חיפוש מאמרים

12303 מאמרים - מנוע לחיפוש מאמרים - פרסום מאמרים חינם

חפש מאמרים המתחילים באות:    א  ב  ג  ד  ה  ו  ז  ח  ט  י  כ  ל  מ  נ  ס  ע  פ  צ  ק  ר  ש  ת 

    עמוד הבית
»   הוסף מאמר חינם!
»   קישורי מידע
»   הוסף למועדפים
»   הפוך לדף הבית
»   צור קשר
»   פרסום באתר
»   מאמר מעניין בנושא:
המרת קלטות

    קישורי טקסט (לפרטים)
קישור טקסט ממומן | לפרסום -לחץ כאן
עד 15% הנחה על השכרת רכב בחו"ל, מהחברות הגדולות בעולם, לחצו ל Rentingcar

הזמנת מלונות ביעדים האטרקטיבים ביותר ללא עמלות הזמנה!
מאמרים נוספים: קרן הון סיכון קרן הון שוק ההון מניות

נושא המאמר: קרן הון סיכון - שוק ההון - בנקאות - המרת אופציה למניה - אופציות אירופאיות - אופציה במט"ח - אג"ח להמרה
מאת: בנק הפועלים - קרן הון סיכון   שמור מאמר למועדפים

קרן הון סיכון - שוק ההון - בנקאות - המרת אופציה למניה - אופציות אירופאיות - אופציה במט"ח - אג"ח להמרה

 


