חיפוש מאמרים

12019 מאמרים - מנוע לחיפוש מאמרים - פרסום מאמרים חינם

חפש מאמרים המתחילים באות:    א  ב  ג  ד  ה  ו  ז  ח  ט  י  כ  ל  מ  נ  ס  ע  פ  צ  ק  ר  ש  ת 

    עמוד הבית
»   הוסף מאמר חינם!
»   קישורי מידע
»   הוסף למועדפים
»   הפוך לדף הבית
»   צור קשר
»   פרסום באתר
»   מאמר מעניין בנושא:
תרגילי יוגה למתחילים

    קישורי טקסט (לפרטים)
גרפולוגיה משפטית

קישור טקסט ממומן | לפרסום -לחץ כאן
עד 15% הנחה על השכרת רכב בחו"ל, מהחברות הגדולות בעולם, לחצו ל Rentingcar

הזמנת מלונות ביעדים האטרקטיבים ביותר ללא עמלות הזמנה!
מאמרים נוספים: ירושה צו ירושה צוואה פוליסת ביטוח

נושא המאמר: צוואה או פוליסת ביטוח
מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) eli-doron@taxlawyers.co.il   שמור מאמר למועדפים

אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) eli-doron@taxlawyers.co.il


דיוננו עוסק בשאלה המשפטית שעלתה לאחרונה בבית המשפט לענייני משפחה, מה גובר על מה – קביעת מוטבים בתוכנית ביטוח או הוראת צוואה מאוחרת לכך?!

על פי עובדות המקרה, מנוח ערך הסכם עם חברת ביטוח ורכש שתי פוליסות לביטוח חיים, על פי ההסכם, שנערך בשנת 1995, המוטבים בפוליסה היו שני ילדיו. שתים עשרה שנים לאחר מכן, בשנת 2007, ערך המנוח צוואה ובה ציווה את כל רכושו לבנו, בלבד.
לאחר מותו של המנוח, פנה בנו של המנוח לחברת הביטוח, לקבלת תגמולי הפוליסות בהתאם לצוואה ובהתאם לצו קיומה, אך זו סירבה והודיעה לו כי תשלם למי שרשומים כמוטבים בפוליסה, מאחר והצוואה לא הומצאה לה פיזית בטרם פטירת המנוח, או תפעל בהתאם לצו שינתן על ידי ביהמ"ש.

ביהמ"ש לענייני משפחה דחה את התביעה מהטעמים הבאים:

השאלה האם כספי הפוליסה במקרה דנן הם חלק מהעיזבון אם לאו עולה משני סעיפי חוק, האחד סעיף 147 לחוק הירושה, והשני סעיף 36 לחוק החוזים (חלק כללי). בהתאם לפסיקה (כפי שיובא להלן), סעיף 147 לחוק הירושה קובע שככלל כספי קופות גמל וביטוח אינם מהווים חלק מהעיזבון, קרי הם אינם מתחלקים לפי דיני הירושה, אלא משולמים לפי ההוראה שנתן המוריש בחייו, לקופה האמורה, במסמך ההצטרפות לקופה או בדרך אחרת.
אך לכלל זה חריג והוא שבעל החשבון התנה שהכספים מגיעים לעיזבון. בהתאם לפסיקה, "ההתניה יכול שתיכלל בצוואה ובלבד שהודעה עליה תימסר לקופה במעמד ההתקשרות, ובמצבים כמו במקרה דנן שהצוואה נכתבת לאחר מועד ההתקשרות עם חברת הביטוח, או שהמצווה משנה צוואה קודמת, ההודעה לחברת הביטוח צריכה להימסר לפני קרות האירוע המזכה (מות המנוח).

ביהמ"ש ציין כי אומנם קיימת פסיקה המעדיפה את "הגישה החוזית" לפיה יש לכבד את רצונו של המת על פני "הגישה הירושתית" אלא שביהמ"ש מאבחן את המקרים שבפסקי הדין הללו מהמקרה דנן ומסכם כי מכל מקום נסיבות אלו אינן עולות בקנה אחד עם הגישה אשר מאמצת את התפיסה החוזית.

