חיפוש מאמרים

11864 מאמרים - מנוע לחיפוש מאמרים - פרסום מאמרים חינם

חפש מאמרים המתחילים באות:    א  ב  ג  ד  ה  ו  ז  ח  ט  י  כ  ל  מ  נ  ס  ע  פ  צ  ק  ר  ש  ת 

    עמוד הבית
»   הוסף מאמר חינם!
»   קישורי מידע
»   הוסף למועדפים
»   הפוך לדף הבית
»   צור קשר
»   פרסום באתר
»   מאמר מעניין בנושא:
מנהל תוכן - קווים לדמותו

    קישורי טקסט (לפרטים)
קישור טקסט ממומן | לפרסום -לחץ כאן
עד 15% הנחה על השכרת רכב בחו"ל, מהחברות הגדולות בעולם, לחצו ל Rentingcar

הזמנת מלונות ביעדים האטרקטיבים ביותר ללא עמלות הזמנה!
מאמרים נוספים: אישום כופר כסף עבירות מס

נושא המאמר: כופר - המרת אישומים בכסף - האומנם גאולה מעבירות המס?
מאת: אלי דורון, עו"ד - ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח) eli-doron@taxlawyers.co.il    שמור מאמר למועדפים


אלי דורון, עו"ד - ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח) eli-doron@taxlawyers.co.il

בהמשך לפניות שהתקבלו מחלק מהקוראים, ראינו לנכון להביא סקירה תמציתית של נושא הכופר בעבירות מס.

מאז ימי המקרא ועד ימינו אלו נתפס מושג הכופר ככפרה על מעשה; זהו גם הרעיון הטמון בהמרת האישום בכופר כשמדובר בעבירות מס. הליך הכופר נועד להוות תחליף להליך הפלילי, כך שאם הוסכם בין הנאשם לרשויות המס על המרת האישום בכופר, יופסק כנגד אותו נאשם כל הליך משפטי לעניין העבירה או על אותה עבירה. לרשות המיסים סמכות להמיר את העמדתו של החשוד בעבירות מס לדין, בתשלום כופר כסף.

סמכות זו קיימת בחוקי המס השונים. סכום הכופר, מוגבל בדרך כלל בחוקים השונים באופן המתייחס לגובה הקנס המירבי שניתן לקנוס בו את מי שהורשע בעבירה מסוימת.

כך לדוגמה ס' 221 לפקודת מס הכנסה (להלן: " הפקודה") קובע כי הנציב רשאי לקחת מידי אדם המבקש להמיר את האישום בכופר, סכום שלא יעלה על פי שניים מהקנס הגבוה ביותר שמותר להטיל אותה עבירה.

בסעיף 121 לחוק מס ערך מוסף (להלן: " חוק מע"מ") מוגבל סכום הכופר בשיעורו של הקנס הגבוה ביותר שניתן להטיל בשל אותה עבירה. בנסיבות מסוימות עשוי גם אדם הבטוח בזיכויו במשפט הפלילי, להעדיף המרת האישום בכופר, משיקולים שונים כגון מניעת פרסום מביך ומזיק, חיסכון בזמן, מניעת עינוי דין והמתח הנפשי הכרוך בניהול הליך פלילי וחוסר הוודאות הנובע ממנו.

משמעותו של תשלום הכופר

תשלום הכופר אינו מעביר את העבירה מן העולם. הוא אינו מוחק את המעשה או המחדל שבגינו נפתחה החקירה או החלו ההליכים הפליליים. משמעות הדבר כי היה ובמועד כלשהו בעתיד, ייתפס הנישום ממנו נלקח כופר, בבצוע עבירות מס נוספות, תיחשב העובדה שבעבר נתפס בבצוע עבירות שכאלה – גם אם שולם בגינן כופר – כשיקול לחובתו של אותו נישום, במסגרת שיקוליה של התביעה לעניין הגשת כתב אישום בגין העבירות הנוספות. יתר על כן, ככל שאותו נישום יורשע בבצוע העבירות הנוספות, תעלה עובדת תשלום הכופר בגין העבירות הקודמות שבהן נתפס, במסגרת טיעוני התביעה לעניין החמרה בעונשו.

