חיפוש מאמרים

12303 מאמרים - מנוע לחיפוש מאמרים - פרסום מאמרים חינם

חפש מאמרים המתחילים באות:    א  ב  ג  ד  ה  ו  ז  ח  ט  י  כ  ל  מ  נ  ס  ע  פ  צ  ק  ר  ש  ת 

    עמוד הבית
»   הוסף מאמר חינם!
»   קישורי מידע
»   הוסף למועדפים
»   הפוך לדף הבית
»   צור קשר
»   פרסום באתר
»   מאמר מעניין בנושא:
חכמת הקבלה- מטרות ויעדים

    קישורי טקסט (לפרטים)
קישור טקסט ממומן | לפרסום -לחץ כאן
עד 15% הנחה על השכרת רכב בחו"ל, מהחברות הגדולות בעולם, לחצו ל Rentingcar

הזמנת מלונות ביעדים האטרקטיבים ביותר ללא עמלות הזמנה!
מאמרים נוספים: שימוש חורג נחלה משק חקלאי מושב

נושא המאמר: ההבדל בין שימוש חקלאי במקרקעין לשימוש חורג במשק חקלאי
מאת: גלעד שרגא, עו"ד   שמור מאמר למועדפים

השימוש המגוון הנעשה בשנים האחרונות בשטחי המשק החקלאי ע"י חברי המושבים, במטרה ליצור הכנסות חלופיות ונוספות על אלו אשר היו נהוגות בעבר ואשר נבעו מהפעלתו ועיבודו של המשק החקלאי בלבד, הביא לפעילות ענפה של השכרת מבנים ושטחים חקלאיים לצורכי מסחר ואחסנה במושבים, פעילות אשר לא תמיד מתיישבת עם הגדרת המינוחים המשפטיים המופיעים בהסכם המשבצת עליו חתומה האגודה השיתופית עם מינהל מקרקעי ישראל, בהם מאוזכרים תנאי השימוש במקרקעי משבצת האגודה.
פעילות זו שמימדיה התעצמו בעשור האחרון, הביאה לגל של תביעות שהוגשו מצד מינהל מקרקעי ישראל כנגד אותם חברי האגודה אשר עשו שימוש חורג בנחלה, וזאת בניסיון לצמצם את התפשטות התופעה, וללא נקיטת יוזמה לשינוי ההגדרות והמינוחים הארכאיים אשר שיקפו את המציאות החקלאית לפני שנים רבות.
בפסק דין שניתן בבית משפט השלום ברחובות במסגרת ת.א 2983/04, ביום 9.6.09, נדרש בית המשפט בין היתר להגדיר מה היא הגדרת המונח "שימוש חקלאי במקרקעין"? והאם פעילותם של הנתבעים בשטח המשק החקלאי, עומדת בקנה אחד עם הוראות הסכם המשבצת?
במקרה שהובא בפני בית המשפט, דובר במקרקעין שמהווים חלק מהקרקעות שמינהל מקרקעי ישראל השכיר לאגודת המושב (להלן: "המושב"), במסגרת "חוזה משבצת דו-צדדי", כאשר על-פי חוזה המשבצת מטרת השכירות הינה חקלאית ונאסר על המושב וחבריו לבנות בשטח המשבצת ללא אישור המינהל מקרקעי ישראל.
הנתבעים הינם חברי המושב, אשר עשו שימוש בשטח המשק אשר הוקצה לשימושם על-ידי המושב, וזאת במעמד של ברי-רשות וכן חברה פרטית אשר התקשרה בהסכם עם חברי האגודה המחזיקים בשטח המשק, והיא אשר עשתה בפועל שימוש בשטח המשק ובמבנים שבו לאחסנה ושיווק של אבני טוף.
לטענת מינהל מקרקעי ישראל הנתבעים עשו שימוש חורג במקרקעין - שימוש שאינו חקלאי, וכי הם בנו במקרקעין או הסבו מבנים ללא הסכמת המינהל, באמצעות השכרתם לחברה פרטית אשר הקימה במקום מפעל לייצור, אחסנה ושיווק של אבני טוף.
בנסיבות אלה ביקש מינהל מקרקעי ישראל, ליתן צו מניעה להפסקת כל שימוש חורג ו/או שאינו חקלאי שנעשה במקרקעין ללא היתר המינהל בכתב וכן ליתן צו המורה לנתבעים לפנות באופן מיידי מהמקרקעין ולהרוס את כל המבנים שהוקמו בהם שלא בהסכמת המינהל.
לטענת הנתבעים, יש לדחות את התביעה על הסף, וזאת הואיל והתביעה כולה מושתתת על עילה חוזית מכוח חוזה המשבצת, בה בשעה שהם כלל אינם מהווים צד לחוזה זה, ובשל כך אין בינם לבין מינהל מקרקעי ישראל כל יריבות. עוד טענו הנתבעים כי, חוזה המשבצת אינו בתוקף וכי השימוש בקרקע הינו חקלאי לכל דבר ועניין, הואיל ואבני הטוף משמשות כמצע גידול חקלאי.
ביחס לטענה, כי הנתבעים אינם צד להסכם המשבצת –
בית המשפט קובע, כי זכותם הבסיסית של הנתבעים להחזיק ולהשתמש במקרקעין צומחת מיסודה מחוזה המשבצת, שעליו חתום המושב ואשר מכוחו ניתנה למושב האפשרות להעניק לנתבעים מעמד של ברי-רשות. מכאן, שטענתם של הנתבעים, כי הוראות החוזה אינן חלות עליהם אינה טענה ראויה ויש בה משום "החזקת המקל משני קצותיו", שכן ממה נפשך – אם הנתבעים אינם מחויבים לקיים את הוראות החוזה משום שאינם צד לו, מאין צומחת זכותם להשתמש בקרקע?! ואילו אם הנתבעים מחויבים לקיים את הוראות החוזה – הרי שעליהם לקיים את כל הוראותיו, לרבות ההוראות הנוגעות לשימוש המותר במקרקעין.