שוק ההון אג"ח להמרה אגרת חוב המעניקה ריבית, ושניתן להמירה במניה. משלבת תכונות של אג"ח וגם של המרת אופציה למניה. On Call אשראי אשראי "און קול" הינו אשראי ליום אחד. מטרתו: להוות גישור בין תקבולים והוצאות בתזרים המזומנים העסקי שלך, לתקופות קצרות מאוד. אגרות חוב תעודה המונפקת על ידי חברה, ממשלה, או תאגיד שקיבלו אישור לכך ובו התחייבות המנפיק לשלם כספים במועד קבוע או בהתקיים תנאי מסוים. ניתן לרכוש איגרות חוב בהנפקה לציבור או במסחר בבורסה. רכישת איגרת בבורסה בתשואה מסוימת מבטיחה לרוכש תשלומים המובטחים באיגרת וזאת אם יתמיד בהחזקת האיגרת עד לפדיון. מחיר האיגרת נקבע במהלך המסחר בבורסה אגרות חוב נתפסות כאפיק השקעה סולידי אבל לא נטול סיכון כיוון שהנייר נסחר בבורסה, יתכנו גם ירידות שערים, בהתאם לביקוש ולהיצע לאיגרת. אגרות חוב מיועדות אגרות מיועדות משנתמלאו לגביהן כל אלה : אינן נסחרות בבורסה, הונפקו לקרנות פנסיה בלבד, הקרן והריבית עליה צמודות למדד מחירים לצרכן, האגרות הונפקו לתקופה ארוכה. אומגה (Omega) גמישות ערך האופציה ביחס למחיר נכס הבסיס. השינוי באחוזים בערך האופציה כתוצאה משינוי של אחוז אחד בערך נכס הבסיס. אופציה חוזה המקנה למחזיק בו את הזכות לרכוש או למכור נכס מסוים (נכס בסיס) במחיר, כמות וזמן נקובים מראש. אופציה אירופאית אופציה הניתנת למימוש רק בתאריך המימוש (סוף חיי האופציה). האופציות בשוק המעו"ף הן אופציות אירופאיות (OPTIONS) אופציה במט"ח מקנה למחזיק בה זכות ללא התחייבות, לקנות או למכור סכום קבוע במטבע מסוים, במשך (או בסוף) תקופת זמן מוגדרת, בשער חליפין קבוע ומוגדר מראש. אופציה על הריבית חוזה המקנה למחזיק בו זכות, ללא התחייבות, לקבל בתאריך מסויים סכום השווה להפרש שבין הריבית שנקבעה בהסכם לבין הריבית השוטפת בשוק. אופציה על הריבית, מאפשרת לקבוע חסם עליון לריבית שתשולם, בעת חשש מעליית ריבית (CAP), או חסם תחתון לריבית שתתקבל, בעת חשש מירידת ריבית (FLOOR). תמורת זכות זו משולמת פרמיה מראש בעת ההתקשרות. אופציה על מניה נייר ערך המונפק על ידי חברה המקנה למחזיק בו את הזכות לרכוש בבורסה כמות מסוימת של מניות במחיר נתון ובמועדים שנקבעו מראש. האופציה מונפקת על ידי החברה בין בהנפקה נפרדת ובין בשילוב עם ניירות ערך נוספים. האופציה נסחרת בבורסה ושוויה נגזר משווי המניה אליה היא מומרת. לקוח יכול איפוא לרכוש ולמכור אופציות בבורסה, או להמירן למניות, הכל לפי הכדאיות. אופציות על מדד המעו"ף האופציות בשוק המעו"ף הינן אופציות על מדד מעו"ף שהינו מדד של 25 מניות גדולות מתוך רשימת "המשתנים". אופציית מכר (PUT) חוזה המקנה למחזיק בו את הזכות למכור את נכס הבסיס. אופציית רכש (CALL) חוזה המקנה למחזיק בו את הזכות לקנות את נכס הבסיס. איגרת חוב לא צמודה איגרת חוב שאינה צמודה למדד כלשהו והתשואה עליה מתקבלת בצורת ריבית לא צמודה. אסטרטגיה / קומבינציה (Combination) שילוב מס' פעולות קנייה או מכירה של אופציות לצורך בניית השקעה המתאימה לציפיות והערכות המשקיע. ארביטראז' יצירת רווח ללא סיכון. זה תהליך של ניצול היתרון של קיום הפרשי מחירים למוצר זהה באותו זמן אך בשווקים שונים, או באותו שוק אצל עושי שוק שונים. ניצול היתרון נעשה על ידי רכישה ומכירה בו זמנית של מט"ח, ני"ע לסוגיהם, מכשירים פיננסיים או סחורה, תוך יצירת רווח. בורסה המקום הפיסי בו קונים ומוכרים נפגשים כדי לבצע עסקות בניירות ערך, סחורות וכד'. ביצועי קרנות נאמנות תשואות אשר משיגות קרנות נאמנות בבורסה לניירות ערך על כספי הקרן. בעל שליטה הינו מי שמחזיק במישרין או בעקיפין ,לבדו או יחד עם קרובו (בןזוג, אח, הורה, ילד) ב: 1) 10% לפחות מהון המניות או מכוח ההצבעה. 2) בזכות לקבל לפחות 10% מהרווחים. 3) בזכות למנות מנהל. בקשה בקשה בכתב לביצוע עסקה לקניה או מכירה של ניירות ערך בבורסה (לרבות באמצעות פקס) או בטלפון. ברוטו יחסי תשואה לפדיון בהתחשב במס יחסי על הריבית הקרובה ובעמלות בשיעור סה"כ 0.8% (קניה ועמלת פדיון בשיעור 0.4%). המס יחושב באופן יחסי רק לתקופה שבה האיגרת לא הוחזקה בידי המשקיע. ברוטו להחזקה תשואה לפדיון ללא עמלות וללא מס על הריבית. גיוס הון מהציבור פירמות פרטיות או ממשלה מגייסות הון מהציבור על ידי הנפקת ני"ע ומכירתן לציבור. גמא (Gamma) השינוי בדלתא כתוצאה מעליה של יחידה במחיר נכס הבסיס. דיבידנד תשלום חלק מרווחי חברה מתוך כלל רווחי החברה נטו, אשר הוכרז על ידי מועצת המנהלים של החברה כעומד לחלוקה לבעלי המניות של החברה. תשלום הדיבידנד נעשה באופן יחסי לערך המניות שבידי בעלי המניות. דירקטור אדם המכהן במועצת המנהלים של חברה. דלתא (Delta) השינוי בערך האופציה כתוצאה מעליה של יחידה אחת במחיר נכס הבסיס. הגבלת שער (הוראות בהגבלת שער) הוראות הניתנות לביצוע עסקות בשערים השונים משערי השוק בעת מתן ההוראה במט"ח בני"ע. בהוראות אלה קיימת התניה המתייחסת לשערי השוק, כך שעם קיום ההתניה, ההוראה הופכת לעסקה. הון עצמי ההון העצמי שפורסם ע"י החברה (במליוני שקלים ע"פ המאזן האחרון שפורסם). הנפקה הוצאה לשוק של ניירות ערך על ידי חברה או הממשלה כדי לגייס כספים לצורך מימון פעולותיה. רכישת ניירות ערך במקור נעשית ישירות מהחברה המנפיקה. הנפקת


מניות - חברה המעונינת לגייס כסף מהציבור תנפיק מניות, דהיינו, תחלק את הבעלות עם בעלי המניות.