לתשלום הכופר גם משמעות אזרחית; סכום הכופר איננו הוצאה ראויה לניכוי ולכן מצטרפת היא להוצאות המחיה של המשלם כאילו דובר בתשלום מס כמו גם בהשוואת ההון לשם בדיקת סבירות דו"חותיו על הכנסותיו. למותר לציין כי תשלום הכופר מהווה ראיה לצורך שיקוליו של פקיד השומה או מנהל מע"מ לראות את דו"חותיו של משלם המס כבלתי שלמים בשל החשד או העבירה אשר בגינם שולם הכופר.

עם זאת, חשוב להבהיר כי הגעה להסדר כופר ותשלומו של הכופר, אין פירושו כי הנישום מודה בכך שביצע עבירה. זאת למרות לשונו של סעיף 221 לפקודה (כמו גם לשונות של ס' 121 לחוק מע"מ) הפותח המילים "עבר אדם עבירה...". נישום אשר נחשד בביצוע עבירה יכול לפנות בבקשה לכופר לאו דווקא משום שהוא מודה בביצוע העבירה אלא משיקולים אחרים כגון העדפתו להביא לסיומה של "הפרשה" באופן מהיר, ללא צורך בהתמודדות עם ניהול הליכים פליליים, על כל ההוצאות, המתחים הנפשיים והנזקים האחרים העשויים להתלוות לעצם ניהולם של הליכים כאלה (גם אם בסופו של דבר יסתיימו בזיכויו של אותו נישום). חשוב עם זאת לציין כי במישור המינהלי ולפי מבחני "הראיה המינהלית" ניתן במקרים מסויימים לראות בבקשה שהגיש אדם להגיע להסדר כופר, מעין ראיה עליה יכולה הרשות להסתמך בבואה לשום את הכיסותיו (ראו עמ"ה 28/95 מטאנס רמזי עיסא נ' פקיד שומה עכו- נהריה).

השיקולים המנחים בהטלת כופר בעבירות מס

לשם הגברת השקיפות והאחידות הנושא הטלת כופר בעבירות מס, הוקמה ועדה משותפת לאגפי המיסים ופרקליטות המדינה בראשותו של עו"ד (רו"ח) משה מזרחי (להלן: " ועדת מזרחי"), שמטרתה קביעת שיקולים מנחים בהטלת כופר בעבירות מס. ביום 17.10.2004 פרסמה ועדת מזרחי את מסקנותיה הכוללות שיקולים מנחים בהטלת כופר כסף בעבירות מס, תוך הדגשה כי מדובר בשיקולים שהם בגדר רשימה מסייעת בגיבוש שיקול הדעת המינהלי, וכי אין מדובר ברשימה ממצה. להלן תמצית השיקולים העיקריים:

שיקולים התומכים בהטלת כופר כסף (ואי ניהול הליך פלילי):

(א) קולת העבירה - ההיקף הכספי של העבירה קטן יחסית, מידת האשם של העבריין, פסיקת בית המשפט במקרים דומים.

(ב) מידת מעורבותו ויוזמתו של העבריין בביצוע העבירה (עבריין עיקרי מול עבריין נגרר).

(ג) מצב אישי של העבריין - גיל מבוגר, מחלה קשה או נכות, אסון אישי וכיוצא באלה.

(ד) מצבם של בני משפחה התלויים בעבריין.

(ה) העניין הציבורי בהבאת העבריין לדין - הנזק מניהול המשפט יעלה על התועלת שבו, העומס על מערכת המשפט ומשקל ההרתעה.

(ו) הסרת המעשה ו/או המחדל העברייני בדרך של תשלום המס, תיקוני דוחות וכדומה.

(ז) במקרים חריגים יילקחו בחשבון גם שיקולים אלו:

1. היותו של העבריין נכה צה"ל ורקע בטחוני אחר, תרומתו לציבור.

2. מידת שיתוף הפעולה של העבריין במהלך חקירה.

3. חלוף זמן קיצוני - אם העיכובים לא נגרמו על ידי העבריין.