ביחס לטענה, כי השימוש בקרקע הינו חקלאי הואיל ואבני הטוף משמשות כמצע גידול חקלאי –
קובע בית המשפט, כי השאלה הינה שאלה משפטית, האם אחסנה ומיון של אבני הטוף במקרקעין המצויים בנחלה, מהווים שימוש חקלאי, אם לאו.
שימוש במקרקעין של הנחלה לשם אחסנה ומיון של אבני טוף במסגרת תהליך מסחרי, שתחילתו בייצור אבני הטוף באתר אחר, המשכו באחסנה ומיון של האבנים (בשטח הנחלה) וסופו במכירתן והפצתן ללקוחות (מאתר האחסנה המצוי בנחלה), אינו מהווה שימוש חקלאי במקרקעין, אלא מהווה שימוש מסחרי לכל דבר ועניין.
העובדה, כי אבני הטוף הן מוצר המשמש בסופו של עניין חקלאים כמצע גידול, אינה הופכת את תהליך ייצורו של מוצר זה לשימוש חקלאי, ממש כשם שייצור מכונות חקלאיות כגון טרקטורים או ייצור יריעות ניילון לחממות או ייצור חומרי הדברה ודשנים לחקלאות וכיו"ב אינם מהווים שימוש חקלאי במקרקעין שבהם מתבצעים תהליכי הייצור של מוצרים אלה ודומיהם (לרבות אחסנתם ומיונם המהווים שלבים מן התהליך התעשייתי השלם).
בית משפט נכנס לעצם תהליך הייצור ובוחן מקרוב את "השימוש החקלאי האמיתי" הנעשה בשטח המשק, ומה "מיקומה" של הפעילות המבוצעת בשטח הנחלה בשרשרת הייצור של המוצר הסופי בו נעשה שימוש, ובכך מצמצם הוא את טווח הגדרת השימוש החקלאי המותר והעומד בדרישות הסכם המשבצת.
ניתוח תהליכי הייצור בצורה כה דקדקנית, מרחיבה את העילה לשימוש חורג הנעשה בשטח המשק החקלאי, ומאפשרת למינהל מקרקעי ישראל הגשת תביעות גם כנגד חברים אשר הם בעצמם מפעילים במשק תהליכי ייצור אשר ניתן לראות בהם בבירור את הזיקה לשימוש חקלאי.
כך, בסופו של יום מקבל בית המשפט את התביעה במלואה ומורה, על מתן צו מניעה להפסקת כל שימוש חורג ושאינו חקלאי שנעשה במשק ללא היתר מינהל מקרקעי ישראל, וכן על מתן צו המורה לנתבעים לפנות באופן מיידי מהמקרקעין ולהרוס את כל המבנים שהוקמו בהם שלא בהסכמת וללא היתר מינהל מקרקעי ישראל .