ההנפקה נעשית בדרך כלל (אם כי לא תמיד) בסיוע מוסד המשמש כחתם (ראה חתם). לפני כל הנפקה של חברה יש לפרסם תשקיף (ראה תשקיף). הפסקת מסחר פעולה אשר נוקטת הנהלת הבורסה לניירות ערך לפיה מעוכב המסחר במנייה מסוימת או בשוק כולו במגמה להבטיח מסחר הוגן, אם אירע אירוע מהותי המצדיק לשקול מחדש הוראות מסחר שניתנו. הצמדה תוספת או גריעה ל/מ סכום הקרן בשיעור של מקדם מסוים. סוג ההצמדה מתייחס למחיר המימוש. תקופה למימוש התקופה בשנים שנותרה עד למועד המימוש האחרון. ווגא (Vega) השינוי בערך האופציה כתוצאה משינוי של אחוז אחד בסטיית התקן של נכס הבסיס. חברת מעטים חברה שהיא בשליטתם של חמישה בני אדם לכל היותר, גם אם היא חברה ציבורית אך לא חברה משפחתית. חוזה (Future) חוזה עתידי סטנדרטי הנסחר בבורסות ושווקי הון מאורגים. התשלומים מתבצעים במשך חיי החוזה. חוזים עתידיים קניה או מכירה של חוזים בבורסות מוכרות בעולם, לקבלה או למסירה של מטבעות, ריביות או סחורות בתאריך עתידי. המסחר בחוזים אלה עבור לקוחות מבוצע במחלקת ניירות ערך זרים. חתם גוף אשר מתחייב כלפי חברה העומדת להנפיק ניירות ערך לציבור, לעזור לה בהפצת ניירות הערך ולרכוש ממנה כל כמות של ניירות ערך אשר לא הצליחה להימכר בהנפקה. יום ה-X (האקס) מיום זה ואילך המניה נסחרת ללא הטבות הנלוות לה כמו דיבידנד, זכויות ומניות הטבה. ביום זה מתקנת הבורסה את שערי ניירות הערך. יום הקום היום האחרון בו נסחרים ניירות הערך עם התקבול כגון דיבידנד, זכויות, מניות הטבה שעליו הכריזה החברה. המחזיק ני"ע בתום יום זה - זכאי לקבל את התקבול. יחידה בקרן זכות שווה להשתתף בקרן נאמנות וכדומה. כותב האופציה או יוצר האופציה (Options Writer) כתיבה או יצירה של אופציה הינה מכירת האופציה בחסר (Short). כלומר, מכירת אופציה אשר אינה קיימת בחשבון מלפני המכירה. בכך מקבל על עצמו הכותב לבצע את ההתחייבות שעל פי תנאי האופציה. - הכותב (או: המוכר בחסר) של אופציית CALL מתחייב למסור את נכס הבסיס ולקבל את מחיר המימוש. - הכותב (או המוכר בחסר) של אופציית PUT מתחייב לקבל את נכס הבסיס ולשלם את מחיר המימוש. כתב אופציה למניה - הסבר כללי מסמך המקנה למחזיק בו זכות לקנות את המניה במחיר קבוע ונתון מראש (ממחיר המימוש), תוך תקופה נתונה. (כלומר רכישת האופציה הינה רכישת מניה בשני תשלומים. תשלום ראשון בעת רכישת כתב האופציה ותשלום שני בעת המרת האופציה למניה). עד להמרת האופציה למניה, אין למחזיק בה כל זכות בעלות בחברה (אינו זכאי לקבל רווחים ואינו בעל זכות הצבעה). לונג - LONG מצב שבו סך הנכסים בנכס עולים על ההתחייבויות. הגבלת שער (LIMIT) הוראות הניתנות לחדר עסקות ע"י לקוחות לשם ביצוע עסקות בשערים השונים משערי שוק בעת מתן ההוראה. בהוראות אלה קיימת התנייה המתייחסת לשערי השוק, כאשר עם קיום ההתנייה ההוראה הופכת לעסקה. מק"מ - מלווה קצר מועד איגרות חוב המונפקות על ידי הממשלה לתקופה של בין 4 חודשים לשנה במחיר נקוב 100. הרווח לרוכש מקורו ברווחי הון - האיגרת נרכשת במחיר נמוך ונפדית במחיר 100. מדד בסיס בסיס ההצמדה לחישוב – מחיר המימוש הנוכחי. מדד דאו - ג'ונס מדד המשקף את שווי ניירות הערך הנסחרים בבורסה