חיפוש מאמרים

11808 מאמרים - מנוע לחיפוש מאמרים - פרסום מאמרים חינם

חפש מאמרים המתחילים באות:    א  ב  ג  ד  ה  ו  ז  ח  ט  י  כ  ל  מ  נ  ס  ע  פ  צ  ק  ר  ש  ת 

    עמוד הבית
»   הוסף מאמר חינם!
»   קישורי מידע
»   הוסף למועדפים
»   הפוך לדף הבית
»   צור קשר
»   פרסום באתר
»   מאמר מעניין בנושא:
שתלים דנטליים, הבשורה מגיעה בכרמיאל

    קישורי טקסט (לפרטים)
קישור טקסט ממומן | לפרסום -לחץ כאן
עד 15% הנחה על השכרת רכב בחו"ל, מהחברות הגדולות בעולם, לחצו ל Rentingcar

הזמנת מלונות ביעדים האטרקטיבים ביותר ללא עמלות הזמנה!
מאמרים נוספים: פטור השתתפות חברת החזקות ישראל תאגיד

נושא המאמר: פטור השתתפות לחברת החזקות ישראלית
מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) eli-doron@taxlawyers.co.il   שמור מאמר למועדפים

אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) eli-doron@taxlawyers.co.il


תאגיד שעיקר עיסוקו הוא החזקת אמצעי שליטה בתאגידים אחרים, ושאינו עוסק ישירות בפעילויות כלכליות אחרות מהווה חברת החזקות. חברות החזקות בישראל זכאיות בחסות החוק לפטור ממס על הכנסות מסוימות כפי שיפורטו במאמר זה. מטרת הטבות המס כפי שיצוינו להלן הנה לשפר את כושר התחרות של מערכת המס הישראלית אל מול מערכות מס בעולם, לעודד הקמת מרכזי ניהול של חברות רב לאומיות (חברות זרות) בישראל ובכך למשוך לארץ משקיעים זרים וכתוצאה מסתברת להגדיל את היצע מקומות העבודה במשק הישראלי ולהגדיל את הביקוש לשירותים מצד גורמים זרים.

סעיף 67ג לפקודת מס הכנסה קובע, כי על מנת שחברת החזקות תחשב "חברת החזקות ישראלית" יש צורך בהתקיימותם של מספר תנאים ואלו עיקרם:
1. החברה התאגדה בישראל והשליטה על עסקיה וניהולם מופעלים בישראל בלבד;
2. היא אינה חברה ציבורית ואינה מוסד כספי;
3. היא אינה חברה משפחתית ואינה חברה שקופה;
4. במשך 300 ימים או יותר בכל שנת מס, החל משנת המס שלאחר השנה שבה התאגדה, השקעתה המקורית במניות החברות המוחזקות, בתוספת יתרת הלוואות שנתנה לחברות מוחזקות, לא פחת מ-50 מיליון שקלים חדשים. בנוסף, השקעתה המקורית במניות החברות המוחזקות, בתוספת יתרת הלוואות שנתנה לחברות מוחזקות, הוא לכל הפחות 75% מהמחיר המקורי של כלל נכסיה;
5. לא הייתה לה הכנסה לפי סעיף 2(1) (הכנסה מעסק), למעט הכנסה בעבור שירותים שנתנה לחברות המוחזקות;
6. הודיעה החברה לפקיד השומה בתוך 90 ימים מיום התאגדותה, כי ברצונה שהוראות "פטור השתתפות לחברת החזקות ישראלית" יחולו עליה.

סעיף 67ד לפקודה מגדיר את התנאים להגדרת חבר בני אדם כ"חברה מוחזקת:
1. הוא תושב חוץ שמקום מושבו במדינה שיש לישראל אמנת מס עמה והוא מגיש באותה מדינה דוח על הכנסותיו, או שהוא תושב חוץ שמקום מושבו במדינה ששיעור המס החל בה על הכנסות של חבר-בני-אדם מפעילות עסקית היה 15% או יותר;
2. 75% או יותר מהכנסתו בשנת המס, שהופקה או שנצמחה מחוץ לישראל, הינה הכנסה מעסק {סעיף 2(1)};
3. עלות נכסיו בישראל אינה עולה על 20% מהעלות של כלל נכסיו בכל שנת המס;
4. הכנסתו בשנת המס, לרבות ממכירת מקרקעין או זכויות באיגוד מקרקעין, שהופקה או שנצמחה בישראל, אינה עולה על 20% מכלל הכנסותיו בשנת המס.

עבור חברות לגביהן מתקיימים התנאים שלעיל לעניין חברת החזקות וחברה מוחזקת, יצר המחוקק מנגנון הטבות מס, זאת במטרה לעודד הקמתן של חברות החזקות ישראליות, נתון אשר ימשוך ארצה משקיעים זרים וכתוצאה מסתברת יגביר את הביקוש בישראל לעובדים בתחום מתן השירותים.
להלן ההטבות להן זכאית חברת החזקות ישראלית:

? חברת החזקות תהא פטורה ממס בגין רווח הון שנוצר ממכירת מניה מזכה. (מניה מזכה הינה מניה המהווה חלק ממניות בחברה מוחזקת המקנות זכות לרווחים בשיעור של 10% לפחות, ואשר הוחזקו בידי חברת החזקות ישראלית במשך 12 חודשים רצופים לפחות);

? פטור ממס בגין דיבידנד שקיבלה בשל בעלות במניה מזכה, אם חולק במהלך תקופה שלא פחתה מ-12 חודשים רצופים שבה הייתה חברת ההחזקות הישראלית בעלת מניות מהותית (מי שמחזיק ב-10% לפחות באחד או יותר מסוג כלשהו של אמצעי השליטה בחברה) בחברה המוחזקת;

הלכה למעשה, ההטבות שלעיל מעודדות הזרמתם של כספים לתוך מדינת ישראל על ידי משקיעים זרים.
כמו כן, חברות החזקות ישראליות יהיו פטורות ממס בגין ריבית, דיבידנד ורווח הון מניירות ערך הנסחרים בבורסה בישראל ובגין ריבית והפרשי הצמדה שקיבלה ממוסד כספי (לדוגמא בנקים).

