חיפוש מאמרים

12047 מאמרים - מנוע לחיפוש מאמרים - פרסום מאמרים חינם

חפש מאמרים המתחילים באות:    א  ב  ג  ד  ה  ו  ז  ח  ט  י  כ  ל  מ  נ  ס  ע  פ  צ  ק  ר  ש  ת 

    עמוד הבית
»   הוסף מאמר חינם!
»   קישורי מידע
»   הוסף למועדפים
»   הפוך לדף הבית
»   צור קשר
»   פרסום באתר
»   מאמר מעניין בנושא:
אימון אפקטיבי מתחיל בגרפולוגיה

    קישורי טקסט (לפרטים)
קישור טקסט ממומן | לפרסום -לחץ כאן
עד 15% הנחה על השכרת רכב בחו"ל, מהחברות הגדולות בעולם, לחצו ל Rentingcar

הזמנת מלונות ביעדים האטרקטיבים ביותר ללא עמלות הזמנה!
מאמרים נוספים: עבירות מס חשוד כתב אישום מעצר

נושא המאמר: מעצר חשוד בעבירות מס לפני הגשת כתב אישום
מאת: אלי דורון, עו"ד - ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח) eli-doron@taxlawyers.co.il    שמור מאמר למועדפים


אלי דורון, עו"ד - ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח) eli-doron@taxlawyers.co.il


חקירת חשדות לכך שנעברה עבירת מס אינה שונה מחקירת חשדות בעניין עבירות אחרות, פרט לכך כי חקירת עבירת מס נעשית, בדרך כלל, על ידי חוקרי רשויות המס בהתאם לסמכותם לפי חוקי המס השונים.

כאשר מתעורר חשד כנגד אדם כי הוא ביצע עבירת מס, עומדות בפני הרשות החוקרת שתי אלטרנטיבות: עיכובו של החשוד לחקירה, במשרדי מחלקת החקירות של הרשות (פ"ש חקירות, מחלקת חקירות מכס ומע"מ וכו') או לחלופין, מעצרו של החשוד.

בחוקי מס לא נקבעו הוראות מיוחדות לעניין עיכוב או מעצר ועל כן גם עיכובים ומעצרים לצורכי חקירת עבירות מס מתנהלים על פי הוראותיו של חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים), התשנ"ו- 1996 (להלן: "חוק המעצרים").

ההוראות בדבר עיכוב חשוד מוסדרות בפרק ג' לחוק המעצרים, ואילו ההוראות בדבר מעצר מוסדרות בפרק ב' לחוק המעצרים. מעצר יכול שיהיה באחד משני אופנים: על פי צו שופט או על ידי שוטר בלא צו שופט.

ככלל, על פי סעיף 4 לחוק המעצרים קיימת עדיפות למעצר על פי צו שופט, אלא אם הוענקה סמכות לעצור ללא צו.

עילות המעצר מנויות בסעיף 13 (במעצר על פי צו שופט) ובסעיף 23 (במעצר על ידי שוטר) לחוק המעצרים.

מעצר על ידי צו שיפוטי:

אם הוגשה בקשה לשופט לעצור אדם, רשאי השופט לעיין בחומר החקירה ולצוות על מעצרו של אדם אם שוכנע כי קיים חשד סביר שהאדם עבר עבירה, שאיננה חטא. בפועל, אין עבירות מס מסוג חטא, לפיכך כל עבירת מס עלולה להקים עילת מעצר. תנאי למעצר הוא כי מתקיימת אחת מעילות המעצר שלהלן:

1) אי-מעצרו של החשוד יביא לשיבוש הליכי חקירה או משפט, להתחמקות מחקירה מהליכי שפיטה או מריצוי עונש מאסר, או יביא להעלמת רכוש, להשפעה על עדים או לפגיעה בראיות בדרך אחרת.

2) שחרור החשוד יסכן את בטחונו של אדם, את בטחון הציבור או את בטחון המדינה.