לניירות ערך בניו יורק. מדד המעו"ף מדד המשקף את השינויים במחיר ניירות הערך של 25 החברות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר בבורסה לניירות ערך בתל אביב. הרכב 25 החברות מהן מורכב המדד נקבע אחת לתקופה על ידי הנהלת הבורסה. מועד מימוש אחרון המועד האחרון שבו ניתן להמיר את האופציה למניה. (לאחר מועד זה האופציה חסרת ערך והיא פוקעת). מח"מ ברוטו (DURATION) משך החיים הממוצע במונחי שנים של האג"ח. המח"מ מתחשב בטווח לפדיון וכן בגודל ובמועדי תשלום הריבית לאורך חיי האיגרת. מחיר יחידה בקרן נאמנות השווי הנקי של נכסי הקרן בתוספת הוצאות קנייה מחולק למספר יחידותיה. מחיר מימוש (Exercuse/Strike Price) המחיר שנקבע מראש, בו יוכל רוכש האופציה לקנות (או למכור) את נכס הבסיס ביום המימוש. מחיר מימוש נוכחי מחיר המימוש שישלם ממיר אופציה היום. מחושב : מחיר מימוש בסיסי צמוד למדד או לדולר (בהתאם למצוין בהצמדה). מחיר פדיון השווי הנקי של נכסי הקרן במועד הפדיון בניכוי הוצאות מכירה, מחולק במספר יחידותיה. מחיר קובע בחוקי העזר של מסלקת מעו"ף הוגדר מחיר קובע כ"המדד הקובע של הסל או השער הקובע של נכס הבסיס בתאריך המימוש, כפול שקל חדש אחד". מחיר רכישה בקרן נאמנות מחיר יחידה בקרן, בתוספת שיעור ההוספה. מינוי מוטבים בקופ"ג עמית קופ"ג יוכל למנות מוטבים באמצעות טופס מינוי מוטבים. עמית אשר לא חתם על טופס כזה, לאחר פטירתו ישולמו הכספים ליורשיו החוקיים על-פי צו הירושה או צו אי קיום ירושה. מכפיל הון לחברה מחושב כשווי שוק החברה לחלק להון העצמי מכפיל נכס הבסיס מכפיל נכס הבסיס הוא למעשה מספר הפעמים שנכס הבסיס נכלל באופציה אחת . באופציות על מדד המעו"ף מכפיל הנכס הוא 100 , כלומר כל אופציה הינה זכות לרכוש או למכור 100 יחידות של מדד המעו"ף ( ת"א 25 ). באופציות על שער הדולר הנסחרות בבורסה מכפיל הנכס הוא 10,000 , כלומר כל אופציה הינה זכות לרכוש או למכור 10,000 דולר. מכפיל מתוקן מחושב כשווי שוק החברה לחלק לרווח המצטבר בארבעת הרבעונים האחרונים מכפיל רגיל מחושב כשווי שוק חלקי הרווח המצטבר לארבעה רבעונים אחרונים מנהל תיקים מי שעוסק בתמורה בניהול תיקי השקעות, וכן מי שמנהל תיקי השקעות עבור יותר מחמישה אנשים, למעט בני משפחתו. מנוף כתבי האופציה שער מניית המימוש בברוסה / שער האופציה בבורסה. מניות המניות מונפקות על ידי חברות לציבור ונסחרות בבורסה, ניתן איפוא לרכוש מניה בהנפקה או בבורסה. רוכש מניה - הינו שותף בחברה ולכן זכאי להנות מרווחיה. ערך מניה - ערך המניה בבורסה אמור לשקף את ערך החברה, לפי החלק היחסי של המניה בסך כל מניות החברה וזאת לפי הנתונים המפורסמים בציבור כמו רווחיות, נכסים, התחייבויות וכיו"ב. בפועל אין הדבר תמיד כך וערך המניה נקבע גם עפ"י כמויות ההיצע והביקוש שיש לכל מניה בבורסה, שמועות, המצב הפוליטי ועוד. מניות הטבה מניות הטבה מחולקות ע"י החברה לבעלי המניות הקיימים ללא תמורה. כמות המניות המחולקת היא אחוז מערך הנקוב של המניה הקיימת. ההון העצמי של החברה אינו מושפע מחלוקת מניות ההטבה וזוהי פעולה חשבונאית בלבד. מניות הטבה אינן מהוות הכנסה ואינן חייבות במס. מניות היתר כל המניות שאינן