שיקולים אשר יתמכו בהחלטה שלא להמיר הליכים פליליים בכופר כסף:

(א) עבריין מועד - הרשעות קודמות, עבירה חוזרת, הוטל כופר בעבר.

(ב) חומרת העבירה - ההיקף הכספי של העבירה גדול יחסית, משך ביצועה, אי הסרת המחדל.

(ג) עבירה של מייצג במסגרת תפקידו כמייצג.

(ד) גורם ההרתעה בענפים מסויימים (ענפים שהעבירות בהם הפכו ל"מכת מדינה").

(ה) עבירה בתחום שיש בו חובת אמון או נאמנות.

(ו) מקום בו נוסף לעבירה בתחום המס, נעברו עבירות לפי חוק העונשין, התשל"ז-1977 או לפי כל דין אחר.

(ז) הוצע לעבריין לשלם כופר כסף בעבר והוא סירב לשלמו.רמת גן: רח' החילזון 12, (בית הקריסטל)
טל': 03-6127446, פקס: 03-6127449
חיפה: שדרות המגינים 58
טל': 04-8526693 פקס: 04-8555976
רומניה: רח' סטפאן פרוטופופסקו 6 בוקרסט
שאלות לגבי המאמר ניתן להעביר למייל:
eli-doron@taxlawyers.co.il
מאמר זה נוסף לאתר "ארטיקל" מאמרים ע"י אלי דורון, עו"ד - ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח) eli-doron@taxlawyers.co.il שאישר שהוא הכותב של מאמר זה ושהקישור בסיום המאמר הוא לאתר האינטרנט שבבעלותו, מפרסם מאמר זה אישר בפרסומו מאמר זה הסכמה לתנאי השימוש באתר "ארטיקל", וכמו כן אישר את העובדה ש"ארטיקל" אינם מציגים בתוך גוף המאמר "קרדיט", כפי שמצוי אולי באתרי מאמרים אחרים, מלבד קישור לאתר מפרסם המאמר (בהרשמה אין שדה לרישום קרדיט לכותב). מפרסם מאמר זה אישר שמאמר זה מפורסם אולי גם באתרי מאמרים אחרים בחלקו או בשלמותו, והוא מאשר שמאמר זה נוסף על ידו לאתר "ארטיקל".

צוות "ארטיקל" מצהיר בזאת שאינו לוקח או מפרסם מאמרים ביוזמתו וללא אישור של כותב המאמר בהווה ובעתיד, מאמרים שפורסמו בעבר בתקופת הרצת האתר הראשונית ונמצאו פגומים כתוצאה מטעות ותום לב, הוסרו לחלוטין מכל מאגרי המידע של אתר "ארטיקל", ולצוות "ארטיקל" אישורים בכתב על כך שנושא זה טופל ונסגר.

הערה זו כתובה בלשון זכר לצורך בהירות בקריאות, אך מתייחסת לנשים וגברים כאחד, אם מצאת טעות או שימוש לרעה במאמר זה למרות הכתוב לעי"ל אנא צור קשר עם מערכת "ארטיקל" בפקס 03-6203887.

בכדי להגיע לאתר מאמרים ארטיקל דרך מנועי החיפוש, רישמו : מאמרים על , מאמרים בנושא, מאמר על, מאמר בנושא, מאמרים אקדמיים, ואת התחום בו אתם זקוקים למידע.

 

 

 


 

 להשכיר רכב

 הזמנת מלון בחו"ל

 הזמנת מלון בישראל

 אתר איי יוון

 מדריך איטליה

 מלונות בניו יורק

 מדריך לאס וגאס

 המלצות על נופש

 המלצות על פריז

נדל"ן ביוון


 
 
 

 

איי יוון | אתונה |  עסקים למכירה | גרפולוגיה משפטית | כרתים | איטליה | הזמנת מלון | מטבחי יוקרה | חבל זגוריה | זמן טיסה |  הזמנת טיסה | השכרת רכב בחו"ל

 

 

 

 

 

ארטיקל מאמרים 2015 - 2006  clickgoseo@gmail.com מנוע חיפוש מאמרים ארטיקל, כבר בן 8 שנים!