חיפוש מאמרים

11868 מאמרים - מנוע לחיפוש מאמרים - פרסום מאמרים חינם

חפש מאמרים המתחילים באות:    א  ב  ג  ד  ה  ו  ז  ח  ט  י  כ  ל  מ  נ  ס  ע  פ  צ  ק  ר  ש  ת 

    עמוד הבית
»   הוסף מאמר חינם!
»   קישורי מידע
»   הוסף למועדפים
»   הפוך לדף הבית
»   צור קשר
»   פרסום באתר
»   מאמר מעניין בנושא:
פסיכולוגיה של הפרסום

    קישורי טקסט (לפרטים)
קישור טקסט ממומן | לפרסום -לחץ כאן
עד 15% הנחה על השכרת רכב בחו"ל, מהחברות הגדולות בעולם, לחצו ל Rentingcar

הזמנת מלונות ביעדים האטרקטיבים ביותר ללא עמלות הזמנה!
מאמרים נוספים: חיסיון לקוח עורך דין מיסים

נושא המאמר: חיסיון עורך דין לקוח בענייני מסים
מאת: אלי דורון, עו"ד - ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח) eli-doron@taxlawyers.co.il    שמור מאמר למועדפים


אלי דורון, עו"ד - ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח) eli-doron@taxlawyers.co.il

בב"ש (ירושלים) 4256/03, פלוני נ' פקיד שומה לחקירות - חולון, תק-מח 2004 (1) 5471, נידונה השאלה מהו "מסמך חסוי", כאמור בסעיף 235ב לפקודת מס ההכנסה [נוסח חדש] (להלן: " הפקודה").

במקרה דנן, ניהלה נציבות מס הכנסה חקירה כנגד המבקש בחשד לביצוע עבירות על פקודת מס ההכנסה, שעניינן מספר עסקאות מקרקעין בישוב מסוים. במסגרת ניהול החקירה נתן בית משפט השלום צו לערוך חיפוש אצל המבקש, עורך דין במקצועו, לחדור לחומר המחשב המתנהל במשרדי המבקש ולהפיק ממנו פלט. במהלך החיפוש תפס המשיב דיסק של מחשב המבקש, בו היו שמורים, בין היתר, שלושה מסמכים, העוסקים בעסקאות מקרקעין אחרות ביישוב, בהם היה המבקש מעורב, אבל אשר לגביהן עדיין לא התנהלה חקירה.

המבקש סרב להעביר חומר זה לעיון המשיב בטענה כי החומר חוסה תחת החסיון עורך דין-לקוח וכי הוא אינו רשאי, וגם אינו חייב, למסרו לעיון המשיב. לטענת המבקש, המסמכים הנ"ל חסויים בשל היותם מסמכים שהוחלפו בין המבקש לבין לקוחותיו ויש להם קשר ענייני לשירות המקצועי שנתן המבקש ללקוחותיו. כן טען המבקש כי גם שמות הלקוחות, ואף כל פרט אחר, העשוי לזהותם, הם חסויים.

המשיב, לעומת זאת, טען כי אין המסמכים הנ"ל חסויים כלל ועיקר ומכל מקום, הוסיף וטען, הרי שמכיוון שהמבקש עצמו חשוד בביצוע עבירה פלילית, נסוג החסיון עורך דין-לקוח מפני חשד זה והמסמכים שהוחלפו בין עורך הדין ללקוחו צריכים להיחשף, הן באם הם קשורים לעסקאות נשוא החקירה והן באם הם קשורים לעסקאות אחרות, בהן היה המבקש מעורב.

כנגד טענה זו האחרונה של המשיב, טען המבקש כי אם יורה בית המשפט על חשיפת המסמכים, בלא שיצביע המשיב על החשד בעניין המגרשים הספציפיים שלגביהם נערכו, ייתן יד ל"דייג" לשמו, אשר אסור שייעשה במשרד עורכי דין.

ככלל, המסגרת הנורמטיבית של זכות החסיון נעוצה בסעיף 90 לחוק לשכת עורכי הדין ובסעיפים 48 ו- 52 לפקודת הראיות. סעיפים אלה מגדירים את זכות החסיון של הלקוח, החלה על דברים שהוחלפו בין עורך הדין ללקוח, ואשר נועדה להגן על קיום שיח חופשי בין עורך הדין ללקוחו, ובכך, בעצם, להגן על הלקוח. לפיכך, הרי שכל עוד לא וויתר הלקוח על החסיון- זה האחרון עומד בתוקפו.

בענייני מס ההכנסה קובע סעיף 235א לפקודה כי " מסמך חסוי" הוא מסמך שיש בו " סוד מקצועי", היינו "חילופ י דברים בין לקוח לבין עורך - דין שיש להם קשר עניני לשירות המקצועי שניתן על ידי עורך - הדין ללקוח, בין שהדברים נאמרו בעל - פה ובין שהועלו על הכתב , לרבות רשימות שערך עורך - הדין לשימושו הוא, ובלבד שיש להם קשר עניני לשירות המקצועי כאמור".