3) יש צורך לנקוט הליכי חקירה שלא ניתן לקיימם אלא כשהחשוד נתון במעצר.

חוק המעצרים קובע כי שופט לא יצווה על מעצרו של אדם אם ניתן להשיג את מטרת המעצר בדרך של קביעת ערובה ותנאי ערובה, שפגיעתם בחירותו של החשוד פחותה. בכל מקרה, שופט לא יורה על מעצרו של חשוד בנוכחותו, לתקופת המעצר שתעלה על 15 ימים, אולם ניתן להאריך את המעצר לתקופות שלא יעלו על 15 ימים. עם זאת, מעצר לפי העילה השלישית המנוייה לעיל, אסור שתעלה על תקופת בת 5 ימים, וניתן להאריכה, אולם סך כל התקופות, אינו יכול לעלות על 15 ימים.

מעצר על ידי שוטר:

שוטר מוסמך לעצור אדם אם יש לו יסוד סביר לחשד שאותו אדם עבר עבירה מסוג עוון או פשע וכי מתקיימת אחת מעילות אלה:

1) החשוד עלול לסכן את בטחונו של אדם, את בטחון הציבור או את בטחון המדינה

2) החשוד לא יופיע להליכי חקירה

3) שחרור החשוד או אי-מעצרו יביא לידי שיבוש הליכי משפט ובכלל זה העלמת רכוש, השפעה על עדים או פגיעה בראיות בדרך אחרת

מעצר ללא צו שופט ייתכן גם כאשר אדם אינו נשמע להוראות עיכוב או מפריע לשוטר להשתמש בסמכויות עיכוב. אין לעצור אדם שלא לפי אחת העילות המנויות בסעיף דלעיל, ובכלל זה אין לעצור אדם לצורך חקירה, או כדי ליצור עליו אמצעי לחץ במטרה שיודה. המעצר אינו אמצעי חקירתי ונקבע כי בקשה של החוקרים אל החשוד כי יתלווה אליהם למשרדי החקירות אינה מעצר אלא הפעלת סמכות עיכוב (בש"פ 5167/90).

ביצוע המעצר:

על השוטר או החוקר העוצר חשוד, להזדהות בפני החשוד, בציון שמו או כינויו הרשמי והיותו שוטר או עובד ציבור, להודיע לו מיד שהוא עצור ולהבהיר לו את סיבת המעצר בהקדם האפשרי. במידה והמעצר על פי צו שיפוטי ימסור השוטר את הצו לידי החשוד.

השוטר יביא את החשוד ללא דיחוי, לתחנת משטרה, ויעבירו לרשות הקצין הממונה על החקירות בתחנה.

על הקצין הממונה לוודא שאכן התקיימה עילת מעצר, ולאחר שמצא כי התקיימה עילת מעצר ובטרם יורה על מעצרו של החשוד, יאפשר הקצין הממונה לחשוד הזדמנות להשמיע את דברו, לאחר שיזהירו כי אינו חייב לומר דבר העלול להפלילו, כי כל דבר שיאמר עשוי לשמש ראיה נגדו וכן כי הימנעותו מלהשיב על שאלות עשויה לחזק את הראיות נגדו.

בנוסף, על הקצין הממונה ליידע את החשוד על זכותו כי תימסר הודעה על דבר מעצרו לקרוב משפחתו ולעורך דינו.

יש לאפשר לחשוד לקיים פגישה עם עורך דין ביחידות ובפרטיות, ללא דיחוי, אלא אם החליט הקצין הממונה כי קיום פגישה מיידית עלולה לסכן באופן ממשי את החקירה, ואז ניתן להשהות את הפגישה למשך שעות ספורות עד סיום החקירה.

פגישה עם עורך הדין חשובה במיוחד לחשוד בעבירות מס.

החשוד בעבירות מס הוא בדרך כלל אזרח שלא נתנסה בעבר במעמד מביך ומשפיל של מעצר, ובחקירה ארוכה וממושכת התובעת מאמץ ניכר וכרוכה במתח ובחרדה.