נכללות בת"א 100. כלומר מניות בעלות שווי שוק נמוך בבורסה לני"ע. מעו"ף מכשירים עתידיים ופיננסיים. כינוי למסגרת בה יתנהל בישראל המסחר באופציות וחוזים עתידיים על נכסי בסיס מקומיים. מתואם ברוטו ערך האגרת לו הייתה יוצאת לפדיון ביום החישוב, כולל ריבית צבורה וקרן ללא מס על הריבית. מרווח (SPREAD) ההפרש בין שער הקניה (BID) לשער המכירה ((ASKED, OFFERED. בשוק החליפין זה ההפרש בין שער הקניה לבין שער המכירה של מטבע. בשוק היורו, המרווח בין ה - LIBOR ל - LIBID הינו בד"כ 1/8 אחוז. נאמן בקרן נאמנות חברה המחזיקה את נכסי הקרן עבור בעלי היחידות ומפקחת על פעולות מנהל הקרן. נטו להחזקה תשואה לפדיון ללא עמלות בהתחשב במס על הריבית. ניירות ערך (ני"ע) מניות, אג"ח, אופציות ואג"ח להמרה שיש להם ערך כספי מסוים המונפקים ע"י חברה, אגודה שיתופית או ממשלה. ני"ע הנסחרים בבורסה נקבע להם מחיר בכל יום מסחר ע"י היצע או ביקוש. נכס בסיס הנכס שלמחזיק האופציה יש את הזכות לקנות או למכור (בהתאם לסוג האופ'). נקודת האיזון כשהשחקן בשוק מגיע לאיזון של כל ההוצאות שעמד בהן בעת רכישת האופציה (כלומר, הפרמיה). כאשר ההוצאות שוות להכנסות והתוצאה המתקבלת אינה רווח ואינה הפסד. נקודת האיזון לאופציה call = (מכפיל נכס הבסיס / הפרמיה ) + מחיר המימוש נקודת האיזון לאופציה put = ( מכפיל נכס הבסיס / הפרמיה ) מחיר המימוש סוגי הוראות במסחר בשוק המעו"ף LMT - הוראה בהגבלת שער לביצוע בשער הטוב ביותר עד השער הנקוב. במידה וההוראה לא מבוצעת כלל או מבוצעת באופן חלקי בלבד, היתרה שלא בוצעה נרשמת בספר הפקודות. IMMEDIATE OR CANCEL- IOC -פקודת מייד או בטל הוראה בהגבלת שער לביצוע בשער הטוב ביותר עד השער הנקוב. במידה וההוראה מבוצעת באופן חלקי בלבד, היתרה שלא בוצעה מתבטלת ולא נרשמת בספר הפקודות. FILL OR KILL- FOK -פקודת מייד והכל הוראה בהגבלת שער לביצוע מלא בלבד בשער הטוב ביותר עד השער הנקוב. במידה ולא ניתן לבצע מיידית את ההוראה במלוא הכמות, ההוראה מתבטלת ולא נרשמת בספר הפקודות. סטיית תקן גלומה (Implied Volatility) שיעור סטיית התקן המתקבל כתוצאה מהצבת מחירי האופציה בשוק בנוסחת בלק ושולס. מקובל להשתמש בנתון זה כאינדיקטור למידת התנודתיות שמייחס השוק לתשואת נכס הבסיס וכאמצעי להערכת היוקר היחסי של האופציה בשוק. ערך זמן (Time Value) הערך הנוסף (אם קיים) לאופציה מעבר לערך הפנימי. ערך זה משקף את ציפיות המשקיעים לשינויים צפויים במחיר נכס הבסיס. ניתן לחשב ערך זה על ידי מציאת ההפרש שבין מחיר האופציה (הפרמיה) ובין הערך הפנימי של האופציה. ערך פנימי (Intrinsic Value) ערך פנימי לאופציית CALL: ההפרש שבין המחיר הנוכחי של נכס הבסיס למחיר המימוש. ערך פנימי באופציית PUT: ההפרש בין מחיר המימוש למחיר הנוכחי של נכס הבסיס. פדיון סופי המועד הסופי לפרעון הקרן. פקיעת האופציה אם לא יבוצעו מכירה או מימוש עד תאריך פקיעת האופציה, היא תסתיים אוטומטית במועד פקיעתה, ולא ניתן יהיה לממשה גם אם היא נשאה רווחים. פרמיה מחירה של האופציה בשוק. זהו הסכום המשולם על ידי רוכש האופציה לכותב האופציה. תשלום הפרמיה איננו בבחינת תשלום על החשבון אלא זהו תשלום סופי