לפי האמור בסעיפים 235ג ו- 235ד לפקודה, מסורה ההכרעה בדבר היות המידע שברשות עורך הדין חסוי לידי "הנשיא או הנשיא התורן" של בית המשפט המחוזי.

הסיפא לסעיף 235ב קובע כי הנטל להוכיח את היות המסמכים חסויים, משמע, בעלי קשר ענייני לשירות המקצועי שנתן עורך הדין ללקוחו, מוטל על עורך הדין. הסדר זה בא לאזן בין שני אינטרסים ציבוריים חיוניים מתחרים: האחד, האינטרס שכל אדם ישלם את מס האמת אותו חייב הוא על פי דין, והשני- האינטרס של שמירת חסיון הקשר עורך דין- לקוח, וזאת בכדי להבטיח התייעצות גלויה להגנת עניינו של הלקוח. חסיון קשר זה ראוי שיישמר כל עוד אין בית המשפט מוצא, על פי שיקול דעתו ועל פי הראיות שלפניו, כי מסתתרת מאחוריו כוונה להעלים מסמכים מרשויות המס ולהפוך את משרד עורך הדין ל"עיר מקלט". משכך, שאל עצמו בית משפט שתי שאלות: האחת- האם המסמכים חסויים, והשניה- בהנחה שהמסמכים חסויים, האם קיים חשד לכאורה לביצוע עבירה פלילית בידי המבקש, דבר המצדיק את גילויים למשיב.
באשר לזהות הלקוחות, הלכה היא כי זהות הלקוח כשלעצמה אינה חסויה אלא אם קיימות נסיבות מיוחדות המצדיקות את אי- חשיפתה ; וזאת כיוון שברגיל אין לשם הלקוח קשר לתוכן השירות המקצועי שנתן לו עורך דינו. בענייננו, לא הראה המבקש טעם שיצדיק סטייה מהלכה זו.

באשר לטיוטת ההסכם שלא נחתם: כבר נפסק כי חוזה שערך עורך דין בין לקוח ו לבין צד שלישי - אינו חסוי. החסיון יחול אך על המידע שהחליף עורך הדין עם לקוחו סביב עריכת החוזה. ואולם, טיוטת החוזה אינה תוצר עבודה מוגמר המוגש לצד שלישי, אלא מסמך המכיל מידע שהוחלף בין עורך הדין ללקוחו במסגרת מתן השירות המשפטי ועל כן, יחול החסיון על הטיוטה.

באשר לאוסף המכתבים בקשר למגרש בהרחבה: האוסף מכיל שלושה מכתבים שכתב המבקש למשרד עורכי דין ושני מכתבים מאת המבקש ללקוחו. שלושת המכתבים הראשונים אינם חסויים, שכן הם לא הוחלפו בין עורך הדין ללקוחו, לא במישרין ולא בעקיפין, והם גם לא הוכנו לקראת ההתדיינות העתידית. אלה הם מכתבים פורמליים, שאינם כוללים חילופי מידע, עובדתי או משפטי, בעניין תוכן השירות המקצועי שנתן המבקש ללקוחו. לעומתם, שני המכתבים האחרים הם חסויים, כיוון שהם מכתבים שכתב עורך הדין ללקוחו ויש להם קשר ענייני לשירות המקצועי שנתן המבקש ללקוחו.

באשר למכתב בדבר כספים שהופקדו בנאמנות אצל המבקש בקשר לעסקת מקרקעין- זהו מכתב מאת המבקש, שייצג מוכר בעסקת מקרקעין, לבא כוח הקונה, בעניין הכספים שהפקיד הקונה בידי המבקש לסילוק חובות המוכר. כשעורך דין נותן שירותי נאמנות ללקוחו, קיים חשש כי אם לא יוטל חסיון במישור הנאמנות, יתקשה הלקוח להבחין בין מישור זה לבין מישור השירות המשפטי ולכן יחשוש הוא למסור לעורך הדין את המידע החסוי. ואולם, משסיפק המבקש את שירותי הנאמנות לאדם שאינו נמנה בין לקוחותיו, מתפוגג החשש האמור, ומעמדו אינו שונה ממעמד נאמן שאינו עורך דין - ועל כן, מוצג זה אינו חסוי.