הכותב הינו עו"ד המתמחה בדיני אגודות שיתופיות מושבים ומשקים חקלאיים.

מייל: [email protected]
אתר: www.gilad-law.co.il
משק.קום

רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה. כמו כן, אין להעתיק, לפרסם ולהפיץ מבזק זה, כולו או חלקו, ללא קבלת אישור מאת עו"ד גלעד שרגא

www.gilad-law.co.il


מאמר זה נוסף לאתר "ארטיקל" מאמרים ע"י גלעד שרגא, עו"ד שאישר שהוא הכותב של מאמר זה ושהקישור בסיום המאמר הוא לאתר האינטרנט שבבעלותו, מפרסם מאמר זה אישר בפרסומו מאמר זה הסכמה לתנאי השימוש באתר "ארטיקל", וכמו כן אישר את העובדה ש"ארטיקל" אינם מציגים בתוך גוף המאמר "קרדיט", כפי שמצוי אולי באתרי מאמרים אחרים, מלבד קישור לאתר מפרסם המאמר (בהרשמה אין שדה לרישום קרדיט לכותב). מפרסם מאמר זה אישר שמאמר זה מפורסם אולי גם באתרי מאמרים אחרים בחלקו או בשלמותו, והוא מאשר שמאמר זה נוסף על ידו לאתר "ארטיקל".

צוות "ארטיקל" מצהיר בזאת שאינו לוקח או מפרסם מאמרים ביוזמתו וללא אישור של כותב המאמר בהווה ובעתיד, מאמרים שפורסמו בעבר בתקופת הרצת האתר הראשונית ונמצאו פגומים כתוצאה מטעות ותום לב, הוסרו לחלוטין מכל מאגרי המידע של אתר "ארטיקל", ולצוות "ארטיקל" אישורים בכתב על כך שנושא זה טופל ונסגר.

הערה זו כתובה בלשון זכר לצורך בהירות בקריאות, אך מתייחסת לנשים וגברים כאחד, אם מצאת טעות או שימוש לרעה במאמר זה למרות הכתוב לעי"ל אנא צור קשר עם מערכת "ארטיקל" בפקס 03-6203887.

בכדי להגיע לאתר מאמרים ארטיקל דרך מנועי החיפוש, רישמו : מאמרים על , מאמרים בנושא, מאמר על, מאמר בנושא, מאמרים אקדמיים, ואת התחום בו אתם זקוקים למידע.

 

 

 


 

 להשכיר רכב

 הזמנת מלון בחו"ל

 הזמנת מלון בישראל

 אתר איי יוון

 מדריך איטליה

 מלונות בניו יורק

 מדריך לאס וגאס

 המלצות על נופש

 המלצות על פריז

נדל"ן ביוון


 
 
 

 

איי יוון | אתונה |  ליסבון  | גרפולוגיה משפטית | כרתים | איטליה | הזמנת מלון |  חבל זגוריה | הזמנת טיסה | השכרת רכב בחו"ל

 

 

 

 

 

ארטיקל מאמרים 2024 - 2006  [email protected]