הפגישה נחוצה איפוא בעיקר על מנת לחזק את רוחו של העצור, שמטבע הדברים עניין החיפוש בביתו ובעסקו, והבאתו למשרדי פקיד שומה לחקירות גרמו לו להלם, למתח רב ואף לעיתים לדיכאון, וכן על מנת להעמיד את החשוד על זכויותיו כנחקר, ועל המשמעות וההשלכות המשפטיות העשויות להיות להתנהגותו בחקירה, באופן זה או אחר.

חשוד שנעצר ללא צו שופט יובא לפני שופט בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ- 24 שעות משעת מעצרו, ומשלב זה הדיון בעניינו נעשה באופן שבו נעשה מעצר על פי צו שופט.


רמת גן: רח' החילזון 12, (בית הקריסטל)
טל': 03-6127446, פקס: 03-6127449
חיפה: שדרות המגינים 58
טל': 04-8526693 פקס: 04-8555976
רומניה: רח' סטפאן פרוטופופסקו 6 בוקרסט
שאלות לגבי המאמר ניתן להעביר למייל:
eli-doron@taxlawyers.co.il
מאמר זה נוסף לאתר "ארטיקל" מאמרים ע"י אלי דורון, עו"ד - ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח) eli-doron@taxlawyers.co.il שאישר שהוא הכותב של מאמר זה ושהקישור בסיום המאמר הוא לאתר האינטרנט שבבעלותו, מפרסם מאמר זה אישר בפרסומו מאמר זה הסכמה לתנאי השימוש באתר "ארטיקל", וכמו כן אישר את העובדה ש"ארטיקל" אינם מציגים בתוך גוף המאמר "קרדיט", כפי שמצוי אולי באתרי מאמרים אחרים, מלבד קישור לאתר מפרסם המאמר (בהרשמה אין שדה לרישום קרדיט לכותב). מפרסם מאמר זה אישר שמאמר זה מפורסם אולי גם באתרי מאמרים אחרים בחלקו או בשלמותו, והוא מאשר שמאמר זה נוסף על ידו לאתר "ארטיקל".

צוות "ארטיקל" מצהיר בזאת שאינו לוקח או מפרסם מאמרים ביוזמתו וללא אישור של כותב המאמר בהווה ובעתיד, מאמרים שפורסמו בעבר בתקופת הרצת האתר הראשונית ונמצאו פגומים כתוצאה מטעות ותום לב, הוסרו לחלוטין מכל מאגרי המידע של אתר "ארטיקל", ולצוות "ארטיקל" אישורים בכתב על כך שנושא זה טופל ונסגר.

הערה זו כתובה בלשון זכר לצורך בהירות בקריאות, אך מתייחסת לנשים וגברים כאחד, אם מצאת טעות או שימוש לרעה במאמר זה למרות הכתוב לעי"ל אנא צור קשר עם מערכת "ארטיקל" בפקס 03-6203887.

בכדי להגיע לאתר מאמרים ארטיקל דרך מנועי החיפוש, רישמו : מאמרים על , מאמרים בנושא, מאמר על, מאמר בנושא, מאמרים אקדמיים, ואת התחום בו אתם זקוקים למידע.

 

 

 


 

 להשכיר רכב

 הזמנת מלון בחו"ל

 הזמנת מלון בישראל

 אתר איי יוון

 מדריך איטליה

 מלונות בניו יורק

 מדריך לאס וגאס

 המלצות על נופש

 המלצות על פריז

נדל"ן ביוון


 
 
 

 

איי יוון | אתונה |  עסקים למכירה | גרפולוגיה משפטית | כרתים | איטליה | הזמנת מלון |  חבל זגוריה | זמן טיסה |  הזמנת טיסה | השכרת רכב בחו"ל

 

 

 

 

 

ארטיקל מאמרים 2015 - 2006  clickgoseo@gmail.com מנוע חיפוש מאמרים ארטיקל, כבר בן 8 שנים!