ומוחלט, בגין רכישת הזכויות הגלומות באופציה. התשלום לא יחזור למשלם. פרמיות מימוש מיידי ההפרש שבין מחיר רכישת המניה ישירות בבורסה לבין רכישת המניה דרך קניית האופציה, תשלום מחיר המימוש וקבלת המניה. ציטוט ציטוט שער חליפין לצורך ביצוע עיסקה לקניה/מכירה של מטבע מול מטבע אחר. קרן גמישה קרן אשר לפי הסכם הקרן שלה רשאית להשקיע את נכסיה בכל סוג הנכסים בהתאם להתפתחויות בשוק ההון, עפ"י שיקול דעתו של מנהל הקרן. קרן מחלקת קרן המחלקת דיבידנד במזומן לבעלי היחידות בתשלום אחד, או במספר תשלומים במהלך השנה. קרן מעורבת קרן שנכסיה מתחלקים בין צמודי מדד, מניות ומט"ח. קרן משלמת קרן שהתחייבה עפ"י התשקיף לשלם מדי חודש דיבידנד במזומן למחזיקי היחידות. קרן מתמחה קרן המשקיעה לפחות 75% מנכסיה באחד מאפיקי ההשקעה : מדד, מט"ח, מניות, שקלי. קרן נאמנות הסדר שמטרתו השקעה משותפת בני"ע והפקת רווחים משותפים מהחזקתם ומכל עסקה בהם. קרנות הנאמנות הוקמו לראשונה בבלגיה ב-1828. בארה"ב היו הקרנות פופולריות מאד בשנות השישים של המאה העשרים. בארץ התפתחו קרנות הנאמנות בצורה מרשימה ובשנים האחרונות גוייסו על ידן כספים רבים. קרן סגורה אשר מנפיקה יחידות במספר מוגבל כמוגדר בתשקיף. יחידות הקרן נסחרות בבורסה ומחירן נקבע עפ"י ביקוש/היצע ולא עפ"י שיערוך. קרן פתוחה קרן אשר מנפיקה יחידות במספר בלתי מוגבל. קרן פתוחה מוגבלת במספר היחידות קרן אשר מנפיקה יחידות במספר מוגבל כמוגדר בתשקיף. רו (Rho) השינוי המחיר האופציה כתוצאה משינוי של אחוז אחד בשער הריבית. שורט (short) מצב שבו סך ההתחייבויות במטבע עולה על הנכסים. ידוע גם כ'מכירה בחסר'. שורט סייל short sale (מכירה בחסר) מכירת נכס (מניה, אג"ח, מט"ח או כל סחורה) שאינה בבעלות המוכר (לקח בהשאלה) תוך ציפייה לירידת המחיר. חלומו של כל משקיע הוא "לקנות בזול ולמכור ביוקר". מכירה בחסר הינה תהליך הפוך: בתחילה מוכר המשקיע את הנכס הפיננסי (אותו לקח בהשאלה), תוך תקווה לרכוש אותו במחיר זול יותר בשלב מאוחר יותר. חלומם של מוכרים בחסר לפיכך הינו למכור ביוקר ולקנות בזול. שנים לפדיון אג"ח תקופה בשנים שנותרה עד למועד פדיון האיגרת. שער הנפקה בני"ע השער שנקבע בהנפקה. לעיתים נקבע מראש ולעיתים השער נקבע במכרז. תאריך מימוש (Expiration Date) התאריך בו ניתן לממש את הזכות הנתונה באופציה, לאחר מועד זה פוקעת האופציה. שעור הוספה סכום ששיעורו ואופן גבייתו נקבעים בתשקיף קרן הנאמנות, אשר מנהל קרן פתוחה רשאי להוסיפו על מחיר היחידה או לנכותו ממחיר הפדיון. סכום ההוספה הינו ההפרש שבין מחיר יחידה למכיר רכישה. תטא (Theta) השינוי במחיר האופציה כתוצאה מהתקצרות הזמן שנותר עד למועד פקיעת אופציה ביום אחד. תשקיף החוק מחייב חברה שעומדת להנפיק ניירות ערך לציבור, להוציא תשקיף ובו פרטים מלאים על מצבה של החברה. התשקיף מאפשר לציבור לבחון את הזכויות המוקנות לו בגין רכישת ניירות הערך. החברה חייבת לתת דין וחשבון מה היא עומדת לעשות בהון המגויס, ולפרסם את הדוחות הכספיים של החברה, לצד שאר הנתונים העיקריים אודות פעילותה. הנפקת ניירות ערך ופרסום תשקיף כרוכים בהיתר מהרשות לניירות והבורסה לני"ע שהם גופים ממלכתיים.