כאמור, על פי דעתו של ביהמ"ש, השאלה האם כספי הפוליסה במקרה דנן הם חלק מן העיזבון אם לאו עולה משני סעיפי חוק, האחד, מחוק הירושה והשני, מחוק החוזים.

סעיף 147 לחוק הירושה, תשכ"ה 1965 עניינו תשלומים על פי ביטוח ושם נקבע כדלקמן: "סכומים שיש לשלם עקב מותו של אדם על פי חוזה ביטוח, על פי חברות בקופת קצבה או בקופת תגמולים או על פי עילה דומה, אינם בכלל העיזבון, זולת אם הותנה שהם מגיעים לעיזבון".

סעיף 36 לחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג 1973 עניינו ביטול זכות של מוטב בהתאם לחוזה הביטוח: (א) "כל עוד לא הודיע אחד הצדדים למוטב על זכותו לפי החוזה, רשאים הם לשנותה או לבטלה על ידי שינוי החוזה. (ב) בחיוב שיש לקיימו עקב מותו של אדם – על פי חוזה ביטוח, על פי חברות בקופת קצבה או בקופת תגמולים או על פי עילה דומה – רשאי הנושה, בהודעה לחייב או בצוואה שהודעה עליה ניתנה לחייב, לבטל את זכותו של המוטב או להעמיד במקומו מוטב אחר, אף אחרי שנודע למוטב על זכותו".

על פי פרשנות הסעיף, הכלל בסעיף 147 לחוק הירושה, הוא כי כספי קופת גמל וביטוח אינם מהווים חלק מהעיזבון אך לכלל זה חריג, לפיו, בעל החשבון יכול להתנות שהכספים מגיעים לעיזבון. ההתניה- המכלילה את כספי הקופה בעיזבונו של בעל החשבון, יכולה להיכלל במסמך הצטרפות.

בעקבות פרשנות החריג עלתה השאלה, האם הצוואה יכולה לבוא במסגרת החריג ולאוו דווקא במסמך הצטרפות לקופה או במסמך אחר המופנה לקופה. שאלה זו נבחנה בפסיקה, ובתשובתו מסתמך השופט על סעיף 36(ב) לחוק החוזים (חלק כללי), ומסביר כי הוראת חוק זו קובעת שניתן לשנות ייעודם של כספים שבקופה, באחת הדרכים הקבועות בהוראה האמורה. היינו, רשאי בעל החשבון בקופה לבטל את זכותו של מי שרשם בקופה – כמוטב, בדרכים הבאות: בהודעה לחייב, (קרי לקופה) ו/או בצוואה שהודעה עליה ניתנה לקופה.
ובאותו עניין מסביר: "הנני סבור כי באותה מידה ובאותו אופן בו ניתן לבטל זכותו של מוטב על ידי הוראה הנכללת בצוואה ושהודעה עליה ניתנת לקופה, כך גם רשאים לקבוע מראש, בצוואה שהודעה עליה ניתנת לקופה, כי הכספים ייכללו בעיזבון ולא ישולמו למוטב מוגדר כלשהו".

עוד נקבע בפסיקה כי ההתניה יכול שתיכלל בצוואה ובלבד שהודעה עליה תימסר לקופה במעמד ההתקשרות. בכך גם תיווצר הקבלה בין קביעת המוטב מעיקרו לבין ביטול זכותו על פי האמור בסעיף 36(ב) לחוק החוזים.

לדברי השופט מאחר וישנם מצבים כמו במקרה הנידון, שהצוואה נכתבת לאחר מועד ההתקשרות עם חברת הביטוח, או שהמצווה משנה צוואה קודמת, במקרים כגון אלו, ההודעה לחברת הביטוח צריכה להימסר לפני קרות האירוע המזכה, היינו, מות המנוח. וכן המשיך ואמר כי זו הסיבה שהמחוקק לא הסתפק בגילוי תוכן הצוואה כדי ליצור יסוד לביטול זכות המוטב או לשינויה ונזקק לסעיף 36(ב) ושכל הרעיון שבצירוף החובה להודיע על ביטול הזכות באמצעות הצוואה הוא בכך שביטול הזכות יהיה ידוע ולא יתגלה רק לאחר פטירת המוריש.