באשר לשאלה השניה- השפעת החשד הפלילי כנגד עורך הדין על החסיון, הרי שתנאי מרכזי לקיום החסיון הוא, כאמור, הקשר של חילופי המידע בין עורך הדין ללקוח לבין השירות המקצועי שנתן עורך הדין ללקוח. ביצוע עבירה פלילית אינו חלק מהשירות המקצועי שנותן עורך הדין ללקוחו ועל כן, לא יחול החסיון על שירות משפטי שמטרתו לקדם ביצוע עבירה, אם בידי עורך הדין, אם בידי הלקוח ואם בידי שניהם. המשיב בבקשה דנן לא טען כי בעניינו של המבקש מתקיימות אחת הנסיבות האמורות, אלא טענתו היא כי כיוון שהמבקש חשוד בביצוע עבירות פליליות בעסקאות במגרשים מסוימים בישוב, הרי שדי בכך כדי להסיר את החסיון מכל העסקאות האחרות שבוצעו במגרשים אחרים בישוב, בהן היה המבקש מעורב.

בית המשפט קבע כי מסקנה זו נראית כוללנית ומרחיקת לכת, ולא רק זאת, היא אינה מאזנת איזון ראוי בין ההכרח לאפשר לרשויות מס ההכנסה לערוך חקירה נאותה לבין הפגיעה האפשרית בלקוחות תמימים אחרים, אשר מסרו מידע למבקש בסוברם כי מידע זה לא יגיע לאחרים. משכך, על בית המשפט לנהוג בזהירות בבואו להכריע בסוגיה זו וכל מקרה ייבחן לגופו ולפי נסיבותיו.

במקרה דנן, כשל המשיב להוכיח כי קיים חשד לכאורה לביצוע עבירה פלילית במגרשים שלגביהם נערכו המסמכים החסויים, והוא גם לא טען כי מתנהלת חקירה נגד לקוחות המבקש, אשר בעניינם נערכו המסמכים.


רמת גן: רח' החילזון 12, (בית הקריסטל)
טל': 03-6127446, פקס: 03-6127449
חיפה: שדרות המגינים 58
טל': 04-8526693 פקס: 04-8555976
רומניה: רח' סטפאן פרוטופופסקו 6 בוקרסט
שאלות לגבי המאמר ניתן להעביר למייל:
eli-doron@taxlawyers.co.il
מאמר זה נוסף לאתר "ארטיקל" מאמרים ע"י אלי דורון, עו"ד - ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח) eli-doron@taxlawyers.co.il שאישר שהוא הכותב של מאמר זה ושהקישור בסיום המאמר הוא לאתר האינטרנט שבבעלותו, מפרסם מאמר זה אישר בפרסומו מאמר זה הסכמה לתנאי השימוש באתר "ארטיקל", וכמו כן אישר את העובדה ש"ארטיקל" אינם מציגים בתוך גוף המאמר "קרדיט", כפי שמצוי אולי באתרי מאמרים אחרים, מלבד קישור לאתר מפרסם המאמר (בהרשמה אין שדה לרישום קרדיט לכותב). מפרסם מאמר זה אישר שמאמר זה מפורסם אולי גם באתרי מאמרים אחרים בחלקו או בשלמותו, והוא מאשר שמאמר זה נוסף על ידו לאתר "ארטיקל".

צוות "ארטיקל" מצהיר בזאת שאינו לוקח או מפרסם מאמרים ביוזמתו וללא אישור של כותב המאמר בהווה ובעתיד, מאמרים שפורסמו בעבר בתקופת הרצת האתר הראשונית ונמצאו פגומים כתוצאה מטעות ותום לב, הוסרו לחלוטין מכל מאגרי המידע של אתר "ארטיקל", ולצוות "ארטיקל" אישורים בכתב על כך שנושא זה טופל ונסגר.

הערה זו כתובה בלשון זכר לצורך בהירות בקריאות, אך מתייחסת לנשים וגברים כאחד, אם מצאת טעות או שימוש לרעה במאמר זה למרות הכתוב לעי"ל אנא צור קשר עם מערכת "ארטיקל" בפקס 03-6203887.

בכדי להגיע לאתר מאמרים ארטיקל דרך מנועי החיפוש, רישמו : מאמרים על , מאמרים בנושא, מאמר על, מאמר בנושא, מאמרים אקדמיים, ואת התחום בו אתם זקוקים למידע.

 

 

 


 

 להשכיר רכב

 הזמנת מלון בחו"ל

 הזמנת מלון בישראל

 אתר איי יוון

 מדריך איטליה

 מלונות בניו יורק

 מדריך לאס וגאס

 המלצות על נופש

 המלצות על פריז

נדל"ן ביוון


 
 
 

 

איי יוון | אתונה |  עסקים למכירה | גרפולוגיה משפטית | כרתים | איטליה | הזמנת מלון | מטבחי יוקרה | חבל זגוריה | זמן טיסה |  הזמנת טיסה | השכרת רכב בחו"ל

 

 

 

 

 

ארטיקל מאמרים 2015 - 2006  clickgoseo@gmail.com מנוע חיפוש מאמרים ארטיקל, כבר בן 8 שנים!