דיבידנד שקיבל בעל מניות תושב חוץ מחברת החזקות ישראלית יחויב במס בשיעור של 5% בלבד. הטבה זו ניתנת אף לאדם תושב ישראל, אם החזיק במניות חברת החזקות ישראלית בטרם היה לתושב ישראל לראשונה (עולה חדש) או בטרם היה לתושב חוזר.

לעומת זאת, דיבידנד שקיבל בעל מניות תושב ישראל מחברת החזקות ישראלית יחויב במס בשיעור הנע בין 20% ל - 29%, תלוי אם מקבל הדיבידנד הוא יחיד או חברה, כמו גם בסוג ההכנסה ממנה חולק הדיבידנד. יתר על כן, תושב ישראל שהינו בעל מניות בחברת החזקות ישראלית, במישרין או בעקיפין, יראו אותו כאילו קיבל דיבידנד, והוא יחויב במס בגין חלקו היחסי ברווחים שלא חולקו. כלומר, המחוקק מתיר מיסויה של חלוקת דיבידנד אף אם זו לא התבצעה בפועל.

נראה אפוא כי טמון פוטנציאל רב בהטבות המס הניתנות לחברות החזקות ישראליות לשם משיכת משקיעים זרים לישראל, הקמת מרכזי ניהול בינלאומיים של תושבים זרים ושיפור היצע העבודה במשק הישראלי. יחד עם זאת, בטרם תפעלו לשם קבלת ההטבות כאמור, מומלץ להיוועץ בעו"ד הבקיא בתחום המיסים, בכדי שיפרוש בפניכם את הסוגייה העולה על כל היבטיה, שכן מאמר זה אינו ממצה את הסוגיה שבנדון עד תום ואינו נועד לשמש תחליף לייעוץ משפטי ו/או חוות דעת משפטית.רמת גן: רח´ החילזון 12, (בית הקריסטל)
טל´: 03-6127446, פקס: 03-6127449
חיפה: שדרות המגינים 58
טל´: 04-8526693 פקס: 04-8555976
רומניה: רח´ סטפאן פרוטופופסקו 6 בוקרסט
שאלות לגבי המאמר ניתן להעביר למייל:
www.taxlawyers.co.il
eli-doron@taxlawyers.co.il


www.taxlawyers.co.il


מאמר זה נוסף לאתר "ארטיקל" מאמרים ע"י אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) eli-doron@taxlawyers.co.il שאישר שהוא הכותב של מאמר זה ושהקישור בסיום המאמר הוא לאתר האינטרנט שבבעלותו, מפרסם מאמר זה אישר בפרסומו מאמר זה הסכמה לתנאי השימוש באתר "ארטיקל", וכמו כן אישר את העובדה ש"ארטיקל" אינם מציגים בתוך גוף המאמר "קרדיט", כפי שמצוי אולי באתרי מאמרים אחרים, מלבד קישור לאתר מפרסם המאמר (בהרשמה אין שדה לרישום קרדיט לכותב). מפרסם מאמר זה אישר שמאמר זה מפורסם אולי גם באתרי מאמרים אחרים בחלקו או בשלמותו, והוא מאשר שמאמר זה נוסף על ידו לאתר "ארטיקל".

צוות "ארטיקל" מצהיר בזאת שאינו לוקח או מפרסם מאמרים ביוזמתו וללא אישור של כותב המאמר בהווה ובעתיד, מאמרים שפורסמו בעבר בתקופת הרצת האתר הראשונית ונמצאו פגומים כתוצאה מטעות ותום לב, הוסרו לחלוטין מכל מאגרי המידע של אתר "ארטיקל", ולצוות "ארטיקל" אישורים בכתב על כך שנושא זה טופל ונסגר.

הערה זו כתובה בלשון זכר לצורך בהירות בקריאות, אך מתייחסת לנשים וגברים כאחד, אם מצאת טעות או שימוש לרעה במאמר זה למרות הכתוב לעי"ל אנא צור קשר עם מערכת "ארטיקל" בפקס 03-6203887.

בכדי להגיע לאתר מאמרים ארטיקל דרך מנועי החיפוש, רישמו : מאמרים על , מאמרים בנושא, מאמר על, מאמר בנושא, מאמרים אקדמיים, ואת התחום בו אתם זקוקים למידע.

 

 

 


 

 להשכיר רכב

 הזמנת מלון בחו"ל

 הזמנת מלון בישראל

 אתר איי יוון

 מדריך איטליה

 מלונות בניו יורק

 מדריך לאס וגאס

 המלצות על נופש

 המלצות על פריז

נדל"ן ביוון


 
 
 

 

איי יוון | אתונה |  עסקים למכירה | גרפולוגיה משפטית | כרתים | איטליה | הזמנת מלון | מטבחי יוקרה | חבל זגוריה | זמן טיסה |  הזמנת טיסה | השכרת רכב בחו"ל

 

 

 

 

 

ארטיקל מאמרים 2015 - 2006  clickgoseo@gmail.com מנוע חיפוש מאמרים ארטיקל, כבר בן 8 שנים!