הרציונאל שבבסיסה של גישה זו נובע מהצורך להעדיף את האינטרס הציבורי במניעת כפל חיוב ובמניעת סיבוכים משפטיים והליכים משפטיים שינבעו מהם. זאת משום שהחיוב המוטל על חברת הביטוח לשלם את הכספים למוטב, קם מיד עם קרות מקרה הביטוח- עם מותו של החייב ואילו צוואות עשויות להתגלות לאחר שנים, עניין שכאמור, היה מצריך התדיינויות משפטיות.


רמת גן: רח´ החילזון 12, (בית הקריסטל)
טל´: 03-6127446, פקס: 03-6127449
חיפה: שדרות המגינים 58
טל´: 04-8526693 פקס: 04-8555976
רומניה: רח´ סטפאן פרוטופופסקו 6 בוקרסט
שאלות לגבי המאמר ניתן להעביר למייל:
www.taxlawyers.co.il
eli-doron@taxlawyers.co.il
www.taxlawyers.co.il


מאמר זה נוסף לאתר "ארטיקל" מאמרים ע"י אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) eli-doron@taxlawyers.co.il שאישר שהוא הכותב של מאמר זה ושהקישור בסיום המאמר הוא לאתר האינטרנט שבבעלותו, מפרסם מאמר זה אישר בפרסומו מאמר זה הסכמה לתנאי השימוש באתר "ארטיקל", וכמו כן אישר את העובדה ש"ארטיקל" אינם מציגים בתוך גוף המאמר "קרדיט", כפי שמצוי אולי באתרי מאמרים אחרים, מלבד קישור לאתר מפרסם המאמר (בהרשמה אין שדה לרישום קרדיט לכותב). מפרסם מאמר זה אישר שמאמר זה מפורסם אולי גם באתרי מאמרים אחרים בחלקו או בשלמותו, והוא מאשר שמאמר זה נוסף על ידו לאתר "ארטיקל".

צוות "ארטיקל" מצהיר בזאת שאינו לוקח או מפרסם מאמרים ביוזמתו וללא אישור של כותב המאמר בהווה ובעתיד, מאמרים שפורסמו בעבר בתקופת הרצת האתר הראשונית ונמצאו פגומים כתוצאה מטעות ותום לב, הוסרו לחלוטין מכל מאגרי המידע של אתר "ארטיקל", ולצוות "ארטיקל" אישורים בכתב על כך שנושא זה טופל ונסגר.

הערה זו כתובה בלשון זכר לצורך בהירות בקריאות, אך מתייחסת לנשים וגברים כאחד, אם מצאת טעות או שימוש לרעה במאמר זה למרות הכתוב לעי"ל אנא צור קשר עם מערכת "ארטיקל" בפקס 03-6203887.

בכדי להגיע לאתר מאמרים ארטיקל דרך מנועי החיפוש, רישמו : מאמרים על , מאמרים בנושא, מאמר על, מאמר בנושא, מאמרים אקדמיים, ואת התחום בו אתם זקוקים למידע.

 

 

 


 

 להשכיר רכב

 הזמנת מלון בחו"ל

 הזמנת מלון בישראל

 אתר איי יוון

 מדריך איטליה

 מלונות בניו יורק

 מדריך לאס וגאס

 המלצות על נופש

 המלצות על פריז

נדל"ן ביוון


 
 
 

 

איי יוון | אתונה |  עסקים למכירה | גרפולוגיה משפטית | כרתים | איטליה | הזמנת מלון |  חבל זגוריה | זמן טיסה |  הזמנת טיסה | השכרת רכב בחו"ל

 

 

 

 

 

ארטיקל מאמרים 2015 - 2006  clickgoseo@gmail.com מנוע חיפוש מאמרים ארטיקל, כבר בן 8 שנים!