www.bankhapoalim.co.il


מאמר זה נוסף לאתר "ארטיקל" מאמרים ע"י בנק הפועלים - קרן הון סיכון שאישר שהוא הכותב של מאמר זה ושהקישור בסיום המאמר הוא לאתר האינטרנט שבבעלותו, מפרסם מאמר זה אישר בפרסומו מאמר זה הסכמה לתנאי השימוש באתר "ארטיקל", וכמו כן אישר את העובדה ש"ארטיקל" אינם מציגים בתוך גוף המאמר "קרדיט", כפי שמצוי אולי באתרי מאמרים אחרים, מלבד קישור לאתר מפרסם המאמר (בהרשמה אין שדה לרישום קרדיט לכותב). מפרסם מאמר זה אישר שמאמר זה מפורסם אולי גם באתרי מאמרים אחרים בחלקו או בשלמותו, והוא מאשר שמאמר זה נוסף על ידו לאתר "ארטיקל".

צוות "ארטיקל" מצהיר בזאת שאינו לוקח או מפרסם מאמרים ביוזמתו וללא אישור של כותב המאמר בהווה ובעתיד, מאמרים שפורסמו בעבר בתקופת הרצת האתר הראשונית ונמצאו פגומים כתוצאה מטעות ותום לב, הוסרו לחלוטין מכל מאגרי המידע של אתר "ארטיקל", ולצוות "ארטיקל" אישורים בכתב על כך שנושא זה טופל ונסגר.

הערה זו כתובה בלשון זכר לצורך בהירות בקריאות, אך מתייחסת לנשים וגברים כאחד, אם מצאת טעות או שימוש לרעה במאמר זה למרות הכתוב לעי"ל אנא צור קשר עם מערכת "ארטיקל" בפקס 03-6203887.

בכדי להגיע לאתר מאמרים ארטיקל דרך מנועי החיפוש, רישמו : מאמרים על , מאמרים בנושא, מאמר על, מאמר בנושא, מאמרים אקדמיים, ואת התחום בו אתם זקוקים למידע.

 

 

 


 

 להשכיר רכב

 הזמנת מלון בחו"ל

 הזמנת מלון בישראל

 אתר איי יוון

 מדריך איטליה

 מלונות בניו יורק

 מדריך לאס וגאס

 המלצות על נופש

 המלצות על פריז

נדל"ן ביוון


 
 
 

 

איי יוון | אתונה |  ליסבון  | גרפולוגיה משפטית | כרתים | איטליה | הזמנת מלון |  חבל זגוריה | הזמנת טיסה | השכרת רכב בחו"ל

 

 

 

 

 

ארטיקל מאמרים 2024 - 2006  [email protected]