודאות וסיכונים שאינם ניתנים לצפייה. על מנת להבהיר, כי לא היה בכוונת המחוקק להרחיב את קשת המקרים בהם יורם מסך ההתאגדות לעומת המצב קודם תחילתו של חוק החברות מוצע לקבוע כי המקרים בהם ייוחסו חובות החברה לבעלי המניות יהיו אך ורק כאשר נכון, צודק ויעיל לעשות כן ובהתקיים אחד מן המקרים המפורטים בסעיף המוצע".

בנוסף, עפ"י הנוסח המתוקן לחוק, על בית המשפט לקחת בחשבון את שיעור אחזקותיו של בעל המניות בחברה, והאם יש לו חובות כלפי החברה. כך למשל במקרים שבהם שיעור אחזקותיו של בעל המניות אינו מאפשר לו פיקוח אפקטיבי על פעולות החברה, לא יהיה זה צודק ונכון להרים את מסך ההתאגדות נגדו. מבחן זה מבהיר כי לא תהיה הרמת מסך כנגד בעלי מניות קטנים, אשר חלקם ברווחי החברה היה זניח, בהשוואה לבעלי המניות האחרים.

בנוסף, יש גם צורך שבעל המניות יהיה מודע לשימוש לרעה הנעשה באישיות המשפטית, כדי שניתן יהיה להרים נגדו את המסך.

עוד עפ"י סעיף 6 החדש, נטילת סיכונים עסקיים בלתי סבירים לא תהווה עוד עילה עצמאית להרמת המסך, אלא אך ורק כאשר אין לאותם סיכונים עסקיים כל בסיס עסקי ממשי, מבחינתה של החברה.

רמת גן: רח´ החילזון 12, (בית הקריסטל)
טל´: 03-6127446, פקס: 03-6127449
חיפה: שדרות המגינים 58
טל´: 04-8526693 פקס: 04-8555976
שאלות לגבי המאמר ניתן להעביר:
www.taxlawyers.co.il
[email protected]
מאמר זה נוסף לאתר "ארטיקל" מאמרים ע"י אלי דורון, עו"ד - ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח) [email protected] שאישר שהוא הכותב של מאמר זה ושהקישור בסיום המאמר הוא לאתר האינטרנט שבבעלותו, מפרסם מאמר זה אישר בפרסומו מאמר זה הסכמה לתנאי השימוש באתר "ארטיקל", וכמו כן אישר את העובדה ש"ארטיקל" אינם מציגים בתוך גוף המאמר "קרדיט", כפי שמצוי אולי באתרי מאמרים אחרים, מלבד קישור לאתר מפרסם המאמר (בהרשמה אין שדה לרישום קרדיט לכותב). מפרסם מאמר זה אישר שמאמר זה מפורסם אולי גם באתרי מאמרים אחרים בחלקו או בשלמותו, והוא מאשר שמאמר זה נוסף על ידו לאתר "ארטיקל".

צוות "ארטיקל" מצהיר בזאת שאינו לוקח או מפרסם מאמרים ביוזמתו וללא אישור של כותב המאמר בהווה ובעתיד, מאמרים שפורסמו בעבר בתקופת הרצת האתר הראשונית ונמצאו פגומים כתוצאה מטעות ותום לב, הוסרו לחלוטין מכל מאגרי המידע של אתר "ארטיקל", ולצוות "ארטיקל" אישורים בכתב על כך שנושא זה טופל ונסגר.

הערה זו כתובה בלשון זכר לצורך בהירות בקריאות, אך מתייחסת לנשים וגברים כאחד, אם מצאת טעות או שימוש לרעה במאמר זה למרות הכתוב לעי"ל אנא צור קשר עם מערכת "ארטיקל" בפקס 03-6203887.

בכדי להגיע לאתר מאמרים ארטיקל דרך מנועי החיפוש, רישמו : מאמרים על , מאמרים בנושא, מאמר על, מאמר בנושא, מאמרים אקדמיים, ואת התחום בו אתם זקוקים למידע.

 

 

 


 

 להשכיר רכב

 הזמנת מלון בחו"ל

 הזמנת מלון בישראל

 אתר איי יוון

 מדריך איטליה

 מלונות בניו יורק

 מדריך לאס וגאס

 המלצות על נופש

 המלצות על פריז

נדל"ן ביוון


 
 
 

 

איי יוון | אתונה |  ליסבון  | גרפולוגיה משפטית | כרתים | איטליה | הזמנת מלון |  חבל זגוריה | הזמנת טיסה | השכרת רכב בחו"ל

 

 

 

 

 

ארטיקל מאמרים 2024 - 2006  [email protected]